Решение № 57676817, 12.05.2016, Хозяйственный суд Одесской области

Дата принятия
12.05.2016
Номер дела
916/566/16
Номер документа
57676817
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"12" травня 2016 р.Справа № 916/566/16

За позовом: Публічного акціонерного товариства "Альфа Банк"

До відповідачів: Товариства з обмеженою відповідальністю "Кепітал Констракшн";

Відкритого акціонерного товариства "Український будівельний концерн"

про стягнення

Суддя Рога Н.В.

Представники:

Від позивача: ОСОБА_1 згідно довіреності №001917/15 від 02.10.2015р., ОСОБА_2- згідно довіреності №78/14 від 24.01.2014р.

Від відповідача: ТОВ "Кепітал Констракшн" не з'явився

Від відповідача: ВАТ "Український будівельний концерн" не з'явився

В засіданні брали участь:

Від позивача: ОСОБА_2- згідно довіреності №78/14 від 24.01.2014р.

Від відповідача: ТОВ "Кепітал Констракшн" не з'явився

Від відповідача: ВАТ "Український будівельний концерн" не з'явився

Суть спору: Позивач, Публічне акціонерне товариство (далі ПАТ) "Альфа Банк" , звернувся до господарського суду Одеської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) "Кепітал Констракшн" та Відкритого акціонерного товариства (далі ВАТ) "Український будівельний концерн" про стягнення заборгованості у розмірі 54 219 158грн. 17коп., яка складається з: заборгованості по процентам за користування кредитом у сумі 1 732 799,96 дол.США, що за курсом НБУ станом на 22.02.2016р. складає 46 534 342 грн. 92 коп., та заборгованості по пені за прострочення сплати процентів у сумі 286 159,57 дол.США , що за курсом НБУ станом на 22.02.2016р. складає 7 684 342 грн. 25 коп.

12 травня 2016р. позивач подав до суду заяву про уточнення позовних вимог, згідно якої просив суд стягнути на його користь солідарно з ТОВ "Кепітал Констракшн" та ВАТ "Український будівельний концерн" загальну суму заборгованості в розмірі 54 219 158 грн. 17 коп., яка складається з: заборгованості по процентам за користування кредитом у сумі 1 732 799,96 дол.США, що за курсом НБУ станом на 22.02.2016р. складає 46 534 342 грн. 92 коп., та заборгованості по пені за прострочення сплати процентів у сумі 286 159,57 дол.США, що за курсом НБУ станом на 22.02.2016р. складає 7 684 342 грн. 25 коп.

Представник позивача позовну заяву підтримує, наполягає на задоволенні позову.

Відповідач - ТОВ "Кепітал Констракшн" про місце, дату та час судових засідань був повідомлений належним чином, що підтверджується наявними в матеріалах справи поштовими повідомленням про вручення поштового відправлення, але представник відповідача в судові засідання не з'явився, про поважність причин незявлення суд не повідомив, письмового відзиву на позовну заяву до суду не надав.

Відповідач - ВАТ "Український будівельний концерн" про місце, дату та час судових засідань був повідомлений за юридичною адресою, але , судову кореспонденцію повернуто поштою із зазначенням „за закінченням терміну зберігання. До повноважень суду не відноситься розшук місцезнаходження сторін у справі.

За таких обставин, справа розглядається за наявними в ній матеріалами відповідно до ст. 75 ГПК України.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд встановив:

06 червня 2008 року між ЗАТ "Альфа Банк ", правонаступником якого є ПАТ "Альфа Банк" (Банк) та ТОВ "Кепітал Констракшн" (Позичальник) було укладено Договір про відкриття кредитної лінії №189 МВ/08, згідно якого Банк відкриває Позичальнику мультивалютну невідновлювану кредитну лінію, та на підставі додаткових угод до цього Договору окремими частинами (траншами) надає Позичальнику кредит у порядку і на умовах, визначеним Договором. Позичальник у свою чергу, зобовязався використати Кредит з метою, зазначеною у пункті 1.5 Договору, своєчасно та в повному обсязі виплачувати Банку проценти за користування Кредитом, виконати інші умови цього Договору та повернути Банку Кредит у терміни, встановлені цим Договором. (п.1.1 Договору).

Ліміт кредитної лінії визначений сторонами у п.1.2 Договору та становить суму, еквіваленту 5 700 000,00 доларів США (з урахуванням змін, внесених Додатковою угодою №1 від 15.02.2011р. до Договору про відкриття кредитної лінії). Відповідно до п.1.3 Договору у редакції Додаткової угоди №1 від 15.02.2011р. розмір процентів за користування кредитом складає: за користування частиною кредиту , наданою у гривнях 26% річних; за користування частиною кредиту, наданою у доларах США 19% річних; за користування частиною кредиту , наданою у Євро 15% річних; за користування частиною кредиту, наданого у швейцарських франках 145 річних; за користування частиною кредиту , наданою у японських єнах 11% річних. Згідно п. 1.4 зазначеної Додаткової угоди строк дії кредитної лінії закінчується 26.12.2011р.

Пункт 9.1 Договору передбачає, що Позичальник повинен повернути Банку кредит шляхом повернення кожного траншу частинами та у строки, що визначені додатковими угодами, на підставі яких ці транші надані, при цьому кінцевий строк повернення кожного траншу не може перевищувати строк дії кредитної лінії, вказаного в п. 1.4 цього Договору. Повернення кредиту або його частини до настання зазначеного терміну вважається достроковим (з урахуванням змін, внесених Додатковою угодою від 15.02.2011р. до Договору кредитної лінії)

З урахуванням змін, внесених Додатковою угодою від 15.01.2009р. до Договору , проценти нараховуються щомісяця на суму кредиту (окремо по кожному виду валют, у яких надано кредит) протягом усього строку користування ним, виходячи з фактичної кількості днів у місяці та 360 днів у році (для частини кредиту у іноземних валютах, інших ніж російські рублі). При цьому для цілей нарахування процентів на суму кожного з траншів день його надання враховуються, а день повернення не враховується при нарахуванні процентів.

Відповідно до п. 6.2 Договору проценти, нараховані за місяць, Позичальник зобовязаний сплачувати щомісяця у строк з 1-го числа по 5-те число (включно) місяця, наступного за тим, за який вони нараховані (крім процентів, строки сплати яких визначені у наступних абзацах цього пункту).

Крім того , відповідно до п. 11.1 Договору за прострочення повернення кредиту чи його частини та/або сплати процентів Позичальник зобовязаний сплачувати Банку пеню у розмірі 0,2% (нуль цілих дві десятих відсотки) від простроченої суми за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла у період за який стягується пеня.

На підставі Додаткової угоди №1 від 06.06.2008р. Позичальнику надано транш у сумі 2 700 000,00 доларів США (з урахуванням угоди про внесення змін №1 від 15.02.2011р. до додаткової угоди №1): 1 300 000,00 доларів США 25.11.2011р., 1 400 000,00 доларів США 25.12.2011р.

На підставі Додаткової угоди №2 від 12.06.2008р. Позичальнику було надано транш у сумі 1 500 000,00 доларів США (з урахуванням угоди про внесення змін №1 від 15.02.2011р. до додаткової угоди №2): 650 000,00 доларів США -25.09.2011р., 750 000,00 доларів США 15.10.2011р., 100 000,00 доларів США 25.11.2011р.

На підставі Додаткової угоди №3 від 20.06.2008р. Позичальнику було надано транш у сумі 1 500 000,00 доларів США (з урахуванням угоди про внесення змін від 15.02.2011р. до додаткової угоди №3): 100 000,00 доларів США 25.03.2011р., 100 000,00 доларів США - 25.04.2011р., 200 000,00 доларів США 25.05.2011р.,200 000,00 доларів США 25.06.2011р., 400 000,00 доларів США 25.07.2011р., 400 000,00 доларів США 25.08.2011р., 100 000,00 доларів США 25.09.2011р.

За таких обставин, позивач вважає, що свої зобовязання щодо кредитування Позичальника він здійснював належним чином на умовах, встановлених Договором, що підтверджується валютними ордерами №29290, №49539, №38752.

Позивач також вказує, що в забезпечення виконання зобовязань ТОВ "Кепітал Констракшн" за Договором про відкриття кредитної лінії №189 МВ/08, між ЗАТ "Альфа Банк " (Банк) та ВАТ "Український будівельний концерн" (Поручитель) 06.06.2008р. був укладений Договір поруки №270-П/08, відповідно до умов якого Поручитель поручився за виконання Боржником - ТОВ "Кепітал Констракшн" обовязків Позичальника, що виникли на підставі Договору про відкриття кредитної лінії №189 МВ/08 від 06.06.2008р. або можуть виникнути на підставі нього в майбутньому.

Пунктами 3.1- 3.2 Договору поруки визначено, що Позичальник та Поручитель відповідають перед Банком за порушення обовязків перелічених у ст. 2 цього Договору, як солідарні боржники. При цьому, Поручитель відповідає перед Банком у тому ж обсязі, що і Позичальник.

Як вказує позивач , оскільки ані Позичальник , ані Поручитель не виконали вимоги Банку щодо погашення заборгованості за кредитом, сплаті процентів за користування кредитом, пені за несвоєчасне повернення кредиту, пені за прострочення сплати процентів, , Банк був змушений звернутися за захистом своїх порушених прав до Господарського суду міста Києва із позовною заявою про стягнення заборгованості за Договором про відкриття кредитної лінії №189-МВ/08 від 06.06.2008р. Рішенням господарського суду міста Києва від 18.06.2012р. по справі №5011-35/2440-2012 позовні вимоги ПАТ "Альфа Банк" про стягнення заборгованості за Договором про відкриття кредитної лінії №189-МВ/08 від 06.06.2012р. задоволено в повному обсязі та стягнуто солідарно з ТОВ "Кепітал Констракшн", ВАТ "Український будівельний концерн" та інших поручителів: заборгованість по пені за несвоєчасне повернення кредиту у сумі 271 995,36 дол. США; заборгованість по процентам за користування кредитом у сумі - 920 550,04 дол. США; заборгованість по пені за прострочення сплати процентів у сумі 50 931,48 дол. США.

Позивача також вказує, що станом на 12.02.2016р. заборгованість за Договором відкриття кредитної лінії №189-МВ/08 від 06.06.2008р. залишається непогашеною, у зв'язку з чим позивач продовжує нараховувати проценти за користування кредитом та пеню за прострочення виконання зобов'язання. Сстаном на 12.06.2016р. заборгованість ТОВ "Кепітал Констракшн" перед ПАТ "Альфа Банк" за Договором про відкриття кредитної лінії №189-МВ/08 від 06.06.2008р. становить: 1 732 799,96 доларів США, що за курсом НБУ, станом на 22.02.2016р. складає 46 534 342грн. 92коп. заборгованість по процентам за користування кредитом; 286 159,57 доларів США, що за курсом НБУ, станом на 22.02.2016р., складає 7 684 815грн. 25грн.- заборгованість по пені за прострочення сплати процентів.

В обгрунтування позову позивач зазначає, що відповідно до вимог ст. 1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобовязується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позивальник зобовязується повернути кредит та сплатити проценти. Відповідно до вимог ст. 525, 526 Цивільного кодексу України зобовязання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору вимог цього Кодексу. Одностороння відмова від виконання зобовязання або одностороння зміна його умов не допускається. Згідно ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобовязання встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Окрім того позивач вказує, що відповідно до ст. 533 Цивільного кодексу України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за невиконання ним свого обовязку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобовязання боржником. Поручителем може бути одна або кілька осіб. Згідно ст. 554 Цивільного кодексу України уразі порушення боржником зобовязання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

Відповідачі своїм правом на захист у судовому порядку не скористалися.

Розглянув матеріали справи, на підставі чинного законодавства України, суд доходить до такого висновку:

Згідно ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України зобовязанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобовязана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію: передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо, або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обовязку. Частиною 2 зазначеної статті встановлено, що зобовязання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1, 2 ст. 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обовязки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обовязки. Підставами виникнення цивільних прав та обовязків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до ст. 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обовязків.

Згідно ст.627 Цивільного кодексу України, відповідно до ст.6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Як вбачається з матеріалів справи, 06 червня 2008 року між ЗАТ "Альфа Банк " , правонаступником якого є ПАТ "Альфа Банк" (Банк) та ТОВ "Кепітал Констракшн" (Позичальник) було укладено Договір про відкриття кредитної лінії №189 МВ/08.

За умовами Договору сторони домовились, що Банк відкриває Позичальнику мультивалютну не відновлювану кредитну лінію, та на підставі додаткових угод до цього Договору окремими частинами (траншами) надає Позичальнику кредит у порядку і на умовах, визначеним Договором. Позичальник у свою чергу, зобовязався використати Кредит з метою, зазначеною у пункті 1.5 Договору, своєчасно та в повному обсязі виплачувати Банку проценти за користування Кредитом, виконати інші умови цього Договору та повернути Банку Кредит у терміни, встановлені цим Договором. (п.1.1 Договору).

Пункт 9.1 Договору передбачає, що Позичальник повинен повернути Банку кредит шляхом повернення кожного траншу частинами та у строки, що визначені додатковими угодами, на підставі яких ці транші надані, при цьому кінцевий строк повернення кожного траншу не може перевищувати строк дії кредитної лінії, вказаного в п. 1.4 цього Договору.

Згідно п. 1.4 Договору в редакції Додаткової угоди № 1 до Договору від 15.02.2011р. строк дії кредитної лінії закінчується 26.12.2011р.

Відповідно до п. 1.3 в редакції додаткової угоди № 1 до Договору від 15.02.2011р. розмір процентів за користування частиною кредиту, наданою у доларах США складає -19%.

Відповідно до п. 6.1 Договору проценти нараховуються щомісяця на суму кредиту (окремо по кожному виду валют, у яких надано кредит) протягом усього строку користування ним, виходячи з фактичної кількості днів у місяці та 360 днів у році (для частини кредиту у іноземних валютах, інших ніж російські рублі). При цьому для цілей нарахування процентів на суму кожного з траншів день його надання враховуються, а день повернення не враховується при нарахуванні процентів.

Відповідно до п. 6.2 Договору проценти, нараховані за місяць, Позичальник зобовязаний сплачувати щомісяця у строк з 1-го числа по 5-те число (включно) місяця, наступного за тим, за який вони нараховані (крім процентів, строки сплати яких визначені у наступних абзацах цього пункту).

Відповідно до п. 11.1 Договору за прострочення повернення кредиту чи його частини та/або сплати процентів Позичальник зобовязаний сплачувати Банку пеню у розмірі 0,2% (нуль цілих дві десятих відсотки) від простроченої суми за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла у період за який стягується пеня.

За матеріалами справи, позивач виконав свої зобовязання за Договором про відкриття кредитної лінії №189 МВ/08, що підтверджується меморіальними ордерами №29290, №49539, №38752.

Згідно з ч. 1 ст. 1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобовязується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобовязується повернути кредит та сплатити проценти. Частиною 2 цієї статті передбачено, що до відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Приписами ч. 1 ст. 1046 Цивільного кодексу України встановлено, що за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобовязується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суми позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

В силу вимог ч. 1 ст. 1048 Цивільного кодексу України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюється договором. Водночас, ч. 1 ст. 1049 Цивільного кодексу України передбачено, що позичальник зобовязаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором.

В забезпечення виконання зобовязань ТОВ "Кепітал Констракшн" за Договором про відкриття кредитної лінії №189 МВ/08 від 06.06.2008р. (Основний Договір ) , між ЗАТ "Альфа Банк " правонаступником якого є ПАТ "Альфа Банк" (Банк) та ВАТ "Український будівельний концерн" (Поручитель) 06.06.2008р. був укладений Договір поруки №270-П/08.

Відповідно до ст. 2 Договору поруки Поручитель поручився за виконання обовязків Позичальника, що виникли на підставі Основного Договору або можуть виникнути на підставі нього в майбутньому. Пунктом 3.1 Договору поруки передбачено, що Боржник та поручитель відповідають перед Банком за порушення обовязків, перелічених у статті 2 цього Договору, як солідарні боржники. Поручитель відповідає перед Банком у тому ж обсязі, що і боржник.

Згідно п. 3.2 Договору поруки передбачена ст. 3.1 цього Договору відповідальність Поручителя наступає у випадку, якщо боржник- ТОВ "Кепітал Констракшн" допустить прострочення виконання будь якого з обовязків, зазначених у п. 2.1 цього Договору.

Згідно ст. 553 Цивільного кодексу України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за невиконання ним свого обовязку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобовязання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобовязання частково або у повному обсязі. Поручителем може бути одна сторона або кілька осіб.

Відповідно до ч.1 ст. 554 Цивільного кодексу України у разі порушення боржником зобовязання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

Рішенням господарського суду м. Києва від 18.06.2012р. по справі №5011-35/2440-2012, позовні вимоги ПАТ "Альфа Банк" було задоволено, та стягнуто солідарно на його користь з ТОВ "Кепітал Констракшн", ВАТ "Український будівельний концерн", ВАТ "Центростальконструкція", АТЗТ "Донбаспромелектромонтаж", ВАТ "Дніпростальконстурукція", ВАТ "Промхіммонтаж" за про відкриття кредитної лінії №189 МВ/08 від 06.06.2008р., 271 995,36 доларів США пені за несвоєчасне повернення кредиту, 920 550,04 доларів США- заборгованості по процентах за користування кредитом, 50 931,48 доларів США- пені за прострочення сплати процентів.

Відповідно до ст. 35 Господарського процесуального кодексу України факти, встановлені рішенням господарського суду (іншого органу, який вирішує господарські спори), за винятком встановлених рішенням третейського суду, під час розгляду однієї справи, не доводиться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони.

Таки чином, факти прострочення виконання зобовязань за Договором про відкриття кредитної лінії №189 МВ/08 від 06.06.2008р., та невиконання зобовязань Поручителем за Договором поруки №270-П/08 від 06.06.2008р. є встановленими та не потребують повторного встановлення господарським судом Одеської області.

Станом на 12.02.2016р. заборгованість за Договором про відкриття кредитної лінії №189 МВ/08 від 06.06.2008р. залишилась не погашеною, у звязку з чим позивач продовжував нараховувати проценти за користування кредитом , розмір яких станом на 12.02.2016р. становить 1 732 799,96 доларів США, що за курсом НБУ станом на 22.02.2016р. складає 46 534 342грн. 92коп., та пеню за прострочення сплати процентів, розмір якої становить 286 159,57 доларів США, що за курсом НБУ, станом на 22.02.2016р. складає 7 684 815грн. 25грн.

За таких обставин, позовні вимоги ПАТ "Альфа Банк" щодо солідарного стягнення з ТОВ "Кепітал Констракшн" та ВАТ "Український будівельний концерн" процентів за користування кредитом у розмірі 1 732 799,96 доларів США, що за курсом НБУ станом на 22.02.2016р. складає 46 534 342грн. 92коп., та заборгованості по пені за прострочення сплати процентів у розмірі 286 159,57 доларів США, що за курсом НБУ, станом на 22.02.2016р. складає 7 684 815грн. 25грн. , є обґрунтованими, підтверджені матеріалами справи, у звязку з чим підлягають задоволенню.

Згідно ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Статтею 33 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно зі ст. 43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Судові витрати по сплаті судового збору покласти на відповідачів згідно ст.ст. 44, 49 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 44,49, 82-85 ГПК України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позовну заяву Публічного акціонерного товариства "Альфа Банк" - задовольнити повністю.

2. Стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Кепітал Констракшн" (65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 4, Ідентифікаційний код 34930935) та Відкритого акціонерного товариства "Український будівельний концерн" (01003, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 52-Б, Ідентифікаційний код 32736135) на користь Публічного акціонерного товариства "Альфа Банк" (01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, код ЄДРПОУ 23494714) загальну заборгованість у розмірі 54 219 158грн. 17коп.

3. Стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Кепітал Констракшн" (65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 4, Ідентифікаційний код 34930935) та Відкритого акціонерного товариства "Український будівельний концерн" (01003, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 52-Б, Ідентифікаційний код 32736135) на користь Публічного акціонерного товариства "Альфа Банк" (01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, код ЄДРПОУ 23494714) витрати по сплаті судового збору у розмірі 206 700 грн.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 13 травня 2016 р.

Суддя Н.В. Рога

Предыдущий документ : 57676814
Следующий документ : 57676819