Дата принятия
12.06.2008
Номер дела
17825-2007а
Номер документа
1911986
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Автономна Республіка Крим, 95003, м.Сімферополь, вул.Р.Люксембург/Речна, 29/11, к. 313

ПОСТАНОВА

Іменем України

12.06.2008

Справа №2-24/17825-2007А

За адміністративним позовом Сакської ОДПІ (96500 м. саки, вул. Курортна, 57)

До відповідача ТОВ «Мерива», (95040 м. Сімферополь, вул. Елеваторна, 4; ідентифікаційний код 33267076)

Про стягнення 3550,00 грн.

Суддя Колосова Г.Г.

При секретарі Новохацької І.П.

За участю представників:

Від позивача – Абсеметова З.Н, довіреність № 5/9/10-00 від 08.01.2008 р.

Від відповідача – не з’явився.

Обставини справи: Позивач звернувся з позовом до суду про стягнення з відповідача 3550,00 грн. заборгованості у розмірі вартості втраченого майна.

Згідно ухвали заступника Голови ГС АРК Тіткова С.Я. в зв’язку з закінченням повноважень судді Яковлєва С.В. справа передана на розгляд судді Колосової Г.Г. з присвоєнням № 2-24/17825-2007А.

Ухвалою ГС АР Крим від 15.02.2008 р. справа прийнята до провадження та призначена до слухання.

Відповідач явку представника до судового засідання не забезпечив, документи, витребувані судом не надав, про причини неявки не повідомив. Про час слухання справи повідомлений судовими повістками рекомендованою кореспонденцією за юридичною адресою, які повернуті поштою з відміткою «за вказаною адресою – не значиться».

Згідно ст. 39 КАС України якщо місце фактичного проживання (перебування) відповідача, третіх осіб, свідків невідоме, суд може здійснити їх виклик через засоби масової інформації за останнім відомим місцем їхнього проживання (перебування) на території України, в зв’язку з чим у газеті «Сорока» № 17(268) від 30.04.2008р. було дано оголошення про місце та час слухання справи.

Згідно з п. 6 Закону України “Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України” № 2953-ІУ від 06.10.2005р., що набрав чинність 01.11.2005р. до початку діяльності окружних та апеляційних адміністративних судів адміністративні справи, підвідомчі господарським судам відповідно до Господарського процесуального кодексу України 1991 року, вирішують у першій та апеляційній інстанціях відповідні місцеві та апеляційні господарські суди за правилами Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до ст.41 Кодексу Адміністративного судочинства України суд під час судового розгляду адміністративної справи здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши представлені докази, заслухавши пояснення представника позивача, суд

в с т а н о в и в:

ТОВ «Мерива» зареєстроване як юридична особа рішенням виконавчого комітету Сімферопольської міської ради 11.11.2004 р. та є платником податку на додану вартість та взято на облік у ДПІ у м. Сімферополі.

Згідно з п. 12 ст. 10 Закону України «Про державну податкову службу» державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції виконують такі функції: проводять роботу, пов'язану з виявленням, обліком, оцінкою та реалізацією у встановленому законом порядку, безхазяйного майна, майна, що перейшло за правом успадкування до держави, скарбів і конфіскованого майна.

Відповідно до «Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним», затвердженого Постановою КМУ від 25 серпня 1998 р. N 1340 органи державної податкової служби беруть на облік майно з ознаками безхазяйного.

Пункт 8 Порядку встановлює, що оцінка майна, зазначеного в пункті 1 цього Порядку, провадиться комісією, яка утворюється органом, що здійснив його вилучення, у складі представників державних податкових інспекцій в районах, містах без районного поділу, районах у містах, представників міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій (далі - місцеві податкові інспекції), органів (організацій), що здійснили вилучення майна або зберігають його, фінансових органів та органів (організацій), які здійснюватимуть розпорядження цим майном.

У разі розбіжності в оцінці майна між представниками комісії та у випадках, передбачених законодавством України і цим Порядком, оцінка провадиться суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання.

За результатами роботи комісії складається акт опису, оцінки та передачі майна. Усі примірники акта підписуються членами комісії та затверджуються у термін не пізніше трьох днів після його складення керівником чи заступником керівника органу (організації), що здійснив вилучення або забезпечував зберігання зазначеного в пункті 1 цього Порядку майна.

Виявлене майно, яке має ознаки безхазяйного, передається на відповідальне зберігання суб'єкту господарювання, включеному до Єдиного реєстру торговельних організацій, або суб'єкту господарювання, розташованому на території, де було виявлено це майно. Передача проводиться за актом опису та попередньої оцінки майна із зазначенням назви, адреси цієї організації, прізвища, імені та по батькові службової особи, що приймає майно, з обов'язковим підписом цієї особи саме за прийняття майна та наданням довіреності, а також відмітки про те, що особу, яка прийняла майно на зберігання, попереджено про відповідальність за нестачу, заміну або псування цього майна (Методичні рекомендації щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави, затверджений наказом ДПА України від 19 січня 2007 року N 18).

Згідно актів опису та попередньої оцінки майна № 2 від 20.04.2007 р., № 3 від 20.04.2007 р. з відміткою про те, що директор ТОВ «Мерива» прийняв майно на зберігання, його попереджено про відповідальність за нестачу, заміну або псування цього майна за договором від 20.04.2007 р. відповідального зберігання майна з ознаками безхазяйного, відповідач взяв на себе зобов'язання зберігати наступне майно в с. Воробєве Сакського району (ємкості металеві об’ємом 2 м. куб у кількості 2 шт., об’ємом 4 м. куб. у кількості 1 шт.), с. Столбове, с. Лушино Сакського району (ємкості металеві об’ємом 2 м. куб у кількості 2 шт., об’ємом 4 м. куб. у кількості 2 шт.).

Відповідно до п. 8 договору від 20.04.2007 р. сторони домовились, що у разі втраті або погіршення майна виконавець – відповідач зобов’язаний відшкодувати його вартість позивачу.

26.10.2007 р. працівниками відділів погашення прострочених податкових зобов’язань та податкової міліції було проведено обстеження місцезнаходження об’єкта.

В ході огляду встановлено, що майно не знаходиться в місці свого розташування.

Результати обстеження зафіксовані в акті огляду обстеження від 26.10.2007 р.

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави, затверджений наказом ДПА України від 19 січня 2007 року N 18 у разі псування або втрати майна, переданого на відповідальне зберігання, орган ДПС протягом трьох робочих днів від дати виявлення нестачі направляє суб'єкту господарювання претензію з вимогою відшкодування вартості такого майна за звичайними цінами його продажу на день відшкодування.

У разі псування або втрати майна, переданого на реалізацію, орган ДПС протягом трьох робочих днів від дати виявлення нестачі направляє суб'єкту господарювання претензію з вимогою відшкодування вартості такого майна за цінами, вказаними в акті опису, оцінки та передачі майна.

У разі невідшкодування підприємством (організацією) вартості переданого йому майна протягом місяця від дати отримання претензії, орган державної податкової служби у десятиденний термін після вказаної граничної дати відшкодування вартості майна направляє матеріали щодо стягнення суми нестачі до суду.

Так відповідно до зазначених положень, Сакська ОДПІ 29.10.2007 р. рекомендованим листом з повідомленням на адресу відповідача направила претензію з вимогою відшкодування вартості майна, яке було отримане уповноважено особою відповідача.

Однак сума відшкодування у розмірі 3550,00 грн. відповідачем у визначені строки не сплачена, відповіді на претензію не надано, що стало підставою для звернення до суду про стягнення зазначеної суми у примусовому порядку.

Таким чином, оскільки заборгованість підтверджується матеріалами справи, позов підлягає задоволенню.

У судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину постанови.

Постанова складена у повному обсязі 17.06.2008року.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.160-163 КАС України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з ТОВ «Мерива», (95040 м. Сімферополь, вул. Елеваторна, 4; ідентифікаційний код 33267076) суму відшкодування за майно у розмірі 3550,00 грн. у дохід державного бюджету ( р/р 31118129700243, код платежу 31010000 ГУ ДКУ В АРК, МФО 824026, код ЄДРПОУ банку 34740887, одержувач: Державний бюджет Сакського району)

У разі неподання заяви про апеляційне оскарження, постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її проголошення (у разі складання постанови у повному обсязі, відповідно до ст. 160 КАСУ - з дня складення у повному обсязі).

Якщо після подачі заяви про апеляційне оскарження , апеляційна скарга не подана, постанова вступає в законну силу через 20 днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

Постанова може бути оскаржена в порядку і строки передбачені ст. 186 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя Господарського суду

Автономної Республіки Крим Колосова Г.Г.

Часті запитання

Який тип судового документу № 1911986 ?

Документ № 1911986 це

Яка дата ухвалення судового документу № 1911986 ?

Дата ухвалення - 12.06.2008

Яка форма судочинства по судовому документу № 1911986 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 1911986 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 1911986, Хозяйственный суд Автономной Республики Крым

Судебное решение № 1911986, Хозяйственный суд Автономной Республики Крым было принято 12.06.2008. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – . На этой странице вы сможете найти необходимые данные об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить необходимые данные.

Судебное решение № 1911986 относится к делу № 17825-2007а

то решение относится к делу № 17825-2007а. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 1911973
Следующий документ : 1911990