Постановление суда № 98944172, 10.08.2021, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
10.08.2021
Номер дела
910/16367/20
Номер документа
98944172
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про відкладення підготовчого засідання

м. Київ

10.08.2021справа №910/16367/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу №910/16367/20

за зустрічним позовом громадської спілки «Українська ліга музичних прав» (01021, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 10, кв. 28; ідентифікаційний код 32309633)

до приватного підприємства «Варіант» (04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 2/10, корпус 14, офіс 515; ідентифікаційний код 32725558)

про зобов`язання вчинити дії та стягнення 196 132,98 грн.,

за участю представників:

позивача за зустрічним позовом - Ховхуна Ю.Е. (ордер від 05.12.2020 серія АІ №1072708);

відповідача за зустрічним позовом - не з`явився,

ВСТАНОВИВ:

Громадська спілка «Українська ліга музичних прав» (далі - Громадська спілка) 09.12.2020 подала суду зустрічну позовну заяву до приватного підприємства «Варіант» (далі - Підприємство) про:

- зобов`язання Підприємства виконати в натурі свої зобов`язання, визначені у підпункті 2.2.5 пункту 2.2 Договору №БО/01/01/2013, а саме: надати Громадській спілці у спосіб, передбачений підпунктом 2.2.5 пункту 2.2 Договору №БО/01/01/2013, інформацію щодо музичних творів з текстом або без тексту, зафіксованих у фонограмах та/або їх примірниках, а також фонограм і зафіксованих у них виконань музичних творів, які публічно виконувались у закладах, вказаних у додатку від 03.08.2016 №75 до Договору №БО/01/01/2013 протягом періоду з 01.10.2017 по 31.03.2019 включно;

- стягнення з Підприємства на користь Громадської спілки боргу зі сплаті винагороди (роялті) за Договору № БО/01/01/2013 за період з 01.10.2017 по 31.03.2019 включно з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення в сумі загалом 197 836,59 грн.

Зустрічний позов мотивований тим, що:

- 01.01.2013 сторонами укладено Договір №БО/01/01/2013, предметом якого є умови використання Підприємством у власній господарській діяльності способом публічного виконання музичних творів з текстом або без тексту, зафіксованих у фонограмах та/або їх примірниках, а також фонограм і зафіксованих у них виконань музичних творів, та сплати Підприємством Громадській спілці як організації колективного управління авторськими і суміжними правами винагороди (роялті) за це використання;

- пунктом 3.1 Договору №БО/01/01/2013 передбачено, що він вступає в силу з моменту його підписання сторонами і діє до 31.12.2013, а у випадку, якщо жодна з сторін не повідомить письмово іншу сторону про припинення дії Договору № БО/01/01/2013 протягом місяця до настання зазначеної дати припинення (31.12.2013), він вважається пролонгованим ще на один календарний рік і так кожного разу;

- від моменту укладення Договору №БО/01/01/2013 і до 07.12.2020 (дата підписання зустрічного позову) жодна зі сторін не повідомляла іншу сторону про припинення дії спірного договору, відтак його дія безперервно автоматично пролонговувалася на кожний наступний після року його укладення;

- 22.07.2018 набрав чинності Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», абзацом першим пункту 2 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» (в редакції від 15.05.2018) якого передбачено, що свідоцтва про облік організацій колективного управління, про визначення організацій колективного управління уповноваженими, про уповноваження організацій колективного управління, видані до набрання чинності цим Законом, втрачають чинність через дев`ять місяців з дня набрання чинності цим Законом (тобто з 22.04.2019);

- з 22.04.2019 Договір №БО/01/01/2013 припинив свою дію в силу приписів зазначеного Закону;

- відповідно до пункту 3.1 Договору №БО/01/01/2013 підпункти 2.2.1 та 2.2.5 пункту 2.2 Договору №БО/01/01/2013 залишаються в силі до повного виконання Підприємством своїх зобов`язань, що виникли під час його дії;

- належним виконанням відповідачем за зустрічним позовом свого зобов`язання, визначеного у підпункті 2.2.5 пункту 2.2 Договору №БО/01/01/2013, було б своєчасне надання у спосіб, передбачений вказаним підпунктом, інформації щодо фонограм, які публічно виконувались у закладах, вказаних у додатку від 03.08.2016 №75 до Договору №БО/01/01/2013, протягом періоду з 03.08.2016 по 31.03.2019 включно, а належним виконанням відповідачем за зустрічним позовом свого зобов`язання, визначеного у підпункті 2.2.1 пункту 2.2 спірного договору, була б своєчасна сплата ним позивачу за зустрічним позовом винагороди в сумі 9 531,66 грн. за кожний місяць періоду з 03.08.2016 по 31.03.2019 включно;

- станом на 07.12.2020 (дата підписання зустрічного позову) Підприємство свої зобов`язання, визначені у підпунктах 2.2.1 та 2.2.5 пункту 2.2 Договору №БО/01/01/2013, за вказані періоди не виконало, у зв`язку з чим Громадська спілка змушена звернутися до суду із позовом про захист прав та інтересів суб`єктів господарювання шляхом, зокрема, присудження до виконання обов`язку в натурі;

- у Підприємства існує борг зі сплаті винагороди (роялті) за Договором №БО/01/01/2013 за період з 01.10.2017 по 31.03.2019 у сумі 171 569,88 грн.; у зв`язку з неналежним виконанням відповідачем за зустрічним позовом умов Договору №БО/01/01/2013 Громадською спілкою нараховано 20 311,97 втрат від інфляції.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.12.2020 позовну заяву Громадської спілки залишено без руху та встановлено позивачу п`ятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви.

21.12.2020 Громадська спілка подала суду документи на виконання ухвали суду від 11.12.2020.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 23.12.2020 прийнято зустрічний позов до спільного розгляду з первісним позовом; вимоги за зустрічним позовом об`єднано в одне провадження з первісним позовом.

Громадська спілка 28.12.2020 подала клопотання про долучення до матеріалів справи доказів.

25.01.2021 Громадська спілка подала суду заяву про долучення до матеріалів справи доказів (копія додаткової угоди від 29.12.2020 №1 до договору від 02.12.2020 №014/20 та копія доповнення до акта приймання-передачі правової допомоги від 07.12.2020 до договору від 02.12.2020 №014/20).

25.01.2021 суд прийняв заяву Громадської спілки про зменшення розміру зустрічних позовних вимог до розгляду.

19.02.2021 Підприємство подало суду заперечення у справі №910/16367/20, в яких зазначило, що:

- зустрічні позовні вимоги не є обґрунтованими та не підтверджені належними доказами, оскільки протягом заявленого Громадською спілкою періоду жодні твори Підприємством не використовувалися та не підлягали оплаті; в документах Підприємства наявна додаткова угода від 30.06.2017, якою сторони дійшли згоди розірвати Договір №БО/01/01/2013, Підприємство припинило використання фонограм, оригінальні примірники якої були передані до Громадської спілки, проте не повернуті Підприємству; 31.12.2016 сторонами укладено додаток №78/1 до Договору №БО/01/01/2013, відповідно до якого загальна сума щомісячної винагороди з дня набуття чинності додатку №78/1 до Договору №БО/01/01/2013 становить 1 741,66 грн. (пункт 3 додатку №78/1 до Договору №БО/01/01/2013); застосувати строк позовної давності щодо вимог за жовтень та листопад 2017 року;

- заперечення Громадської спілки, викладені у відзиві на первісну позовну заяву, не відповідають дійсності, тому що: і Підприємство, і Громадська спілка, які були залучені до всіх судових розглядів, одночасно підтверджували, що Підприємство не дозволяло жодним особам використання творів, та не мало такої змоги, а натомість самостійно використовувало твори у своїй власній діяльності на підставі дозволу, наданого Громадською спілкою; Підприємство у первісному позові не ставить питання, не доводить жодним чином та не просить суд з`ясувати питання наявності/відсутності у відповідача повноважень дозволяти використання об`єктів авторського права і суміжних прав; позовні вимоги Підприємства обґрунтовані виключно фактичними обставинами та умовами договору; факти використання фонограм, за якими відбулося стягнення з Підприємства, на підставі саме Договору №БО/01/1/2013 встановлені судовими рішеннями;

- позов Громадської спілки не може бути заявлений як зустрічний в даному судовому процесі та має бути повернути Громадській спілці.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.02.2021 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/16367/20 на 29.03.2021.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 29.03.2021 позов Підприємства до Громадської спілки про стягнення 192 561,20 грн. збитків залишено без розгляду.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 29.03.2021 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/16367/20 на 11.05.2021.

29.04.2021 Підприємство подало суду апеляційну скаргу на ухвалу господарського суду міста Києва від 29.03.2021 про залишення первісного позову без розгляду (30.04.2021 вказану апеляційну скаргу передано на сектор судді Марченко О.В.).

Громадська спілка 14.04.2021 подала суду лист з доказами у справі.

Ухвалою господарського суд міста Києва від 30.04.2021 зупинено провадження з розгляду справи №910/16367/20 за зустрічним позовом Громадської спілки «Українська ліга музичних прав» до Підприємства про зобов`язання вчинити дії та стягнення 196 132,98 грн. до розгляду Північним апеляційним господарським судом апеляційної скарги Підприємства на ухвалу господарського суду міста Києва від 29.03.2021 про залишення первісного позову без розгляду.

12.05.2021 матеріали справи скеровані до Північного апеляційного господарського суду для розгляду апеляційної скарги Підприємства.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 17.06.2021 у справі №910/16367/20 апеляційну скаргу Підприємства залишено без задоволення; ухвалу господарського суду міста Києва від 29.03.2021 у справі № 910/16367/20 залишено без змін.

Матеріали справи №910/16367/20 повернуто до господарського суду міста Києва.

Ухвалою господарського суд міста Києва від 13.07.2021 поновлено провадження у справі №910/16367/20; підготовче засідання призначено на 10.08.2021.

У підготовче засідання 10.08.2021 з`явився представник позивача за зустрічним позовом; представник відповідача не з`явився; про дату час та місце проведення підготовчого засідання повідомлений належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, яке наявне у матеріалах справи; про причини неявки суду не повідомив.

Представник Громадської спілки у підготовчому засіданні 10.08.2021 просив суд прийняти до розгляду подану 17.03.2021 заяву про зменшення розміру зустрічних позовних вимог, в якій просить суд стягнути з Підприємства на користь Громадської спілки борг у сумі 29 608,22 грн. зі сплати винагороди (роялті) за Договором №БО/01/01/2013 за період з 01.11.2017 по 31.03.2019 та 4 756,49 грн. втрат від інфляції за весь час прострочення.

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 46 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог - до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

Частиною п`ятою статті 46 ГПК України передбачено, що у разі подання будь-якої заяви, передбаченої пунктом 2 частини другої, частиною третьою або четвертою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає в ухвалі.

Перевіривши дотримання позивачем вимог статті 46 ГПК України, суд прийняв заяву Громадської спілки про зменшення розміру зустрічних позовних вимог до розгляду та зобов`язав позивача за зустрічним позовом надіслати Підприємству вказану заяву, докази такого надіслання подати суду.

У підготовчому засіданні 10.08.2021 представник Громадської спілки просив суд прийняти до розгляду подану 14.04.2021 заяву про зміну підстав позову, в якій зазначив про зміну однієї з підстав зустрічного позову, якою просив вважати додаток від 31.12.2016 №78/1 до Договору №БО/01/01/2013 замість додатку від 03.08.2016 №75 до Договору №БО/01/01/2013.

Частиною третьою статті 46 ГПК України передбачено, що до закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви.

Суд, дослідивши матеріали справи та зміст заяви про зміну підстав позову, вважає за необхідне прийняти до розгляду заяву Громадської спілки.

Відповідно до частини другої статті 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Частиною другою статті 202 ГПК України передбачено, що суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав: 1) неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання; 2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними; 3) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи; 4) необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

Отже, з огляду на неявку у підготовче засідання представника відповідача суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 183, 202, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання з розгляду справи №910/16367/20 на 20.09.21 об 11:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №12.

2. Копію даної ухвали надіслати сторонам.

Ухвала набрала законної сили 10.08.2021 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Марченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 98944172 ?

Документ № 98944172 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 98944172 ?

Дата ухвалення - 10.08.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 98944172 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 98944172 ?

В Хозяйственный суд города Киева
Предыдущий документ : 98944171
Следующий документ : 98944173