Постановление суда № 118034472, 26.03.2024, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
26.03.2024
Номер дела
910/16585/23
Номер документа
118034472
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, https://ki.arbitr.gov.ua, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaУХВАЛА

м. Київ

26.03.2024Справа № 910/16585/23

За заявою ОСОБА_1 (м. Київ)

про забезпечення доказів у справі № 910/16585/23

за позовом ОСОБА_1 (м. Київ)

до: 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "ДТЕК Мережі" (м. Київ)

2. Приватного акціонерного товариства "ДТЕК Київські регіональні електромережі" (м. Київ)

про визнання договору недійсним та стягнення 11 788 194,20 грн,

Суддя Ващенко Т.М.

Секретар судового засідання Шаповалов А.М.

Представники сторін:

Від позивача: ОСОБА_1.; Бєлкін Л.М.

Від відповідача-1: Перцев Д.П .

Від відповідача-2: Перцев Д.П.

Вільний слухач: ОСОБА_3

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

На розгляді Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/16585/23 за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДТЕК Мережі" та Приватного акціонерного товариства "ДТЕК Київські регіональні електромережі" про:

- визнання недійсним договору купівлі-продажу цінних паперів № 20БВ-000000653, № БВ20201023/02-АК від 23.10.2020, укладеного між спільним підприємством товариством з обмеженою відповідальністю "Драгон Капітал" ("Продавець"), який діє на підставі договору на брокерське обслуговування №10/71674-Б від 17.05.2010, укладеного ОСОБА_1 ("Клієнт Продавця") з однієї сторони та Товариством з обмеженою відповідальністю "ДТЕК Мережі" від імені та за рахунок якого діє Приватне акціонерне товариство "Альтана Капітал" з другої сторони, на підставі того, що ОСОБА_1 було введено в оману, та вчинено на нього тиск спільно Відповідачами, що відповідає ст.230, 231 ЦКУ;

- застосування наслідки недійсності правочину та згідно із ст.230, 231 ЦКУ стягнення солідарно з відповідачів на користь позивача як відшкодування мінімальних подвійних збитків позивача у розмірі 11 788 194,20 грн.

Підготовче засідання у справі призначено на 26.03.2024 о 12:00 год.

25.03.2024 від позивача надійшла заява про забезпечення доказів.

Ухвалою від 26.03.2024 заяву ОСОБА_1 про забезпечення доказів призначено до розгляду в підготовчому засіданні, яке призначено на 26.03.2024 о 12:00 год.

У підготовчому засіданні 26.03.2024 позивач та його представник підтримали вимоги і доводи заяви про забезпечення доказів. Представник відповідачів проти задоволення означеної заяви заперечував з підстав її необґрунтованості.

Відповідно до частини 1 статті 110 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений, або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим.

Частинами 2, 3 наведеної статті Кодексу передбачено, що способами забезпечення судом доказів є, зокрема, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням. Заява про забезпечення доказів може бути подана до суду як до, так і після подання позовної заяви.

З аналізу даних норм вбачається, що забезпечення доказів надає додаткову гарантію збереження таких доказів. Обґрунтованим є вжиття заходів забезпечення доказів лише у разі, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений, або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим.

Обов`язок щодо обґрунтування необхідності забезпечення доказів згідно приписів пункту 5 частини 1 статті 111 ГПК України покладається на заінтересовану особу - заявника.

Позивач просить суд забезпечити такі докази шляхом їх витребування від відповідача-1:

- угоди про перехід права власності на акції ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" в 2019-2020 роках, в тому числі, але не обмежуючись від осіб з групи VS ENERGY (в тому числі, але не обмежуючись від ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 43203663), компанії "Washington Holdings B.V." ("Вашингтон Холдингс Б.В."), від інших структур зазначеної групи), від ТОВ "ДТЕК НАФТОГАЗ", від НГР Б.В. (NGR B.V.) НІДЕРЛАНДИ, від інших осіб, що забезпечило ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" право власності на домінуючий пакет акцій Товариства та надалі право оголосити публічну безвідкличну вимогу про примусовий викуп акцій Товариства;

- документи про виконання вищезазначених договорів про перехід права власності на акції Товариства як в частині оплати акцій від ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ", так і переходу прав власності на цінні папери-акції Товариства, а також документи щодо виконання нормативних актів НКЦПФР, АМКУ, НКРЕКП щодо такого переходу прав власності на акції Товариства;

- документи, щодо прийняття та затвердження рішень відповідного уповноваженого Статутом Органу управління ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ", та TОB "ДТЕК НАФТОГАЗ", та НГР Б.В. (NGR B.V.) НІДЕРЛАНДИ, інших осіб про придбання акцій Товариства у загальній кількості, що перевищує 95% акцій Товариства, а саме придбаних на початку (1-2 кварталу) 2020 року та в жовтні 2020 року (3,6542411% акцій Товариства);

- статути ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" чинні в 2020 році (якщо вносились зміни з 2020 року - то відповідні редакції такого Статуту);

- відповідні дозволи/рішення АМКУ щодо переходу права власності на понад 50% акцій Товариства від ТОВ "ДТЕК НАФТОГАЗ", НГР Б.В. (NGR B.V.) НІДЕРЛАНДИ до ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" та виконання умов та обов`язків Рішення АМКУ від 25.04.2019 № 282-р про розгляд справи про концентрацію.

Позивач просить суд забезпечити наступні докази шляхом їх витребування від відповідача-2:

- документи, в тому числі презентаційні матеріали, що публічно представлялись суспільству та учасникам публічних обговорень, а також документи, що були підставою для розрахунків тарифів, їх складових частин, інших питань, які були основою для таких розрахунків та інші документи, що обговорювались на відкритому публічному обговоренні тарифів Товариства в вересні 2020 року в офісі Товариства за адресою м.Київ, вул. Стеценка 1 А, 01036;

- документи звітності, що подаються відповідним державним органам, а саме фінансова звітність та інша звітність ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРІІОУ 23243188 (надалі Товариство), за 2020 рік, за 2021 рік, за 2022 рік. за 6-ть місяців 2023 року (Баланс (Звіт про майновий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про совокупний дохід), інші форми фінансової звітності, Звітність до НКЦПФР, Звітність до НКРЕКП за 2020 рік, за 2021 рік, за 2022 рік, за 6-ть місяців 2023 року;

- документи по останній повній інвентаризації активів та пасивів Товариства, проведеній до 01.11.2020 року відповідно до "Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879 (із змінами);

- стандартні інвентарні бухгалтерські відомості про активи та пасиви Товариства станом на 01.07.2020 року, 16.07.2020 року, 30.09.2020 року, інша дата у 2020 році, наявна у Товариства або їх узагальнюючі відомості про загальну вартість по групам основних фондів;

- Бюджети, Плани доходів та витрат Товариства на 2020-2025 роки, затверджені відповідним уповноваженим Статутом Органом управління Товариства в 2019-2021 роках;

- Накази і розпорядження Голови одноосібного виконавчого органу - Генерального директора Товариства, в яких затверджувались питання/показники/процедури/інше, пов`язані із активами та пасивами, бюджетами, планами доходів та витрат Товариства з 15.07.2019 року по 01.11.2020 року;

- Звіти Наглядової ради та Генерального директора Товариства за 2020 рік, за 2021 рік, за 2022 рік;

- Аудиторські висновки, звіти затверджених аудиторів за 2021-2022 рік, та зміни або доповнення, якщо воші вносились до офіційно опублікованих звітів за 2018-2022 роки.

- Інформацію про виплати дивідендів за період з 01.10.2020 по 20.09.2023 року та відповідні рішення уповноважених Статутом Товариства та законодавством Органу управління Товариством про такі виплати;

- Інформацію про виплати Товариством на користь пов`язаних із Товариством осіб коштів понад 1 млн.грн., в тому числі але не обмежуючись: позик, фінансових допомог, благодійних виплат/внесків за період 2020-2023 роки;

- Інформацію про значні правочини та правочини із заінтересованістю за період 2020-2023 років, та відповідні рішення уповноважених Статутом Товариства та законодавством Органу управління Товариством;

- За період з 01.01.2020 року по дату цього запиту - Документи, на підставі яких визначена ринкова вартість відповідно до статті 8 цього Закону в тому числі, але не обмежуючись:

Звіт при оцінку, здійснений ТОВ "БДО КОНСАЛТИНГ", здійснений в жовтні-листопаді 2020 року за Договором від 09.11.2020 року №2038-О, а також копії документів, які надані оцінювачу для проведення такої оцінки;

Звіт про оцінку необоротних активів Товариства станом на 31.05.2019 року та 30.06.2019 року за Договорами про надання послуг з оцінки із ТОВ "ДЕЛОЙТ І ТУШ" від 20.06.2019 року № Fas/2019/66699 та Додаткову угоду № 1 до зазначеного договору;

Звіт про оцінку пінних паперів Товариства за Договором про надання послуг з оцінки із ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТИТАН" від 22.02.2019 року;

Звіт про оцінку ТОВ "ЕА "УКРКОНСАЛТ" щодо оцінки активів станом на 30.09.2018року;

Інші Звіти про оцінку цінних паперів Товариства та інших активів, в тому числі, але не обмежуючись для цілей бухгалтерського обліку, здійснені в період 2020-2025 роки;

Рецензії на зазначені Звіти;

- Договору на виконання обов`язків/функцій Секретаря Наглядової ради Товариства та інші документи, що встановлюють права та обов`язки Секретаря Наглядової ради Товариства за період 2019-2023 роки;

- Наказ про призначення та Посадову інструкцію відповідальної посадової особи Товариства по роботі із державним регулятором НКРЕКП. що надавала відповіді, консультації, вела роботу із акціонером ОСОБА_1 , щодо надання відповідних документів, щодо публічного обговорення та подання до НКРЕКП інформації для затвердження нових тарифів в вересні-жовтні 2020 року;

- Рішення мажоритарного акціонера, Наглядової ради, Генерального директора Товариства, які істотно (на понад 10 млн.грн) впливали на ринкову вартість активів та/або зобов`язання Товариства за період 2020-2023 роки;

- Виписки з Реєстру акціонерів Товариства, який використовувався для реєстрації та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, що були призначені на 21.08.2020 року та 22.04.2020 року, щодо визначення часток акцій Товариства, що належали мажоритарним акціонерам Товариства, які володіли понад 5% акцій Товариства, в тому числі, але не обмежуючись ТОВ "ДТЕК Мережі" (код ЄДРПОУ 41916207), ТОВ "ДТЕК НАФТОГАЗ" (код ЄДРПОУ 37719067), НГР Б.В. (NCR B.V.) НІДЕРЛАНДИ, інших акціонерів із часткою понад 5% акцій Товариства.

Згідно з частиною 1 статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За змістом статті 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (стаття 77 ГПК України).

Статтею 110 ГПК України встановлено, що суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений, або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим.

З наведеної норми слідує, що підставами для забезпечення доказів є виключно наявність підстав припускати, що засіб доказування може бути втрачений, або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим.

Натомість позивач підставою для забезпечення доказів вказує з`ясування та встановлення обставин справи, що не відповідає меті та завданню процесуального інституту забезпечення доказів.

Фактично мотивація поданої заяви відповідає підставам для витребування доказів у порядку ст. 81 ГПК України та не може бути покладена в основу судового рішення про витребування доказів відповідно до ст. 110 цього Кодексу.

Враховуючи вищенаведене, суд відмовляє у задоволенні заяви про забезпечення доказів.

Більше того, у підготовчому засіданні 26.03.2024 представник позивача зазначив, серед іншого, що метою подання даної заяви є намір оскаржити ухвалу про відмову в її задоволенні до суду апеляційної інстанції, що не відповідає засадам та принципам господарського судочинства та свідчить про недобросовісність позивача як сторони у справі.

Суд зазначає, що всі перелічені в означеній заяві докази вже були заявлені позивачем до витребування у порядку ст. 81 ГПК України, у поданому разом з позовною заявою клопотанні, яке судом було розглянуто ухвалою від 26.12.2023, та відмовлено в його задоволенні з наведеною мотивацією.

У той же час незгода позивача з таким рішенням суду не може бути підставою для подання такої ж заяви в порядку ст. 110 ГПК України.

Керуючись статями 74, 76-79, 110-112, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

У задоволенні заяви ОСОБА_1 про забезпечення доказів у справі №910/16585/23 відмовити повністю.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення 26.03.2024 та може бути оскаржена в порядку та строк, встановлені ст. ст. 254-256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 01.04.2024.

Суддя Т.М. Ващенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 118034472 ?

Документ № 118034472 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 118034472 ?

Дата ухвалення - 26.03.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118034472 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118034472 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 118034472, Хозяйственный суд города Киева

Судебное решение № 118034472, Хозяйственный суд города Киева было принято 26.03.2024. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти важные данные об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить важные данные.

Судебное решение № 118034472 относится к делу № 910/16585/23

то решение относится к делу № 910/16585/23. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 118034471
Следующий документ : 118034473