Решение № 98168652, 05.07.2021, Хозяйственный суд Винницкой области

Дата принятия
05.07.2021
Номер дела
902/331/21
Номер документа
98168652
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua

_______________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"05" липня 2021 р. Cправа № 902/331/21

за позовом:Виконавчого комітету Вінницької міської ради (вул. Соборна, буд. 59, м. Вінниця, 21050)

до:Товариства з обмеженою відповідальністю "Градо строй" (вул. Стрілецька, буд. 1, м. Вінниця, 21009)

про зобов`язання виконати договір в натурі

Суддя Яремчук Ю.О.

Секретар судового засідання Гнатик Є.Б.

за участю представників:

позивача: Марценюк В.С.

відповідача: не з"явився

присутні: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В :

06.04.2021 р. Виконавчий комітет Вінницької міської ради звернувся до Господарського суду Вінницької області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Градо строй" про зобов`язання виконати договір в натурі.

Згідно Витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями матеріали позовної заяви (з присвоєним єдиним унікальним номером судової справи № 902/331/21) передано на розгляд судді Яремчуку Ю.О.

Ухвалою суду від 08.04.2021 р. відкрито провадження у справі № 902/331/21. Визначено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання у справі призначено на 06.05.2021 р.

На визначену дату судом в судове засідання з`явився представник позивача.

Представник відповідача не з`явився, при цьому суд зауважує, що про дату, час та місце розгляду справи був належним чином повідомлений ухвалою суду від 08.04.2021 р.

Разом з тим, в судовому засіданні були присутні ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 . Суд зауважує, що від представника позивача надійшло клопотання про проведення експертизи, яке буде розглянуте судом в наступному судовому засіданні.

За наслідками розгляду справи суд дійшов висновку про відкладення підготовчого засідання, про що винесено ухвалу, яку занесено до протоколу судового засідання. Ухвалою суду від 06.05.2021 р. повідомлено учасників справи про підготовче засідання у справі, що відбудеться 02.06.2021 р.

На визначену дату судом в судове засідання з`явився представник позивача.

Представник відповідача не з`явився, при цьому суд зауважує, що про дату, час та місце розгляду справи був належним чином повідомлений ухвалою суду від 08.04.2021 р.

Разом з тим, в судовому засіданні були присутні ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 .

За наслідками розгляду справи суд дійшов висновку про відхилення клопотання заявника ОСОБА_1 про залучення останнього в якості третьої особи, про відмову в клопотанні представника позивача про призначення судової експертизи у справі, закриття підготовчого провадження та призначення судового розгляду справи по суті, про що винесено ухвалу, яку занесено до протоколу судового засідання.

Ухвалою суду від 02.06.2021 р. повідомлено учасників справи про призначення судового розгляду справи по суті, що відбудеться 24.06.2021 р.

На визначену дату судом 24.06.2021 р. представники сторін не з`явились, при цьому від останніх надійшли клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату.

Ухвалою суду від 24.06.20121 р. розгляд справи було відкладено на 05.07.2021 р.

На визначену дату судом в судове засідання з`явився представник позивача. Представник відповідача не з`явився, про дату, час та місце судового засідання належним чином повідомлений ухвалою суду від 24.06.2021 р. В судовому засіданні були присутні ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ..

На адресу суду надійшло клопотання представника відповідача про відкладення розгляду справи на іншу дату. Суд, дослідивши клопотання відхилив його як необгрунтоване та не підтверджене доказами (протокольна ухвала).

Суд вважає за необхідне зазначити, що при неявці в судове засідання представника відповідача суд враховує, що відповідно до ч.4 ст.17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" обов`язок щодо внесення змін про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, з поміж іншого і стосовно місцезнаходження, покладається на останню.

Статтею 42 Господарського процесуального кодексу України визначено права та обов`язки учасників судового процесу, зокрема учасники справи зобов`язані: виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи; з`являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов`язковою; подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази тощо.

Крім того, частиною 2 статті 2 Закону України "Про доступ до судових рішень" усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 3 Закону України "Про доступ до судових рішень" для доступу до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень. Єдиний державний реєстр судових рішень - автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень.

Судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України (ч.1 ст.4 Закону України "Про доступ до судових рішень").

Також суд зазначає, що відповідно до пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом України від 17.07.1997 р. (Закон України від 17.07.1997 р. № 475/97 - ВР), кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Перебіг строків судового розгляду у цивільних справах починається з часу надходження позовної заяви до суду, а закінчується ухваленням остаточного рішення у справі, якщо воно не на користь особи (справа "Скопелліті проти Італії" від 23.11.1993 р.), або виконанням рішення, ухваленого на користь особи (справа "Папахелас проти Греції" від 25.03.1999 р.).

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду неефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням частини 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (параграфи 66, 69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 р. у справі "Смірнова проти України").

Суд нагадує, що роль національних суддів полягає у швидкому та ефективному розгляді справ (&51 рішення Європейського суду з прав людини від 30.11.2006 р. у справі "Красношапка проти України").

Суд нагадує, що це роль національних судів організовувати судові провадження таким чином, щоб вони були без затримок та ефективними (див.рішення Суду у справі Шульга проти України, no. 16652/04, від 02.12.2010).

До того ж організація провадження таким чином, щоб воно було швидким та ефективним, є завданням саме національних судів (див. рішення Суду у справі Білий проти України, no. 14475/03, від 21.10.2010).

Згідно із ч.1 ст.202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

За вказаних обставин у суду є достатні підстави вважати, що ним вжито належних заходів до повідомлення сторін про судове провадження у справі.

Відзиву відповідача на позовну заяву до суду не надійшло.

За приписами частини 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи. Аналогічна норма міститься у частині 9 статті 165 ГПК України.

Оскільки відповідач не скористався своїм правом на подання відзиву, справа розглядається за наявними матеріалами у відповідності до приписів частини 9 статті 165 та частини 2 статті 178 ГПК України.

Розглядаючи дану справу, суд з урахуванням ч. 2 ст. 11 ГПК України та ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" приймає до уваги припис ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою закріплене право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено таке.

В якості заявлених позовних вимог позивачем зазначено: 06.10.2011 р. між виконавчим комітетом Вінницької міської ради та ПП ВТФ «Агропромселбуд» укладений договір (надалі - Договір від 06.10.2011 р.), предметом якого (п 1.1. Договору від 06.10.2011 р.) є участь ПП ВТФ «Агропромселбуд» у створенні і розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста шляхом: сплати до міського бюджету (наразі - бюджету Вінницької міської територіальної громади) пайової участі в сумі 4 940 126 грн при здійсненні будівництва багатоповерхових житлових будинків з приміщеннями торговельно-офісного призначення (2 пускових комплекси) по вул. Червоноармійській, 1 (наразі - вул. Стрілецькій, 1) в м. Вінниці (надалі Об`єкт) протягом місячного терміну з моменту введення II пускового комплексу Об`єкту в експлуатацію (п. 1.1.1., 2.1., розділ «терміни та їх визначення» Договору від 06.10.2011 р. р.); безоплатної передачі майнових прав на квартири загальною площею 250,82 м2 в Об`єкті протягом 5 банківських днів після введення II пускового комплексу Об`єкту в експлуатацію (надалі - Майнові права) (п. 1.1.2., 1.2., 3.1. Договору від 06.10.2011 р.).

Також, згідно з п. 4.3.4. Договору від 06.10.2011 р. ПП ВТФ «Агропромселбуд» взяло на себе зобов`язання ввести Об`єкт в експлуатацію в термін до 31.12.2013 р.

Крім того, згідно з п. 4.3.3. Договору від 06.10.2011 р. ПП ВТФ «Агропромселбуд» взяло на себе зобов`язання виконати в повному обсязі, до моменту введення в експлуатацію II пускового комплексу Об`єкту, роботи по ремонту приміщень та благоустрою території закладу дошкільної освіти № 45 по вул. 600-річчя, 56а в м. Вінниці (надалі - ЗДО), перелік яких міститься в додатку № 2 до Договору від 6.10.2011. Рішенням Вінницької міської ради від 22.12.2006 № 731 ПП ВТФ «Агропромселбуд» передано в оренду земельну ділянку площею. 1,5372 га для змішаного використання (житлової забудови та комерції терміном на 4 роки та 10 місяців.

Позивачем зазначається, що право житлової забудови виникло у ПП ВТФ «Агропромселбуд» на підставі: архітектурно-планувального завдання № 16 від 13.02.2007 на проектування житлових будинків з приміщеннями торгівельно-офісного призначення по вул. Київській-Червоноармійській (наразі - вул. Стрілецькій) в м. Вінниці, виданого виконавчими органами Вінницької міської ради відповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 09.11.2006 р. № 2671; дозволу на виконання будівельних робіт № 131/А, виданого 18.06.2009 р. управлінням інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Вінницькій області по Центральному регіону (відповідно до листа інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Вінницькій області від 29.07.2011 р. за вих. № 05-18-101 такий дозвіл діє до завершення будівництва об`єкту).

З огляду на розділ «Терміни та їх визначення» та додаток 1 до Договору від 06.10.2011 р. багатоповерхові житлові будинки з приміщеннями торговельно-офісного призначення (2 пускових комплекси) становлять собою: житловий будинок № 2 на 164 квартири (загальна площа квартир будинку -13674,7 м2) (І пусковий комплекс); житловий будинок АДРЕСА_1 на 326 квартир (загальна площа квартир будинку - 28426,42 м2) (II пусковий комплекс).

Так, з огляду на свідоцтво № 02000000474 про відповідність збудованого об`єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил від 23.12.2009 р. інспекція Державного архітектурно-будівельного у Вінницькій області засвідчує відповідність проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил та підтверджує готовність до експлуатації об`єкта:«Забудова житлового комплексу по вул. Червоноармійській, 1 у м. Вінниці, Перша черга будівництва, Житловий будинок № 2 на 164 квартири з офісними приміщеннями на 1-2 поверсі (нове будівництво)».

Так позивачем стверджується, що за інформацією, яка наявна у виконавчого комітету Вінницької міської ради (лист ДНЗ № 45 від 24.05.2011 за вих. № 26 та лист Департаменту освіти BMP від 15.09.2011 р. за вих. № 15-00-005-15168), ПП ВТФ «Агропромселбуд» частково виконані роботи по встановленню огороджувальних конструкцій в частині виконання зобов`язань по ремонту приміщень та благоустрою території закладу дошкільної освіти № 45 по вул. 600-річчя, 56а в м. Вінниці.

05.02.2013 р. за договором № 1 про переведення прав та обов`язків замовника будівництва ПП ВТФ «Агропромселбуд» передало, а ТОВ «Градо строй» прийняло права замовника будівництва Об`єкту, які виникли у ПП ВТФ «Агропромселбуд» на підставі договору генерального підряду, укладеного 16.04.2007 з ТОВ «Київцивілбуд» (п. 1 договору № 1 про переведення прав та обов`язків замовника будівництва від 05.02.2013 р.).

В зв`язку з укладенням договору № 1 про переведення прав та обов`язків замовника будівництва від 05.02.2013 р ТОВ «Градо строй» відповідно до рішення Вінницької міської ради від 23.08.2013 № 1394 надано в оренду терміном на 10 років земельну ділянку площею 1,4166 га (кадастровий номер: 0510100000:01:014:0018) для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку за рахунок земель, що перебували в оренді ПП ВТФ «Агропромселбуд» по вул. Стрілецькій (раніше - Червоноармійська), 1 у м. Вінниці.

В подальшому, 24.09.2013 р. укладено договір оренди землі між Вінницькою міською радою та ТОВ «Градо строй», відповідно до якого Вінницька міська рада на підставі рішення Вінницької міської ради від 23.08.2013 р. № 1394 надає, а ТОВ «Градо строй» набуває право на оренду земельної ділянки площею 1,4166 га (кадастровий номер: 0510100000:01:014:0018) для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Дійсні за Договором від 06.10.2011 р. зобов`язання та права ПП ВТФ «Агропромселбуд» відступлені ТОВ «Градо строй» шляхом укладання договору від 13.06.2013 р. про переведення боргу та відступлення права вимоги боржника за Договором від 6.10.2011 р. між виконавчим комітетом Вінницької міської ради, ПП ВТФ «Агропромселбуд» та ТОВ «Градо строй».

У відповідності до приписів Договору від 13.06.2013 р.:

- Сплатити Виконкому Пайову участь в розмірі 4 940 126 (чотири мільйони дев`ятсот сорок тисяч сто двадцять шість) гривень шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок 31513931700002, УДК у Вінницькій області, МФО 802015, код 34701167, одержувач Місцевий м. Вінниця 50110000, призначення - Фонд розвитку міських інженерних комунікацій, соціальної інфраструктури та благоустрою міста, протягом місячного терміну з моменту введення II пускового комплексу Об`єкту капітального будівництва в експлуатацію

- Безоплатно передати Виконкому Майнові права на квартири в Об`єкті капітального будівництва загальною площею 250,82 (двісті п`ятдесят цілих і вісімдесят дві сотих) квадратних метрів в рахунок виконання зобов`язань за угодою від 18.03.2008 р., затвердженою рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.03.2008 р. № 650 (надалі - Угода), в порядку та на умовах, передбачених Договором.

- Виконати в повному обсязі до моменту введення до експлуатації II пускового комплексу Об`єкту капітального будівництва роботи по ремонту приміщень та благоустрою території дошкільного навчального закладу № 45 (далі - ДНЗ № 45), що визначені в Додатку № 2 до Договору.

- Забезпечити будівництво II пускового комплексу Об`єкту капітального будівництва та ввести його в експлуатацію не пізніше 31.12.2013 р.

За умовами Договору від 13.06.2013 р. він є невід`ємною частиною Договору від 6.10.2011 (п. 7.1. Договору від 13.06.2013 р.).

Однак ТОВ «Градо Строй» були суттєво порушені терміни введення в експлуатацію II пускового комплексу Об`єкту та, як наслідок, сплати пайової участі, передачі Майнових прав та виконання ремонтних робіт ЗДО, що і стало фактично підставою позову.

Визначаючись щодо заявлених позовних вимог та надаючи юридичну оцінку спірним правовідносинам, суд зазначає наступне.

Згідно зі статтею 55 Конституції України кожному гарантується право на судовий захист.

Згідно зі статтею 2 ГПК України метою господарського судочинства є ефективний захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Стаття 15 ЦК України передбачає право кожної особи на захист свого цивільного права в разі його порушення, невизнання або оспорювання, а також на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

У відповідності до ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Таким чином, об`єктом захисту є порушене, невизнане або оспорюване право чи законний інтерес. При оспорюванні або невизнанні права виникає невизначеність у праві, викликана поведінкою іншої особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Господарського процесуального кодексу України право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом.

Реалізуючи передбачене ст. 55 Конституції України, ст. 4 ГПК України право на судовий захист, звертаючись до суду, особа вказує в позові власне суб`єктивне уявлення про порушене право чи охоронюваний інтерес та спосіб його захисту.

Однак, наявність права на пред`явлення позову не є безумовною підставою для здійснення судового захисту, а є лише однією з необхідних умов реалізації встановленого вищевказаними нормами права.

В свою чергу підставою для звернення до суду є наявність порушеного права та звернення про здійснення його захисту особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту.

При цьому суд враховує, що право вибору способу захисту порушеного права належить Позивачу, а суд наділений компетенцією перевірити відповідність обраного позивачем способу захисту змісту порушеного права. За приписами чинного законодавства, вирішуючи спір, суд повинен надати об`єктивну оцінку наявності порушеного права чи інтересу на момент звернення до господарського суду, а також визначити, чи відповідає обраний позивачем спосіб захисту порушеного права тим, що передбачені чинним законодавством, та чи забезпечить такий спосіб захисту відновлення порушеного права позивача.

Застосування конкретного способу захисту цивільного права залежить як від змісту суб`єктивного права, за захистом якого звернулася особа, так і від характеру його порушення.

Таким чином, у розумінні закону, суб`єктивне право на захист - це юридично закріплена можливість особи використати заходи правоохоронного характеру для поновлення порушеного права і припинення дій, які порушують це право.

Щодо вимоги позивача зобов`язати ТОВ «Градо строй» (вул. Стрілецька, буд. 1, м. Вінниця, 21009, ІКЮО: 38445265) виконати обов`язок в натурі по п. 1.5.5. Договору від 13.06.2013 про переведення боргу та відступлення права вимоги боржника за Договором від 6.10.2011 між виконавчим комітетом Вінницької міської ради, ПП ВТФ «Агропромселбуд» та ТОВ «Градо строй», а саме - забезпечити будівництво II пускового комплексу багатоповерхового житлового будинку по вул. Стрілецькій, 1 в м. Вінниці та ввести в експлуатацію II пусковий комплекс багатоповерхового житлового будинку по вул. Стрілецькій, 1 в м. Вінниці суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст.39 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1), та об`єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі поданої замовником декларації про готовність об`єкта до експлуатації протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви.

Частина 2 вказаної статті визначає, що прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, здійснюється на підставі акта готовності об`єкта до експлуатації шляхом видачі органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

У свою чергу, згідно із ч.5 ст.39 Закону датою прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта є дата реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлуатації або видачі сертифіката.

Аналіз викладеного вказує на те, що введення об`єктів нерухомого майна в експлуатацію - це комплекс заходів, щодо документального оформлення завершеного об`єкта будівництва, в ході якого встановлюється його відповідність проекту, державним будівельним нормам і правилам. Документ, отриманий в процесі введення об`єкта в експлуатацію, є юридичним підтвердженням закінчення будівництва. Тобто, прийняттю об`єкта до експлуатації передує виконання замовником містобудівних умов та обмежень, технічних умов, завдання на проектування, тощо. А тому під самою здачею об`єкта в експлуатацію розуміється його фактична готовність для підключення до будь-яких зовнішніх мереж, що також є відповідною правою підставою і слідує із положень ч.9 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", згідно із якою зареєстрована декларація про готовність об`єкта до експлуатації або сертифікат є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об`єкт необхідних для його функціонування ресурсів - води, газу, тепла, електроенергії, включення даних про такий об`єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього.

Таким чином, в силу договірних зобов`язань відповідачем має бути забезпечено будівництво та введення відповідного об`єкта в експлуатацію.

Разом із тим, зобов`язання виконати умови договору та технічні умови (забезпечити будівництво) по своїй суті дублюють положення і так обов`язкових до виконання приписів. Відтак, встановлено, що позивачем у цій частині було обрано неналежний спосіб захисту своїх прав. До подібного висновку дійшов Верховний Суд у складі суддів об`єднаної палати Касаційного господарського суду у постанові від 14.06.2019 у справі 916/998/18.

Суд вважає за необхідне зазначити, що даний обов`язок не виникає із договірних відносин між сторонами, натомість має розглядатися у площині відносин забудовників і співвласників житлового багатоквартирного будинку. Відтак в цій частині права позивача не порушено.

Щодо вимог:

зобов`язати ТОВ «Градо строй» (вул. Стрілецька, буд. 1, м. Вінниця, 21009, ІКЮО: 38445265) виконати обов`язок в натурі по п. 1.5.3. Договору від 13.06.2013 про переведення боргу та відступлення права вимоги боржника за Договором від 6.10.2011 між виконавчим комітетом Вінницької міської ради, ПП ВТФ «Агропромселбуд» та ТОВ «Градо строй», а саме - безоплатно передати виконавчому комітету Вінницької міської ради (вул. Соборна, буд. 59, м. Вінниця, 21050, ІКЮО: 03084813) майнові права на квартири загальною площею 250,82 м2 в багатоповерховому житловому будинку по вул. Стрілецькій, 1 в м. Вінниці відповідно до п. 1.2. Договору від 6.10.2011- суд дійшов висновку про відмову в їх задоволенні з огляду на наступне.

зобов`язати ТОВ «Градо строй» (вул. Стрілецька, буд. 1, м. Вінниця, 21009, ІКЮО: 38445265) виконати обов`язок в натурі по п. 1.5.2. Договору від 13.06.2013 про переведення боргу та відступлення права вимоги боржника за Договором від 6.10.2011 між виконавчим комітетом Вінницької міської ради, ПП ВТФ «Агропромселбуд» та ТОВ «Градо строй» щодо пайової участі.;

Зобов`язати ТОВ «Градо строй» (вул. Стрілецька, буд. 1, м. Вінниця, 21009, ІКЮО: 38445265) виконати обов`язок в натурі по п. 1.5.4. Договору від 13.06.2013 про переведення боргу та відступлення права вимоги боржника за Договором від 6.10.2011 між виконавчим комітетом Вінницької міської ради, ПП ВТФ «Агропромселбуд» та ТОВ «Градо строй», а саме - виконати роботи по ремонту приміщень та благоустрою території закладу дошкільної освіти № 45 по вул. 600-річчя, 56а в м. Вінниці, перелік яких міститься в додатку № 2 до Договору від 6.10.2011 між виконавчим комітетом Вінницької міської ради та ПП ВТФ «Агропромселбуд».

Як свідчать матеріали справи станом на момент розгляду справи, об`єкт будівництва, а саме будинок по по вул. Стрілецькій, 1 в м. Вінниці в експлуатацію не введено.

Так суд зазначає, що згідно умов укладеного Договору від 13.06.2013 р. про переведення боргу та відступлення права вимоги боржника за Договором від 06.10.2011 р. між виконавчим комітетом Вінницької міської ради, ПП ВТФ «Агропромселбуд» та ТОВ «Градо строй» між сторонами погоджено, що майнові права на об`єкти нерухомості за договором передаються боржником ТОВ «Градо Строй» виконавчому комітету Вінницької міської ради шляхом підписання Актів протягом 5 (п`яти) банківських днів після введення ІІ пускового комплексу Об`єкту капітального будівництва в експлуатацію ( п.1.4.3. Договору).

У відповідності до п.п. 1.5.3. та 1.5.4. Договору від 13.06.2013 р. про переведення боргу та відступлення права вимоги боржника за Договором від 06.10.2011 р. між виконавчим комітетом Вінницької міської ради, ПП ВТФ «Агропромселбуд» та ТОВ «Градо строй» - ТОВ «Градо Строй» зобов`язаний сплатити Виконкому - пайову участь в розмірі 4 940 126 (чотири мільйони дев`ятсот сорок тисяч сто двадцять шість) гривень шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок 31513931700002, УДК у Вінницькій області, МФО 802015, код 34701167, одержувач Місцевий м. Вінниця 50110000, призначення - Фонд розвитку міських інженерних комунікацій, соціальної інфраструктури та благоустрою міста, протягом місячного терміну з моменту введення II пускового комплексу Об`єкту капітального будівництва в експлуатацію Виконати в повному обсязі до моменту введення до експлуатації II пускового комплексу Об`єкту капітального будівництва роботи по ремонту приміщень та благоустрою території дошкільного навчального закладу № 45 (далі - ДНЗ № 45), що визначені в Додатку № 2 до Договору.

З урахуванням вказаних обставин, у Відповідача, в силу умов дослідженого Договору, на момент пред`явлення позову і розгляду справи обов`язку здійснити передачу майнових прав, сплати пайових внесків та виконати ремонтні роботи по об`єкту, ще не виникло, оскільки цей обов`язок в силу положень Договору виникає зі спливом місяця та 5 - ти днів відповідно з моменту введення об`єкту в експлуатацію.

Таким чином, суд приходить до висновку, про передчасність таких позовних вимог, а тому і в цих частинах відмовляє у їх задоволенні.

Згідно з ч.ч. 1-4 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Статтею 73 Господарського процесуального кодексу України визначено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

За приписами ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Відповідно до ст.ст. 76, 77, 78, 79 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

В силу приписів ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Таким чином, господарські суди зобов`язані надати оцінку кожному належному, допустимому, достовірному, вірогідному доказу, які містяться в матеріалах справи, а також визначити певну сукупність доказів, що дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Як зазначалось вище, суд процесуальним законом позбавлений права на збирання доказів по справі з власної ініціативи, що було б порушенням рівності прав учасників судового процесу.

Виходячи із оцінки наявних у справі доказів на предмет їх належності, допустимості, достовірності, вірогідності, а також із дослідження кожного із них окремо та у сукупності, суд, керуючись своїм внутрішнім переконанням на підставі всебічного, повного, об`єктивного з`ясування обставин справи, приходить до висновку про відмову у задоволенні позову в повному обсязі.

В силу приписів ст. 129 ГПК України, враховуючи відмову в задоволенні позову, витрати на сплату судового збору за подання позовної заяви покладаються на позивача.

Керуючись ст. ст. 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 42, 45, 46, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 86, 91, 123, 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 326 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В :

1. В задоволенні позову відмовити повністю.

2. Понесені судові витрати залишити за позивачем.

3. Згідно з приписами ч. 1 ст. 241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

4. Відповідно до положень ч. 1 ст. 256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення до Північно-західного апеляційного господарського суду. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

5. Примірник повного судового рішення надіслати учасникам справи рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення,

Повне рішення складено 08 липня 2021 р.

Суддя Яремчук Ю.О.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу (вул. Соборна, буд. 59, м. Вінниця, 21050)

3 - відповідачу (вул. Стрілецька, буд. 1, м. Вінниця, 21009)

Часті запитання

Який тип судового документу № 98168652 ?

Документ № 98168652 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 98168652 ?

Дата ухвалення - 05.07.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 98168652 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 98168652 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 98168652, Хозяйственный суд Винницкой области

Судебное решение № 98168652, Хозяйственный суд Винницкой области было принято 05.07.2021. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти важные сведения об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить важные сведения.

Судебное решение № 98168652 относится к делу № 902/331/21

то решение относится к делу № 902/331/21. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 98168651
Следующий документ : 98168653