Постановление суда № 25410408, 26.07.2012, Хозяйственный суд Сумской области

Дата принятия
26.07.2012
Номер дела
16/162-10
Номер документа
25410408
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

26.07.12 Справа №16/162-10.

за позовом: Компанія "Просцено Трейдінг ЛТД", м.Лімасол, Республіка Кіпр, до відповідача: Публічного акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В. Фрунзе", м. Суми

про визнання рішень позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ "СМНВО ім. Фрунзе", які були проведені 16.07.2010р. та 25.10.2010р., недійсними

Суддя МоїсЕЄНКО В.М.

За участю представників сторін:

від позивача: не з'явився

від відповідача: Танчик О.М.

Суть спору: позивач подав позовну заяву в якій просить визнати незаконними і такими, що не створюють юридичних наслідків Рішення, що були прийняті на позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ "Сумське машинобудівне науково - виробниче об'єднання ім. М.В.Фрунзе" від 16.07.2010 року, з таких питань:

- збільшення статутного капіталу ТОВ "СМНВО"за рахунок майна ВАТ;

- затвердження акту оцінки майна, що буде вноситися до статутного капіталу ТОВ "СМНВО";

- затвердження змін та додатків до статуту ТОВ "СМНВО"; визнати незаконними і такими, що не створюють юридичних наслідків Рішення, що були прийняті на позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ "Сумське машинобудівне науково - виробниче об'єднання ім. М.В. Фрунзе"від 25.10.2010 року, з таких питань:

- продаж частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання"(код за ЄДРПОУ 34013028) в розмірі 78,32188915% від статутного капіталу, номінальна вартість якої становить 781715 011,60 грн.;

- затвердження умов договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання"(код за ЄДРПОУ 34013028);

- затвердження змін до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання"(код за ЄДРПОУ 34013028);

- ліквідація Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрунзе - Будіндустрія"( код за ЄДРПОУ 34013232), а також позивач просить стягнути з відповідача на свою користь судові витрати, пов'язані з розглядом справи.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 20.12.2010 року провадження у справі № 16/162-10 було зупинено, до вступу в законну силу судового рішення Дніпропетровського районного суду м.Києва по справі № 2-5309/10 за позовом: ВАТ "Сумське науково-виробниче об'єднання ім. Фрунзе" до Лазарєвої Ольги, Якушевої Євгенії Анатоліївни, Овдієнко Лесі Михайлівни, про визнання недійсною та скасування нотаріально посвідченої довіреності.

29.04.2012р. найменування - Відкрите акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В. Фрунзе» було змінено на - Публічне акціонерне товариство ««Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В. Фрунзе».

12.07.2012р. відповідач подав клопотання № 18-7/1601 від 12.07.2012р., в якому просить суд поновити провадження по справі № 16/162-10 у зв'язку з набранням законної сили рішення Дніпровського районного суду м.Києва від 14.04.2011р. у справі № 2-585/2011.

13.07.2012р. ухвалою господарського суду Сумської області провадження у справі № 16/162-10 було поновлено та призначено до розгляду на 26.07.2012р. на 11 год. 20 хв.

Представник позивача в судове засідання не з'явився, повноважного представника не направив, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Відповідач подав відзив на позовну заяву №18-7/1706 від 25.07.2012р., в якому просить суд відмовити в задоволенні позовних вимог повністю посилаючись на їх безпідставність.

25.07.2012р. представник відповідача подав клопотання № 18-7/1705, в якому зазначає, що позов позивача має бути залишений судом без розгляду на підставі п.1 ч.1 ст.81 ГПК України (позовну заяву підписано особою, яка не мала повноважень на її підписання).

26.07.2012р. представник відповідача подав клопотання № 18-7/1712 від 26.07.2012р. про залучення письмових доказів до матеріалів справи. Враховуючи те, що клопотання подано у відповідності до ст. 22 ГПК України, суд долучає до матеріалів справи додаткові письмові докази.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення повноважного представника відповідача, дослідивши наявні докази, які мають суттєве значення для вирішення спору по суті, суд встановив.

Як вбачається з матеріалів справи, позовну заяву компанії «Просцено Трейдінг ЛТД» про визнання недійсними рішень позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В. Фрунзе», які були проведені 16.07.2010р. та 25.10.2010р., підписана представником компанії за довіреністю Овдієнко Л.М. На підтвердження повноважень особи, яка підписала позов, до позовної заяви додано копію довіреності від 03.11.2010 р. (додаток № 24 до позовної заяви), виданої в порядку передоручення представником компанії «Просцено Трейдінг ЛТД» - Лазарєвою О., яка діяла на підставі довіреності від 08.07.2009 р. (додаток № 23 до позовної заяви).

Згідно з ч. 1 ст. 240 ЦК України «представник зобов'язаний вчиняти правочин за наданими йому повноваженнями особисто. Він може передати своє повноваження частково або в повному обсязі іншій особі, якщо це встановлено договором або законом між: особою, яку представляють, і представником, або якщо представник був вимушений до цього з метою охорони інтересів особи, яку він представляє». Відповідно до ч. 2 ст. 245 ЦК України «довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, встановлених частиною четвертою цієї статті».

У п. 153 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 р. № 20/5, визначено, що «довіреність, видана в порядку передоручення, не може містити в собі більше прав, ніж їх передано за основною довіреністю».

Тобто, в порядку передоручення представник може передати своє повноваження на представництво інтересів довірителя іншій особі лише у випадку, якщо це встановлено договором або законом між особою, яку представляють, і представником, або якщо представник був вимушений до цього з метою охорони інтересів особи, яку він представляє.

При цьому, обсяг прав, що надається іншій особі в порядку передоручення, не може перевищувати обсяг прав представника за основною довіреністю. Представник за основною довіреністю може в порядку передоручення уповноважити іншу особу на вчинення дій, повноваження щодо вчинення яких передбачені основною довіреністю.

Як вбачається із тексту довіреності від 03.11.2010 р. на ім'я п. Овдієнко Л.М., виданої в порядку передоручення, представник компанії «Просцено Трейдінг ЛТД» п. Лазарєва О. в порядку передоручення уповноважила п. Овдієнко Л.М. «...представляти інтереси Компанії та вести від її імені справи у будь-яких державних, громадських, господарських установах ... в судах всіх інстанцій - при розгляді будь-яких питань, що стосуються товариства, при розгляді цивільних, господарських та адміністративних справ місцевими, апеляційними, касаційними судами, з усіма правами, які надані законом заявнику, представнику, позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом подання позовів, заяв, клопотань, скарг, відзивів, з правом відводу судді та суду, визнання повністю або частково позову, укладення мирової угоди, оскарження рішень, постанов та ухвал суду, апеляційного та касаційного оскарження рішень, клопотань, ухвал та постанов суду; знайомитися з матеріалами справи (знімати з них копії). Для цього представнику надається право: вчиняти всі процесуальні дії, подавати від імені Компанії позовні заяви, апеляційні скарги, касаційні скарги ...».

Водночас, як вбачається з перекладу тексту основної довіреності від 08.07.2009 р., виданої на ім'я п. Лазарєвої О., Компанія «Просцено Трейдінг ЛТД» не наділяла представника п. Лазарєву О. повноваженнями щодо представництва інтересів Компанії «...в судах всіх інстанцій - при розгляді цивільних, господарських та адміністративних справ місцевими, апеляційними, касаційними судами...» та не надавала представнику п. Лазарєвій О. права «подавати від імені Компанії позовні заяви», які передбачені у тексті довіреності від 03.11.2010 р. на ім'я п. Овдієнко Л.М., виданої в порядку передоручення.

Крім того, з тексту основної довіреності від 08.07.2009 р., виданої на ім'я п. Лазарєвої О., вбачається, що процесуальні повноваження представника Лазарєвої О. щодо представництва інтересів Компанії обмежені переліком прав, які зазначені у п. 3 довіреності від 08.07.2009 р.: «підписання і подання петиції та апеляції; підписання коментарів для петиції і апеляцій; підписання заяви для забезпечення позову; підписання і подання будь-яких інших заяв та скарг; направлення справи до суду; відмова від позову в цілому або частково; відмова від вимог, зазначених в скаргах, заявах чи петиціях в цілому або частково; визнання позову або апеляції; визнання вимог, встановлених в скаргах; змінювати причини або предмет позову; укладення мирової угоди і угоди щодо фактичних обставин; підписання заяви для перегляду актів судової влади, заснованих на ново виявлених обставинах; апеляцію проти акту судової влади арбітражного суду або суду загального права; отримання присуджених коштів або іншого майна; підписання заяви про заперечення; підписання вимоги щодо виконання акту судової влади; отримання присудженого майна або грошей; видачу і відміну документу про підписання; апеляцію проти актів (або упущення) представника суду; утримання юристів і адвокатів, сплату за їх послуги на власний розсуд».

Таким чином, згідно з виданою довіреністю від 08.07.2009 р. Компанія «Просцено Трейдінг ЛТД» не надавала п. Лазаревій О. повноважень:

1) на представництво інтересів Компанії в судах всіх інстанцій - місцевих, апеляційних та касаційних судах - уповноважувала представника п. Лазареву О. лише на представництво Компанії в судах першої та апеляційної інстанцій;

2) на представництво інтересів Компанії при розгляді цивільних, господарських та адміністративних справ - уповноважувала представника п. Лазареву О. лише на представництво Компанії при розгляді справ арбітражним (третейським) судом та судом загальної юрисдикції,

та, що найважливіше у даному випадку, не надавала представнику п. Лазаревій О. права підписувати та/чи подавати позови від імені Компанії.

Вищезазначене підтверджує те, що обсяг прав та повноважень, які надані п. Овдієнко Л.М. в порядку передоручення, перевищує обсяг тих прав та повноважень, які надані представнику п. Лазаревій О. за основною довіреністю від 08.07.2009 р.

Разом з тим, наділення представника в порядку передоручення повноваженнями, якими особа, яка видає довіреність, не наділена, є неможливим та незаконним.

Як свідчать матеріали справи, рішенням Дніпровського районного суду м. Києва від 14.04.2011р. по справі № 2-585/2011, яке було залишено без змін ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 20.07.2011р., визнано недійсною та скасовано нотаріально посвідчену 03 листопада 2010 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Якушевою Євгенією Анатоліївною довіреність, за якою Лазарєва Ольга в порядку передоручення від Компанії «Просцено Трейдінг ЛТД» надала повноваження Овдієнко Лесі Михайлівні.

Відповідно до ч. 4 ст. 35 ГПК України «рішення суду з цивільної справи, що набрало законної сили, є обов 'язковим для господарського суду щодо фактів, які встановлені судом і мають значення для вирішення спору».

При винесенні рішення від 14.04.2011р. по справі № 2-585/2011 Дніпровський районний суд м. Києва прийшов до висновку, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Якушевою Є.А. посвідчено довіреність в порядку передоручення від 03.11.2010 року з порушенням вимог статті 58 Закону України «Про нотаріат» та пункту 153 Інструкції «Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», оскільки повноваження, надані Лазарєвою Ольгою довіреністю в порядку передоручення, а саме: «вчиняти всі процесуальні дії» і «підписувати позовні заяви», не містяться в тексті основної довіреності від 08.07.2009 року, та зміст наданих повноважень за основною довіреністю, в тому числі «підписувати заяви» і пред'являти позов» не є тотожними із змістом повноважень за довіреністю в порядку передоручення. Крім того, суд вважає, що місце посвідчення основної довіреності, зазначене в довіреності в порядку передоручення, не відповідає даним, що містить апостиль основної довіреності, оскільки не зазначено найменування держави та назву міста, в якому проставлений апостиль.

Відповідно до ч. 1 ст. 215 ЦК України, «підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою-третьою та шостою ст. 203 Цивільного кодексу України».

Тобто, зміст правочину не може суперечити ЦК України, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства; особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності; волевиявлення учасників правочину має бути вільним і відповідати його волі.

Відповідно до ч. 1 ст. 216 ЦК України, «недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю».

Враховуючи вищезазначене, суд вважає, що представник компанії «Просцено Трейдінг ЛТД» п. Овдієнко Л.М., яка підписала позовну заяву від імені Компанії, не мала повноважень на її підписання.

Відповідно до ч.З. ст.28 ГПК України «представниками юридичних осіб можуть бути також: інші особи, повноваження яких підтверджуються довіреністю від імені підприємства, організації...». Відповідно до п.1 ч.1 ст. 81 ГПК України «господарський суд залишає позов без розгляду, якщо: 1) позовну заяву підписано особою, яка не мас права підписувати її, або особою, посадове становище якої не вказано; ...».

Оскільки позовна заява від імені компанії «Просцено Трейдінг ЛТД» підписана особою, яка не мала права її підписувати від імені компанії «Просцено Трейдінг ЛТД» та подавати до суду, то позов компанії «Просцено Трейдінг ЛТД» підлягає залишенню судом без розгляду на підставі п. 1 ч. 1 ст. 81 ГПК України.

Керуючись ст. 86, п. 1 ч.1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

1.Залишити позовну заяву Компанії «Просцено Трейдінг ЛТД» - без розгляду.

СУДДЯ В.М. МОЇСЕЄНКО

Часті запитання

Який тип судового документу № 25410408 ?

Документ № 25410408 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 25410408 ?

Дата ухвалення - 26.07.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 25410408 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 25410408 ?

В Хозяйственный суд Сумской области
Предыдущий документ : 25410406
Следующий документ : 25410411