Постановление суда № 37680423, 17.03.2014, Хозяйственный суд Автономной Республики Крым

Дата принятия
17.03.2014
Номер дела
901/909/14
Номер документа
37680423
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

УХВАЛА

про відмову у прийнятті заяви

17.03.2014 Справа №02-09/ 901/909/14

Суддя Бєлоглазова І.К., розглянувши матеріали

За заявою боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Абрек», м. Сімферополь (код ЄДРПОУ 36646229)

про порушення справи про банкрутство.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Абрек», м. Сімферополь, звернулося до Господарського суду Автономної Республіки Крим із заявою про визнання його банкрутом у порядку статті 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Заява мотивована тим, що 25.04.20132 учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Абрек» було прийнято рішення про початок процедури припинення Товариства шляхом його ліквідації, створено ліквідаційну комісію та ліквідатору було доручено провести ліквідацію згідно з діючим законодавством. Згідно з довідкою Державної реєстраційної служби України д26.04.2013 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців внесено запис щодо рішення засновників (учасників) юридичної особи щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації. Станом на дату звернення боржника до суду його кредиторська заборгованість становить 1 960 221,00 грн., майно для задоволення вимог кредиторів у боржника відсутнє, що і стало підставою для звернення боржника до суду.

Частиною 1 статті 2 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» встановлено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Приписами статті 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено, якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбачено цим Законом. Обов'язковою умовою звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство є дотримання боржником порядку ліквідації юридичної особи відповідно до законодавства України.

Частиною 2 статті 105 Цивільного кодексу України визначено, що після внесення запису про прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи публікується у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

Дослідив матеріали наданої заяви, судом встановлено, що заявником не дотримано вимог вище вказаних норм права, а саме: боржником не дотримано порядок ліквідації юридичної особи та не надана публікація оголошення у засобах масової інформації згідно з вимогами статті 105 Цивільного кодексу України з метою виявлення кредиторів та встановлення повного обсягу кредиторської заборгованості.

Згідно частини 1 статті 15 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» якщо заява не відповідає змісту вимог, зазначених у цьому Законі, господарський суд не пізніше п'яти днів з дня надходження до господарського суду заяви про порушення справи про банкрутство повертає її та додані до неї документи без розгляду.

Крім того, пунктом 3 частини 1 статті 63 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи без розгляду, якщо у позовній заяві не вказано обставин, на яких ґрунтується позовна вимога, доказів, що підтверджують викладені в заяві обставини.

За вказаних обставин позовна заява підлягає поверненню на підставі частини 1 статті 15 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та пункту 3 частини 1 статті 63 Господарського процесуального кодексу України.

Повернення заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до суду в загальному порядку після усунення допущених порушень.

Згідно частини 2 статті 44 Господарського процесуального кодексу України розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про судовий збір» сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду, зокрема, в разі повернення заяви (скарги).

На підставі викладеного, керуючись частиною 1 статті 15 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та пунктом 3 частини 1 статті 63 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Заяву про порушення провадження у справі про банкрутство повернути боржнику без розгляду.

2. Повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Абрек» (вул. Київська, 71/12, офіс 1, м. Сімферополь, АР Крим, 95017; код ЄДРПОУ 36646229) з Державного бюджету України (УДКСУ у м. Сімферополі АРК код ЄДРПОУ 38040558, р/р 31211206783002, відкритий за кодом класифікації доходів бюджету 22030001 в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Автономній Республіки Крим, м. Сімферополь, код банку 824026) судовий збір в сумі 5 735,00 грн., сплачений за квитанцією №2219.433.1 від 14.10.2013, та судовий збір в сумі 355,00 грн., сплачений за квитанцією №3411.170.1 від 18.12.2013.

Додаток: заява про визнання банкрутом вих.. б/н від 11.03.2014 з доданими до неї документами на 59 аркушах.

Суддя І.К. Бєлоглазова

Предыдущий документ : 37680393
Следующий документ : 37680475