Постановление суда № 97730982, 17.06.2021, Дзержинский районный суд города Харькова

Дата принятия
17.06.2021
Номер дела
638/2916/17
Номер документа
97730982
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 638/2916/17

Провадження № 6/638/513/21

УХВАЛА

Іменем України

17 червня 2021 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді Латки І.П.,

за участю секретаря судового засідання Котельнікової А.Р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харків заяву Комунального підприємства «Харківські теплові мережі» про поновлення строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання у справі за позовом Комунального підприємства «Харківські теплові мережі» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за послуги з теплопостачання,

в с т а н о в и в:

Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» звернулося до суду з заявою про поновлення пропущеного строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання у справі № 638/2916/17 про стягнення з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 заборгованості за послуги з теплопостачання.

В обґрунтування заяви зазначило, що 31 серпня 2017 року Дзержинським районним судом м. Харкова було ухвалено заочне рішення по справі за позовною заявою КП «Харківські теплові мережі» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за послуги з теплопостачання. В установлений законом строк КП «Харківські теплові мережі» не мало можливості пред`явити виконавчі листи до виконання, оскільки 17 жовтня 2017 року КП «Харківські теплові мережі» зверталося до суду із заявою про видачу виконавчих листів по справі № 638/2916/17 провадження № 2/638/2641/17. 05 жовтня 2020 року КП «Харківські теплові мережі» звернулося з повторною заявою про отримання виконавчих листів та рішення по вищевказаній справі. Проте, не зважаючи на звернення рішення та виконавчі листи по справі були отриманні представником лише 20 січня 2021 року.

Посилаючись на те, що в матеріалах даної справи міститься розписка представника КП «Харківські теплові мережі» про отримання рішення суду та виконавчих листів лише 20 січня 2021 року, враховуючи положення Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України від 21.09.2015 року № 8 про те, що отримання виконавчого документу стягувачем після закінчення строку пред`явлення його до виконання є поважною причиною пропуску строку пред`явлення виконавчого документу до виконання, заявник просив суд поновити строк для пред`явлення до виконання виконавчого документу по справі №638/2916/17.

Представник КП «Харківські теплові мережі» у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

ОСОБА_1 , ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилися, причину неявки суду не повідомили, про час та місце розгляду заяви були повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 433 ЦПК України заява про поновлення пропущеного строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання розглядається в судовому засіданні з повідомленням учасників справи. Їх неявка не є перешкодою для вирішення питання про поновлення пропущеного строку.

На підставі ч. 2 ст. 247 ЦПК України у зв`язку з неявкою всіх учасників справи, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Дослідивши заяву та додані до неї документи, оглянувши матеріали справи, суд дійшов висновку наявність підстав для задоволення заяви з огляду на таке.

Судом встановлено, що 31 серпня 2017 року Дзержинським районним судом м. Харкова видано судовий наказ по справі № 638/2916/17, яким стягнуто солідарно з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на користь Комунального підприємства «Харківські теплові мережі» суму заборгованості за послуги з теплопостачання за період з 01 лютого 2014 року по 31 липня 2017 року в розмірі 5344, 80 грн (п`ять тисяч триста сорок чотири гривні) 80 коп, 3% річних в сумі 354, 31 грн (триста п`ятдесят чотири гривні) 31 коп та інфляційні витрати в сумі 3120, 30 грн (три тисячі сто двадцять) гривень 30 коп, судові витрати у вигляді судового збору, в розмірі 1600,00 грн. (одна тисяча шістсот гривень) в рівних частинах по 800, 00 грн з кожного.

Рішення набрало законної сили 12 вересня 2017 року.

З матеріалів справи та наданих заявником документів вбачається, що 17 жовтня 2017 року, 05 жовтня 2020 року року представник КП «Харківські теплові мережі» звертався до суду із заявою, в якій просив видати рішення суду та виконавчі листи про стягнення з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 заборгованості. Також у заяві посилався на неодноразове звернення до суду із заявами про видачу рішення та виконавчих листів.

Виконавчі листи та копію судового рішення представником КП «Харківські теплові мережі» отримані лише 12 січня 2021 року, про що свідчить розписка в матеріалах справи.

Відповідно до статті 129-1 Конституції України суд ухвалює рішення іменем України, судове рішення є обов`язковими до виконання, держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку.

Згідно із статтею 18 ЦПК України судові рішення, що набрали законної сили, обов`язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка є частиною національного законодавства, кожна людина при визначенні її громадянських прав і обов`язків має право на справедливий судовий розгляд.

Складовою справедливого судового розгляду, згідно даної Конвенції та практики Європейського суду з прав людини, є своєчасне та повне виконання судових рішень, з метою запобігання заподіяння шкоди одній із сторін.

Як зазначається у рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Войтенко проти України» неможливість для заявника домогтися виконання судового рішення, винесеного на його користь, становить втручання у право на мирне володіння майном.

У справі «Чіжов проти України» Європейський суд з прав людини зазначив, що позитивний обов`язком держави є організація системи виконання рішень таким чином, щоб переконатися, що неналежне зволікання відсутнє та що система ефективна і законодавчо, і практично, а нездатність державних органів ужити необхідних заходів для виконання рішення позбавляє гарантії § 1 ст. 6 Конвенції.

Отже, відповідно виконанню судового рішення не можна перешкоджати, відмовляти у виконанні або надмірно затримувати його виконання. Держава зобов`язана організувати систему виконання судових рішень, яка буде ефективною як за законодавством, так і на

Відповідно до ч. 1 ст. 433 ЦПК України у разі пропуску строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання з причин, визнаних судом поважними, пропущений строк може бути поновлено.

05 жовтня 2016 року набув чинності Закон України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 року №1404-VIII.

Відповідно до ст. 12 Закону №1404-VIII виконавчі документи можуть бути пред`явлені до примусового виконання протягом трьох років, крім посвідчень комісій по трудових спорах та виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або державний орган, які можуть бути пред`явлені до примусового виконання протягом трьох місяців.

Разом із тим, за приписами частини 1 статті 433 ЦПК України, у разі пропуску строку для пред`явлення виконавчого документа до виконання з причин, визнаних судом поважними, пропущений строк може бути поновлено.

Аналогічне положення містить частина 6 статті 12 Закону України «Про виконавче провадження», згідно якої стягувач, який пропустив строк пред`явлення виконавчого документа до виконання, має право звернутися із заявою про поновлення такого строку до суду, який розглядав справу як суд першої інстанції.

Поважність причин пропуску строку є оціночною категорією і встановлюються у кожному конкретному випадку судом.

Враховуючи, що строк пред`явлення до виконання виконавчих листів щодо примусового виконання рішення суду від 31 серпня 2017 року у цивільній справі за позовом КП «Харківські теплові мережі» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за послуги з теплопостачання позивачем пропущено з поважної причини, а отже існує необхідність поновлення строку пред`явлення вказаних вище виконавчих листів до примусового виконання, у зв`язку з чим суд дійшов висновку про задоволення заяви.

Керуючись ст.ст.260, 433 ЦПК України, суд

у х в а л и в:

Заяву представника Комунального підприємства «Харківські теплові мережі» про поновлення строку для пред`явлення виконавчого листа до виконання задовольнити.

Поновити пропущений строк для пред`явлення виконавчих листів до виконання у цивільній справі №638/2916/17 за позовом КП «Харківські теплові мережі» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за надані послуги з теплопостачання.

Із урахуванням пункту 15.5 Перехідних положень ЦПК України (в редакції, яка набрала чинності 15.12.2017) ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Харківського апеляційного суду через Дзержинський районний суд м. Харкова протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст ухвали складено 17 червня 2021 року.

Суддя І.П. Латка

Часті запитання

Який тип судового документу № 97730982 ?

Документ № 97730982 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 97730982 ?

Дата ухвалення - 17.06.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 97730982 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 97730982 ?

В Дзержинский районный суд города Харькова
Предыдущий документ : 97730978
Следующий документ : 97730984