Постановление суда № 64532276, 03.02.2017, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
03.02.2017
Номер дела
910/23198/16
Номер документа
64532276
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

03.02.2017Справа № 910/23198/16Суддя Отрош І.М., розглянувши зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Кунец Ес Сі Джі" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Броварський алюмінієвий завод" про стягнення 454600,50 грн. у справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Броварський алюмінієвий завод"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Кунец Ес Сі Джі"

про стягнення 236877 грн. 00 коп.

Представники: без виклику

ВСТАНОВИВ:

19.12.2016 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Броварський алюмінієвий завод" з вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Кунец Ес Сі Джі" про стягнення 236877 грн. 00 коп.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.12.2016 порушено провадження у справі № 910/23198/16 та справу призначено до розгляду на 13.01.2017.

02.02.2017 до Господарського суду міста Києва надійшла зустрічна позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Кунец Ес Сі Джі" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Броварський алюмінієвий завод" про стягнення 454600,50 грн.

Розглянувши матеріали зустрічної позовної заяви, суд прийшов до висновку щодо необхідності повернення позовної заяви без розгляду на підставі п. 3 ч. 1 ст. 63 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до норм статті 60 Господарського процесуального кодексу України відповідач має право до початку розгляду господарським судом справи по суті подати до позивача зустрічний позов для спільного розгляду з первісним позовом. Зустрічний позов повинен бути взаємно пов'язаний з первісним. Подання зустрічного позову провадиться за загальними правилами подання позовів.

Суд зазначає, що взаємна пов'язаність зустрічного та первісного позовів може виявлятись у такому: 1) обидва позови взаємно пов'язані, і їх спільний розгляд сприятиме оперативному і правильному вирішенню спору. Взаємна пов'язаність первісного і зустрічного позову може виражатись у підставах цих позовів або поданих доказах; 2) задоволення зустрічного позову виключатиме повністю або частково задоволення первісного позову. Подання такого зустрічного позову має на меті довести відсутність у позивача матеріально-правової підстави на задоволення первісного позову через відсутність матеріальних правовідносин, з яких випливає суб'єктивне право позивача за первісним позовом.

Відсутність однієї з перелічених підстав прийняття зустрічного позову тягне за собою повернення зустрічної позовної заяви з посиланням на ст. 60 Господарського процесуального кодексу України.

Обґрунтовуючи позовні вимоги за первісним позовом, Товариство з обмеженою відповідальністю "Броварський алюмінієвий завод" зазначило, що відповідач за первісним позовом в порушення норм законодавства України та укладеного між сторонами договору на виконання робіт № 16-413 від 20.01.2016 прострочив виконання робіт по заміні шафи керування і установці автоматичної лінії подачі профілю на кривошипний прес серії КД у кількості 1 одиниця згідно з технічним завданням (п. 1.2.1. договору), а саме не виконав вказані роботи у строк до 03.03.2016, у зв'язку з чим позивачем було направлено відповідачу претензію №007-2/2016 від 19.08.2016 із вимогами щодо повернення грошей (попередньої оплати) чи виконання зобов'язання. Оскільки дані вимоги не були виконані відповідачем, позивач просить суд стягнути з відповідача суму сплаченої попередньої оплати за даним договором у розмірі 172000,00 грн., а також 3% річних у розмірі 4324,00 грн. та інфляційні втрати у розмірі 15222,00 грн. у зв'язку з простроченням виконання зобов'язання з повернення попередньої оплати. Крім цього, посилаючись на п. 5.1. договору на виконання робіт № 16-413 від 20.01.2016, позивач просить стягнути з відповідача пеню за прострочення виконання зобов'язання у розмірі 45331,00 грн.

Водночас, обґрунтовуючи позовні вимоги щодо стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Броварський алюмінієвий завод" грошових коштів (367384,69 грн. основного боргу, 5185,16 грн. 3% річних, 29725,53 грн. інфляційних втрат, 52305,12 грн. відсотків за неправомірне користування чужими грошовими коштами) позивач за зустрічним позовом зазначив, що відповідач за зустрічним позовом в порушення норм законодавства України та укладених між сторонами додаткових угод №1 від 02.02.2016 (предмет - виконання додаткових робіт по ремонту і приведенню кривошипного верстата в робочий стан для встановлення лінії автоматичної подачі профілю), №2 від 22.09.2016 (предмет - виконання додаткових робіт по модернізації лінії автоматичного профілю), №3 від 02.12.2016 (предмет - виконання додаткових робіт по закріпленню кривошипного преса серії КД) до договору на виконання робіт № 16-413 від 20.01.2016 не здійснив повну оплату за виконані позивачем за зустрічним позовом роботи за договором та даними додатковими угодами, у зв'язку з чим позивач за зустрічним позовом вказує на існування у відповідача за зустрічним позовом заборгованості у розмірі 367384,69 грн., яку і просить стягнути. Також, позивачем за зустрічним позовом заявлено до стягнення 5185,16 грн. 3% річних, 29725,53 грн. інфляційних втрат, 52305,12 грн. відсотків за неправомірне користування чужими грошовими коштами.

Суд зазначає, що первісний та зустрічний позови не є взаємно пов'язаними, оскільки не пов'язані предметом позову, та безпосередніми підставами, та в тому числі доказами, якими підтверджуються викладені обставини.

В пункті 3.12 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" зазначено, що під предметом позову розуміється певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, стосовно якої позивач просить прийняти судове рішення; підставу позову становлять обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги щодо захисту права та охоронюваного законом інтересу.

Так, предметом первісного позову є стягнення попередньої оплати як безпідставно набутих відповідачем коштів, пені внаслідок прострочення відповідачем за первісним позовом виконання зобов'язань з виконання робіт по заміні шафи керування і установці автоматичної лінії подачі профілю на кривошипний прес серії КД у кількості 1 одиниця згідно з технічним завданням, (п. 1.2.1. договору на виконання робіт № 16-413 від 20.01.2016), а також 3% річних та інфляційних втрат за прострочення виконання грошових зобов'язань. Тобто, дослідженню підлягають обставини невиконання/неналежного виконання відповідачем обов'язку з виконання конкретних робіт, предмет яких встановлений умовами п. 1.2.1. договору на виконання робіт № 16-413 від 20.01.2016.

Водночас, предметом зустрічного позову є стягнення вартості виконаних робіт, в тому числі за додатковими угодами №№1-3, предметом яких, за твердженням позивача за зустрічним позовом, є виконання робіт по ремонту і приведенню кривошипного верстата в робочий стан для встановлення лінії автоматичної подачі профілю, по закріпленню кривошипного преса серії КД, по модернізації лінії автоматичного профілю, які є додатковими (відносно погоджених у п. 1.1.2. договору основних робіт), а також 5185,16 грн. 3% річних, 29725,53 грн. інфляційних втрат, 52305,12 грн. відсотків за неправомірне користування чужими грошовими коштами внаслідок прострочення виконання грошових зобов'язань з оплати вартості робіт.

Тобто, дослідженню в межах предмету зустрічного позову підлягають обставини, які в тому числі виникають з інших підстав, ніж ті, що заявлені у первісному позові (оскільки у первісному позові жодних посилань на обставини щодо виконання умов додаткових угод №1-3, зокрема, спору з цього приводу, зазначено не було).

Суд наголошує на тому, що основною ознакою взаємопов'язаності первісного та зустрічного позовів є те, що задоволення зустрічного позову виключатиме повністю або частково задоволення первісного позову.

Втім, враховуючи предмет і підстави первісного та зустрічного позовів, суд зазначає, що у випадку доведення обставин, на яких ґрунтуються зустрічні позовні вимоги, дані обставини не можуть спростовувати обставин, на яких ґрунтуються первісні позовні вимоги.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що первісний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Броварський алюмінієвий завод" та зустрічний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Кунец Ес Сі Джі" грунтуються на різних підставах та доказах, а отже позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Кунец Ес Сі Джі" не є зустрічним в розумінні ст. 60 Господарського процесуального кодексу України відносно первісних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Броварський алюмінієвий завод".

Таким чином, заявлені зустрічні позовні вимоги по суті є окремими вимогами, які не пов'язані з первісними позовними вимогами. При цьому, суд наголошує, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Кунец Ес Сі Джі" не позбавлене можливості звернутись до суду з окремим позовом про стягнення визначеної у зустрічному позові суми грошових коштів.

Відповідно до п. 3.15 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" від 26.12.2011 № 18, частиною першою статті 60 ГПК передбачено, що зустрічний позов повинен бути взаємно пов'язаний з первісним. Обставини, які свідчать про взаємну пов'язаність зустрічного позову з первісним (зокрема, за підставами цих позовів та/або поданими доказами; у зв'язку з тим, що задоволення зустрічного позову виключатиме частково чи повністю задоволення первісного позову тощо), а так само докази, що підтверджують саме ці обставини, повинні зазначатися у зустрічній позовній заяві (пункт 5 частини другої статті 54 ГПК). Якщо у ній не вказано відповідних обставин, на яких, зокрема, ґрунтується позовна вимога, доказів, що підтверджують ці обставини, то зустрічна позовна заява повертається без розгляду з посиланням на пункт 3 частини першої статті 63 та статтю 60 ГПК. Така заява не може повертатися судом з посиланням на пункт 5 частини першої статті 63 ГПК, оскільки подання зустрічного позову не означає об'єднання вимог в одній позовній заяві.

На підставі викладеного та керуючись ст. 60, п. 3 ч. 1 ст. 63, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Зустрічний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Кунец Ес Сі Джі" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Броварський алюмінієвий завод" про стягнення 454600,50 грн. повернути без розгляду.

Суддя І.М. Отрош

Часті запитання

Який тип судового документу № 64532276 ?

Документ № 64532276 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 64532276 ?

Дата ухвалення - 03.02.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 64532276 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 64532276 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 64532276, Хозяйственный суд города Киева

Судебное решение № 64532276, Хозяйственный суд города Киева было принято 03.02.2017. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти важные данные об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить важные данные.

Судебное решение № 64532276 относится к делу № 910/23198/16

то решение относится к делу № 910/23198/16. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 64532274
Следующий документ : 64532277