Постановление суда № 25841209, 23.08.2012, Луганский окружной административный суд

Дата принятия
23.08.2012
Номер дела
2а-2071/10/1270
Номер документа
25841209
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

Категорія №6.6.4

УХВАЛА

23 серпня 2012 року Справа № 2а-2071/10/1270

Луганський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді: Захарової О.В.,

при секретарі: Білоконі Д.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Луганська заяву Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м.Луганську Державної податкової служби про заміну сторони виконавчого провадження по справі за адміністративним позовом Антрацитівської об'єднаної державної податкової інспекції Луганської області до Державного підприємства «Антрацит» про стягнення податкового боргу, звернувши стягнення на активи, -

ВСТАНОВИВ:

15 серпня 2012 року від Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м.Луганську Державної податкової служби, яка є правонаступником Антрацитівської об'єднаної державної податкової інспекції Луганської області, надійшла заява про заміну сторони в порядку ст. 264 КАС України.

Заявник просив суд замінити сторону по справі №2а-2071/10/1270 з Антрацитівської ОДПІ на СДПІ ВПП у м.Луганську Державної податкової служби, яка є правонаступником Антрацитівської ОДПІ.

У судовому засіданні представник заявника підтримав заяву, просив задовольнити її в повному обсязі.

Представник Антрацитівської ОДПІ у судове засідання не прибув, надав суду заяву про розгляд заяви без участі уповноваженого представника.

Представник Державного підприємства «Антрацит» у судове засідання не прибув, надав суду відзив, в якому зазначив, що не заперечує проти задоволення заяви про заміну сторони, та просив розглядати заяву без участі уповноваженого представника.

Розглянувши заяву Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м.Луганську Державної податкової служби, суд прийшов до наступного.

Постановою Луганського окружного адміністративного суду від 12 квітня 2010 року адміністративний позов Антрацитівської об'єднаної державної податкової інспекції Луганської області до Державного підприємства «Антрацит» про стягнення податкового боргу, звернувши стягнення на активи, задоволений повністю.

Вказане судове рішення набрало законної сили.

Із заяви Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м.Луганську Державної податкової служби вбачається, що заявник просить замінити сторону у зазначеній справі в порядку ст. 264 Кодексу адміністративного судочинства України.

Однак, із матеріалів справи вбачається та встановлено судом у судовому засіданні, що виконавчий лист у зазначеній справі за адміністративним позовом Антрацитівської об'єднаної державної податкової інспекції Луганської області до Державного підприємства «Антрацит» про стягнення податкового боргу, звернувши стягнення на активи, не видавався, та відповідно, до органів державної виконавчої служби на примусове виконання виконавчий лист не пред'являвся.

Відповідно до ст. 264 КАС України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за поданням державного виконавця або за заявою заінтересованої особи суд може замінити сторону виконавчого провадження її правонаступником.

З вищезазначеного випливає, що умовою звернення з заявою (поданням) про заміну сторони виконавчого провадження, є наявність відкритого виконавчого провадження та звернення до суду строни виконавчого провадження або державного виконавця.

Отже, оскільки виконавче провадження не відкрито, відсутні підстави для заміни сторони виконавчого провадження. Однак, при вирішенні по суті заяви, суд вважає здійснити заміну сторони її правонаступником в порядку ст. 55 Кодексу адміністративного судочинства України з наступних підстав.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 2011 року № 981 «Про утворення територіальних органів Державної податкової служби» утворено як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної податкової служби, реорганізувавши шляхом злиття, перетворення і приєднання державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, державні податкові інспекції у районах, містах (крім мм. Києва та Севастополя), районах у містах, спеціалізовані державні податкові інспекції, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції, за переліком згідно з додатками 1-3, та установлено, що зазначені органи державної податкової служби, які реорганізуються, продовжують виконувати свої повноваження до передачі таких повноважень територіальним органам, які утворюються згідно з цією постановою.

Статтею 104 Цивільного кодексу України регламентовано, що юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

За частиною 2 статті 108 Цивільного кодексу України у разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов'язки попередньої юридичної особи.

Згідно з частиною 1 статті 59 Господарського кодексу України припинення діяльності суб'єкта господарювання здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням власника (власників) чи уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб - засновників суб'єкта господарювання чи їх правонаступників, а у випадках, передбачених законами, - за рішенням суду.

У разі перетворення одного суб'єкта господарювання в інший до новоутвореного суб'єкта господарювання у відповідності із частиною 5 статті 59 Господарського кодексу України переходять усі майнові права і обов'язки попереднього суб'єкта господарювання.

Відповідно до статті 33 Закону України від 15 травня 2003 року №755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або за рішенням органу державної влади, прийнятим у випадках, передбачених законом. Юридична особа є такою, що припинилася, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Згідно з частиною 16 статті 37 Закону України від 15 травня 2003 року №755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації новоутвореної юридичної особи та державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у результаті перетворення.

Відповідно до наказу СДПІ ВПП у м.Луганську від 27.10.2011 №499 «Про реорганізацію СДПІ ВПП у м. Луганську» на підставі Закону України від 17.03.2011 №3166 «Про центральні органи виконавчої влади», Типового Положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №563 «Про затвердження Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.2011 №981 «Про утворення територіальних органів Державної податкової служби»та на виконання наказів Державної податкової служби України від 21.10.2011 №82 «Про реорганізацію окремих територіальних органів Державної податкової служби» та Державної податкової адміністрації в Луганській області від 26.10.2011 №472 «Про реорганізацію державних податкових інспекцій» була розпочата реорганізація СДПІ ВПП у м. Луганську.

До Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 27.03.2012 внесено запис №13821450000019293 про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи СДПІ ВПП у м.Луганську.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України №818399 зареєстровано орган державної влади спеціалізовану державну податкову інспекцію по роботі з великими платниками податків у м. Луганську Державної податкової служби, яка є правонаступником СДПІ ВПП у м. Луганську (а.с. 89-90).

Судом встановлено, що наказом ДПА в Луганській області від 21.02.2011 №73 «Про затвердження переліку платників податків СДПІ ВПП у м.Луганську на 2011 рік» у відповідності до п.п.14.1.24 ст. 14 та п.64.7. ст. 67 Податкового кодексу України затверджено перелік платників, які підлягають переведенню та взяттю на облік в СДПІ ВПП у м. Луганську. Згідно із зазначеним наказом та додатком до нього ДП «Антрацит» прийнято на облік в СДПІ ВПП у м. Луганську, про що видано відповідну довідку від 10.03.2011 №40/29-011 (а.с. 84-85, 86, 87).

У відповідності до ст. 55 КАС України, у разі вибуття або заміни сторони чи третьої особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд допускає на будь-якій стадії адміністративного процесу заміну відповідної сторони чи третьої особи її правонаступником. Усі дії, вчинені в адміністративному процесі до вступу правонаступника, обов'язкові для нього в такій самій мірі, у якій вони були б обов'язкові для особи, яку він замінив.

Враховуючи вищевикладене та на підставі вимог статті 55 Кодексу адміністративного судочинства України, суд вважає за необхідне допустити заміну позивача - Антрацитівської об'єднаної державної податкової інспекції Луганської області, його правонаступником - Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м.Луганську Державної податкової служби.

Керуючись статтями 55, 158, 160, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м.Луганську Державної податкової служби, задовольнити.

Замінити сторону у справі - Антрацитівську об'єднану державну податкову інспекцію Луганської області (ЄДРПОУ 21759574, 94600, Луганська область, м.Антрацит, вул.Петровського, 7а) на правонаступника - Спеціалізовану державну податкову інспекцію по роботі з великими платниками податків у м.Луганську Державної податкової служби (ЄДРПОУ 21796776, 91005, Луганська область, м. Луганськ, вул. Градусова, 1).

Ухвала може бути оскаржена до Донецького апеляційного адміністративного суду. Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали. Якщо ухвалу було постановлено у письмовому провадженні або без виклику особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого Кодексом адміністративного судочинства України, якщо таку скаргу не було подано.

Суддя О.В. Захарова

Часті запитання

Який тип судового документу № 25841209 ?

Документ № 25841209 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 25841209 ?

Дата ухвалення - 23.08.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 25841209 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 25841209 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 25841209, Луганский окружной административный суд

Судебное решение № 25841209, Луганский окружной административный суд было принято 23.08.2012. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти полезные данные об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить полезные данные.

Судебное решение № 25841209 относится к делу № 2а-2071/10/1270

то решение относится к делу № 2а-2071/10/1270. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 25841201
Следующий документ : 25841221