Дата принятия
29.08.2012
Номер дела
2а/1270/6330/2012
Номер документа
25841221
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Категорія №8.1.5

ПОСТАНОВА

Іменем України

29 серпня 2012 року Справа № 2а/1270/6330/2012

Луганський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді: Каюди А.М.

при секретарі: Опейкіній Є.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за адміністративним позовом Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції в м.Луганську Луганської області держаної податкової служби до товариства з обмеженою відповідальністю «Шахтарськтранс» про стягнення податкового боргу в розмірі 345 367,59грн.,-

ВСТАНОВИВ:

14 серпня 2012 року до Луганського окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції в м.Луганську Луганської області держаної податкової служби до товариства з обмеженою відповідальністю «Шахтарськтранс» про стягнення податкового боргу в розмірі 345 367,59грн.

В обґрунтування позовних вимог зазначено таке.

ТОВ «Шахтарськтранс» є платником податків та зборів та перебуває на податковому обліку в Ленінській МДПІ в м.Луганську. Станом на липень 2012 року підприємство має заборгованість перед бюджетом в розмірі 345 367,59грн.

- по податку на прибуток - 274 130,31грн.

- по ПДВ - 71 237,28грн.

Заборгованість утворилась:

- по податку на прибуток - внаслідок несплати самостійного нарахування в декларації №9025629568 від 10.05.2012 податкового зобов'язання, яке підлягає нарахуванню до сплати в бюджет в розмірі 294 230,00грн. - по даті сплати (виникнення податкового боргу) - 20.05.12. (сплачено частково 20139,03грн.)

- по ПДВ - внаслідок самостійного нарахування податкових зобов'язань в уточнюючій декларації №9036483963 від 26.06.12 у розмірі 13 357,00грн. по даті сплати 26.06.12р. та нарахованих самостійно штрафних санкцій у розмірі 401,00грн по даті сплати 26.06.12

- №9035088606 від 20.06.12 у розмірі 56 718,00грн. - по даті сплати (виникнення податкового боргу) - 30.06.12р.

Також зазначає, що податковим органом здійснювались заходи, передбачені ПК України, а саме, було направлено податкову вимогу №1037 від 07.05.2012 року. Відповідно до викладеного позивач просить стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Шахтарськтранс» суму податкового боргу в загальному розмірі 345 367,59грн.

Представник позивача в судовому засіданні підтримав позовні вимоги, надав пояснення аналогічні викладеному в адміністративному позові, просив задовольнити позов в повному обсязі.

Представник відповідача в судове засідання не з'явився про час, місце та дату розгляду справи був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив, правом надати заперечення проти позову не скористався.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи, розглянувши справу в межах заявлених позовних вимог і наданих сторонами доказів, оцінивши докази відповідно до вимог статей 69-72 Кодексу адміністративного судочинства України, суд прийшов до наступного.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Шахтарськтранс» зареєстровано в якості юридичної особи, що підтверджується довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (а.с.6-7), та перебуває на податковому обліку в якості платника податків в Ленінській міжрайонній державній податковій інспекції в м.Луганську, що підтверджується довідкою про взяття на облік платника податків від 24.01.2012 №123 (а.с.8 зворотній бік)

Стаття 67 Конституції України передбачає, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, установлених законом.

Відповідно до п. п. 14.1.156 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, податкове зобов'язання сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством.

Відповідно до п. п. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України податковий борг - це сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Згідно із статтею 16 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний: вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів (підпункт 16.1.2 пункту 16.1 статті 16); подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів (підпункт 16.1.3 пункту 16.1 статті 16); сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи (підпункт 16.1.4 пункту 16.1 статті 16).

Відповідно до статті 20 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право визначати у визначених цим Кодексом випадках суми податкових та грошових зобов'язань платників податків (підпункт 20.1.27 пункту 20.1); застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом, стягувати суми простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету в порядку, визначеному цим Кодексом (підпункт 20.1.28 пункту 20.1); звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини (пункт 20.1.18 пункту 20.1).

Пунктом 54.1 ст. 54 Податкового кодексу України визначено, що крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом.

Платник податків відповідно до пункту 57.1 статті 57 Податкового кодексу України зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Статтею 36 Податкового кодексу України передбачено що податковим обов'язком визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи. Податковий обов'язок виникає у платника за кожним податком та збором.

Розділом V Податкового кодексу України врегульовані питання, пов'язані з обчисленням та платою податку на додану вартість.

Відповідно до 14.1.178. ст..14 Податкового кодексу України податок на додану вартість - непрямий податок, який нараховується та сплачується відповідно до норм розділу V цього Кодексу;

Податкове зобов'язання для цілей розділу V цього Кодексу - загальна сума податку на додану вартість, одержана (нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді (п.14.1.179 ст.14 Податкового кодексу України)

Як вбачається з матеріалів справи відповідачем самостійно узгоджено суму податкового зобов'язання з податку на додану вартість, що підтверджується:

- податковою декларацією з податку на додану вартість №9035088606 від 20.06.2012 року, звітній період травень 2012 року, з самостійно визначеною сумою податку що підлягає сплаті до бюджету в розмірі 56 718,00грн. (а.с.15-16)

- уточнюючим розрахунком від 26.06.2012 року №9036483963 податкового зобов'язання з податку га додану вартість згідно якого платником самостійно виправлено помилку в нарахуванні суми податку що підлягає сплаті до бюджету за звітній період лютий 2012 року, в зв'язку з чим донараховано до сплати в бюджет суму податку в розмірі 13 357,00грн. та в зв'язку з виправленням помилки платником податків нараховано суму штрафу в розмірі 401,00грн. (а.с.32-33).

Заборгованість товариства з обмеженою відповідальністю «Шахтарськтранс» зі сплати податку на додану вартість в розмірі 71237,59грн., яка заявлена до стягнення позивачем, підтверджується зворотнім боком облікової картки відповідача як платника податків (а.с.19-26)

Розділом ІІІ Податкового кодексу України врегульовані питання, пов'язані з обчисленням та платою податку на прибуток.

Як вбачається з матеріалів справи відповідачем самостійно узгоджено суму податкового зобов'язання з податку на прибуток, що підтверджується:

- податковою декларацією №9025629568 від 10.05.2012 року, звітній період 1 квартал 2012 року, з самостійно визначеною сумою податку, яка підлягає сплаті до бюджету в розмірі 294 230,00грн. (а.с.13-14)

Відповідно до зворотнього боку облікової картки відповідача як платника податків, судом встановлено, що за останнім обліковується заборгованість зі сплати податку на прибуток в розмірі 294 230,00грн, з урахування часткової сплати відповідачем заборгованості в розмірі 20139,03грн., станом на момент звернення позивача до суду заборгованість відповідача зі сплати податку на прибуток становить 274 130,31грн.. (а.с.18)

Підпунктом 129.1.1. пункту 129.1. статті 129 Податкового кодексу України передбачено, що пеня нараховується після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня. Нарахування пені розпочинається при самостійному нарахуванні суми грошового зобов'язання платником податків - від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного цим Кодексом.

Пеня, визначена підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті. (пункт 129.4 статті 129 Податкового кодексу України)

Відповідно до пункту 131.1. статті 131 Податкового кодексу України нараховані контролюючим органом суми пені самостійно сплачуються платником податків.

В судовому засіданні встановлено, що в зв'язку з несвоєчасною сплатою відповідачем як платником податків податкових зобов'язань зі сплати податку на прибуток та податку на додану вартість, податковою інспекцією було нараховано пеню, відповідно з податку на прибуток в розмірі 39,34грн. та з податку на додану вартість в розмірі 761,28грн., наявність якої підтверджується зворотнім боком облікової картки (а.с.18-26)

Відповідно до п. 59.1 ст. 59 Податкового кодексу України у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

На виконання зазначеної норми Податкового кодексу України Ленінською державною податковою інспекцією в м.Луганську Державної податкової служби 07 травня 2012 року було виставлено відповідачу як платнику податків податкову вимогу №1037 на загальну суму 312 757,29грн. Зазначену податкову вимогу було отримано уповноваженою особою відповідача 11 травня 2012 року, про що свідчить підпис зазначеної особи на корінці податкової вимоги (а.с.12)

Оскільки податкова вимога №1037 від 07 травня 2012 року, є чинною (доказів про відкликання податкової вимоги суду не надано), суд прийшов до висновку, що органом державної податкової служби при зверненні до адміністративного суду з позовом про стягнення податкового боргу дотримані вимоги норм податкового законодавства.

Підпунктами 87.1 та 87.2 статті 87 Податкового кодексу України визначено, що джерелами самостійної сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів. Джерелами погашення податкового боргу платника податків є будь-яке майно такого платника податків з урахуванням обмежень, визначених цим Кодексом, а також іншими законодавчими актами.

Пунктом 95.1.статті 95 Податкового кодексу України передбачено, що орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини. (пункт 95.3 статті 95 Податкового кодексу України)

За таких обставин суд приходить до висновку, що за відповідачем обліковується податкова заборгованість в розмірі 345 367,90грн., яка складається з заборгованості з податку на додану вартість в розмірі 71 237,28грн, з податку на прибуток в розмірі 274 130,31грн., також судом встановлено що податковим органом виконані вимоги податкового законодавства щодо стягнення податків, отже позов підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 94 КАС України у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

Керуючись статтями 71, 94, 158-163, 167, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції в м.Луганську Луганської області держаної податкової служби до товариства з обмеженою відповідальністю «Шахтарськтранс» про стягнення податкового боргу в розмірі 345 367,59грн. задовольнити повністю.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Шахтарськтранс» (91055, м.Луганськ, вул..Цимлянська,5/201, код 33467331) податковий борг з податку на додану вартість в розмірі 71 237,28грн. (сімдесят одна тисяча двісті тридцять сім гривень 28коп.), з податку на прибуток в розмірі 274 130,31грн. (двісті сімдесят чотири тисячі сто тридцять гривень 31коп.) з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків.

Постанова суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого Кодексом адміністративного судочинства України, якщо таку скаргу не було подано.

Постанова суду може бути оскаржена до Донецького апеляційного адміністративного суду. Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

На підставі частини 3 статті 160 КАС України у судовому засіданні проголошено вступну та резолютивну частини постанови. Складення постанови у повному обсязі відкладено, про що згідно вимог частини 2 статті 167 КАС України повідомлено після проголошення вступної та резолютивної частин постанови у судовому засіданні.

Постанову у повному обсязі складено та підписано 03 вересня 2012 року.

СуддяА.М. Каюда

Часті запитання

Який тип судового документу № 25841221 ?

Документ № 25841221 це

Яка дата ухвалення судового документу № 25841221 ?

Дата ухвалення - 29.08.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 25841221 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 25841221 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 25841221, Луганский окружной административный суд

Судебное решение № 25841221, Луганский окружной административный суд было принято 29.08.2012. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – . На этой странице вы сможете найти важные сведения об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить важные сведения.

Судебное решение № 25841221 относится к делу № 2а/1270/6330/2012

то решение относится к делу № 2а/1270/6330/2012. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 25841209
Следующий документ : 25841230