Постановление суда № 97672539, 15.06.2021, Бориспольский горрайонный суд Киевской области

Дата принятия
15.06.2021
Номер дела
359/10650/19
Номер документа
97672539
Форма судопроизводства
Гражданское
Государственный герб Украины

Справа №359/10650/19

Провадження №2-з/359/87/2021

УХВАЛА

11 червня 2021 року Бориспільський міськрайонний суд Київської області у складі:

головуючого Борця Є.О.,

за участю секретаря судового засідання Гомоли О.А.,

за участю представника позивача ОСОБА_1 ,

за участю представника відповідача ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні заяву представника позивача ОСОБА_1 про забезпечення позову у цивільній справі за позовом ОСОБА_3 до обслуговуючого кооперативу «Заміський клуб», товариства з обмеженою відповідальністю «Сфера 777», акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Капітал-Плаза», треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів: товариство з обмеженою відповідальністю «Зембудсервіс», товариство з обмеженою відповідальністю «КБ «Зелена планета», товариство з обмеженою відповідальністю «Конструкторське бюро «Зелена планета», про визнання права власності на квартиру,

встановив:

1. Суть процесуального питання, що розглядається судом.

1.1. Представник позивача ОСОБА_1 звернувся з вказаною заявою та посилається на те, що його довірителем ОСОБА_3 пред`явлений позов про визнання за нею права власності на квартиру АДРЕСА_1 . Право власності на цей об`єкт нерухомого майна було зареєстровано за ТОВ «Сфера 777». Не зважаючи на те, що вказана квартира є предметом спору, 26 квітня 2021 року ТОВ «Сфера 777» уклало з АТ «ЗНВКІФ «Капітал-Плаза» договір купівлі-продажу, за яким ТОВ «Сфера 777» відчужило у власність АТ «ЗНВКІФ «Капітал-Плаза» квартиру АДРЕСА_1 . В Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відсутні записи про накладення обтяження на спірну квартиру. АТ «ЗНВКІФ «Капітал-Плаза» може в будь-який час повторно відчужити цей об`єкт нерухомого майна у власність інших осіб. Ця обставина істотно утруднить захист прав позивача, який буде змушений додатково оскаржувати правочини щодо відчуження квартири. Тому представник позивача ОСОБА_1 просить суд накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 .

1.2. У судовому засіданні представник позивача ОСОБА_1 підтримує заяву та наполягає на її задоволенні.

1.3. Представник відповідача ОСОБА_2 заперечує проти вжиття вказаного процесуального заходу та посилається на те, що адвокат Топоров А.О. не має повно-важень на участь у розгляді цивільної справи та подачу заяви про забезпечення позову. Крім того, форма та зміст поданої ним заяви не відповідає вимогам процесуального закону. Зокрема, до неї не приєднані докази на підтвердження того, що АТ «ЗНВКІФ «Капітал-Плаза» має намір відчужити спірну квартиру у власність інших осіб. Ця обставина свідчить про відсутність підстав для забезпечення позову. Тому представник відповідача ОСОБА_2 подав письмові заперечення (а.с.42-46), в яких він просить суд відмовити у задоволенні заяви.

1.4. Інші учасники судового процесу не з`явились у судове засідання. Як вбачається з ч.1 ст.153 ЦПК України, їх неявка не перешкоджає розгляду суто процесуального питання про забезпечення позову.

2. Обставини, встановлені судом, та зміст спірних правовідносин.

2.1. В провадженні Бориспільського міськрайонного суду перебуває цивільна справа за позовом ОСОБА_3 до ОК «Заміський клуб», ТОВ «Сфера 777» та АТ «ЗНВКІФ «Капітал-Плаза», треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів: ТОВ «Зембудсервіс», ТОВ «КБ «Зелена планета» та ТОВ «Конструкторське бюро «Зелена планета», про визнання права власності на квартиру АДРЕСА_1 . Ця обставина підтверджується копією ухвали судді Бориспільського міськрайонного суду від 25 листопада 2019 року (а.с.21-22), копією заяви про зміну предмета спору та копією ухвали Бориспільського міськрайонного суду від 4 червня 2021 року (а.с.32-33).

2.2. Спірні процесуальні правовідносини регулюються главою 10 «Забезпечення позову» розділу І «Загальні положення» ЦПК України.

3. Норми процесуального права, якими керується суд при розгляді заяви.

3.1. Відповідно до ч.2 ст.149 ЦПК України забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

3.2. Згідно з ч.3 ст.150 ЦПК України заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

3.3. Як роз`яснив Пленум Верховного Суду України в п.4 постанови №9 від 22 грудня 2006 року «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову», розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитись, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

3.4. Відповідно до п.1 ч.3 ст.2 та ч.4 ст.10 ЦПК України однією з основних засад цивільного судочинства є верховенство право. Цей принцип полягає у тому, що суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

3.5. Згідно з ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути обмежений у своїй власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

3.6. Як роз`яснив Європейський суд з прав людини в пілотному рішенні «Іванов проти України», право на суд, захищене статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, було б ілюзорним, якби національна правова система дозволяла, щоб остаточне, обов`язкове для виконання судове рішення залишалось невиконаним на шкоду будь-якій зі сторін (рішення у справі «Горнсбі проти Греції»). Ефективний доступ до суду включає право на виконання судового рішення без невиправданих затримок (рішення у справі «Іммобільяре Саффі» проти Італії»). Необґрунтована затримка у виконанні обов`язкового для виконання судового рішення становить порушення Конвенції (рішення у справі «Бурдов проти Росії»).

4. Мотиви, якими керується суд при розгляді заяви.

4.1. Зі змісту інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №241035440 від 20 січня 2021 року (а.с.36-37) вбачається, що ТОВ «Сфера 777» було власником квартири АДРЕСА_1 . Не зважаючи на те, що провадження у цивільній справі не було закінчено, 26 квітня 2021 року ТОВ «Сфера 777» уклало з АТ «ЗНВКІФ «Капітал-Плаза» договір купівлі-продажу (а.с.28-31), за яким ТОВ «Сфера 777» відчужило вказану квартиру у власність АТ «ЗНВКІФ «Капітал-Плаза». Зі змісту інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №259892002 від 4 червня 2021 року та №261043148 від 11 червня 2021 року (а.с.5-6, 38-39) вбачається, що в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відсутні записи про накладення обтяження на спірну квартиру. АТ «ЗНВКІФ «Капітал-Плаза» може в будь-який час повторно відчужити цей об`єкт нерухомого майна у власність інших осіб. Ця обставина істотно утруднить захист прав позивача, який буде змушений додатково оскаржувати правочини щодо відчуження квартири. Крім того, невжиття заходів забезпечення позову може унеможливити не тільки виконання рішення суду, а також задоволення позову в цілому.

4.2. Предметом спору є квартира АДРЕСА_1 . Ця обставина свідчить про те, що накладення обтяження на цей об`єкт нерухомого майна відповідає змісту заявлених позовних вимог. Достовірність посилання представника відповідача ОСОБА_2 на те, що у представника позивача ОСОБА_1 відсутні повноваження на подачу заяви про забезпечення позову, спросто-вується копією свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №744, виданого 22 квітня 2010 року на ім`я ОСОБА_1 (а.с.35), копією договору про надання правової допомоги від 1 листопада 2019 року (а.с.34) та копією ордеру на надання правової допомоги.

4.3. Безумовно, накладення арешту на квартиру призведе до втручання держави у право АТ «ЗНВКІФ «Капітал-Плаза» на мирне володіння його майном. Водночас, таке втручання є не тільки виправданим, але й вкрай необхідним, оскільки воно спрямовано виключно на забезпечення цивільного судочинства. Вказана мета становить суспільний інтерес, який превалює над індивідуальними свободами відповідача. Крім того, арешт квартири полягає у позбавленні АТ «ЗНВКІФ «Капітал-Плаза» можливості лише розпоряджатись цим об`єктом нерухомого майна. Відповідач зберігатиме за собою право повноцінно користуватись та володіти ним. Це свідчить про те, що накладення арешту на квартиру не призведе до жодних негативних наслідків. Вжиття цього процесуального заходу не порушить вимоги ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а навпаки сприятиме захисту права позивача на справедливий суд, гарантованого ч.1 ст.6 цієї ж Конвенції.

5. Висновки суду.

5.1. З огляду на це суд вважає допустимим накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 .

5.2. Відповідно до п.1 ч.3 ст.154 ЦПК України суд зобов`язаний застосувати зустрічне забезпечення, якщо позивач не має зареєстрованого в установленому законом порядку місця проживання (перебування) чи місцезнаходження на території України та майна, що знаходиться на території України, в розмірі, достатньому для відшкодування можливих збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову, у випадку відмови у позові.

5.3. Встановлено, що місце проживання ОСОБА_3 зареєстровано в кв. АДРЕСА_2 . Це свідчить про відсутність загрози невідшкодування збитків, заподіяних забезпеченням позову. Тому підстави для вжиття заходів зустрічного забезпечення відсутні.

Керуючись п.1 ч.1, ч.2 ст.258, абз.2 ч.6 ст.259, ст.260 ЦПК України, суд

ухвалив:

Заяву представника позивача ОСОБА_1 про забезпечення позову задовольнити.

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано заакціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Капітал-Плаза».

Стягувач: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_3 .

Боржник: акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Капітал-Плаза», код в ЄДРПОУ 43369066, зареєстроване місцезнаходження: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 23.

Повний текст ухвали суду складений 15 червня 2021 року.

Ухвала суду може бути оскаржена до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 15 днів з дня складення її повного тексту. Оскарження ухвали суду не зупиняє її виконання.

Суддя

Бориспільського міськрайонного суду Є.О. Борець

Часті запитання

Який тип судового документу № 97672539 ?

Документ № 97672539 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 97672539 ?

Дата ухвалення - 15.06.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 97672539 ?

Форма судочинства - Гражданское

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 97672539 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 97672539, Бориспольский горрайонный суд Киевской области

Судебное решение № 97672539, Бориспольский горрайонный суд Киевской области было принято 15.06.2021. Форма судопроизводства - Гражданское, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти ключевые сведения об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить ключевые сведения.

Судебное решение № 97672539 относится к делу № 359/10650/19

то решение относится к делу № 359/10650/19. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 97672537
Следующий документ : 97672541