Постановление суда № 96494511, 22.04.2021, Окружной административный суд города Киева

Дата принятия
22.04.2021
Номер дела
640/11165/21
Номер документа
96494511
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1

У Х В А Л А

про відкриття спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні)

22 квітня 2021 року м. Київ№ 640/11165/21Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Аблов Є.В., розглянувши позовну заяву і додані до неї матеріали

за позовомОСОБА_1 доГоловного управління пенсійного фонду України в м. Києві провизнання дій протиправними, зобов`язання вчинити певні дії,- У С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 (далі по тексту - позивач, ОСОБА_1 ) звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з адміністративним позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві (далі по тексту - відповідач -1, ГУ ПФУ в м. Києві) в якому просить:

- визнати протиправною бездіяльність Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві щодо не виплати недоплаченої пенсії ОСОБА_1 (РНОКПП - НОМЕР_1 );

- стягнути з Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві за рахунок Державного бюджету України шляхом списання коштів з єдиного казначейського рахунку на користь ОСОБА_1 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) недоплаченої пенсії в сумі 77651,45 грн. за період з 01.01.2018 по 21.01.2020;

- стягнути з Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві за рахунок Державного бюджету України шляхом списання коштів з єдиного казначейського рахунку на користь ОСОБА_1 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) компенсацію втрати частини доходів у зв`язку з порушенням строків їх виплати в сумі - 5602,45 грн.

Відповідно до частини дев`ятої статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу.

Пунктом 2 частини першої статті 263 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що суд розглядає за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні) справи щодо оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг.

Згідно з частиною третьою статті 263 Кодексу адміністративного судочинства України у справах, визначених частиною першою цієї статті, заявами по суті справи є позов та відзив.

Крім того, суд зазначає, що частиною четвертою статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що суд вживає визначені законом заходи, необхідні для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

За правилами частини третьої статті 80 Кодексу адміністративного судочинства України, про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.

Частиною шостою вказаної статті передбачено, що будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Беручи до уваги викладене, з метою повного та всебічного з`ясування обставин справи, суд вважає за необхідне витребувати від Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві копію пенсійної справи позивача.

Крім того, як вбачається з матеріалів справи, позивач просить суд залучити Державну казначейську службу України в якості третьої особи.

Відповідно до частин другої, п`ятої статті 49 Кодексу адміністративного судочинства України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов`язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням учасників справи. Якщо адміністративний суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до судового розгляду встановить, що судове рішення може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, не має наслідком розгляд адміністративної справи спочатку.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі. Ухвала за наслідками розгляду питання про вступ у справу третіх осіб окремо не оскаржується. Заперечення проти такої ухвали може бути включено до апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду, прийняте за результатами розгляду справи.

Виходячи з системного тлумачення положень статті 49 Кодексу адміністративного судочинства України треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, підлягають залученню до участі у справі, якщо зміст судового рішення у справі безпосередньо може вплинути на обсяг їх прав, свободи, інтереси або обов`язків.

Дослідивши матеріали справи в межах вирішення клопотання позивача про необхідність залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, беручи до уваги предмет спору, судом не встановлено обґрунтованих підстав для його задоволення.

Так, позивач не зазначив, на стороні позивача чи відповідача Державна казначейська служба України має бути залучена судом до участі у справі в якості третьої особи.

Крім того, позивач не обґрунтував вплив рішення суду на права та обов`язки Державної казначейської служби України.

Враховуючи викладене, керуючись пунктом 20 частини першої статті 4, статтями 49, 80, 160-162, 171, 257, 260, 261-263 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

У Х В А Л И В:

1. У задоволенні клопотання ОСОБА_1 про залучення до участі у справі третьої особи - відмовити.

2.Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження в адміністративній справі №640/11165/21 за позовом ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) до Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві (код ЄДРПОУ 42098368, 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 16) про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити дії.

3. Справа буде розглядатись одноособово суддею Абловим Є.В. в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання (у письмовому провадженні).

4.Запропонувати відповідачу у п`ятнадцятиденний строк з дня вручення копії ухвали про відкриття провадження у справі подати до Окружного адміністративного суду міста Києва відзив на позовну заяву, відповідні докази, на які він посилається при його обґрунтуванні проти наведених позивачем обставин та правових підстав позову, оформлений відповідно до положень частин другої-четвертої статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України та докази надіслання (надання) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

5. Зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України в місті Києві (код ЄДРПОУ 42098368, 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 16) подати до Окружного адміністративного суду міста Києва суду копію пенсійної справи ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

6. Копію ухвали про відкриття провадження направити особам, які беруть участь у справі шляхом надсилання повістки рекомендованою кореспонденцією (листом, телеграмою) або, за наявності в особи офіційної електронної адреси, шляхом надсилання повістки на офіційну електронну адресу.

7.Попередити осіб, які беруть участь у справі, що кожен доказ має бути засвідчений відповідно до пункту 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації «Вимоги до оформлювання документів» (ДСТУ 4163 - 2003), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07 квітня 2003 року №55.

8. Роз`яснити відповідачу, що відповідно до пункту 12 частини дев`ятої статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України наявні в суді матеріали, які підлягають врученню суб`єкту владних повноважень як стороні, відповідач може отримати лише безпосередньо у суді.

9. Інформацію по справі можна отримати на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud2670/.

Ухвала в частині порушення правил підсудності відповідно до пункту 5 частини першої статті 294 Кодексу адміністративного судочинства України може бути оскаржена в апеляційному порядку за правилами, встановленими статтями 293-297 Кодексу адміністративного судочинства України. В іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до частини другої статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, під час розгляду справи в письмовому провадженні, набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Суддя Є.В. Аблов

Часті запитання

Який тип судового документу № 96494511 ?

Документ № 96494511 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 96494511 ?

Дата ухвалення - 22.04.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 96494511 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 96494511 ?

В Окружной административный суд города Киева
Предыдущий документ : 96494510
Следующий документ : 96494513