Решение № 3141627, 04.02.2009, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
04.02.2009
Номер дела
51/18
Номер документа
3141627
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.230-31-34

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 51/18

04.02.09

За позовом Комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація»

до Приватного підприємства «Сіммакс»

про виселення та повернення приміщення

Суддя Пригунова А.Б.

Представники сторін:

від позивача: Жидейкіна Н.Д., Демидов А.О.

від відповідача: не з'явились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до Господарського суду міста Києва з вимогою про виселення відповідача з нежилого приміщення в будинку № 39 літер А на просп. Лісовому площею 34,70 кв.м. та повернення приміщення позивачу. Позовні вимоги обґрунтовані закінченням терміну дії договору про передачу майна комунальної власності територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду від 21.12.06 р. № 03/2808.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.12.08 р. порушено провадження у даній справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 12.01.09 р. за участю представників сторін, яких зобов’язано надати суду певні документи.

У судовому засіданні 12.01.09 р. представники позивача підтримали заявлені позовні вимоги, вимоги ухвали суду від 08.12.08 р. не виконали.

Представник відповідача на виклик суду не з’явився, відзиву на позов не надав, вимог ухвали суду від 08.12.08 р. не виконав, причини неявки суду не повідомив.

За таких обставин ухвалою суду від 12.01.09 р. розгляд справи був відкладений на 04.02.09 р.

У даному судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги.

Представник відповідача на виклик суду не з’явився, відзиву на позов не надав, вимог ухвали суду від 12.01.09 р. не виконав, причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи, що матеріали справи містять докази належного повідомлення відповідача про час та місце судового засідання та про наслідки ненадання ним відзиву на позов і витребуваних судом документів, суд, на підставі ст. 75 Господарського процесуального кодексу України, приходить до висновку про можливість розгляду справи за наявними матеріалами без участі представника відповідача.

Відповідно до статті 85 Господарського процесуального кодексу України у судовому засіданні 04.02.09 р. за згодою представників позивача судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

21.12.06 р. між сторонами був укладений договір про передачу майна комунальної власності територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду № 03/2808 (надалі –договір), за умовами якого позивач на підставі рішення Київської міської ради від 21.12.06 р. № 525/582 додаток 2 пункт 49 зобов’язався передати, а відповідач прийняти в оренду нерухоме майно (нежитлові приміщення) площею 34,70 кв.м., що знаходиться за адресою: проспект Лісовий, буд. № 39 літ. А для розміщення офісу.

Пунктом 9.1. договору сторони погодили строк його дії з 21.12.06 р. по 19.12.07 р.

На виконання умов договору позивач передав, а відповідач прийняв вказане вище приміщення, що підтверджується наявним у матеріалах справи актом приймання-передачі.

Частиною 2 статті 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»передбачено, що у разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору, він вважається продовженим на той же самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

Згідно зі статтею 284 ГК України строк договору оренди визначається за погодженням сторін. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення строку дії договору він вважається продовженим на такий самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

Відповідно до ст. 764 Цивільного кодексу України, якщо наймач продовжує користуватися майном після закінчення строку договору найму, то, за відсутності заперечень наймодавця протягом одного місяця, договір вважається поновленим на строк, який був раніше встановлений договором.

Листом № 155/1/05-7149/1 від 20.12.07 р., що був направлений відповідачу 26.12.07р., позивач повідомив відповідача про закінчення строку дії договору оренди і запропонував звільнити приміщення та передати його позивачу, висловивши, таким чином, своє заперечення проти продовження строку дії договору.

Згідно зі статтею 27 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»у разі розірвання договору оренди, закінчення строку його дії та відмови від його продовження або банкрутства орендаря він зобов`язаний повернути орендодавцеві об`єкт оренди на умовах, зазначених у договорі оренди.

Згідно зі статтею 291 ГК України договір оренди припиняється у разі закінчення строку, на який його було укладено.

Відповідно до ч.1 ст.785 Цивільного кодексу України у разі припинення договору найму наймач зобов`язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі.

Пунктом 7.5. договору передбачено, що у разі закінчення строку дії договору або при його достроковому розірванні відповідач зобов’язаний, зокрема за актом приймання-передачі повернути об’єкт оренди позивачу з урахуванням всіх здійснених відповідачем поліпшень, які неможливо відокремити від об’єкта оренди без заподіяння йому шкоди.

Проте, як зазначає позивач, відповідач до даного часу вищезазначене приміщення не звільнив та по акту прийому-передачі не передав.

Наведена обставина відповідачем також не спростована.

Стаття 193 Господарського кодексу України встановлює, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання –відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться, до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Оскільки договір оренди від 21.12.06 р. № 03/2808 не був автоматично пролонгованим сторонами на той самий термін, і у матеріалах справи відсутні докази укладення між сторонами іншого договору, об`єктом якого є нежитлове приміщення площею 34,70 кв.м., що знаходиться за адресою: проспект Лісовий, буд. № 39 літ. А, суд вважає, що на даний час у відповідача відсутні правові підстави користуватися вказаним приміщенням.

За таких обставин суд визнає заявлені позовні вимоги обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню.

Витрати по сплаті державного мита та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, відповідно до вимог статті 49 Господарського процесуального кодексу України, підлягають стягненню з відповідача на користь позивача.

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 82-85 ГПК України, Господарський суд міста Києва, ?

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити.

2. Виселити Приватне підприємство «Сіммакс»(02125, м. Київ, вул. Петра Запорожця, 14-А, ідентифікаційний код 31090712) з нежилого приміщення площею 34,70 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Лісовий, буд. № 39 літер А та повернути вказане приміщення Комунальному підприємству «Київжитлоспецексплуатація»(01034, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 51-А, ідентифікаційний код 03366500). Видати наказ.

3. Стягнути з Приватного підприємства «Сіммакс»(02125, м. Київ, вул. Петра Запорожця, 14-А, ідентифікаційний код 31090712) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, на користь Комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація»(01034, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 51-А, ідентифікаційний код 03366500) 85 (вісімдесят п’ять) грн. 00 коп. державного мита та 118 (сто вісімнадцять) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Видати наказ.

Дане рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання і може бути оскаржене в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Суддя

Пригунова А.Б.

Дата підписання 11.02.09 р.

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44, тел. 230-31-34

ВСТУПНА ТА РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНИ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 51/18 04.02.09 р.

За позовом Комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація»

до Приватного підприємства «Сіммакс»

про виселення та повернення приміщення

Суддя Пригунова А.Б.

Представники сторін:

від позивача: Жидейкіна Н.Д., Демидов А.О.

від відповідача: не з'явились

Керуючись ст. ст. 82-85 ГПК України, Господарський суд міста Києва, ?

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити.

2. Виселити Приватне підприємство «Сіммакс»(02125, м. Київ, вул. Петра Запорожця, 14-А, ідентифікаційний код 31090712) з нежилого приміщення площею 34,70 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Лісовий, буд. № 39 літер А та повернути вказане приміщення Комунальному підприємству «Київжитлоспецексплуатація»(01034, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 51-А, ідентифікаційний код 03366500). Видати наказ.

3. Стягнути з Приватного підприємства «Сіммакс»(02125, м. Київ, вул. Петра Запорожця, 14-А, ідентифікаційний код 31090712) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, на користь Комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація»(01034, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 51-А, ідентифікаційний код 03366500) 85 (вісімдесят п’ять) грн. 00 коп. державного мита та 118 (сто вісімнадцять) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Видати наказ.

Дане рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання і може бути оскаржене в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Суддя

Пригунова А.Б.

Часті запитання

Який тип судового документу № 3141627 ?

Документ № 3141627 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 3141627 ?

Дата ухвалення - 04.02.2009

Яка форма судочинства по судовому документу № 3141627 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 3141627 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 3141627, Хозяйственный суд города Киева

Судебное решение № 3141627, Хозяйственный суд города Киева было принято 04.02.2009. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти ключевые данные об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить ключевые данные.

Судебное решение № 3141627 относится к делу № 51/18

то решение относится к делу № 51/18. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 3141626
Следующий документ : 3141628