Решение № 64532274, 01.02.2017, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
01.02.2017
Номер дела
910/22088/16
Номер документа
64532274
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.02.2017Справа №910/22088/16

За позовом Товариство з обмеженою відповідальністю «Майстер-Дент»

до Товариство з обмеженою відповідальністю «Смарт-Менеджмент Груп»

про стягнення 12000 грн.

Суддя Сташків Р.Б.

Представники сторін:

від позивача - Аксаітова М.Ю. (представник за довіреністю);

від відповідача - не з'явився.

СУТЬ СПОРУ:

На розгляд Господарського суду міста Києва передано вимоги указаного позову про стягнення вартості послуг по Договору № 18/07/2016 від 18.07.2016, оскільки всупереч взятим на себе Відповідачем зобов'язанням, послуги належної якості та кількості надані не були (не було забезпечено надання послуг).

Відповідач обґрунтованих заперечень проти позову не подав, представників у засідання не направляв, хоча судом були вчинені всі дії щодо належного повідомлення Відповідача про призначення справи до розгляду - ухвали суду надсилалися на адресу місцезнаходження Відповідача згідно відомостей з ЄДР, та отримувалися ним, що вбачається зі зворотних повідомлень про вручення поштових відправлень, тому будь-які несприятливі наслідки такого ненаправлення представників покладаються на Відповідача відповідно.

У випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору. Аналогічна правова позиція викладена в п. 3.9.2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26 грудня 2011 року № 18.

Суд приймає до уваги, що явка представників сторін у засідання обов'язковою не визнавалась та Відповідачем не надавалися суду обґрунтування підстав необхідності прийняття його представником особистої участі в судовому засіданні.

Клопотань про відкладення розгляду справи не надходило, та перед судом не доведено обставин, які б перешкоджали розглянути спір у даному судовому засіданні.

Крім того, суд приймає до уваги, що Відповідач не був позбавлений права та можливості (в матеріалах справи відсутні докази протилежного) надати відзиву, пояснення по суті спору та/або докази, якщо він вважав за необхідне їх подати, заздалегідь в письмовому вигляді через канцелярію суду або направити до суду поштою, кур'єром тощо.

Відтак, суд дійшов висновку про відсутність встановлених ст. 77 ГПК України підстав для відкладення розгляду справи, і також враховуючи закінчення встановленого ст. 69 ГПК України строку розгляду спору відповідно до статті 75 ГПК України здійснює розгляд справи за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника Позивача, дослідивши надані докази та оцінивши їх в сукупності, суд

ВСТАНОВИВ:

За умовами укладеного 18.07.2016 між Позивачем, як замовником, та Відповідачем, як виконавцем, Договору № 18/07/2016 (далі - Договір), Відповідач зобов'язався, в порядку та на умовах, визначених Договором, надати та/або забезпечити надання Замовнику послуг з усного послідовного перекладу майстер-класу «Відтворення вікових особливостей

зубів. Техніка нанесення внутрішніх живих барвників», який відбудеться протягом 2-3 вересня 2016 року з 09-30 години до 18-30 години з російської на іспанську і з іспанської на російську мову (далі - Послуги ), а Замовник приймає та оплачує Послуги Виконавця.

Вартість Послуг, за умовами п. 3.1 Договору, складає 12000 грн.

Замовник відповідно до п.п. 3.3, 3.4 Договору здійснює попередню оплату у розмірі 50% загальної вартості Послуг, що становить 6000 грн. протягом 3 (трьох) банківських днів з дати укладання цього Договору, а остаточну оплату у розмірі 50% загальної вартості Послуг, що становить 6000 грн., протягом 3 (трьох) банківських днів до дати надання Послуг, що надаються Виконавцем відповідно до п. 1.1 цього Договору.

На виконання вказаних умов Договору Позивачем було перераховано Відповідачу 12000 грн., що не спростовано Відповідачем та підтверджено залученими до справи копіями платіжних доручень № 429 від 27.07.2016 та № 485 від 25.08.2016.

Відповідно до розділу 3 Договору, якщо замовник має побажання стосовно перекладу специфічних термінів, власних імен, назв, прізвищ, тощо, він надає виконавцю таку інформацію разом до проведення зустрічі, що підлягає перекладу. Якщо такі побажання не надані, переклад здійснюється на розсуд перекладача та згідно із загальноприйнятою практикою.

При цьому, у разі наявності заперечень до якості здійсненого перекладу (до яких, зокрема, але не виключно, відносяться: неякісний переклад), Замовник обґрунтовує свої заперечення у письмовому вигляді, та інформує виконавця протягом двох робочих днів з надання готового перекладу.

Виконавець, зобов'язаний протягом двох робочих діб розглянути заперечення Замовника та усунути порушення виконання своїх договірних зобов'язань, надавши Замовнику виправлений переклад протягом двох робочих днів з дня отримання заперечення.

Натомість, замовник протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання Акта приймання-передачі наданих послуг повинен підписати його та один екземпляр повернути виконавцю. Якщо замовник не підпише акти протягом вищезазначеного строку, та не надасть обґрунтовані письмові заперечення щодо наданих Послуг виконавцем, такі Послуги вважатимуться наданими, акти підписаними.

Залученим до матеріалів справи актом від 02.09.2015, складеним та підписаним директором Позивача та двома слухачами майстер-класу («Відтворення вікових особливостей зубів. Техніка нанесення внутрішніх живих барвників», який був призначений на 2-3 вересня 2016 року), особи, що склали акт, своїми підписами засвідчили, що перекладач Відповідача, який прибув 02.09.2016 на майстер-клас для здійснення перекладу не був в змозі здійснювати послідовний переклад та якісно передавати інформацію, що надавалася лектором. Суд, враховуючи зміст акта, дійшов висновку про описку у даті акта, та правильною датою його складення є 02.09.2016, що також підтверджено представником Позивача у засіданні.

При цьому, матеріали справи не містять доказів, що Відповідачу було відмовлено у наданні будь-яких матеріалів, наявних у Позивача та необхідних для здійснення якісного перекладу.

Суд погоджується з твердженнями Відповідача, які викладені у залученому до позову листі № 13/10 від 12.10.2016, що Позивачем дійсно не було доведено до відома Відповідача у встановлений Договором строк - 2 робочих дні, що з точки зору Позивача та слухачів майстер-класу, які підписали акт від 02.09.2016, перекладач Відповідача, який прибув 02.09.2016 на майстер-клас для здійснення перекладу не був в змозі здійснювати послідовний переклад та якісно передавати інформацію, що надавалася лектором.

Заперечення проти якості наданого перекладу були викладені Позивачем у листі від 14.09.2016, який 16.09.2016 був направлений на вказану у Договорі адресу Відповідача. При цьому, неотримання Відповідачем згаданого листа за адресою суд відносить до його власної відповідальності, оскільки лист було направлено рекомендованою поштою за адресою, вказаною самим Відповідачем у Договорі як його адреса, і доказів повідомлення Відповідачем Позивача про зміну адреси матеріали справи не містять.

При цьому, суд зауважує, що ненадання заперечень до якості здійсненого перекладу протягом двох робочих днів з надання готового перекладу, а надання їх пізніше, за умовами Договору не покладає на Позивача обов'язку такі Послуги оплатили, натомість ненадання обґрунтованих заперечень на акт приймання-передачі наданих послуг протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання акта за умовами Договору має своїм наслідком, що такі Послуги вважатимуться наданими, а акт підписаним.

Акти приймання-передачі наданих послуг на суму 12000 грн. надсилалися Відповідачем Позивачу цінним листом з описом вкладення, штрих-код конверта 0101118601913, та як убачається з відкритої пошукової бази Укрпошти, даний конверт був отриманий Позивачем 28.09.2016 о 16:43.

Оскільки за приписами ст. 253 ЦК України, перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок, то перебіг встановленого Договором строку - 2 (два) робочих днів з моменту отримання акта, тривав 29 та 30 вересня 2016 року.

Залученими до справи доказами, а саме копією листа № 4/9 від 30.09.2016, описом вкладення у цінний лист та зворотнім повідомленням про вручення поштового відправлення, підтверджено, що Позивач у встановлений Договором строк 2 (два) робочих дні висловив Відповідачу обґрунтовані заперечення на акт приймання-передачі наданих послуг на суму 12000 грн. про надання послуг перекладу 2-3 вересня 2016 року, та відмовився від підписання акта.

Відтак, за умовами Договору, оскільки вказаний акт не був підписаний та був вчасно повернутий з запереченнями, він не вважається підписаним, а наведені у ньому послуги не визнані та не вважаються наданими.

Подальше листування (№ 13/10 від 12.10.2016) від Відповідача до Позивача, та повторне направлення актів наданих послуг, не спростовує того, що заперечення на перші отримані Позивачем акти були надані в строк, відтак надавати повторно ті самі заперечення на ті самі акти Позивач за умовами Договору не зобов'язаний.

Відповідачем не надано суду доказів на спростування викладених Позивачем у позові обставин, що перекладач Відповідача, який прибув 02.09.2016 на майстер-клас для здійснення перекладу не був в змозі здійснювати послідовний переклад та якісно передавати інформацію, що надавалася лектором, тобто, що переклад 02.09.2016 якісний та такий, що відповідав би умовам Договору наданий не був. Також Відповідачем не надано суду доказів на спростування викладених Позивачем у позові обставин, що на наступний день, 03.09.2016, перекладач узагалі не прибув для здійснення перекладу, тобто на другий день майстер-класу послуги не надавалися узагалі.

Як убачається з умов Договору, надання Послуг було замовлено лише на один майстер-клас, призначений на 2-3 вересня 2016 року, та замовлення надання Послуг на будь-який інший/наступний майстер-клас Договором не передбачалося.

При цьому, судом встановлено на описано вище, що замовлені та передплачені за Договором послуги Відповідачем виконані не були.

Позаяк подальше надання послуг та надання інших послуг умовами Договору не передбачалось, то у Відповідача відсутні підстави утримувати та не повертати Позивачу 12000 грн. передплати за не надані послуги, які Відповідач був зобов'язаний повернути одразу після закінчення майстер-класу, призначеного на 2-3 вересня 2016 року, на якому Послуги надані не були, однак кошти Відповідачем не поверталися, оскільки він вважав послуги наданими, що спростовано вище судом.

Відповідно до ст. 1212 ЦК України, особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події.

Положення цієї глави застосовуються також до вимог, зокрема, про повернення виконаного однією із сторін у зобов'язанні.

Враховуючи наведене, оскільки Відповідачем Послуги надані не були та Відповідач продовжує утримувати отримані від Позивача 12000 грн. передплати за ненадані Послуги і не повертає їх Позивачу, при цьому минуло майже пів року від часу, коли послуги повинні були бути надані, то вимоги позову про примусове стягнення 12000 грн. вартості не наданих послуг визнаються судом обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Судовий збір за ст. 49 ГПК України покладається на Відповідача, і на нього також покладаються понесені Позивачем витрати по оплаті послуг адвоката (належні докази надання послуг адвокатом членом адвокатського об'єднання та оплати адвокатських послуг на користь об'єднання на підставі договору про надання послуг залучені до справи).

Керуючись ст.ст. 32-34, 43, 44, 49, 75, 82-85 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Товариство з обмеженою відповідальністю «Смарт-Менеджмент Груп» (м. Київ, вул. Панаса Мирного, 9; ідентифікаційний код 39581369) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Майстер-Дент» (м. Київ, вул. Щорса, 32-В, літера А; ідентифікаційний код 31516533) 12000 (дванадцять тисяч) грн. заборгованості, а також 1378 (одну тисячу триста сімдесят вісім) грн. судового збору та 3000 (три тисячі) грн. витрат на оплату послуг адвоката.

Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 06.02.2017

Суддя Сташків Р.Б.

Часті запитання

Який тип судового документу № 64532274 ?

Документ № 64532274 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 64532274 ?

Дата ухвалення - 01.02.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 64532274 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 64532274 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 64532274, Хозяйственный суд города Киева

Судебное решение № 64532274, Хозяйственный суд города Киева было принято 01.02.2017. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти ключевые данные об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить ключевые данные.

Судебное решение № 64532274 относится к делу № 910/22088/16

то решение относится к делу № 910/22088/16. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 64532272
Следующий документ : 64532276