Постановление суда № 98223832, 09.07.2021, Ружинский районный суд Житомирской области

Дата принятия
09.07.2021
Номер дела
291/768/21
Номер документа
98223832
Форма судопроизводства
Гражданское
Государственный герб Украины

Справа № 291/768/21

У К Р А Ї Н А

Ружинський районний суд Житомирської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2021 року

Суддя Ружинського районного суду Житомирської області Митюк О.В., вирішуючи питання про прийняття до розгляду та відкриття провадження у справі за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Ружинської селищної ради Житомирької області про визнання бездіяльності, зобов`язання вчиняти певні дії, стягнення моральної шкоди,

ВСТАНОВИВ:

10.06.2021 до Ружинського районного суду Житомирської області надійшла позовна заява ОСОБА_1 до Ружинської селищної ради Житомирької області про визнання бездіяльності, зобов`язання вчиняти певні дії, стягнення моральної шкоди.

Перевіривши матеріали позовної заяви суддя дійшов таких висновків.

Згідно зч.1 ст.20 КАС Україн місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні: 1)адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності; 2)адміністративні справи, пов`язані з виборчим процесом чи процесом референдуму; 3)адміністративні справи, пов`язані з перебуванням іноземців та осіб без громадянства на території України; 4)адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання ними рішень судів у справах, визначених пунктами 1-3 частини першої цієї статті; 5) адміністративні справи щодо оскарження рішень Національної комісії з реабілітації у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років".

Відповідно до ч. 2 ст. 20 КАС України окружним адміністративним судам підсудні всі адміністративні справи, крім визначених частиною першою цієї статті.

Вказана норма процесуального закону є імперативною.

Як вбачається зі змісту позовної заяви, поданої ОСОБА_1 нею заявляєються вимоги, відмінна від тих, розгляд яких здійснюється місцевими загальними судами згідно вказаної статті процесуального закону.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 4 КАС України суб`єктом владних повноважень є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший суб`єкт при здійсненні ними публічно-владних управлінських функцій на підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, або наданні адміністративних послуг;

Статтею 19 КАС України, зазначено, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах, зокрема:

1) спорах фізичних чи юридичних осіб із суб`єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження;

2) спорах з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;

3) спорах між суб`єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень;

4) спорах, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів;

5) за зверненням суб`єкта владних повноважень у випадках, коли право звернення до суду для вирішення публічно-правового спору надано такому суб`єкту законом;

6) спорах щодо правовідносин, пов`язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму;

7) спорах фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної інформації;

8) спорах щодо вилучення або примусового відчуження майна для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності;

9) спорах щодо оскарження рішень атестаційних, конкурсних, медико-соціальних експертних комісій та інших подібних органів, рішення яких є обов`язковими для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших осіб;

10) спорах щодо формування складу державних органів, органів місцевого самоврядування, обрання, призначення, звільнення їх посадових осіб;

11) спорах фізичних чи юридичних осіб щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності замовника у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони", за винятком спорів, пов`язаних із укладенням договору з переможцем переговорної процедури закупівлі, а також зміною, розірванням і виконанням договорів про закупівлю;

12) спорах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів охорони державного кордону у справах про правопорушення, передбачені Законом України "Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень";

13) спорах щодо оскарження рішень Національної комісії з реабілітації у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років".

Так, вимога позивача про визнання бездіяльності та зобов`язання до дій відповідача Ружинської селищної ради Житомирської області, є такою, яка згідно п.1 ч.1 ст. 19 КАС України, може бути вирішена адміністративним судом.

У постанові Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.03.2013 року № 3 «Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ» зазначено, що вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, суди повинні перевірити належність справ до їх юрисдикції та підсудності.

Цивільна юрисдикція - це визначена законом сукупність повноважень судів щодо розгляду цивільних справ, віднесених до їх компетенції. Підсудність визначає коло цивільних справ у спорах, вирішення яких належить до повноважень конкретного суду першої інстанції.

Відповідно до статті 19 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства. Суди розглядають у порядку цивільного судочинства також вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій, якщо такі вимоги є похідними від спору щодо такого майна або майнових прав, якщо цей спір підлягає розгляду в місцевому загальному суді і переданий на його розгляд з такими вимогами.

Як вбачається зі змісту заяви та доданих документів у позивача виник спір щодо зобов`язання до вчинення певних дій суб`єкта владних повноважень, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, а тому даний спір має встановлені нормами Кодексу адміністративного судочинства України ознаки публічно-правових відносин і повинен вирішуватися в порядку адміністративного судочинства.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.186 ЦПК України суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо заява не підлягає розгляду в судах у порядку цивільного судочинства.

Таким чином суд дійшов висновку, що подана ОСОБА_1 позовна заява не підлягає розгляду місцевим загальним судом, оскільки така справа не відноситься до юрисдикції місцевого загального суду.

Суд роз`яснює, що спори фізичних чи юридичних осіб із суб`єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження відносять до юрисдикції адміністративних судів. Отже для вирішення даного спору необхідно звернутись до Житомирського окружного адміністративного суду, (місце розташування:вул.Мала Бердичівська, 23, м.Житомир, 10002).

На підставі викладеного, керуючись ст.19, 186 ЦПК України, суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

У відкритті провадження за позовною заявою ОСОБА_1 до Ружинської селищної ради Житомирької області про визнання бездіяльності, зобов`язання вчиняти певні дії, стягнення моральної шкоди - відмовити.

Копію ухвали, а також позовну заяву з додатками невідкладно направити позивачу.

Ухвала може бути оскаржена до Житмоирського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги на ухвалу протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена в день її складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом 15 днів з дня вручення їй копії ухвали суду.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закритті апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду.

Суддя О. В. Митюк.

Часті запитання

Який тип судового документу № 98223832 ?

Документ № 98223832 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 98223832 ?

Дата ухвалення - 09.07.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 98223832 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 98223832 ?

В Ружинский районный суд Житомирской области
Предыдущий документ : 98223831
Следующий документ : 98254251