Решение № 10008865, 14.06.2010, Хозяйственный суд Донецкой области

Дата принятия
14.06.2010
Номер дела
1/74
Номер документа
10008865
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

14.06.10 р.                     Справа № 1/74                               

за позовом: Публічного акціонерного товариства “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” м. Київ в особі Філії “Відділення ПАТ Промінвестбанк в

м. Кіровське Донецької області”

до відповідачів: 1. Науково-виробничої приватної комерційної фірми “Синтез”

м. Кіровське Донецької області

2. Товариства з обмеженою відповідальністю “Вуглець-С”

м. Шахтарськ Донецької області

3.Товариства з обмеженою відповідальністю “Ремонтно-Промисловий центр” м. Шахтарськ Донецької області

про стягнення 1 954 260 грн. 63 коп. та звернення стягнення на заставлене майно

Суддя Азарова З. П.

Представники:

Від позивача: Лєлюх О.М. - представник

Від відповідачів: не з’явилися

В засіданні брали участь:

СУТЬ СПРАВИ:

Публічне акціонерне товариство “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” м. Київ в особі філії “Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровське Донецької області” звернулось з позовом до Науково-виробничої приватної комерційної фірми “Синтез”, Товариства з обмеженою відповідальністю “Вуглець-С” та Товариства з обмеженою відповідальністю “Ремонтно-Промисловий центр” про стягнення заборгованості за кредитом у сумі 1600 000 грн. 00 коп., за відсотками у сумі 271 254 грн. 78 коп., за комісійною винагородою у сумі 3 500 грн. 00 коп., пені у сумі 24 343 грн. 44 коп. та звернення стягнення на заставлене майно, яке є предметом договору іпотеки із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 21/7 від 01.04.2008р.

В обґрунтування позову позивач надав: кредитний договір № 7 від 31.03.2008р., договір поруки № 3/7 від 02.06.2009р., договір іпотеки із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 21/7 від 01.04.2008р., свідоцтво про право власності від 02.03.2007р., витяг про реєстрацію права власності № 13762908 від 02.03.2007р., витяг з реєстру прав власності № 18160334 від 19.03.2008р., витяги про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек № 17859531 від 01.04.2008р., № 18489489 від 10.05.2008р., листи №№ 02/216 від 25.03.2010р., 02/1576 від 13.11.2009р., 02/145 від 15.02.2010р., 02/1578 від 13.11.2009р., 02/219 від 25.03.2010р., 02/1580 від 13.11.2009р., 02/1728 від 11.12.2009р., 02/217 від 25.03.2010р., залишки та проводки по рахункам за кредитним договором, розрахунок позову.

Разом з позовною заявою позивач надав заяву про прийняття заходів забезпечення позову, яка залишена судом без задоволення, оскільки в її обґрунтування не надані будь-які докази.

В судове засідання 27.05.2010р. сторони не з’явилися, вимоги суду не виконали, тому розгляд справи був відкладений.

01.06.2010р. позивач надав заяву в порядку статті 22 Господарського процесуального кодексу України про збільшення позовних вимог, відповідно до якої просить стягнути заборгованість за кредитом у сумі 1600 000 грн. 00 коп., за відсотками у сумі 308 865 грн. 73 коп., за комісійною винагородою у сумі 4 000 грн. 00 коп., пеню у сумі 41 394 грн. 90 коп. Заява прийнята судом.

Відповідачі в наступне судове засідання не з’явились, але Науково-виробнича приватна комерційна фірма “Синтез” та Товариство з обмеженою відповідальністю “Вуглець-С” надали відзиви, в яких визнали позовні вимоги з врахуванням заяви про збільшення позовних вимог.

Нез’явлення відповідачів не перешкоджає розгляду справи по суті, наявні в матеріалах справи документи достатні для вирішення спору, тому справа розглядається відповідно до статті 75 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, господарський суд встановив, що 31.03.2008р. між Закритим акціонерним товариством “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” м. Київ в особі Філії “Відділення Промінвестбанку у м. Кіровське Донецької області” (правонаступником якого є позивач) та Науково-виробничою приватною комерційною фірмою “Синтез” був укладений кредитний договір про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 7, згідно з яким банк (кредитор) зобов’язався надати позичальнику (відповідачу) кредит шляхом відкриття відновлювальної мультивалютної кредитної лінії у сумі, яка не може перевищувати 1 000 000 грн. 00 коп. (ліміт кредитної лінії) на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язався повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до пункту 2.2 договору дата остаточного повернення всіх отриманих в межах кредитної лінії сум кредиту – 30.03.2009р.

Згідно з пунктом 3.2 договору проценти за користування кредитом нараховуються банком на суму фактичного щоденного залишку заборгованості за отриманими коштами та сплачуються позичальником, виходячи із встановленої банком процентної ставки у розмірі: 19% річних за кредитом, наданим у гривні, 13% річних за кредитом наданим в євро.

Нарахування банком процентів здійснюється з дати першої оплати розрахункових документів позичальника з позичкового рахунка по дату повного і остаточного повернення всіх отриманих в межах кредитної лінії коштів. При розрахунку процентів використовується метод “факт/факт”, виходячи із фактичної кількості днів у місяці та у році. Проценти нараховуються банком щомісячно: в передостанній робочий день звітного місяця за період з останнього робочого дня попереднього місяця по передостанній робочий день звітного місяця та сплачуються позичальником не пізніше останнього робочого дня звітного місяця з поточного рахунку банку. Проценти за грудень місяць нараховуються банком в останній робочий день місяця за період з дати попереднього нарахування по останній календарний день грудня місяця та сплачуються позичальником не пізніше останнього робочого дня цього ж місяця.

Пунктом 3.3 договору сторони передбачили, що за управління кредитом у формі мультивалютної кредитної лінії позичальник сплачує банку комісійну винагороду, виходячи із встановленої банком процентної ставки у розмірі 1 %. Нарахування та сплата комісійної винагороди здійснюється у гривні. Комісійна винагорода за управління кредитною лінією нараховується банком щомісячно в передостанній робочий день звітного місяця за період з останнього робочого дня попереднього місяця по передостанній робочий день звітного місяця та сплачуються позичальником не пізніше останнього робочого дня звітного місяця з поточного рахунку банку.

Договором про внесення змін та доповнень № 4 від 06.05.2008р. був збільшений розмір ліміту кредиту до 1 600 000 грн. 00 коп., змінені процентні ставки за користування кредитом, наданим у гривні – 20% річних, а наданим в євро – 14% річних.

Укладеним сторонами договором про внесення змін та доповнень № 7 від 02.06.2009р. сторони встановили, що повернення позичальником отриманої суми кредиту та одночасне зменшення обсягу кредиту здійснюється за наступним графіком: травень 2009р. – липень 2009р. по 50 тис.грн. щомісячно, серпень 2009р. – жовтень 2009р. по 483,3 тис.грн. щомісячно. Дата остаточного повернення всіх отриманих в межах кредитної лінії сум кредиту – 01.10.2009р. Крім того, була збільшена процентна ставка річних за кредитом, наданим у гривні до 26% річних та визначений розмірі комісійної винагороди за управління та супровід кредитом у розмірі 500 грн. 00 коп.

Відповідно до договору про внесення змін та доповнень № 8 від 31.08.2009р. датою остаточного повернення кредиту було визначено 30.06.2010р. Крім того, був встановлений новий графік зменшення сум кредиту: щомісячно з 30.09.2009р. по 31.01.2010р. – у сумі 20 тис.грн., з 28.02.2010р. по 30.06.2010р. – у сумі 300 тис.грн.

Загальні умови виконання зобов’язань визначені нормами Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Аналогічне положення містить стаття 193 Господарського кодексу України, яка передбачає, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Позивач виконав свої договірні зобов’язання шляхом своєчасної оплати розрахункових документів, наданих позичальником. Проте, в порушення умов договору свої зобов’язання позичальник (відповідач) належним чином не виконував, з жовтня 2009р. припинив погашати кредит, сплачувати відсотки та комісійну винагороду, внаслідок чого виникла прострочена заборгованість за кредитом у сумі 1 000 000 грн. 00 коп., за відсотками, нарахованими у період з 31.07.2009р. по 27.04.2010р., у сумі 308 865 грн. 73 коп., за комісійною винагородою, нарахованою у період з жовтня 2009р. по квітень 2010р., у сумі 4 000 грн. 00 коп.

Пунктом 4.3.4 договору сторони встановили, що банк має право вимагати від позичальника (незалежно від настання строку остаточного повернення всіх одержаних в межах кредитної лінії сум кредиту) сплати у повному обсязі заборгованості за кредитом та/або плати за кредит, та/або процентів за неправомірне користування кредитом, та суму неустойки, передбачених договором, письмово попередивши про необхідність такої сплати за 10 календарних днів, у випадку, коли позичальник не виконав у строк свої обов’язки по поверненню кредиту та/або сплаті процентів за користування кредитом та або інші обов’язки по сплаті грошових коштів, передбачених договором. Позичальником були порушені умови договору щодо погашення кредиту згідно встановленого графіку, сплати відсотків та комісійної винагороди, тому 25.03.2010р. позивач направив йому лист № 02/216 з вимогою достроково погасити заборгованість, який був ним отриманий, але залишений без задоволення, тому позивач правомірно звернувся з позовом про дострокове повернення кредиту.

Відповідно ст. 546 Цивільного кодексу України виконання зобов’язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов’язання.

Пунктом 5.3 договору сторони передбачили, що за несвоєчасну сплату сум кредиту, процентів за надання кредиту, плати за кредит, або процентів за неправомірне користування кредитом позичальник сплачує банку пеню, яка обчислюється від суми простроченого платежу у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у період прострочення та нараховується щоденно. Факт прострочки виконання зобов’язань мав місце, він підтверджений матеріалами справи, тому позивач правомірно нарахував пеню у сумі 41 394 грн. 90 коп.

В забезпечення виконання кредитного договору 01.04.2008р. банк та Товариство з обмеженою відповідальністю «Ремонтно-промисловий центр” (відповідач 3) уклали договір іпотеки із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 21/7, відповідно до якого в іпотеку банку був переданий комплекс, що знаходиться за адресою: Донецька область,м. Шахтарськ, вул. Кірова, буд. 34а: літера А А’’ - промкомбінат, матеріал – камень, площею 902,8кв.м.; літера Б – гаражи, матеріал – шлакоблок, площею 248,4кв.м.; літера В – котельна, матріал – камень, площею 321,7кв.м.; літера Г – допоміжний підйом, матеріал – камень, площею 251,5кв.м.; літера Д – головний підйом, матеріал - камень, площею 249,10кв.м.; 1,2,3 – ворота; 4 – паркан; І – замощення. Заставна вартість майна становить 125 000 грн. 00 коп.

Крім того, 02.06.2009р. був укладений договір поруки № 3/7, відповідно до якого солідарно відповідати перед банком у повному обсязі за своєчасне та повне виконання позичальником зобов’язань за кредитним договором зобов’язалося Товариство з обмеженою відповідальністю “Вуглець-С” (поручитель, відповідач 2).

В силу статті 553 Цивільного кодексу України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржником за виконання ним свого обов’язку. Стаття 554 вказаного кодексу передбачає правові наслідки порушення зобов’язання, забезпеченого порукою, а саме: у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

Пунктом 3.1 договору поруки сторони визначили, що у випадку невиконання зобов’язань позичальником у строки, визначені кредитним договором, кредитор зобов’язаний звернутися з письмовою вимогою на адресу поручителя, а пунктом 3.4 вказаного договору встановлено, що виконання поручителем зобов’язань перед кредитором повинно відбутися не пізніше робочого дня з дати отримання поручителем вимоги. Позивач 25.03.2010р. звернувся до поручителя з вимогою № 02/219 про дострокове погашення заборгованості за кредитом, яка ним була отримана 26.03.2010р., проте залишена без задоволення, тому банк правомірно звернувся з позовом як до позичальника, так і до поручителя.

В силу статті 1 Закону України “Про іпотеку” іпотека – вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом.

Основне зобов’язання – зобов’язання боржника за договорами позики, кредиту, купівлі-продажу, лізингу, а також зобов’язання, яке виникає з інших підстав, виконання якого забезпечене іпотекою.

Стаття 33 вказаного Закону передбачає, що у разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов’язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов’язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки. Право іпотекодержателя на звернення стягнення на предмет іпотеки також виникає з підстав, встановлених статтею 12 цього Закону, а згідно статті 35 Закону якщо порушення основного зобов’язання та/або умов іпотечного договору настало іпотекодержатель надсилає іпотекодавцю письмову вимогу про усунення порушення. В цьому документі зазначається стислий зміст порушених зобов’язань, вимога про виконання порушеного зобов’язання у не менш ніж тридцятиденний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого строку вимога іпотекодержателя залишається без задоволення, іпотекодержатель вправі розпочати звернення стягнення на предмет іпотеки відповідно до цього Закону.

На виконання приписів вказаного Закону 25.03.2010р. позивач звернувся до майнового поручителя листом № 02/217, в якому повідомив, що позичальником не виконуються умови кредитного договору, тому він змушений звернутися до суду про стягнення заборгованості шляхом реалізації предмету іпотеки.

Матеріалами справи доказано, що зобов’язання за кредитним договором № 7 від 31.03.2008р., які були забезпечені укладеними договором іпотеки із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 21/7 від 01.04.2008р., договором поруки № 3/7 від 02.06.2009р., не були виконані позичальником (відповідачем 1), тому позивач правомірно звернувся з позовом.

За загальними правилами статті 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підстави своїх вимог або заперечень. Позивач довів позовні вимоги і вони підлягають задоволенню.

При задоволенні судом позову про звернення стягнення на предмет іпотеки відповідно до статті 39 Закону України “Про іпотеку” у рішенні суду зазначається спосіб реалізації предмета іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів або застосування процедури продажу встановленої статтею 38 Закону України “Про іпотеку”. Позивач у позовній заяві просить визначити спосіб реалізації предмета іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів і вказаний спосіб відповідає вимогам вищезазначеного Закону, тому суд задовольняє позовні вимоги з покладенням судових витрат на відповідачів.

Керуючись ст.ст. 33, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд –

В И Р І Ш И В:

Позовні вимоги Публічного акціонерного товариства “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” м. Київ в особі Філії “Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровське Донецької області” задовольнити.

Стягнути з Науково-виробничої приватної комерційної фірми “Синтез” (86302, Донецька область, м. Кіровське, м-н Молодіжний, б.9б, ЄДРПОУ 30364954, п/р 26005301581436 в філії “Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровське Донецької області”, код банку 334754) на користь Публічного акціонерного товариства “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” (01001, м. Київ, провулок Шевченка, 1, ЄДРПОУ 00039002) в особі Філії “Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровське Донецької області” (86300, Донецька область, м. Кіровське, вул. Шахтарська, 41, ЄДРПОУ 21958115, код банку 334754) заборгованість за кредитом у сумі 1600 000 грн. 00 коп., за відсотками у сумі 308 865 грн. 73 коп., за комісійною винагородою у сумі 4 000 грн. 00 коп., пеню у сумі 41 394 грн. 90 коп., судові витрати по сплаті державного мита у сумі 6 514 грн. 20 коп. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 78 грн. 67 коп.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Вуглець-С” (86233, Донецька область, м. Шахтарськ, смт. Стіжківське, вул.. Комсомольський роз’їзд, б. 2, ЄДРПОУ 34594860, п/р 26003301583373 в філії “Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровське Донецької області”, код банку 334754) на користь Публічного акціонерного товариства “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” (01001, м. Київ, провулок Шевченка, 1, ЄДРПОУ 00039002) в особі Філії “Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровське Донецької області” (86300, Донецька область, м. Кіровське, вул. Шахтарська, 41, ЄДРПОУ 21958115, код банку 334754) заборгованість за кредитом у сумі 1600 000 грн. 00 коп., за відсотками у сумі 308 865 грн. 73 коп., за комісійною винагородою у сумі 4 000 грн. 00 коп., пеню у сумі 41 394 грн. 90 коп., судові витрати по сплаті державного мита у сумі 6 514 грн. 20 коп. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 78 грн. 67 коп.

Звернути стягнення заборгованості за кредитом у сумі 1600 000 грн. 00 коп., за відсотками у сумі 308 865 грн. 73 коп., за комісійною винагородою у сумі 4 000 грн. 00 коп., пені у сумі 41 394 грн. 90 коп. на майно, яке є предметом договору іпотеки із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 21/7 від 01.04.2008р., яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю “Ремонтно-промисловий центр” (86200, Донецька область, м. Шахтарськ, вул. Кірова, 34А, ЄДРПОУ 31762405, п/р 26001301667245 в філії “Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Шахтарськ Донецької області”, код банку 334613) на користь Публічного акціонерного товариства “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” (01001, м. Київ, провулок Шевченка, 1, ЄДРПОУ 00039002) в особі Філії “Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровське Донецької області” (86300, Донецька область, м. Кіровське, вул. Шахтарська, 41, ЄДРПОУ 21958115, код банку 334754), а саме: комплекс, що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Шахтарськ, вул. Кірова, буд. 34а: літера А А’’ - промкомбінат, матеріал – камень, площею 902,8кв.м.; літера Б – гаражи, матеріал – шлакоблок, площею 248,4кв.м.; літера В – котельна, матеріал – камень, площею 321,7кв.м.; літера Г – допоміжний підйом, матеріал – камень, площею 251,5кв.м.; літера Д – головний підйом, матеріал - камень, площею 249,10кв.м.; 1,2,3 – ворота; 4 – паркан; І – замощення. Реалізацію предмета іпотеки здійснити шляхом проведення прилюдних торгів

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Ремонтно-промисловий центр” (86200, Донецька область, м. Шахтарськ, вул. Кірова, 34А, ЄДРПОУ 31762405, п/р 26001301667245 в філії “Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Шахтарськ Донецької області”, код банку 334613) на користь Публічного акціонерного товариства “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” (01001, м. Київ, провулок Шевченка, 1, ЄДРПОУ 00039002) в особі Філії “Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровське Донецької області” (86300, Донецька область, м. Кіровське, вул. Шахтарська, 41, ЄДРПОУ 21958115, код банку 334754) судові витрати по сплаті державного мита у сумі 6 514 грн. 20 коп. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 78 грн. 67 коп.

Рішення оголошено у засіданні та набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.

Рішення може бути оскаржене через господарський суд Донецької області в апеляційному порядку протягом десяти днів з дня прийняття рішення або в касаційному порядку протягом одного місяця з дня набрання рішенням законної сили.

          

Суддя Азарова З.П.                               

Часті запитання

Який тип судового документу № 10008865 ?

Документ № 10008865 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 10008865 ?

Дата ухвалення - 14.06.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 10008865 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 10008865 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 10008865, Хозяйственный суд Донецкой области

Судебное решение № 10008865, Хозяйственный суд Донецкой области было принято 14.06.2010. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти полезные сведения об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить полезные сведения.

Судебное решение № 10008865 относится к делу № 1/74

то решение относится к делу № 1/74. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 10008863
Следующий документ : 10008866