Постановление № 96978639, 06.05.2021, Святошинский районный суд города Киева

Дата принятия
06.05.2021
Номер дела
759/7224/21
Номер документа
96978639
Форма судопроизводства
Дела об административных правонарушениях
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

ун. № 759/7224/21

пр. № 3/759/3275/21

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2021 року суддя Святошинського районного суду міста Києва Жмудь Вікторія Олексіївна, розглянувши матеріали, які надійшли з Головного управління Державної інспекції України з питань праці у Київській обл., про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Прилуки Чернігівської обл., громадянка України, номер картки фізичної особи - платника податків НОМЕР_1 , яка працює головним бухгалтером КП «Центр організації дорожнього руху», ЄДРПОУ 32955518, юридична адреса: 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 19А, проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

ВСТАНОВИЛА:

ОСОБА_1 , обіймаючи посаду головного бухгалтера КП «Центр організації дорожнього руху», ЄДРПОУ 32955518, юридична адреса: 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 19А, допустила порушення вимог законодавства про працю.

Так, у порушення вимог ч. 1 ст. 116 КЗпП України при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред`явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум. При звільненні працівників виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації не проводиться в день звільнення. Так, відповідно до наказу № 158-К від 09.12.2020 був звільнений, за угодою сторін, ОСОБА_2 , але розрахункові кошти він отримав 11.12.2020, що підтверджується платіжною відомістю від 09.12.2020 за № 00000000180. Своїми діями ОСОБА_1 вчинила правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 41 КУпАП.

У судове засідання ОСОБА_1 , будучи неодноразово належним чином повідомленою про дату та час розгляду справи, не з`явилась. Жодних клопотань на адресу суду не надходило.

Слід зазначити, що відповідно до положень ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України» та ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

У своїх рішеннях ЄСПЛ визначає правові підходи щодо розуміння порушення права особи на участь у судовому розгляді як з точки зору принципу процесуальної рівності, так й самої процесуальної поведінки сторони провадження, та наголошує, що сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатись про стан відомого їм судового провадження («Олександр Шевченко проти України», «Трух проти України», «Пономарьов проти України»).

За таких обставин, враховуючи принцип судочинства, яким визнано пріоритет публічного інтересу над приватним, суддя вважає за можливе провести розгляд справи за відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, оскільки безпідставне умисне затягування справи нівелює завдання КУпАП, яким є охорона конституційного ладу України, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції, законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов`язків, відповідальності перед суспільством (стаття 1 КУпАП).

Також слід зазначити, що положення ст. 268 КУпАП не містять заборони щодо розгляду справи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 41 КУпАП, без обов`язкової присутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності.

Ретельно дослідивши матеріали справи про адміністративне правопорушення, а саме: протокол про адміністративне правопорушення № КВ10/54/АВ/П/ПТ від 22.01.2021, який складений стосовно ОСОБА_1 ; акт інспекційного відвідування планового (позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду № КВ 10/54/АВ від 22.01.2021; копію розрахункового листа за грудень 2020 рік; копію списку перерахованої З/П, суддя дійшла такого висновку.

Згідно зі ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Положеннями ст. 7 КУпАП передбачено, що ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв`язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом. Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності. Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом. Додержання вимог закону при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення забезпечується систематичним контролем з боку вищестоящих органів і посадових осіб, правом оскарження, іншими встановленими законом способами.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Згідно зі ст. 245 КУпАП завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об`єктивне з`ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови.

Положеннями ст. 251 КУпАП передбачено, що доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, речовими доказами, іншими документами тощо.

Відповідно до положень ст. 280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з`ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з`ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Положеннями ч. 1 ст. 41 КУпАП встановлена адміністративна відповідальність за порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, терміну надання посадовими особами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та фізичними особами - підприємцями працівникам, у тому числі колишнім, на їхню вимогу документів стосовно їх трудової діяльності на даному підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи - підприємця, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), визначеного Законом України "Про звернення громадян", або надання зазначених документів, що містять недостовірні дані, порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, а також інші порушення вимог законодавства про працю.

Тобто, з вказаних норм вбачається, що притягнення особи до адміністративної відповідальності, можливе лише за наявності події адміністративного правопорушення та вини особи у його вчиненні, яка підтверджені належними доказами.

У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_1 , обіймаючи посаду головного бухгалтера КП «Центр організації дорожнього руху», ЄДРПОУ 32955518, юридична адреса: 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 19А, допустила порушення вимог законодавства про працю, а саме: порушення вимог ч. 1 ст. 116 КЗпП України, при звільненні працівників виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації не проводиться в день звільнення.

Таким чином, враховуючи, що по справі зібрано достатньо доказів, які у своїй сукупності не викликають сумнівів у своїй достовірності і допустимості та які підтверджують вчинення ОСОБА_1 адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 41 КУпАП є всі підстави для притягнення її до адміністративної відповідальності та накладення на неї адміністративного стягнення у межах, установлених у санкції ч. 1 ст. 41 КУпАП.

Разом з тим, відповідно до п. 7 ст. 247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю у зв`язку з закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених ст. 38 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 38 КУпАП, якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення.

Як вбачається з матеріалів справи адміністративне правопорушення було вчинене ОСОБА_1 22.01.2021, протокол складено 22.01.2021 року.

Відповідно до вхідного штемпелю матеріали справи стосовно ОСОБА_1 надійшли до суду лише 08.04.2021, тобто фактично за тиждень до закінчення строків, передбачених ст. 38 КУпАП.

З огляду на вищенаведене, провадження в справі про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 41 КУпАП, стосовно ОСОБА_1 підлягає закриттю у зв`язку з закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених ст. 38 цього Кодексу.

Керуючись ст. 19 Конституції України, ч. 1 ст. 9, ст. 38, п. 7 ст. 247, ст. 245, 251, 252, 254, 280, 283-285, 294 КУпАП, суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Провадження в справі про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 41 КУпАП, стосовно ОСОБА_1 закрити на підставі п. 7 ст. 247 КУпАП - у зв`язку з закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених ст. 38 цього Кодексу.

Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення. Апеляційна скарга подається до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд міста Києва.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Суддя Святошинського

районного суд міста Києва В.О. Жмудь

Часті запитання

Який тип судового документу № 96978639 ?

Документ № 96978639 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 96978639 ?

Дата ухвалення - 06.05.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 96978639 ?

Форма судочинства - Справи про адміністративні правопорушення

В якому cуді було засідання по документу № 96978639 ?

В Святошинский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 96960674
Следующий документ : 96978680