Решение № 98453750, 20.07.2021, Хозяйственный суд Сумской области

Дата принятия
20.07.2021
Номер дела
920/660/21
Номер документа
98453750
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

20.07.2021 Справа № 920/660/21

м. Суми

Господарський суд Сумської області у складі

судді Резніченко О.Ю.,

розглянув без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами у порядку спрощеного позовного провадження матеріали справи

за позовом Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради

до - Товариства з обмеженою відповідальністю «В.Ч. Груп»,

про стягнення 15780 грн 76 коп.

Стислий виклад позицій сторін по справі.

Позивач 16.06.2020 звернувся до суду з позовною заявою, в якій просить суд стягнути з відповідача на свою користь 14450 грн 27 коп. заборгованості з орендної плати, 1330 грн 49 коп. пені у зв`язку з неналежним виконанням відповідачем укладеного між сторонами 25.05.2018 договору оренди №ДЗРП-0147 (надалі – Договір).

Позивач обґрунтовує позовні вимоги тим, що між сторонами було укладено Договір оренди. Позивач передав у користування відповідачу майно. Строк дії Договору скінчився, однак відповідачем не була сплачена орендна плата. Тому позивач звернувся до суду з вимогою про стягнення заборгованості з орендної плати та пені.

Відповідач відзив на позовну заяву до суду не надав, а тому суд вирішує справу за наявними матеріалами, відповідно до ч. 9 ст. 165 ГПК України.

Заяви, які подавались сторонами. Процесуальні дії, які вчинялись судом.

Ухвалою суду від 17.06.2020 було відкрито провадження у справі та постановлено розглядати справу без проведення судового засідання. Копія зазначеної ухвали була направлена відповідачу, однак була повернута на адресу суду.

20.07.2021 судом був зроблений Спеціальний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 27466370.

Отже, ухвала суду направлялась на адресу відповідача підтверджену даними реєстру, а тому відповідач вважається належним чином повідомлений про відкриття провадження у справі, оскільки судом вчинені всі дії, які передбачені ст. 120 ГПК України.

Фактичні обставини, встановлені судом, та зміст спірних правовідносин.

25.05.2018 між Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради та ТОВ «В.Ч. ГРУП» було укладено договір оренди нерухомого комунального майна № ДЗРП-0147 про передачу в оренду на умовах, визначених Договором, нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , площею 254,3 кв.м., для розміщення майстерні з ремонту взуття та шкіряних виробів. Вищезазначене підтверджується копією Договору (а.с.5-7).

Позивач передав відповідачу зазначене майно, що підтверджується копією відповідного акту (а.с.8).

Відповідно до п. 9.1 Договору строк дії Договору встановлено на два роки одинадцять місяців - з 28.05.2018 по 24.04.2021 включно.

Згідно з п. 9.7 Договору договір припиняється достроково, зокрема, за рішенням суду.

На виконання рішення Господарського суду Сумської області від 02.03.2021 у справі №920/1352/20, 12.04.2021 сторони підписали угоду про розірвання договору оренди нерухомого комунального майна №ДЗРП-0147 від 25.05.2018, згідно з умовами п. 3 якої відповідач взяв на себе зобов`язання зокрема сплатити орендну плату по момент здачі приміщення.

Акт приймання-передачі нежитлових приміщень був підписаний сторонами 12.04.2021 (а.с. 10), проте орендна плата відповідачем не сплачена.

Відповідно до п. 4.3 Договору орендна плата щомісячно перераховується відповідачем в термін не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним.

Позивачем до матеріалів справи надано розрахунок заборгованості з орендної плати за період з 01.01.2021 до 31.05.2020 (а.с.12-13).

Оскільки відповідач (станом на 31.05.2021) заборгованість не сплатив, то позивач звернувся до суду з даним позовом.

Відповідно до ст.ст. 73, 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Відповідачем належними та допустимими доказами не спростовано доводів позивача. Тому вказані вище обставини доведені позивачем перед судом належними та допустимими доказами, про які зазначено вище та є такими, що встановлені судом.

Оцінка суду, висновки суду та законодавство, що підлягає застосуванню.

Щодо стягнення основної суми боргу.

Згідно з ст.ст. 526, 530 ЦК України та ч. 1 ст. 193 ГК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та у встановлений договором строк. Відповідно до ч. 3 ст. 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» орендар зобов`язаний вносити орендну плату своєчасно і у повному обсязі.

Відповідно до п. 5.2.5 Договору орендар зобов`язується своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату, на умовах і в строки встановлені Договором.

Згідно з п. 4.8 Договору нарахування орендної плати припиняється з дня наступного за днем підписання акту приймання-передачі об`єкта оренди позивачу.

Позивачем заявлена до стягнення заборгованість за період з 01.01.2021 по 31.05.2021 у розмірі 15780 грн 76 коп. Як вже зазначалось, вказана заборгованість підтверджується матеріалами справи, розрахунком позивача.

Враховуючи все вищезазначене, суд дійшов висновку, що відповідачем порушені права позивача, а тому вимога позивача про стягнення з відповідача 15780 грн 76 коп. боргу є правомірною, обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Щодо стягнення пені.

Згідно ст.ст. 230, 231 ГК України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання. У разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором.

Згідно з п. 4.7 Договору за несвоєчасну або не в повному обсязі сплату орендної плати відповідач сплачує пеню до міського бюджету у розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожен день прострочення, включаючи день оплати.

Позивачем наданий до матеріалів справи розрахунок пені (а.с.12-13).

Враховуючи порушення строків виконання відповідачем грошового зобов`язання перед позивачем, то вимога позивача про стягнення з відповідача 1330 грн 49 коп. (за загальний період з 01.01.2021 по 31.05.2021) є правомірною, обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Розподіл судових витрат між сторонам.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Враховуючи те, що судом позовні вимоги позивача до відповідача задоволені, то на відповідача покладаються витрати позивача із сплати судового збору.

Керуючись ст. ст.123, 129, 130, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241 ГПК України, суд

В И Р І Ш И В :

1. Позовні вимоги Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю «В.Ч. Груп» про стягнення 15780 грн 76 коп. – задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «В.Ч. Груп» (проїзд Довженка, б. 8, м. Суми, 40022, код ЄДРПОУ 41671477) на користь Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради (вул. Садова, 33, м. Суми, 40009, код ЄДРПОУ 40456009) 14450 грн (чотирнадцять тисяч чотириста п`ятдесят гривень) 38 коп. заборгованості з орендної плати, 1330 грн (одна тисяча триста тридцять гривень) 49 коп. пені, 2270 грн (дві тисячі двісті сімдесят гривень) 00 коп. витрат по сплаті судового збору.

3. Видати Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради наказ після набрання рішенням законної сили.

4. Відповідно до ст. 241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

5. Згідно з ст. 256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повні реквізити сторін зазначені у п. 2 резолютивної частини даного рішення.

Повне судове рішення складено 21.07.2021.

Суддя О.Ю. Резніченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 98453750 ?

Документ № 98453750 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 98453750 ?

Дата ухвалення - 20.07.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 98453750 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 98453750 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 98453750, Хозяйственный суд Сумской области

Судебное решение № 98453750, Хозяйственный суд Сумской области было принято 20.07.2021. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти ключевые данные об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить ключевые данные.

Судебное решение № 98453750 относится к делу № 920/660/21

то решение относится к делу № 920/660/21. Организации, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 98453749
Следующий документ : 98453751