Дата принятия
15.07.2008
Номер дела
17979-2007а
Номер документа
1911973
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Автономна Республіка Крим, 95003, м.Сімферополь, вул.Р.Люксембург/Речна, 29/11, к. 322

ПОСТАНОВА

Іменем України

15.07.2008

Справа №2-27/17979-2007А

За позовом – ДПІ в м. Сімферополь АР Крим, м. Сімферополь, вул. М. Залкі, 1/9.

До відповідача – Приватне підприємство «БК Кримінвестбуд», м. Сімферополь, вул.. Б. Куна, 19, кв. 148.

Про стягнення заборгованості у розмірі 2039,90 грн.

Суддя Н.В. Воронцова.

При секретарі Пономаренко Н. О.

представники:

Від позивача – Щербіна, дор. у справі.

Від відповідача – не з’явився.

Сутність спору:

Позивач звернувся до Господарського суду АР Крим з позовом до відповідача про стягнення заборгованості по штрафним санкціям у розмірі 2039,90 грн.

Позовні вимоги обгрунтовує тим, що за відповідачем значиться заборгованість по штрафним санкціям у розмірі 2039,90 грн. Однак до даного часу відповідачем заборгованість не погашена.

На підставі викладеного, просить позов задовольнити.

Позивач позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідач явку представника у судове засідання не забезпечив. Пояснень на позов і витребувані судом документи не надав. Про час і місце розгляду справи був сповіщений належним чином. Кореспонденція надсилалася на адресу відповідача, вказану позивачем у позовній заяві. Про причини неявки суд не повідомив. Вся кореспонденція повернулася від відповідача.

Відповідно до ст.. 39 КАСУ якщо місце фактичного проживання (перебування) відповідача, третіх осіб, свідків невідоме, суд може здійснити їх виклик через засоби масової інформації за останнім відомим місцем їхнього проживання (перебування) на території України. Виклик публікується в друкованому засобі масової інформації не пізніше ніж за сім днів до дати призначеного судового розгляду справи. Друкований засіб масової інформації, у якому розміщуються оголошення про виклик протягом наступного року, визначається не пізніше 1 грудня поточного року в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до Постанови КМУ від 29.12.2006 р. №678 - р «Про друковані засоби масової інформації загальнодержавної та місцевої сфери розповсюдження, в яких у 2007 р. розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання ( перебування ) яких невідоме» друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, в якому розміщуються зазначені оголошення, є «Урядовий кур’єр».

Друкованим засобом масової інформації місцевої сфери розповсюдження в АР Крим є газета «Кримські ізвестія».

Судом було покладено на позивача забовязання оприлюднити оголошення у вказаних засобах масової інформації.

Позивачем було представлено докази оприлюднення оголошення про виклик відповідача до суду у газеті «Урядовий кур’єр» №118 (3778 ) від 02.07.2008р.

Однак відповідач явку представника знов не забезпечив.

При таких обставинах, суд дійшов висновку, що справа може бути розглянута за наявними у неї матеріалами. Відсутність представника відповідача не перешкоджає розгляду справи по суті.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши представлені докази, заслухавши пояснення представника позивача, суд, -

В С Т А Н О В И В :

Приватне підприємство «БК Кримінвестбуд» було зареєстровано як суб’єкт підприємницької діяльності рішенням виконавчого комітету Сімферопольської міської ради та взяте на облік як платник податків в ДПІ в м. Сімферополь.

05.02.2007 р. позивачем по справі було проведено невиїзну документальну перевірку відповідача з питання своєчасності подання податкової звітності.

По результатам перевірки було складено акт №560/15-2 від 05.02.2007 р.

В ході проведення перевірки було встановлено факт порушення п.п. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Закону України “Про порядок погашення забовязань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами” №2181 від 21.12.00 р., а саме несвоєчасне подання податкової звітності.

На підставі вказаного акту перевірки було винесено податкове повідомлення – рішення від 14.02.2007 р. №0001561502/0, відповідно до якого у відношенні відповідача було застосовано штрафні санкції у розмірі 1190,00 грн., яке було отримано відповідачем 19.02.2007 р., про що свідчить підпис в поштовому повідомленні.

Згідно до п. 4.1.4 ст. 4 Закону України “Про порядок погашення забовязань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами” податкові декларації подаються за базовий ( звітній ) період, що дорівнює календарному місяцю ( у тому числі при сплаті місячних авансових внесків ) – протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного ( податкового ) місяця; календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі при сплаті квартальних або піврічних авансових внесків), - протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя); календарному року, крім випадків, передбачених підпунктом "г" підпункту 4.1.4 цього пункту, - протягом 60 календарних днів за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Згідно до п. 5.1. ст.. 5 Закону України “Про порядок погашення забовязань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами” податкове забовязання, самостійно визначене платником податків у податковій декларації, вважається узгодженим з дня подання такої податкової декларації.

Відповідно до п.п. 17.1.1 ст. 17 Закону України “Про порядок погашення забовязань платників податків перед бюджетами і деравжними цільовими фондами” №2181 від 21.12.00 р. платник податків, що не подає податкову декларацію у строки, визначені законодавством, сплачує штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або її затримку.

З вказаної суми відповідачем було частково сплачено лише 0,10 грн.

21.05.2007 р. позивачем по справі було проведено невиїзну документальну перевірку відповідача з питання своєчасності подання податкової звітності.

По результатам перевірки було складено акт №2976/15-2 від 21.05.2007 р.

В ході проведення перевірки було встановлено факт порушення п.п. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Закону України “Про порядок погашення забовязань платників податків перед бюджетами і деравжними цільовими фондами” №2181 від 21.12.00 р., а саме несвоєчасне подання податкової звітності.

На підставі вказаного акту перевірки було винесено податкове повідомлення – рішення від 14.06.2007 р. №0006691502/0, відповідно до якого у відношенні відповідача було застосовано штрафні санкції у розмірі 510,00 грн., яке було отримано відповідачем 17.06.2007 р., про що свідчить підпис в поштовому повідомленні.

17.07.2007 р. позивачем по справі було проведено невиїзну документальну перевірку відповідача з питання своєчасності подання податкової звітності.

По результатам перевірки було складено акт №4224/15-2 від 17.07.2007 р.

В ході проведення перевірки було встановлено факт порушення п.п. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Закону України “Про порядок погашення забовязань платників податків перед бюджетами і деравжними цільовими фондами” №2181 від 21.12.00 р., а саме несвоєчасне подання податкової звітності.

На підставі вказаного акту перевірки було винесено податкове повідомлення – рішення від 26.07.2007 р. №0008511502/0, відповідно до якого у відношенні відповідача було застосовано штрафні санкції у розмірі 340,00 грн., яке не було отримано відповідачем в зв’язку з його незнаходженням за юридичною адресою, про що було складено акт №1794/15-2 від 30.08.2007 р. і вказане податкове повідомлення – рішення було вивішено на дошці податкових оголошень.

Судом встановлено, що вказані податкові повідомлення – рішення відповідачем в адміністративному або в судовому порядку не оскаржувалися, нечинними не визнані, ніким не скасовані.

На адресу відповідача було надіслано першу податкову вимогу від 03.03.2007 р. №1/745 на суму 1189,90 грн., яка була отримана відповідачем 10.04.2007 р., про що свідчить підпис в поштовому повідомленні.

На адресу відповідача було надіслано другу податкову вимогу від 10.05.2007 р. №2/1437 на суму 1189,90 грн., яка була отримана відповідачем 23.05.2007 р., про що свідчить підпис в поштовому повідомленні.

Таким чином, за відповідачем значиться узгоджена заборгованість, що підлягає стягненню в судовому порядку, у розмірі 2039,90 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 КАСУ кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких грунтуються її вимоги і заперечення.

При таких обставинах справи, позовні вимоги належить задовольнити у повному обсязі.

Вступна та резолютивна частини постанови проголошено і підписано складом суду 15.07.08 р.

21.07.08 р. постанову було виготовлено у повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.. 94, 98, 122, 158 – 164, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з приватного підприємства «БК Кримінвестбуд», м. Сімферополь, вул.. Б. Куна, 19, кв. 148, ( р/р 2600801015148 в Кримської регіональної філії ВАТ «Кредо банк», м. Сімферополь, МФО 324913, ЄДРПОУ 34309441 ) на користь місцевого бюджету Залізничного району м. Сімферополь, ( ГУ ДКУ в АР Крим, м. Сімферополь, МФО 824026, ЄДРПОУ 34740405, код платежу 3014010100 ) заборгованість по штрафним санкціям у розмірі 2039,90 грн.

Виконавчий документ видати після вступу Постанови в закону силу, за заявою особи на користь якої воно винесено.

У разі неподання заяви про апеляційне оскарження, Постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її проголошення.

Якщо після подачі заяви про апеляційне оскарження, апеляційна скарга не подана, Постанова вступає в закону силу через 20 днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

Постанова може бути оскаржена в порядку і строки, передбачені ст.. 186 Кодексу адміністративного судочинства України.

Дійсну постанову направити сторонам рекомендованою кореспонденцією.

Суддя Господарського суду

Автономної Республіки Крим Воронцова Н.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 1911973 ?

Документ № 1911973 це

Яка дата ухвалення судового документу № 1911973 ?

Дата ухвалення - 15.07.2008

Яка форма судочинства по судовому документу № 1911973 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 1911973 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 1911973, Хозяйственный суд Автономной Республики Крым

Судебное решение № 1911973, Хозяйственный суд Автономной Республики Крым было принято 15.07.2008. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – . На этой странице вы сможете найти полезные сведения об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить полезные сведения.

Судебное решение № 1911973 относится к делу № 17979-2007а

то решение относится к делу № 17979-2007а. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 1911970
Следующий документ : 1911986