Дата принятия
29.12.2017
Номер дела
127/26780/17
Номер документа
71470519
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Cправа № 127/26780/17

Провадження № 2-а/127/1075/17

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

Іменем України

29 грудня 2017 року м. Вінниця

Суддя Вінницького міського суду Вінницької області Гуменюк К.П., розглянувши в письмовому провадженні справу за позовом ОСОБА_1 до Головного Управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області про зобов'язання здійснити перерахунок та виплату пенсії,

в с т а н о в и в :

12 грудня 2017 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Головного Управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області про зобов'язання здійснити перерахунок та виплату пенсії, в якому просить визнати протиправною бездіяльність відповідача щодо не проведення перерахунку позивачу пенсії та зобов'язати відповідача здійснити перерахунок та виплату пенсії позивачу відповідно до довідки № 15620 про розмір його грошового забезпечення для перерахунку пенсії, починаючи з 01 січня 2016 року.

Свій позов мотивував тим, що після звільнення з органів МВС йому призначена пенсія за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб» та перебуває на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Вінницькій області.

Згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення гарантій соціального захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ України та членів їх сімей» від 23 грудня 2015 року, внесено зміни до чинного законодавства, зокрема визначено, що перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції), які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах цього Закону, здійснюється з урахуванням видів грошового забезпечення, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством для поліцейських. Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством.

03 лютого 2017 року за вих. № 1461/05/22-2017 МВС України направив у Пенсійний фонд України повідомлення про підстави перерахунку пенсії пенсіонерам органів внутрішніх справ (міліції).

Позивач звернувся до відповідача із заявою про перерахунок пенсії з 01 січня 2016 року на підставі довідки № 15620 про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії. На що отримав лист відповідача від 11 грудня 2017 року в якому зазначено про те, що перерахунок та виплата перерахованої пенсії буде забезпечено після виділення додаткових коштів з Державного бюджету України.

Позивач вважає, що має право на перерахунок пенсії з моменту виникнення права на нього, тобто із 01 січня 2016 року, однак такий перерахунок відповідачем не проведено, що стало підставою для звернення до суду з цим позовом.

У відзиві на позовну заяву відповідач зазначив, що позивач перебуває на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Вінницькій області та отримує пенсію за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб». Позивача включено до списку для перерахунку пенсії особам начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ України. Однак, Головним управлінням Пенсійного фонду України у Вінницькій області здійснюється формування у потребі коштів, необхідних для проведення перерахунку пенсій, так як виплата цих пенсій забезпечується додатковими коштами з Державного бюджету України. Бюджет Пенсійного фонду України щорічно затверджується постановою Кабінету Міністрів України, а виплата коштів, які не передбачені його видатковою частиною, призведе до порушень соціального права інших осіб на забезпечення у разі настання соціальних ризиків та диспропорційності між соціальним захистом громадян. З урахуванням наведеного, відповідач вважає, що станом на момент розгляду справи предмет спору відсутній, тому необхідно відмовити у задоволенні відповідного адміністративного позову у повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, проаналізувавши надані докази та відзив на позовну заяву, суд дійшов висновку про задоволення позову, виходячи з наступного.

Відповідно до частини 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з частинами 1, 2 ст. 8 КАС України суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого, зокрема, людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського Суду з питань захисту прав людини.

Правовідносини щодо порядку та умов перерахунку призначених пенсій військовослужбовцям, в тому числі особам, які перебували на службі в органах внутрішніх справ, регулюються правовими нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09 квітня 1992 pоку № 2262-XII (надалі - Закон № 2262-XII), Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення гарантій соціального захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ України та членів їхніх сімей» від 23 грудня 2015 року № 900-VIII (надалі - Закон № 900-VIII) із змінами та доповненнями, що були чинні на день виникнення спору.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 перебуває на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Вінницькій області та отримує пенсію за вислугу років відповідно до Закону України від 09.04.1992 року №2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб», що підтверджується пенсійним посвідченням № НОМЕР_1, виданого 22 вересня 2015 року.

Згідно Довідки № 15620, виданої Ліквідаційною комісією УМВС України у Вінницькій області, розмір грошового забезпечення ОСОБА_1 складає 7 032 грн. 50 коп.

Відповідно до частини третьої статті 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України. У разі, якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.

Згідно з п. 1 «Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2008 № 45 (далі - Порядок № 45) перерахунок раніше призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» пенсій проводиться у разі прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про зміну розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення для відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом, або у зв'язку із введенням для них нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, установлених законодавством.

Постановою Кабінету Міністрів України № 988 від 11 листопада 2015 року «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції» встановлено грошове забезпечення поліцейських Національної поліції, яке складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премій та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

Згідно з абзацом 2 пункту 15 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Національну поліцію» (згідно з Законом України від 23 грудня 2015 року № 900-VIII) за колишніми працівниками міліції, у тому числі пенсіонерами, а також членами їхніх сімей, іншими особами зберігаються пільги, компенсації і гарантії, передбачені цим Законом для колишніх поліцейських, членів їхніх сімей, інших осіб.

Відповідно до статті 102 Закону України «Про Національну поліцію», пенсійне забезпечення поліцейських здійснюється також в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення гарантій соціального захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ України та членів їхніх сімей» від 23 грудня 2015 року № 900-VIII статтю 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» доповнено новою частиною такого змісту: «Перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції), які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах цього Закону, здійснюється з урахуванням видів грошового забезпечення, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством для поліцейських».

Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.

Так, підставою для проведення перерахунку пенсій особам, які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» є фактична зміна розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, проведена на підставі рішення суб'єкта владних повноважень, наділеного правом встановлювати чи змінювати види грошового забезпечення військовослужбовців.

Таким чином, збільшення грошового забезпечення поліцейських, яке за своїми складовими є ідентичним складовим колишніх працівників міліції, є безумовною підставою для перерахунку пенсії позивача, як колишнього працівника міліції на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 988.

З урахуванням наведеного, у позивача виникло право на перерахунок пенсії, як пенсіонеру органів внутрішніх справ України у зв'язку з підвищенням грошового забезпечення поліцейських, відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 988.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 988 встановлено розміри грошового забезпечення поліцейських, які є більшими від грошового забезпеченням колишніх працівників органів внутрішніх справ.

Водночас, Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення гарантій соціального захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ України та членів їхніх сімей» від 23 грудня 2015 року № 900-VIII є нормативно - правовим актом, що став підставою для застосування в цілях перерахунку пенсії позивачу грошового забезпечення, виходячи із встановленого розміру грошового забезпечення для поліцейських.

Разом з тим, порядок проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» визначено постановою Кабінету Міністрів України № 45 від 13.02.2008.

Згідно з пунктом 1 Порядку № 45 перерахунок раніше призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» пенсій проводиться у разі прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про зміну розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення для відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв'язку із введенням для них нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, установлених законодавством.

Пунктом 2 Порядку № 45 визначено, що на підставі зазначеного в пункті 1 цього Порядку рішення Кабінету Міністрів України Міноборони, МВС, Мінінфраструктури, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, ДПС, Управління державної охорони, Адміністрація Держспецзв'язку, Адміністрація Держприкордонслужби, ДПтС, ДСНС (далі - державні органи) повідомляють у п'ятиденний строк Пенсійному фонду України про підстави перерахунку пенсій військовослужбовцям.

Відповідно до пункту 3 Порядку № 45 Пенсійний фонд України повідомляє у п'ятиденний строк з моменту надходження інформації від державних органів своїм головним управлінням в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - головні управління Пенсійного фонду України) про підстави для проведення перерахунку пенсій та про необхідність підготовки списків осіб, пенсії яких підлягають перерахунку (далі - списки).

Головні управління Пенсійного фонду України складають у десятиденний строк з моменту надходження зазначеної інформації списки за формою згідно із додатком 1 та подають їх органам, які уповноважені рішеннями керівників державних органів видавати довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії.

На підставі списків уповноважені органи готують для перерахунку пенсії довідки про розмір грошового забезпечення кожної особи, зазначеної в списку, за формою згідно із додатком 2 (далі - довідка) та у місячний строк подають їх головним управлінням Пенсійного фонду України.

Довідки видаються державним органом, з якого особи були звільнені із служби, якщо інше не передбачено цим Порядком.

Відповідно до пункту 24 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженого постановою Правління Пенсійного фонду України від 30 січня 2007 року № 3-1 (далі - Порядок № 3-1) про виникнення підстав для проведення перерахунку пенсій згідно зі статтею 63 Закону уповноважені структурні підрозділи зобов'язані у п'ятиденний строк після прийняття відповідного нормативно-правового акта, на підставі якого змінюється хоча б один з видів грошового забезпечення для відповідних категорій осіб, або у зв'язку з уведенням для зазначених категорій військовослужбовців нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством, повідомити про це орган, що призначає пенсії.

Органи, що призначають пенсії, протягом п'яти робочих днів після надходження такого повідомлення подають до відповідних уповноважених структурних підрозділів списки осіб, яким необхідно провести перерахунок пенсії.

Після одержання списків осіб уповноважені структурні підрозділи зазначають у них зміни розмірів грошового забезпечення для перерахунку раніше призначених пенсій і в п'ятиденний строк після надходження передають їх до відповідних органів, що призначають пенсії.

Таким чином, нормами Порядку № 45 передбачено наступний порядок дій для здійснення перерахунку пенсій:

- Міністерство внутрішніх справ України повідомляє Пенсійний фонду України про наявність рішення Кабінету Міністрів України про зміну розміру грошового забезпечення (п. 2 Постанови № 45);

- Пенсійний фонд України повідомляє відповідні структурні підрозділи Пенсійного фонду про підстави проведення перерахунку пенсій та необхідність підготовки списків осіб, пенсії яких підлягають перерахунку Головним управлінням Пенсійного фонду України (абз. 2 п. 2 Постанови № 45);

- Головні управління Пенсійного фонду України складають відповідні списки та передають їх органам, які уповноважені видавати довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсій, які готують відповідні довідки. Довідки видаються державним органом, з якого особи були звільнені із служби, якщо інше не передбачено цим Порядком (абз. 3 п. 2, абз. 1, 2 п. 3 Постанови № 45).

Отже, згідно вказаного порядку пенсіонери не повинні особисто звертатися за перерахунком пенсії, відповідач на підставі довідок про грошове забезпечення для обчислення нового розміру пенсій, проводить перерахунок пенсії централізовано.

У листі від 11 грудня 2017 року відповідач повідомив позивача про те, що 22.05.2017 року на адресу Головного управління ПФУ з Ліквідаційної комісії управління МВС України у Вінницькій області надійшла довідка про суму грошового забезпечення на ім'я позивача для проведення перерахунку пенсії. Підставою ж не проведення позивачу перерахунку пенсії стала лише відсутність коштів у державному бюджеті України.

Стосовно зазначеної відповідачем підстави для відмови в перерахунку позивачу пенсії суд зазначає, що відсутність коштів у державному бюджеті України, які можуть бути використані для таких цілей, не може бути підставою для відмови або не здійснення перерахунку та виплати пенсії особам, які мають на це право, відсутність належного бюджетного фінансування не може бути підставою для відмови у перерахунку пенсії позивача.

ЄСПЛ у рішенні від 09.10.1979 року у справі «Ейрі проти Ірландії» зазначив про те, що здійснення соціально-економічних прав людини значною мірою залежить від становища в державах, особливо фінансового. Такі положення поширюються і на питання допустимості зменшення соціальних виплат, про що зазначено в рішенні цього суду у справі «Кйартан Асмундсон проти Ісландії» від 12 жовтня 2004 року. У справі «Великода проти України» ЄСПЛ вказав на те, що зміна механізму нарахування певних видів соціальних виплат та допомоги є конституційно допустимою до тих меж, за якими ставиться під сумнів сама сутність змісту права на соціальний захист.

Крім того, у рішенні «Кечко проти України» від 8 листопада 2005 року Європейський суд з прав людини виклав правову позицію, відповідно до якої якщо чинне правове положення передбачає виплату певних надбавок і дотримано всі вимоги, необхідні для цього, органи державної влади не можуть свідомо відмовляти у цих виплатах доки відповідні положення є чинними. Також у вказаному рішенні зазначено, що органи державної влади не можуть посилатися на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов'язань.

Оскільки реалізація особою права, що пов'язане з отриманням бюджетних коштів, яке базується на спеціальних та чинних на час виникнення спірних правовідносин нормативно-правових актах національного законодавства, не може бути поставлена у залежність від бюджетних асигнувань.

Варто зазначити те, що обов'язок органів Пенсійного фонду України щодо здійснення перерахунків та виплат пенсій слугує принципу рівності всіх осіб. Таким чином, нездійснення відповідачем перерахунку та виплати пенсії не ґрунтувалась на нормах законодавства, а тому така відмова є протиправною.

Що стосується вимоги позивача щодо здійснення перерахунку та виплати позивачу пенсії починаючи з 01 січня 2016 року згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення гарантій соціального захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ України та членів їх сімей» № 900 від 23 грудня 2015 року, статті 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», Постанови Кабінету Міністрів України № 988 від 11 листопада 2015 року «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції» суд вважає, що дана вимога підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до частини третьої статті 51 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», перерахунок пенсій у зв'язку із зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на такий перерахунок згідно з цим Законом, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством, не проведений з вини органів Пенсійного фонду України та/або державних органів, які видають довідки для перерахунку пенсії, провадиться з дати виникнення права на нього без обмеження строком.

Згідно з частиною другою статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Оскільки представник відповідача не навів у своєму відзиві належних доказів правомірності не проведення позивачу перерахунку пенсії на підставі Довідки № 15620, пенсія підлягає до перерахунку та виплати з 01 січня 2016 року.

Аналогічних висновків в справах даної категорії приходить Вищий адміністративний суд України, неодноразово викладених в рішеннях ВАСУ, зокрема, в ухвалі від 26.07.2017 року у справі №814/2289/16, в ухвалі від 20.07.2017 року у справі №727/8037/16-а, в ухвалі від 04.10.2017 року у справі №704/353/17, в ухвалі від 25.10.2017 року у справі №743/1311/16-а.

Відповідно до ч. 1 ст. 139 КАС України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

З огляду на вищевикладене, за рахунок бюджетних асигнувань відповідача на користь позивача підлягає стягненню судовий збір в розмірі 640 грн.

Керуючись ст.ст. 244-246 КАС України, суд,

п о с т а н о в и в :

Позов задовольнити.

Визнати протиправною бездіяльність Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області (21100, місто Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 7, ідентифікаційний код юридичної особи: 13322403) щодо не проведення перерахунку пенсії ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ІПН: НОМЕР_1) з 01 січня 2016 року на підставі довідки № 15620 про розмір грошового забезпечення.

Зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області провести перерахунок та виплату пенсії ОСОБА_1, згідно довідки № 15620 про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії, починаючи з 01 січня 2016 року.

Стягнути із Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області на користь ОСОБА_1 640 (шістсот сорок) гривень судового збору за рахунок бюджетних асигнувань, що передбачені на утримання Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

Постанова суду може бути оскаржена протягом 30 днів з дня її проголошення. Апеляційна скарга подається безпосередньо до Вінницького апеляційного адміністративного суду. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або в разі розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складання повного судового рішення.

Суддя Вінницького міського суду

Вінницької області К.П. Гуменюк

Часті запитання

Який тип судового документу № 71470519 ?

Документ № 71470519 це

Яка дата ухвалення судового документу № 71470519 ?

Дата ухвалення - 29.12.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 71470519 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 71470519 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 71470519, Винницкий городской суд г. Винницы

Судебное решение № 71470519, Винницкий городской суд г. Винницы было принято 29.12.2017. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – . На этой странице вы сможете найти полезные данные об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить полезные данные.

Судебное решение № 71470519 относится к делу № 127/26780/17

то решение относится к делу № 127/26780/17. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 71470517
Следующий документ : 71470522