Решение № 89481462, 22.05.2020, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
22.05.2020
Номер дела
910/16779/19
Номер документа
89481462
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

22.05.2020Справа № 910/16779/19

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "БМСЕРВІС ПЛЮС"до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЄВРОТЕХНАЛАДКА"простягнення 2 732 287,79 грн. Суддя Підченко Ю.О. Секретар судового засідання Лемішко Д.А.Представники сторін: від позивача:Сичевська А.С. - представник за довіреністю;від відповідача:не з`явився.ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "БМСЕРВІС ПЛЮС" (надалі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовними вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЄВРОТЕХНАЛАДКА" (надалі - відповідач) про стягнення заборгованості за договором поставки № 665/07/17 від 05.07.2017 в загальному розмірі 2 732 287, 79 грн, яка складається з основного боргу в розмірі 1 348 651, 04 грн та пені в розмірі 1 383 636, 75 грн.

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 03.12.2019 відкрито провадження у справі № 910/16779/19, вирішено проводити розгляд за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче судове засідання на 24.01.2020.

Також відповідно до вказаної ухвали суду від 03.12.2019 зобов`язано позивача за своєю ініціативою здійснити звірку розрахунків з відповідачем та скласти акт по спірній сумі основного боргу з посиланням на договір, накладні, рахунки, тощо, акт надати у судове засідання та поряд із тим зобов`язано відповідача створити необхідні умови для проведення звірки розрахунків з позивачем з наданням усіх первинних документів, підписати акт та надати його у судове засідання, у випадку незгоди викласти свою окрему думку.

08.01.2020 позивачем через відділ автоматизованого документообігу суду, моніторингу виконання документів (канцелярія) надано акт звірки розрахунків № БП 000000545 від 09.12.2019 за період з 05.01.2017 по 03.12.2019, що підписаний та завірений представниками Сторін.

Безпосередньо в підготовчому судовому засіданні 24.01.2020 представник позивача надав клопотання, у якому надав додаткові пояснення стосовно раніше наданого акту звірки розрахунків № БП 000000545 від 09.12.2019 за період з 05.01.2017 по 03.12.2019, а саме - позивач вказав, що у даному акті помилково було не зазначено посилання на договір поставки № 665/07/17 від 05.07.2017.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.02.2020 було закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 27.03.2020.

Між тим, судове засідання призначене на 27.03.2020 не відбулося з метою попередження виникнення та запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, зважаючи на період карантину, визначений постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України корона вірусу COVID-19" від 11.03.2020 № 211, з урахуванням рішення Уряду про заборону пасажирських перевезень та обмеження кількості учасників масових заходів, а також листа Ради суддів України від 16.03.2020 9/рс-186/20, у зв`язку із чим, відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 15.04.2020 судове засідання у справі № 910/16779/19 було призначене на 22.05.2020.

У судове засідання, що відбулось 22.05.2020 представник відповідача не з`явився.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 202 ГПК України визначено, що якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

Частиною 1 ст. 202 ГПК України визначено, що неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Окрім того, процесуальні документи щодо розгляду спору у даній справі офіційно оприлюднені у Єдиному державному реєстрі судових рішень - www.reyestr.court.gov.ua, та знаходяться у вільному доступі.

Таким чином, оскільки відповідача було належним чином повідомлено про судове засідання та останнім не повідомлено про причини неявки, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності представника відповідача.

У судовому засіданні 22.05.2020 відповідно до приписів ч. 1 ст. 240 ГПК України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

05.07.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "БМСЕРВІС ПЛЮС" (за договором - Постачальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ЄВРОТЕХНАЛАДКА" (за договором - Покупець) було укладено договір поставки №665/07/17 (надалі - Договір), за умовами якого (п. 1.1. Договору) Постачальник зобов`язується поставити Устаткування в асортименті, кількості, комплектності і за ціною, вказаною в Специфікації (Додаток №1) до цього Договору та здійснити його монтаж (надалі "Роботи") за адресою вказаною в п. 3.2. Договору, а Покупець зобов`язується прийняти і сплатити вартість поставленого Устаткування та вартість Робіт.

Також 05.07.2017 Сторони погодили та підписали Специфікацію №1 (Додаток №1) до Договору, у якій погоджено склад та ціна Робіт, що виконуються на Об`єкті.

Між тим, 23.05.2018 Сторони уклали додаткову угоду №1 до Договору, якою внесли зміни до Додатку №1 до Договору (надалі - Додаткова угода №1), та виклали його в новій редакції, а також змінили строки поставки та монтажних робіт.

Згідно п.2.1 Договору, загальна ціна Договору визначається в гривні, складається з суми вартості поставленого Устаткування разом з вартість (ціною) Робіт та складає: 6 871 627,60 гри. (шість мільйонів вісімсот сімдесят одна тисяча шістсот двадцять сім грн. 60 коп.), у тому числі ПДВ 1 145 271, 27 грн (один мільйон сто сорок п`ять тисяч двісті сімдесят одна грн. 27 коп.), що складає еквівалент у розмірі 227 459,01 евро (двісті двадцять сім тисяч чотириста п`ятдесят дев`ять тисяч євро 01 євроцент).

Відповідно до п. 2.2. Договору оплата за Договором проводиться в безготівковому порядку платіжними дорученнями на розрахунковий рахунок Постачальника, в наступному порядку:

п. 2.2.1. Договору, Перший етап: 60 % від загальної ціни договору, що складає 4 122 976,56 грн. (чотири мільйона сто двадцять дві тисячі дев`ятсот сімдесят шість грн. 56 коп.), з урахуванням ПДВ, що складає еквівалент у розмірі 136 475,40 Євро, Покупець сплачує протягом 5 (п`яти) банківських днів з моменту підписання Договору та Додатку № 1;

п. 2.2.2. Договору, Другий етап: 30 % від загальної ціни Договору, що складає 2 061 488,28 грн. (два мільйони шістдесят одна тисяча чотириста вісімдесят вісім грн. 28 коп.), з урахуванням ПДВ, що складає еквівалент у розмірі 68 237,70 євро, Покупець сплачує протягом 5 (п`яти) банківських днів з дати підписання f Сторонами видаткової накладної;

п. 2.2.3. Договору, Третій етап: 10% від загальної ціни Договору, що складає 687 162,76 грн. (шістсот вісімдесят сім тисяч сто шістдесят дві грн. 76 коп.), з урахуванням ПДВ, що складає еквівалент у розмірі * 22 745,90 ЄВРО, Покупець сплачує протягом 5 (п`яти) банківських днів з дати підписання Сторонами Технічного Акту виконаних робіт.

За умовами п. 3.1. Договору, з урахуванням змін викладених в Додатковій угоді №1, строк поставки: не пізніше 31 грудня 2018 року, за умови здійснення Покупцем першого етапу оплати, згідно умов п. 2.2.1 [ Договору та за умови стройготовності об`єкта Покупця.

Пунктом 3.2 Договору визначено адресу місця поставки: с. Нові Петрівці, вул. 1-го Травня, буд. 71.

Згідно п. п. 4.1.2. Договору, з урахуванням змін викладених в Додатковій угоді №1, Постачальник зобов`язаний передати Устаткування (сендвіч-панелі) Покупцю у належному робочому стані та здійснити монтаж сендвіч-панелей не пізніше «31 грудня 2018 року, з обов`язковою умовою поставки усього об`єму сендвіч-панелей у строк не пізніше ЗО жовтня 2018 року та стройготовності об`єкта Покупця.

Поряд із тим відповідно до п. п. 4.1.4. Договору, з урахуванням змін викладених в Додатковій угоді №1, Постачальник зобов`язаний передати Устаткування (холодильне Обладнання) Покупцю у належному робочому стані та здійснити монтаж холодильного Обладнання не пізніше "31" грудня 2018 року за умови стройготовності об`єкта Покупця.

Відповідно до п. п. 4.1.4. Договору, з урахуванням змін викладених в Додатковій угоді №1, Постачальник зобов`язаний передати Устаткування Покупцю у належному робочому стані та здійснити монтаж у наступні строки:

- монтаж сендвіч-панелей не пізніше "31" грудня 2018 року, з обов`язковою умовою поставки усього об`єму сендвіч-панелей у строк не пізніше "30" жовтня 2018 року та стройготовності об`єкта Покупця.

- монтаж холодильного Обладнання не пізніше "31" грудня 2018 року за умови стройготовності об`єкта Покупця.

Місце проведення Робіт є місцем поставки Устаткування.

Відповідно до п.8.4. Договору, за порушення термінів оплати, передбачених п. 2.2.2., п. 2.2.3. Договору, Покупець сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ розрахованої від несплаченої суми, за кожен день прострочення.

Поряд із тим за умовами до п. 8.6. Договору, якщо Покупець перевищує строки здійснення оплати, встановлені умовами цього Договору, більш ніж на 5 (п`ять) банківських днів, Покупець сплачує Постачальнику пеню у розмірі 5% від загальної вартості Договору за кожен наступний день прострочення.

За своєю правовою природою укладений між позивачем та відповідачем договір є договором поставки з елементами договору підряду. Сторони досягли всіх суттєвих умов відносно вказаного виду договору, а тому відповідно до вимог ст. ст. 638, 712, 837, 846 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та ст. ст. 179, 180, 265 Господарського кодексу України (далі - ГК України) та є підставою для виникнення у його сторін господарських зобов`язань, а саме майново-господарських зобов`язань згідно зі ст. ст. 173, 174, 175 ГК України (ст. ст. 11, 202, 509 ЦК України) і відповідно до ст. 629 ЦК України та є обов`язковим для виконання сторонами.

При цьому суду не надано доказів на підтвердження того факту, що даний договір, як в-цілому, так і окремі його умови були визначні недійсними у встановленому законом порядку, а тому суд приймає до уваги принцип презумпції правомірності правочину, що закріплений у ст. 204 ЦК України, яка визначає, що правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Як вбачається із видаткових накладних №784 від 22.11.2017 на суму 1 586 159,08 грн, №769 від 10 серпня 2018 на суму 1 809 561,59 грн, №351 від 01.04.2019 на суму 15 574,06 грн, а також актів здачі-приймання робіт №2133 від 04.09.2018 на суму 493 335,83 грн та 750 від 01.04.2019 на суму 2 966 997,05 грн, копії яких містяться в матеріалах справи, позивач виконав взяті на себе зобов`язання з поставки устаткування та його монтажу відповідно до умов Договору.

Водночас, як вбачається із платіжних доручень та банківських виписок по рахунку позивача, копії яких містяться в матеріалах справи, відповідач розрахувався з позивачем за поставлене відповідно до умов Договору устаткування та його монтаж не у повному обсязі та має перед позивачем заборгованість в сумі 1 533 920,06 грн, що також підтверджується актом звірки взаємних розрахунків від 12.02.2019 № БП000000235 за період 2018 року, який підписаний та завірений з боку відповідача та копія якого також міститься в матеріалах справи.

Поряд із тим Сторонами також було складено та підписано акт звірки розрахунків № БП 000000545 від 09.12.2019 станом за період з 05.01.2017 по 03.12.2019, згідно якого заборгованість відповідача перед позивачем становить 134 651,05 грн.

Доказів сплати вказаної заборгованості за Договором відповідачем суду не надано.

Статтями 525, 526 ЦК України, що кореспондуються за змістом з положеннями ст. 193 ГК України, передбачено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що права позивача щодо своєчасного виконання відповідачем взятих на себе зобов`язань з оплати вартості устаткування та його монтажу відповідно до умов Договору, за захистом яких позивач звернувся до суду - порушені відповідачем, а тому, вимога позивача про стягнення з відповідача заборгованості в сумі 134 651,05 грн. є обґрунтованою та позов у даній частині вимог підлягає задоволенню.

Поряд із тим, відповідно до припису ст. 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до положень ст. 230 ГК України, штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Як зазначалося вище, відповідно до п. 8.4. Договору, за порушення термінів оплати, передбачених п. 2.2.2., п. 2.2.3. Договору, Покупець сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ розрахованої від несплаченої суми, за кожен день прострочення.

Поряд із тим згідно п. 8.6. Договору, якщо Покупець перевищує строки здійснення оплати, встановлені умовами цього Договору, більш ніж на 5 (п`ять) банківських днів, Покупець сплачує Постачальнику пеню у розмірі 5% від загальної вартості Договору за кожен наступний день прострочення.

Так, у зв`язку із неналежним виконанням відповідачем зобов`язання зі своєчасної оплати устаткування та його монтажу, позивачем на підставі п. 8.4. Договору нараховано до стягнення з відповідача пеню в сумі 9 311,23 грн за період з 06.04.2019 по 12.04.2019, а також на підставі п. 8.6. Договору нараховано до стягнення з відповідача пеню в сумі 1 374 325,52 грн за період з 13.04.2019 по 16.04.2019, що загалом становить 1 383 636, 75 грн.

Перевіривши поданий позивачем розрахунок пені, суд приходить до висновку, що даний розрахунок є обґрунтованим, а тому вимоги позивача в частині стягнення з відповідача 1 383 636, 75 грн. пені, нарахованої у зв`язку із неналежним виконанням відповідачем зобов`язання з оплати устаткування і його монтажу за Договором, підлягають задоволенню, за розрахунком позивача, який відповідає вимогам Закону та умовам Договору.

Також суд враховує, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" та постановою Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" (із внесеними до неї змінами) з 12.03.2020 на всій території України встановлено карантин, у зв`язку з чим до ГПК України внесені зміни щодо продовження процесуальних строків.

Відповідно до положень статті 129 ГПК України, витрати зі сплати судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 12, 13, 73, 74, 76, 77, 86, 114, 129, 232, 233, 236, 237, п. 2 ч. 5 ст. 238, ст. ст. 240, 241, ч. 1 ст. 256, 288, ч. 4 Розділу X "Прикінцеві положення" Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "БМСЕРВІС ПЛЮС" задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ЄВРОТЕХНАЛАДКА" (01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 15, оф. 65; код ЄДРПОУ 34486580) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "БМСЕРВІС ПЛЮС" (03039, м. Київ, проспект Червонозоряний, 119Х, офіс 52; код ЄДРПОУ 39781472) заборгованість в розмірі 1 348 651,04 грн, пеню в розмірі 1 383 636, 75 грн та витрати зі сплати судового збору в розмірі 40 984,32 грн. Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, то строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Зазначені строки обчислюються з урахуванням ч. 4 розділу X "Прикінцеві положення" Господарського процесуального кодексу України.

Дата складання та підписання повного тексту рішення: 27.05.2020 року.

Суддя Ю.О. Підченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 89481462 ?

Документ № 89481462 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 89481462 ?

Дата ухвалення - 22.05.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 89481462 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 89481462 ?

В Хозяйственный суд города Киева
Предыдущий документ : 89481461
Следующий документ : 89481463