Решение № 97457082, 27.05.2021, Луганский окружной административный суд

Дата принятия
27.05.2021
Номер дела
360/1254/21
Номер документа
97457082
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

ЛУГАНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

Іменем України

27 травня 2021 рокуСєвєродонецькСправа № 360/1254/21

Луганський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого - судді Свергун І.О.,

за участі секретаря - Карча В.М.,

представника позивача - Біденка С.В.,

представника відповідача - Подройко Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Крокус Маркет» до Головного управління ДПС у Луганській області про визнання протиправним та скасування рішення,

ВСТАНОВИВ:

26.03.2021 до Луганського окружного адміністративного суду надійшов позов товариства з обмеженою відповідальністю «Крокус Маркет» (далі - позивач, ТОВ «Крокус Маркет») до Головного управління ДПС у Луганській області (далі - відповідач, ГУ ДПС у Луганській області), в якому позивач просить визнати протиправним та скасувати Рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління ДПС у Луганській області № 5429 від 02.03.2021 про відповідність Товариства з обмеженою відповідальністю «Крокус Маркет» (код ЄДРПОУ 43403295) критеріям ризиковості платника податку.

В обґрунтування позову зазначено, що ТОВ «Крокус Маркет» є юридичною особою, яка зареєстрована у встановленому законом порядку 11.12.2019, та є платником податку на додану вартість з 01.02.2020.

31.07.2020 позивач через сервіс Електронного кабінету дізнався про наявність рішення про відповідність позивача п. 8 Критеріїв ризиковості платника податків.

Рішенням комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації Головного управління ДПС у Луганській області про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку №37622 від 31.07.2020 на підставі пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 №1165, включено ТОВ «Крокус Маркет» до переліку ризикових підприємств відповідно до пункту 8 Критеріїв ризиковості платника податку. Підставою для включення позивача до переліку ризикових платників вказано наявність податкової інформації про те, шо підприємство та/або контрагент задіяні у проведенні ризикових операцій.

23.02.2021 ТОВ «Крокус Маркет» скористалося своєю можливістю на адміністративне оскарження рішення № 37622 від 31.07.2020 та направило до ГУ ДПС у Луганській області «Повідомлення про подання інформації та копії документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку».

02.03.2021 до ТОВ «Крокус Маркет» надійшло «Рішення про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку» № 5429, відповідно до якого ГУ ДПС у Луганській області вважає, що, використовуючи бази даних ДПС України, встановлені взаємовідносини з суб'єктами господарювання, які відповідають Критеріям ризиковості платника податку на додану вартість згідно з п. 1-8 додатку 1 до Порядку зупинення №1165 та включені до переліку ризикових, а саме: придбано товар у ТОВ «Торгсан» код 43048234, ТОВ Торгово-промислова компанія «Агропродукти та технології» код 43166480, ТОВ «Форс Логістікс» код 43339969 та реалізовано товар на адресу ТОВ «Сілвер-Сіті» код 42866449, ТОВ «Містобудівна Інженерно Технічна Компанія» код 41959015, ТОВ «Гарант-Оптімал» код 41443624 та інші.

ТОВ «Крокус Маркет» вважає, що вказане рішення комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації Головного управління ДПС у Луганській області є протиправним, прийнятим без будь-якого нормативно-правового обґрунтування та фактичних підстав для його прийняття та підлягає скасуванню, оскільки згідно з Порядком зупинення реєстрації № 1165 в якості підстави зазначається відповідний пункт критеріїв ризиковості платника податку та у разі відповідності пункту 8 критеріїв ризиковості платника податку розшифровується, яка саме податкова інформація.

Пункт 8 критеріїв ризиковості платника податку встановлює, що у контролюючих органах наявна податкова інформація, яка стала відома у процесі провадження поточної діяльності під час виконання покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризиковість здійснення господарської операції, зазначеної в поданих для реєстрації податковій накладній / розрахунку коригування.

Висновок контролюючого органу про відповідність позивача критеріям ризиковості платника податку ґрунтується на тому, що серед контрагентів позивача є суб'єкти господарювання, які здійснюють сумнівні господарські операції, тобто негативна податкова інформація стосується не господарської діяльності позивача, а його контрагентів.

Разом з тим, відповідачем як суб'єктом владних повноважень жодних доказів на підтвердження зазначеної інформації не надано.

Окрім того, з оскарженого рішення незрозуміло, стосовно якого періоду діяльності були взаємовідносини позивача та контрагентів. Доказів того, що контролюючий орган досліджував обставини господарської діяльності позивача станом на момент прийняття оскаржуваного рішення також не надано.

В спірному рішенні замість податкової інформації зазначено, що підприємство та/або контрагент задіяні у проведенні ризикових операцій.

Позивач вважає, що оскаржене рішення не містить жодної мотивації підстав та причин віднесення підприємства до ризикових платників податків відповідно до п. 8 Критеріїв ризиковості платників податку за ознакою - «підприємство та/або контрагент задіяні у проведенні ризикових операцій» та не містить доказів наявності податкової інформації, що свідчить про наявність ознак здійснення ризикових операцій платником з посиланнями на відповідні документи. Відповідач не вказав, з яких конкретно джерел отримана податкова інформація, на якій базується рішення, про які ризикові господарські операції ця податкова інформація свідчить, зі вказанням найменувань та податкових номерів контрагентів, періодів, видів господарських операцій, кодів Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності («УКТ ЗЕД») або кодів Державного класифікатора продукції та послуг («ДКПП») та які конкретно ознаки вказують на ризиковість таких господарських операцій.

Також, на думку ТОВ «Крокус Маркет», твердження, що, використовуючи бази даних ДПС України, встановлені взаємовідносини з суб'єктами господарювання, які відповідають Критеріям ризиковості платника податку на додану вартість згідно з п. 1-8 додатку 1 до Порядку зупинення №1165 та включені до переліку ризикових інформацію, що наявна в інформаційно-аналітичних базах відносно контрагентів позивача по ланцюгах постачання, як критерії оцінки реальності господарських операцій, є безпідставними, оскільки не відповідають критерію юридичної значимості, як не відповідає такому критерію і інформація з інформаційно-аналітичних баз контролюючих органів, оскільки така не ґрунтується на безпосередньому аналізі первинних документів, а отже не є належним доказом в розумінні процесуального Закону.

Таким чином, у відповідача були відсутні будь-які підстави для складання у відношенні позивача рішення комісією Головного управління ДПС у Луганській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації № 5429 від 02.03.2021 про відповідність ТОВ «Крокус Маркет» критеріям ризиковості платника податку на підставі п.8 Критеріїв ризиковості платника податку.

Позивач зазначає, шо вказане рішення порушує права ТОВ «Крокус Маркет», оскільки створює перешкоди у здійсненні платником податків його господарської діяльності, руйнує його ділову репутацію перед контрагентами та ставить під сумнів позитивну податкову історію підприємства як платника податків, що стало підставою для звернення позивача до суду.

Ухвалою суду від 22.03.2021 позовну заяву було залишено без руху з наданням позивачу строку для усунення недоліків.

26.03.2021 позивачем усунуто недоліки позовної заяви.

Ухвалою суду від 31.03.2021 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі, визначено розглядати справу за правилами загального позовного провадження.

16.04.2021 від Головного управління ДПС у Луганській області до суду надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач заперечує проти позову з таких підстав.

ТОВ «Крокус Маркет» (місцезнаходження: 93408, Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 56/58 код за ЄДРПОУ 43403295) є юридичною особою, основним видом діяльності якої є: 46.32 оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами, платник податків перебуває на податковому обліку в Головному управлінні ДПС у Луганській області, ДПІ у м. Сєвєродонецьку (м. Сєвєродонецьк).

Згідно з даними Реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Крокус Маркет» з 01 лютого 2020 року зареєстровано платником податку на додану вартість.

Відповідно до протоколу засідання Комісії ГУ ДПС у Луганській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних від 31.07.2020 № 146 встановлено, що згідно інформації, отриманої засобами Fossmail (електронна пошта) від ДПС України щодо формування, зокрема ТОВ «Крокус Маркет» (код 43403295) сумнівного податкового кредиту, що має ймовірно «безтоварний характер», який шляхом маніпулювання критеріями ризиковості та показниками податкової звітності здійснює реалізацію товарів (реєстрацію податкових накладних) на адресу контрагентів з номенклатурою товару, походження якого не невідомо.

Проведеним аналізом Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що зазначене підприємство шляхом маніпулювання електронними відомостями та ймовірними недоліками програмного забезпечення ДПС України зареєструвало та розповсюдило податкові накладні по ймовірно безтоварних операціях.

Направлено запит до ДФС у Луганській області щодо проведення заходів по встановленню місцезнаходження та опитуванню посадових осіб та надання інформації.

За результатами аналізу Єдиного реєстру податкових накладних не встановлено реального джерела походження реалізованих товарів/послуг.

У зв'язку із вищезазначеним Комісією ГУ ДПС у Луганській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних по ТОВ «Крокус Маркет» встановлено ознаку ризиковості «У контролюючих органах наявна податкова інформація, яка стала відома у процесі провадження поточної діяльності під час виконання покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризиковість здійснення господарської діяльності, зазначеної в поданих для реєстрації податковій накладній/розрахунку коригування».

На підставі зазначеного Комісією ГУ ДПС у Луганській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних 31.07.2020 прийнято рішення № 37622 про відповідність ТОВ «Крокус Маркет» п. 8 Критеріїв ризиковості платника, у рішенні зазначено «У контролюючих органах наявна податкова інформацію, яка стала відома у процесі провадження поточної діяльності під час виконання покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризиковість здійснення господарської діяльності, зазначеної в поданих для реєстрації податковій накладній/розрахунку коригування». Не встановлено реального джерела походження реалізованих товарів/послуг.

Відповідач звертає увагу, що віднесення особи до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, без прийняття рішення про відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування не порушує права та інтереси платника, оскільки не породжує правові наслідки для суб'єктів відповідних правовідносин.

Аналізом даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що з 29.07.2020 по 31.07.2020 по день включення платника до переліку ризикових здійснено спробу зареєструвати 110 податкових накладних обсягом постачання 29905152,43 грн (у тому числі ПДВ 4984192,34 грн). Реєстрація вказаних накладних була зупинена.

Позивач не скористався правом надати контролюючому органу пояснень та копій документів, необхідних для розгляду питання щодо реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі або відмови в такій реєстрації.

23.02.2021 ТОВ «Крокус Маркет» в електронній формі засобами електронного зв'язку до ДПС подано повідомлення №1 щодо розгляду питання виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку.

До повідомлення позивачем додано 5 документів, а саме податкові накладні від 13.07.2020 № 148, № 149 (складено в адресу покупця - ТОВ «ЄВРО СІЕТЛ» (код ЄДРПОУ 43596198), № 225, від 14.07.2020 № 239, від 15.07.2020 № 303 (складено в адресу покупця - ТОВ «БУДВЕСТ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 43567005).

В той же час ТОВ «Крокус Маркет» не скористалось можливістю надати документи, зазначені в п. 6 Порядку № 1165, необхідні для розгляду питання виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, а саме не було надано: договори, зокрема, зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них; договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції; первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні; розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків; документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством; інші документи, що підтверджують невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

02.03.2021 проведено засідання Комісії ГУ ДПС у Луганській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, на якому зокрема розглянуто подане позивачем повідомлення №1 та додані документи та розглянуто питання відповідності/невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку.

За результатами засідання Комісії ГУ ДПС у Луганській області складено протокол від 02.03.2021 № 35.

Відповідно до протоколу проведено аналіз діяльності підприємства ТОВ «КРОКУС МАРКЕТ» та встановлено взаємовідносини з суб'єктами господарювання, які відповідають Критеріям ризиковості платника податку на додану вартість згідно з п. 1-8 додатку 1 до Порядку зупинення №1165 та включені до переліку ризикових, а саме: придбано товар у ТОВ «ТОРГСАН» код 43048234, ТОВ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АГРОПРОДУКТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» код 43166480, ТОВ «ФОРС ЛОГІСТІКС» код 43339969 та реалізовано товар на адресу - ТОВ «ГАРАНТ-ОПТІМАЛ» код 41443624, ТОВ «СІЛВЕР-СІТІ» код 42486449, ТОВ «МІСТОБУДІВНА ІНЖЕНЕРНО ТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ» код 41959015 та інші.

Від оперативного управління Головного управління ДФС у Луганській отримано лист щодо надання інформації по встановленню місцезнаходження платника податку ТОВ «КРОКУС МАРКЕТ» код 43403295, в якому зазначено, що в ході проведеного візуального огляду будівель та прилеглої території не було виявлено жодних вивісок з розкладом роботи, назвою підприємства, інформаційних повідомлень, ознак наявності та здійснення фінансово-господарської діяльності податку ТОВ «КРОКУС МАРКЕТ».

Крім того, враховано узагальнену податкову інформацію за період з 01.04.2020 по 31.10.2020 щодо ТОВ «КРОКУС МАРКЕТ» від 25.01.2021 № 18/12-32-18-03-16/43403295, в якій встановлено відсутність необхідних трудових ресурсів, невідповідність товару (послуг), що постачаються, товарам (послугам), що придбавалися, та взаємовідносини з платниками податків, яких віднесено до переліку ризикових платників, у зв'язку з чим зроблено висновок про непідтвердження декларування податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість.

На підставі викладеного відповідач просив відмовити в задоволенні позову (арк. спр. 34-42).

Позивачем 22.04.2021 до суду надано відповідь на відзив, відповідно до якої зазначено таке.

Приписами Порядку № 1165 передбачено зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку, у разі віднесення платника податків хоча б одному критерію ризиковості платника податку. Тому, на думку позивача, віднесення платника податків хоча б одному критерію ризиковості платника податку створює перешкоди у здійсненні платником податків його господарської діяльності, тобто порушує його права.

Відповідач наполягає на тому, що за результатами аналізу ЄРПН та даних ІТС «Податковий блок» встановлена податкова інформація відносно ТОВ «Крокус Маркет» (код ЄДРПОУ 43403295), а саме відповідач стверджує, що підприємства ТОВ «Крокус Маркет» немає за податковою адресою, при цьому підприємство на теперішній час має стан «0» - «стан 0 - платник податків за основним місцем обліку». Таким чином, сам відповідач спростовує інформацію щодо незнаходження цього підприємства за податковою адресою.

31.07.2020 ТОВ «Крокус Маркет» дізналось про наявність рішення про відповідність позивача п. 8 Критеріїв ризиковості платника податків.

Рішенням комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації Головного управління ДПС у Луганській області, про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку № 37622 від 31.07.2020 на підставі пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165, включено ТОВ «Крокус Маркет» до переліку ризикових підприємств відповідно до пункту 8 Критеріїв ризиковості платника податку. Підставою для включення позивача до переліку ризикових платників вказано наявність податкової інформації про те, що підприємство та/або контрагент задіяні у проведенні ризикових операцій.

23.02.2021 року ТОВ «Крокус Маркет» скористалося своєю можливістю на адміністративне оскарження рішення № 37622 від 31.07.2020, направило до ГУ ДПС у Луганській області «Повідомлення про подання інформації та копії документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку».

02.03.2021 до ТОВ «Крокус Маркет» надійшло рішення про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку № 5429, згідно якого ГУ ДПС у Луганській області вважає, що використовуючи бази даних ДПС України встановлені взаємовідносини з суб'єктами господарювання, які відповідають Критеріям ризиковості платника податку на додану вартість згідно з п. 1-8 додатку 1 до Порядку зупинення № 1165 та включені до переліку ризикових, а саме: придбано товар у ТОВ «Торгсан» код 43048234, ТОВ Торгово-промислова компанія «Агропродукти та технології» код 43166480, ТОВ «Форс Логістік» код 43339969 та реалізовано товар на адресу ТОВ «Сілвер Сіті» код 42866449, ТОВ «Містобудівна Інженерно Технічна Компанія» код 41959015, ТОВ «Гарант-Оптімал» код 41443624 та інші.

Головним управлінням ДПС у Луганській області направлено лист до ДФС у Луганській області щодо проведення заходів по встановленню місцезнаходження та опитуванню посадових осіб та надання інформації, внаслідок чого 18.12.2020 за № 1678/10/12-97-03-08 ДФС у Луганській області надіслано лист щодо здійснення заходів стосовно інформації по ТОВ «Крокус Маркет». Однак, рішення № 37622 про відповідність платника податку на додану вартість ТОВ «Крокус Маркет» критеріям ризиковості платника податку прийнято 31.07.2020. Отже, на думку позивача, незрозуміло, яка податкова інформація була використана ГУ ДПС у Луганській області при прийнятті рішення про відповідність позивача п. 8 Критеріїв ризиковості платника податків Порядку № 1165, та взагалі вищенаведений лист не є належним доказом в розумінні процесуального Закону, а також незрозуміло взагалі, яка податкова інформація була використана контролюючим органом при прийнятті рішення № 5429 від 02.03.2021.

Щодо оскарження рішення комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління ДПС у Луганській області № 37622 від 31.07.2020 зазначив, що у зв'язку з прийняттям контролюючим органом рішення № 5429 від 02.03.2021 про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку, на підставі якого позивач включений до переліку ризикових платників податків, рішення № 37622 від 31.07.2020 вичерпало свою дію та на даний час дійсне рішення № 5429 від 02.03.2021, яке і оскаржується відповідно до Порядку № 1165.

Позивач вважає, що платник податків не може зазнавати негативних наслідків через діяння осіб, що перебувають поза межами його впливу. Податкове законодавство не ставить в залежність податковий облік (стан) певного платника податку від інших осіб.

Крім того, оскаржене рішення не містить жодної мотивації підстав та причин віднесення підприємства до ризикових платників відповідно до пункту 8 Критеріїв ризиковості платників податку та не містить доказів наявності податкової інформації, яка свідчить про наявність ознак здійснення ризикових операцій платником з посиланням на відповідні документи.

Таким чином, у відповідача були відсутні будь-які підстави для складання відносно позивача оскарженого рішення. Тому позивач просить задовольнити позовні вимоги в повному обсязі (арк. спр. 79-83).

ГУ ДПС у Луганській області 29.04.2021 подано через канцелярію суду заперечення на відповідь на відзив, в якому зазначено таке.

Вислів «платник податку за основним місцем обліку» свідчить про перебування на обліку у відповідному податковому органі, а саме в Головному управлінні ДПС у Луганській області, Сєвєродонецька ДПІ (м. Сєвєродонецьк), та не засвідчує факт перебування його за податковою адресою.

При цьому факт відсутності адреси, за якою зареєстрована податкова адреса ТОВ «Крокус Маркет» - Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, буд. 56/58, також підтверджується листом Сєвєродонецької міської ради № 2529 та листом КП «Сєвєродонецьке бюро технічної інвентаризації» від 05.05.2020 № 01/128, відповідно до яких зазначена адреса відсутня в реєстрі адрес міста та, відповідно, ніяким об'єктам нерухомого майна не присвоювалася.

Крім того, 02.03.2021 під час проведення засідання Комісії ТУ ДПС у Луганській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, зокрема, враховано узагальнену податкову інформацію за період з 01.04.2020 по 31.10.2020 щодо ТОВ «Крокус Маркет» від 25.01.2021 № 18/12-32-18-03-16/43403295, в якій проаналізовано наявні бази даних ДПС, податкову звітність платника та встановлено відсутність необхідних трудових ресурсів, невідповідність товару (послуг), що постачаються, товарам (послугам), що придбавались, та взаємовідносини з платниками податків, які віднесено до переліку ризикових платників, у зв'язку з чим зроблено висновки про непідтвердження декларування податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість.

На підставі викладеного відповідач просив відмовити в задоволенні позовних вимог (арк. спр. 85-87).

У судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги, надав суду пояснення, аналогічні викладеному в позові.

Представник відповідача в судовому засіданні просила відмовити в задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

Вислухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, розглянувши справу в межах заявлених позовних вимог і наданих сторонами доказів, оцінивши докази відповідно до вимог ст. 72-77, 90 КАС України, суд встановив таке.

ТОВ «Крокус Маркет» 11.12.2019 в установленому законом порядку зареєстровано в якості юридичної особи, код ЄДРПОУ 43403295, місцезнаходження: 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, буд. 56, кв. 58; основний вид економічної діяльності - 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом від 04.05.2020 (арк. спр. 9-10).

Позивач є платником податку на додану вартість з 01.02.2020, що підтверджено витягом № 2012144500004 з Реєстру платників податку на додану вартість (арк. спр. 8).

Згідно з листом Сєвєродонецької міської ради № 2529, що надійшов на адресу ГУ ДФС у Луганській області 22.06.2020 за вх. № 1132, за даними містобудівного кадастру Департаменту землеустрою, містобудування та архітектури міської ради адреси: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, буд. 56/58; Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, буд. 56, кв. 58; Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, буд. 56, офіс 58; Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, буд. 56, кімната 58, в реєстрі адрес міста відсутні та відповідно ніяким об'єктам нерухомого майна дані адреси не присвоювались. Також повідомляється, що за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, буд. 56, в реєстрі адрес міста врахований багатоквартирний житловий будинок (арк. спр. 88).

Відповідно до листа КП «Сєвєродонецьке бюро технічної інвентаризації» від 05.05.2020 № 01/128, що надійшов на адресу ГУ ДФС у Луганській області 07.05.2020 за вх. № 347/10, згідно обліку КП Сєвєродонецьке БТІ інформація про об'єкт нерухомого майна за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Горького, буд. 17Г, відсутня. Стосовно об'єктів нерухомого майна за адресами: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, буд. 56, кімната 58, та Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, буд. 56/58, зазначено, що багатоквартирний житловий будинок за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, буд. 56, містить 36 квартир. У багатоквартирному житловому будинку є вбудовані нежитлові приміщення (в кількості 2 штук) за адресами: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, буд. 56/37, та Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, буд. 56 (арк. спр. 89).

Листом Головного управління ДФС у Луганській області від 30.07.2020 № 848/10/12-9703-08 на адресу Головного управління ДПС у Луганській області направлено інформацію щодо ТОВ «Крокус Маркет» про те, що за повідомленням народного депутата України, оприлюдненим на його офіційній соціальній сторінці, вказане підприємство зазначене в переліку підприємств, які протягом червня 2020 року здійснювали операції з підміни товарної номенклатури, і зазначені операції задокументовані. Зазначену інформацію необхідно було розглянути відповідно до вимог постанови КМУ від 11.12.2019 № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (арк. спр. 46-49).

Згідно з протоколом засідання Комісії Головного управління ДПС у Луганській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних від 31.07.2020 № 146 отримано лист від 31.07.2020 № 13092/7/99-00-04-11-02-07 та інформацію, отриману засобами Fossmail від ДПС України щодо формування, зокрема, ТОВ «Крокус Маркет» сумнівного податкового кредиту, що має ймовірно «безтоварний характер», який шляхом маніпулювання критеріями ризиковості та показниками податкової звітності здійснює реалізацію товарів (реєстрацію податкових накладних) на адресу контрагентів з номенклатурою товару, походження якого невідомо. Проведеним аналізом ЄРПН встановлено, що зазначені підприємства шляхом маніпулювання електронними відомостями та ймовірними недоліками програмного забезпечення ДПС України зареєстрували та розповсюдили податкові накладні по ймовірно безтоварних операціях (арк. спр. 44).

Комісією ГУ ДПС у Луганській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних 31.07.2020 прийнято рішення № 37622 про відповідність ТОВ «Крокус Маркет» пункту 8 Критеріїв ризиковості платника (арк. спр. 12).

Головним управлінням ДФС у Луганській області 18.12.2020 складено довідку № 1677/10/12-97-03-08 про проведення заходів щодо встановлення місцезнаходження платника податків оперативним підрозділом територіального органу ДФС, згідно з якою місцезнаходження платника податків ТОК «Крокус Маркет» не встановлено (арк. спр. 51).

Головним управлінням ДПС у Луганській області 25.01.2021 складено узагальнену податкову інформацію щодо ТОВ «Крокус Маркет» за звітні періоди декларування ПДВ 01.04.2020-31.10.2020, згідно з якою податковим органом зроблено висновок про неможливість зробити висновки щодо реальності господарських операцій ТОВ «Крокус Маркет» за період травень 2019 року - жовтень 2020 року. Так, на думку контролюючого органу, про нереальність здійснених господарських операцій свідчать наступні факти: відсутність ТОВ «Крокус Маркет» за податковою адресою згідно з інформацією від оперативного управління; невідповідність номенклатури придбаних та реалізованих товарів; відсутність можливості виконання операцій з постачання товарів/послуг в асортименті та обсягах згідно зареєстрованих податкових накладних наявним трудовим ресурсам (зокрема, директор і головний бухгалтер в одній особі) без залучення допоміжних послуг; відсутність інформації про транспортування товарів (відсутність інформації щодо наявності власних або орендованих транспортних засобів, визначення перевізника, вантажовідправника, вантажоотримувача, відомостей про маршрут, посередників у транспортуванні); відсутність інформації відповідно до даних ЄРПН придбання допоміжних послуг, таких як: здійснення навантаження/розвантаження, зберігання товарів, операцій щодо орендування транспорту; відсутність поповнення рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ (далі - СЕА) та збільшення розміру ліміту в СЕА лише за рахунок отриманих податкових накладних; наявність інформації з Єдиного державного реєстру судових рішень щодо ТОВ «Крокус Маркет» (арк. спр. 64-70).

ТОВ «Крокус Маркет» 23.02.2021 в електронній формі засобами електронного зв'язку до ДПС подано Повідомлення № 1 про подання інформації та копій документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості (арк. спр. 53). До повідомлення позивачем додано 5 документів, а саме податкові накладні від 13.07.2020 № 148, № 149, № 225, від 14.07.2020 № 239, від 15.07.2020 № 303 (арк. спр. 54-59).

02.03.2021 проведено засідання Комісії ГУ ДПС у Луганській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, на якому, зокрема, розглянуто подане позивачем Повідомлення № 1 та додані документи та розглянуто питання відповідності/невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку. За результатами засідання Комісії ГУ ДПС у Луганській області складено протокол від 02.03.2021 № 35 (арк. спр. 60-62).

Розглянувши надане повідомлення, Комісія дійшла висновку, що не можливо зробити висновок щодо реальності проведених операцій з реалізації товарів/послуг, а саме підприємством надано лише податкові накладні, які складені на адресу контрагентів - покупців, проте первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи, у тому числі рахунки-фактури, акти приймання-передачі товарів (робіт/послуг) з урахуванням наявності первинних типових форм і галузевої специфіки, накладні, розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків, паспорти якості, сертифікати відповідності, договори, довіреності та інші підтверджуючі документи щодо господарських операцій підприємством не надано.

Комісією проведено аналіз діяльності ТОВ «Крокус Маркет», код 43403295, та встановлено: юридична адреса - м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, буд. 56, кв. 58. Відомості щодо об'єктів оподаткування: склад, офіс. Зареєстрований платником ПДВ з 01.02.2020. Згідно даних ІТС «Податковий блок» основний вид діяльності підприємства - 46.32 - оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами. Облікова кількість штатних працівників - 2 особи (звіт про «Нарахування єдиного внеску за липень 2020 року). Використовуючи бази даних ДПС, встановлено взаємовідносини з суб'єктами господарювання, які відповідають Критеріям ризиковості платника податку на додану вартість згідно з п. 1-8 додатку 1 до Порядку зупинення № 1165 та включені до переліку ризикових, а саме: придбано товар у ТОВ «ТОРГСАН» код 43048234, ТОВ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АГРОПРОДУКТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» код 43166480, ТОВ «ФОРС ЛОГІСТІКС» код 43339969 та реалізовано товар на адресу - ТОВ «ГАРАНТ-ОПТІМАЛ» код 41443624, ТОВ «СІЛВЕР-СІТІ» код 42486449, ТОВ «МІСТОБУДІВНА ІНЖЕНЕРНО ТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ» код 41959015 та інші.

Від оперативного управління Головного управління ДФС у Луганській області отримано службові листи щодо надання інформації по встановленню місцезнаходження платників податку, у тому числі ТОВ «Крокус Маркет», код 43403295. В ході проведених візуальних оглядів будівель та прилеглих територій за адресами зазначених підприємств не було виявлено жодних вивісок з розкладом роботи, назвою підприємств, інформаційних повідомлень, ознак наявності та здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств за вказаними адресами.

За результатами засідання Комісія ухвалила вважати платника податку ТОВ «Крокус Маркет», код 43403295, таким, що відповідає критеріям ризиковості платника податку, по критерію: «У контролюючих органах наявна інформація, яка стала відома у процесі провадження поточної діяльності під час виконання покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризиковість здійснення господарської операції, зазначеної в поданих для реєстрації податковій накладній/розрахунку коригування».

Комісією ГУ ДПС у Луганській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних 02.03.2021 прийнято рішення за № 5429 про відповідність ТОВ «Крокус Маркет» пункту 8 Критеріїв ризиковості платника. В обґрунтування рішення зазначено, що, використовуючи бази даних ДПС України, встановлені взаємовідносини з суб'єктами господарювання, які відповідають Критеріям ризиковості платника податку на додану вартість згідно з п. 1-8 додатку 1 до Порядку зупинення № 1165 та включені до переліку ризикових, а саме: придбано товар у ТОВ «ТОРГСАН» код 43048234, ТОВ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АГРОПРОДУКТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» код 43166480, ТОВ «ФОРС ЛОГІСТІКС» код 43339969 та реалізовано товар на адресу - ТОВ «ГАРАНТ-ОПТІМАЛ» код 41443624, ТОВ «СІЛВЕР-СІТІ» код 42486449, ТОВ «МІСТОБУДІВНА ІНЖЕНЕРНО ТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ» код 41959015 та інші (арк. спр. 63).

Не погоджуючись із рішенням Комісії ГУ ДПС у Луганській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних від 02.03.2021 за № 5429 про відповідність ТОВ «Крокус Маркет» пункту 8 Критеріїв ризиковості платника, позивач звернувся до суду з позовом.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд виходить з наступного.

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Пунктом 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі - ПК України) визначено, що на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін.

Відповідно до пункту 201.16 статті 201 ПК України реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165 на виконання вимог пункту 201.16 статті 201 ПК України затверджено Порядок з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Порядок № 1165), який визначає механізм зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, організаційні та процедурні засади діяльності комісій з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі, права та обов'язки їх членів.

Відповідно до пункту 5 Порядку № 1165 платник податку, яким складено та/або подано для реєстрації в Реєстрі податкову накладну/розрахунок коригування, що не відповідають жодній з ознак безумовної реєстрації, перевіряється щодо відповідності критеріям ризиковості платника податку (додаток 1), показникам, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку (додаток 2).

Пунктом 6 Порядку № 1165 передбачено, що у разі коли за результатами автоматизованого моніторингу платник податку, яким складено податкову накладну/розрахунок коригування, відповідає хоча б одному критерію ризиковості платника податку, реєстрація таких податкової накладної/розрахунку коригування зупиняється.

Питання відповідності/невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку розглядається комісією регіонального рівня.

У разі встановлення відповідності платника податку хоча б одному з критеріїв ризиковості платника податку комісією регіонального рівня приймається рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Включення платника податку до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, здійснюється в день проведення засідання комісії регіонального рівня та прийняття відповідного рішення.

Платник податку отримує рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку через електронний кабінет у день прийняття такого рішення (додаток 4).

У рішенні зазначається підстава, відповідно до якої встановлено відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Документами, необхідними для розгляду питання виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, можуть бути:

договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них;

договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;

первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні;

розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;

документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством;

інші документи, що підтверджують невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Інформацію та копії документів, подані платником податку, комісія регіонального рівня розглядає протягом семи робочих днів, що настають за датою їх надходження, та приймає відповідне рішення.

За результатами розгляду інформації та копій документів комісією регіонального рівня приймається рішення про відповідність/невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку, яке платник податку отримує в електронному кабінеті у день його прийняття (додаток 4).

Виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, здійснюється в день проведення засідання комісії регіонального рівня та прийняття відповідного рішення.

Якщо комісією регіонального рівня протягом семи робочих днів, що настають за датою надходження зазначеної інформації та документів, не прийнято відповідного рішення, платник податку виключається з переліку платників податку, які відповідають критеріям ризиковості платника податку.

У разі надходження до контролюючого органу відповідного рішення суду, яке набрало законної сили, комісія регіонального рівня виключає платника податку з переліку платників податку, які відповідають критеріям ризиковості платника податку.

Комісія регіонального рівня постійно проводить моніторинг щодо відповідності/невідповідності платників податку критеріям ризиковості платника податку.

Додатком 1 до Порядку № 1165 встановлено Критерії ризиковості платника податку на додану вартість (далі - Критерії). Зокрема, відповідно до пункту 8 Критеріїв: У контролюючих органах наявна податкова інформація, яка стала відома у процесі провадження поточної діяльності під час виконання покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризиковість здійснення господарської операції, зазначеної в поданих для реєстрації податковій накладній/розрахунку коригування.

Згідно з пунктом 25 Порядку № 1165 Комісії регіонального рівня приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі або відмову в такій реєстрації, врахування або неврахування таблиці даних платника податку, відповідність/невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Комісія контролюючого органу перевіряє подані платником податку копії документів щодо їх достовірності шляхом звірки даних, які містяться в таких копіях документів, з даними, що надходять або можуть бути отримані з інших джерел інформації (реєстри, що ведуться державними органами, документи, зокрема електронні) (пункт 44 Порядку № 1165).

Відповідно до пункту 46 Порядку № 1165 у протоколі засідання комісії контролюючого органу зазначається перелік осіб, присутніх на засіданні, порядок денний засідання, питання, що розглядалися на засіданні, перелік осіб, які виступали під час засідання, результати голосування, прийняті такою комісією рішення.

У додатку 4 до Порядку № 1165 зазначено, що рішення про відповідність/невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

З аналізу наведених норм законодавства вбачається, що Порядком № 1165 визначені Критерії ризиковості платника податку на додану вартість (додаток 1), повноваження комісії контролюючого органу, яка приймає рішення про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку, порядок прийняття рішення комісією тощо.

Право на оскарження в судовому порядку рішення про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника випливає з норм пункту 6 Порядку №1165, за якими у разі надходження до контролюючого органу відповідного рішення суду, яке набрало законної сили, комісія регіонального рівня виключає платника податку з переліку платників податку, які відповідають критеріям ризиковості платника податку. Право на звернення до суду також передбачено в затвердженій формі Рішення (додаток 4 до Порядку № 1165), а саме «рішення про відповідність/невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку».

Тобто Порядок № 1165, який є чинним та діяв під час прийняття спірного рішення, прямо передбачає можливість оскарження рішення про відповідність/невідповідність платника податку критеріям ризиковості.

Відтак доводи відповідача про те, що оскаржене позивачем рішення від 02.03.2021 № 5429 не може порушувати права та інтереси ТОВ «Крокус Маркет», не заслуговують на увагу.

Спірним у даній справі є правомірність рішення Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління ДПС у Луганській області від 02.03.2021 № 5429 про відповідність ТОВ «Крокус Маркет» пункту 8 Критеріїв ризиковості платника податку.

У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку (частина друга статті 2 КАС України).

Верховним Судом у постановах від 05.01.2021 № 640/10988/20 та № 640/11321/20 при розгляді подібних справ зазначено, що при вирішенні спорів такої категорії суди з огляду на правове регулювання та характер цих відносин суди мають досліджувати і надавати оцінку змісту оскаржуваного рішення, змісту протоколу засідання комісій та наданих податковим органом документів, порядку прийняття рішення та повноваженням комісії контролюючого органу.

Як встановлено судом та підтверджується матеріалами справи, протоколом засідання Комісії Головного управління ДПС у Луганській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних від 31.07.2020 № 146 встановлено, що згідно інформації, отриманої засобами Fossmail (електронна пошта) від ДПС України щодо формування, зокрема ТОВ «Крокус Маркет» сумнівного податкового кредиту, що має ймовірно «безтоварний характер», який шляхом маніпулювання критеріями ризиковості та показниками податкової звітності здійснює реалізацію товарів (реєстрацію податкових накладних) на адресу контрагентів з номенклатурою товару, походження якого не невідомо.

31.07.2020 Комісією Головного управління ДПС у Луганській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних прийнято рішення № 37622 про відповідність ТОВ «Крокус Маркет» пункту 8 Критеріїв ризиковості платника податку.

Контролюючим органом проведено заходи щодо встановлення місцезнаходження платника податків оперативним підрозділом територіального органу ДФС, за результатами яких місцезнаходження платника податків ТОК «Крокус Маркет» не встановлено, про що складено довідку від 18.12.2020 № 1677/10/12-97-03-08.

Разом із повідомленням про подання інформації та копій документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку від 23.02.2021 № 1 позивачем було надано до податкового органу лише податкові накладні, проте жодних первинних документів, які б підтверджували реальність здійснених господарських операцій, не було надано.

У протоколі засідання Комісії Головного управління ДПС у Луганській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних від 02.03.2021 № 35 зазначено, зокрема, що, використовуючи бази даних ДПС України, встановлені взаємовідносини з суб'єктами господарювання, які відповідають Критеріям ризиковості платника податку на додану вартість згідно з п. 1-8 додатку 1 до Порядку зупинення № 1165 та включені до переліку ризикових, а саме: придбано товар у ТОВ «ТОРГСАН» код 43048234, ТОВ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АГРОПРОДУКТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» код 43166480, ТОВ «ФОРС ЛОГІСТІКС» код 43339969 та реалізовано товар на адресу - ТОВ «ГАРАНТ-ОПТІМАЛ» код 41443624, ТОВ «СІЛВЕР-СІТІ» код 42486449, ТОВ «МІСТОБУДІВНА ІНЖЕНЕРНО ТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ» код 41959015 та інші. Також зазначено про отримання службових листів щодо інформації про місцезнаходження ТОВ «Крокус Маркет». В ході проведених візуальних оглядів будівель та прилеглих територій за адресою підприємства не було виявлено жодних вивісок з розкладом роботи, назвою підприємства, інформаційних повідомлень, ознак наявності та здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств за вказаними адресами.

Щодо місцезнаходження підприємства представник позивача в судовому засіданні пояснив, що при реєстрації підприємства було допущено помилку при зазначення адреси юридичної особи. При цьому представник позивача не повідомив суду, за якою адресою знаходиться підприємство ТОВ «Крокус Маркет».

У зв'язку із вищезазначеним Комісією ГУ ДПС у Луганській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних по ТОВ «Крокус Маркет» встановлено ознаку ризиковості п. 8 Критеріїв (У контролюючого органу наявна податкова інформація, яка стала відома у процесі провадження поточної діяльності під час виконання покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризиковість здійснення господарської діяльності, зазначеної в поданих для реєстрації податковій накладній/розрахунку коригування).

На підставі зазначеного Комісією ГУ ДПС у Луганській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних 02.03.2020 було прийнято рішення № 5429 про відповідність ТОВ «Крокус Маркет» пункту 8 Критеріїв ризиковості платника.

З урахуванням встановлених судом обставин, суд дійшов висновку, що у контролюючого органу були наявні підстави для прийняття рішення про відповідність позивача критеріям ризиковості платника.

В рішенні зазначено податкову інформацію, що стала підставою для його прийняття (використовуючи бази даних ДПС України, встановлені взаємовідносини з суб'єктами господарювання, які відповідають Критеріям ризиковості платника податку на додану вартість згідно з п. 1-8 додатку 1 до Порядку зупинення № 1165 та включені до переліку ризикових, а саме: придбано товар у ТОВ «ТОРГСАН» код 43048234, ТОВ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АГРОПРОДУКТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» код 43166480, ТОВ «ФОРС ЛОГІСТІКС» код 43339969 та реалізовано товар на адресу - ТОВ «ГАРАНТ-ОПТІМАЛ» код 41443624, ТОВ «СІЛВЕР-СІТІ» код 42486449, ТОВ «МІСТОБУДІВНА ІНЖЕНЕРНО ТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ» код 41959015 та інші).

Отже, рішення відповідача містить як підставу для його прийняття, так і зазначення інформації, яка була підставою для висновків про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Суд також враховує, що позивачем разом із повідомленням від 23.02.2021 № 1, за результатами розгляду якого було прийнято спірне рішення, не було надано жодного документа та інформації, що стосуються питання невідповідності платника податку критеріям ризиковості, для розгляду питання виключення платника податку з переліку таких платників.

За наведених обставин суд вважає незмістовними посилання позивача про відсутність мотивації підстав та причин віднесення підприємства до ризикових платників податків відповідно до пункту 8 Критеріїв та не зазначення відповідачем джерел отримання податкової інформації.

Згідно зі статтею 90 КАС України суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні. Жодні докази не мають для суду наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Частиною першою та другою статті 77 КАС України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

На підставі наведеного, суд вважає, що відповідачем обґрунтовано було прийнято рішення від 02.03.2021 № 5429 про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку з підстав наявної податкової інформації, яка стала відома у процесі провадження поточної діяльності під час виконання покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризиковість здійснення господарської операції, зазначеної в поданих для реєстрації податковій накладній/розрахунку коригування.

Згідно з пунктом 30 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Hirvisaari v. Finland» від 27.09.2001 рішення судів повинні достатнім чином містити мотиви, на яких вони базуються для того, щоб засвідчити, що сторони були заслухані, та для того, щоб забезпечити нагляд громадськості за здійсненням правосуддя.

Окрім того, судом враховується, що відповідно до пункту 41 висновку № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень, обов'язок суддів наводити підстави для своїх рішень не означає необхідності відповідати на кожен аргумент захисту на підтримку кожної підстави захисту. Обсяг цього обов'язку може змінюватися залежно від характеру рішення. Згідно з практикою Європейського Суду з прав людини, очікуваний обсяг обґрунтування залежить від різних доводів, що їх може наводити кожна зі сторін, а також від різних правових положень, звичаїв та доктринальних принципів, а крім того, ще й відрізних практик підготовки та представлення рішень у різних країнах. З тим, щоб дотриматися принципу справедливого суду, обґрунтування рішення повинно засвідчити, що суддя справді дослідив усі основні питання, винесені на його розгляд.

За таких обставин, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень законодавства України та доказів, наявних у матеріалах справи, суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення адміністративного позову.

У зв'язку із відмовою у задоволенні позову судові витрати зі сплати судового збору позивачу не відшкодовуються.

Керуючись статтями 2, 8, 9, 19, 20, 32, 77, 132, 139, 205, 241-246, 250 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ВИРІШИВ:

У задоволенні позову товариства з обмеженою відповідальністю «Крокус Маркет» до Головного управління ДПС у Луганській області про визнання протиправним та скасування рішення відмовити повністю.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Апеляційна скарга подається до Першого апеляційного адміністративного суду через Луганський окружний адміністративний суд.

Повний текст рішення складено 07 червня 2021 року.

Суддя І.О. Свергун

Часті запитання

Який тип судового документу № 97457082 ?

Документ № 97457082 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 97457082 ?

Дата ухвалення - 27.05.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 97457082 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 97457082 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 97457082, Луганский окружной административный суд

Судебное решение № 97457082, Луганский окружной административный суд было принято 27.05.2021. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти необходимые данные об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить необходимые данные.

Судебное решение № 97457082 относится к делу № 360/1254/21

то решение относится к делу № 360/1254/21. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 97457081
Следующий документ : 97457083