Постановление № 1601613, 05.02.2008, Харьковский окружной административный суд

Дата принятия
05.02.2008
Номер дела
2а-729/08
Номер документа
1601613
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

Справа № 2а-729/08

(2а-3429/07)

УКРАЇНА

Харківський окружний адміністративний суд

ПОСТАНОВА

 ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2008 року, м. Харків                                                           

                                                      

Харківський окружний адміністративний суд у складі:

Головуючого судді: П'янової Я.В.

При секретарі: Бездітко Ю.В.

За участю представників сторін:

позивача: Стук Є.Б.

1-го відповідача: Чернова О.А.

2-го відповідача: не прибув.

прокурора: не прибув.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Харківського окружного адміністративного суду адміністративний позов ТОВ „Трансмаш” до 1. ДПІ в Комінтернівському районі м. Харкова; 2. Головне управління державного казначейства в Харківській області про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення, -

                                                                       ВСТАНОВИВ:

             Позивач,  ТОВ „Трансмаш”, звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом, в якому з урахуванням наданих уточнень позовних вимог просить визнати податкове повідомлення-рішення № 0000122350/0 від 19 грудня 2006 року Державної податкової інспекції у  Комінтернівському районі м. Харкова, яким зменшено  суму  бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за червень 2006 р на суму 23100,00 грн. недійсним, стягнути з Державного бюджету на користь позивача 42411,00  грн. бюджетної заборгованості з податку на додану вартість та стягнути з відповідачів на користь позивача суму державного мита.

1-й відповідач, ДПІ у Комінтернівському районі м.Харкова, надав до суду заперечення на позов, в якому виклав свою позицію на обставини справи. Проти позову податковий орган заперечує, вважає,  що оскаржуване податкове повідомлення-рішення прийнято правомірно та з дотриманням вимог чинних нормативних актів, а заявлені позовні вимоги є необґрунтованими та суперечать чинному законодавству. Внаслідок цього відповідача просить суд відмовити у задоволенні позову повністю.

2-й відповідач, Головне управління державного казначейства в Харківській області, заперечення на позов не надав, в судове засідання не прибув.

Дослідивши матеріали справи та вислухавши пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про задоволення адміністративного позову, виходячи з таких підстав.

Законом України «Про податок на додану вартість» № 168/97 від 03.04.97р. визначено поняття платників податку на додану вартість, об'єкти, базу та ставки оподаткування, перелік неоподатковуваних та звільнених від оподаткування операцій, особливості оподаткування експортних та імпортних операцій, поняття податкової накладної,  порядок  обліку,  звітування  та  внесення  податку до бюджету.

При розгляді матеріалів справи судом встановлено, що позивач є юридичною особою, включений до ЄДРПОУ та має код 30236972, взятий на податковий облік у ДПІ у Комінтернівському районі м. Харкова за № 270 від 29.12.1998 р., зареєстрований як платник податку на додану вартість у тій же податковій інспекції (свідоцтво від 06.12.2000 р. №29009793).

Відповідно до пункту 1.8 ст. 1 Закону України "Про податок на додану вартість" бюджетне  відшкодування  - сума,  що підлягає поверненню платнику податку з бюджету у зв'язку з надмірною сплатою податку у випадках, визначених цим Законом.

Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету, та строки розрахунків з бюджетом визначено пунктом 7.7 статті 7 Закону.

Відповідно до п.п. 7.7.3. п.7.7. ст.7 Закону України „Про податок на додану вартість” платник податку може прийняти самостійне рішення про зарахування належної йому повної суми бюджетного відшкодування у зменшення податкових зобов'язань з цього податку наступних податкових періодів.  Зазначене рішення відображається платником податку у податковій декларації, яку він подає за  наслідками звітного періоду, в якому виникає право на подання заяви про отримання бюджетного відшкодування згідно з нормами цієї статті. При прийнятті такого рішення зазначена сума не враховується при розрахунку сум бюджетного відшкодування наступних  податкових періодів.

Відповідно до п.п. 7.7.4. п.7.7 ст.7 Закону України „Про податок на додану  вартість” платник   податку, який має право на одержання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення  повної суми бюджетного відшкодування, подає відповідному податковому органу податкову декларацію та заяву про повернення такої повної суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації. При цьому платник податку в п'ятиденний термін після подання декларації податковому  органу подає органу Державного казначейства України копію декларації, з відміткою податкового органу про її прийняття, для ведення реєстру податкових декларацій у розрізі платників. До декларації   додаються розрахунок суми бюджетного відшкодування...

Порядок заповнення та надання податкової декларації визначений Наказом Державної податкової адміністрації України № 166 від 30.05.1997 року «Про затвердження форми податкової декларації та порядку її заповнення і подання» (Зареєстровано в Мін'юсті України від 09.07.97р. за №250/250, зі змінами та доповненнями (далі «Наказ № 166»).

Відповідно до цього Наказу позивач в установлений законом строк надав відповідачу декларацію з податку на додану вартість за червень 2006 року, де зазначив суму бюджетного відшкодування в розмірі 43258,00 грн., «Розрахунок суми бюджетного відшкодування» та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування.

2-му відповідачу, Головному управлінню державного казначейства в Харківській області, позивач подав копію декларації за червень 2006 р. для ведення реєстру податкових декларацій по платникам, відповідно до підпункту 7.7.4 закону про ПДВ.

Таким чином, відповідно до декларації по ПДВ за червень 2006 року позивач заявив до відшкодування податку на додану вартість у сумі 43258,00 грн. після погашення податкових зобов’язань платника протягом трьох наступних звітних періодів шляхом перерахування на рахунок в установі банку 100%.

Протягом  30  днів,  наступних за днем отримання податкової декларації, податковий орган проводить документальну невиїзну перевірку (камеральну) заявлених у ній даних. За наявності достатніх підстав вважати, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено з   порушенням   норм   податкового законодавства, податковий орган має право протягом такого ж строку провести позапланову виїзну перевірку (документальну) платника для визначення достовірності    нарахування  такого  бюджетного відшкодування.

Фахівцями ДПІ у Комінтернівському районі м. Харкова на підставі п.9 ч.6 ст. 11і Закону України "Про державну податкову службу в Україні" була проведена виїзна позапланова документальна перевірка фінансово-господарської діяльності ТОВ "Трансмаш" (код 30236972) з питань достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість за червень 2006 року відшкодуванням на розрахунковий рахунок платника (Акт перевірки від 12.09.2006р. №550/23-204/30236972).

У ході проведення документальної перевірки ТОВ "Трансмаш" згідно з вимогами п.8.3 ст.8 Наказу ДПА України від 24.04.2003р., №196 "Щодо здійснення ефективного контролю за правомірністю відшкодування з бюджету сум ПДВ юридичним особам" та відповідно до Наказу ДПА України від 18.08.2005р. за №350 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок достовірності нарахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість", ДПІ у Комінтернівському районі м. Харкова було здійснено запити до відповідних ОДПС про проведення зустрічних перевірок підприємств - контрагентів ТОВ "Трансмаш" та зустрічних перевірок по ланцюгу постачання до виробника, з метою встановлення фактичних обставин здійснених операцій, у тому числі факту віднесення останнім сум ПДВ, які підлягають підтвердженню, до складу податкових зобов'язань у декларації з ПДВ за відповідний період.

У п.2.12 розділу 2 акту перевірки від 12.09.2006р. №550/23-204/30236972 зазначено: "На дату складання акту не виявлено взаємовідносин із суб'єктами господарювання, які припинили діяльність на підставі рішення суду, або договори, первинні та інші документи яких визнано судом недійсними, або з суб'єктами господарювання, місцезнаходження яких не встановлено.

Зазначеним актом перевірки підтверджено суму бюджетного відшкодування в розмірі в розмірі 42411,00 грн.

Відповідно до п.п.7.7.5 п.7.7 ст.7 Закону України „Про податок на додану вартість” податковий  орган зобов'язаний у п'ятиденний термін після закінчення перевірки надати органу державного  казначейства висновок із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету. Однак, в порушення зазначеної норми відповідач не надав висновку до органу державного казначейства.

Як свідчать матеріали справи, відповідач в установлений термін позапланову перевірку не провів та висновку про бюджетне відшкодування у встановленому порядку не надав. Через три місяці, на підставі п. 1 ст. 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", відповідачем відповідно з отриманими відповідями за результатами проведення зустрічних перевірок підприємств - контрагентів ТОВ "Трансмаш" та зустрічних перевірок по ланцюгу постачання до виробника фахівцями ДПІ у Комінтернівському районі м. Харкова була проведена документальна невиїзна перевірка ТОВ "Трансмаш" з питань правомірності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість відшкодуванням на розрахунковий рахунок платника за червень 2006 року.

За результатами перевірки складений акт перевірки від 19.12.2006р. №992/23-204/30236972. Відповідач зазначив встановлені на його думку порушення ТОВ "Трансмаш" норм чинного законодавства, а саме:

-  п.1.8 ст. 1 Закону України "Про податок на додану вартість" (відсутня надмірна сплата податку на додану вартість до бюджету);

- п.п.7.7.2 п.7.7 ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість" (бюджетному відшкодуванню підлягає частина від'ємного значення ПДВ, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів (послуг) у попередньому податковому періоді постачальникам таких товарів (послуг);

У зв'язку з виявленням вказаних порушень ДПІ у Комінтернівському районі м. Харкова було  винесено  податкове  повідомлення - рішення  за  формою  "В   3"   від   19.12.2006р. №0000122350/0 про відмову у наданні бюджетного відшкодування з податку на додану вартість у розмірі 23100,00грн.

Свою позицію 1-й відповідач обґрунтовує тим, що підприємства-постачальники, які були контрагентами позивача, не є виробниками, а товари були придбані у підприємств та приватних підприємців – посередників. Орган податкової служби вважає, що оскільки відповідно до п.1.8 ст.1 Закону України "Про податок на додану вартість" бюджетне відшкодування це сума, що підлягає поверненню платнику податку з бюджету в зв'язку з надмірною сплатою податку у випадках, визначених цим Законом, позивач не має права на бюджетне відшкодування, оскільки не є можливим визначити факт надмірної сплати податку на додану вартість постачальника по ланцюгу до виробника.

Відповідно до п.п.7.7.2 п.7.7. ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997р №168/97 (зі змінами та доповненнями) бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від'ємного значення, яка дорівнює сумі податку фактично сплаченій отримувачем товарів (послуг) у попередньому податковому періоді постачальникам таких товарів (послуг). Більш того, підставою для зменшення суми бюджетного відшкодування зазначене те, що при проведенні невиїзної перевірки не вдалося за різними причинами встановити місцезнаходження контрагентів і висновок про те, що ними не сплачений податок на додану вартість у бюджет. Дане твердження в акті свідчить тільки про те, що 1-му відповідачу не виявилося за можливе встановити місцезнаходження контрагентів ТОВ "Трансмаш" у грудні 2006 року, але ніяк не свідчить про те, що вони не зробили оплату податку на додаткову вартість у бюджет у термін до червня 2006 року. Отже, вказівки ДПІ на розриви в ланцюзі постачань по операціях неспроможні, тому що безпідставні і суперечать акту перевірки від 12.09.2006р. №550/23-204/30236972.

Як свідчить аналіз зазначеної норми, законом передбачено чіткий перелік підстав, які дають право отримати бюджетне відшкодування. Ці підстави дотримані позивачем в повному обсязі. Судом встановлено, що позивач оплатив отримані товари (послуги) у попередньому періоді постачальникам таких товарів (послуг). Додаткових вимог щодо отримання бюджетного відшкодування, в тому числі сплату податку підприємствами по ланцюгу до виробника, чинним законодавством не передбачено, а тому така підстава позбавлення права на бюджетне відшкодування неправомірна.

Пункт 1 частини 2 статті 92 Конституції України наголошує, що система оподаткування, податки і збори встановлюються виключно законами України, тому застосування на практиці та посилання при судовому розгляді ДПІ у Комінтернівському районі міста Харкова на листи, угоди, інструкції, накази та таке інше є таким, що порушує принцип верховенства права, закріплений частиною 1 статті 8 Конституції України.

Згідно з пунктом 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади ті їх посадові особи повинні діяти тільки на підставі, в межах повноважень і у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

1-м відповідачем не встановлено ніяких порушень чинного законодавства України з боку ТОВ "Трансмаш", які дозволили б установити відсутність у позивача права на одержання бюджетного вішкодування, яке, тим більше, було підтверджене актом перевірки.

Зважаючи на вищенаведене, суд вважає, що податкове повідомлення-рішення № 0000122350/0 від 19 грудня 2006 року Державної податкової інспекції у Комінтернівському районі м. Харкова, яким    зменшено суму бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за червень 2006 р на суму 23100,00 грн. не відповідає нормам чинного законодавства та підлягає визнанню недійсним.

Матеріалами справи підтверджено право позивача на бюджетне відшкодування податку на додану вартість за червень 2006 року в розмірі 42411,00 грн., а тому суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню також і в частині стягнення з Державного бюджету на користь позивача 42411,00 грн.

            Відповідно до ч.1 ст.94 Кодексу адміністративного судочинства України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України.

Таким чином, суд вважає, що з Державного бюджету України підлягає стягненню на користь позивача сплачений судовий збір в розмірі 424,00 грн.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 94, 160, 161, 162, 163, 167, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, Харківський окружний адміністративний суд,

     ПОСТАНОВИВ:

Позов задовольнити в повному обсязі.

Визнати недійсним податкове повідомлення-рішення ДПІ в Комінтернівському районі м. Харкова № 0000122350/0 від 19 грудня 2006 року.

Стягнути з Державного бюджету України (р/р 31116030700005, код 24134589 УДК у Комінтернівському районі, банк ГУДКУ у Харківській області, МФО 851011) бюджетну заборгованість по податку на додану вартість у сумі 42411,00 грн. на користь ТОВ „Трансмаш” (61105, м. Харків, пр. Героїв Сталінграда, 23, р/р 26006700450101 у ХФ КБ «Експобанк» м. Харкова, МФО 351964, код ЄДРПОУ 30236972).

Стягнути з Державного бюджету України на користь ТОВ „Трансмаш” (61105, м. Харків, пр. Героїв Сталінграда, 23, р/р 26006700450101 у ХФ КБ «Експобанк» м. Харкова, МФО 351964, код ЄДРПОУ 30236972) судовий збір в розмірі 424,00 грн.

На постанову через суд першої інстанції може бути подана заява про апеляційне оскарження протягом десяти днів з дня складання постанови у повному обсязі.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження. Копія апеляційної скарги одночасно направляється до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга може бути подана без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подається у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.

 Постанова набирає законної сили після закінчення строків для подачі заяви про апеляційне оскарження.

Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана у строк, встановлений Кодексом адміністративного судочинства України, постанова суду набирає законної сили після закінчення цього строку.

Постанова в повному обсязі виготовлена 11.02.2008 р.

Суддя                                                                                                П'янова Я.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 1601613 ?

Документ № 1601613 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 1601613 ?

Дата ухвалення - 05.02.2008

Яка форма судочинства по судовому документу № 1601613 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 1601613 ?

В Харьковский окружной административный суд
Предыдущий документ : 1601591
Следующий документ : 1601614