Постановление суда № 96040511, 06.04.2021, Хозяйственный суд Хмельницкой области

Дата принятия
06.04.2021
Номер дела
924/50/21
Номер документа
96040511
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_______________

УХВАЛА

"06" квітня 2021 р. Справа № 924/50/21

м. Хмельницький

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Виноградової В.В.,

за участю секретаря судового засідання Баськової Л.В., розглянувши матеріали справи

за позовом приватного підприємства “Будкомплект”, м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області

до Департаменту житлово-комунального господарства Кам`янець-Подільської міської ради, м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області

про стягнення 413766,31 грн заборгованості

за участю представників:

позивача: Аветян А.Г. - згідно з ордером

відповідача: Колєнкова В.Я. - заступник завідувача відділу супроводу

Ухвала постановляється 06.04.2021, оскільки в судовому засіданні 25.03.2021 постановлено ухвалу про оголошення перерви.

У засіданні оголошено вступну і резолютивну частини ухвали.

встановив: приватне підприємство «Будкомплект», м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області звернулось до суду з позовом про стягнення з Департаменту житлово-комунального господарства Кам`янець-Подільської міської ради, м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області 413766,31 гривень заборгованості за договором №554 від 28.09.2020 на капітальний ремонт вулиці Соборна в місті Кам`янець-Подільському Хмельницької області .

Ухвалою суду від 27.01.2021 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі, призначено підготовче засідання на 16.02.2021, яке було відкладено на 01.03.2021 та 10.03.2021.

Ухвалою суду від 10.03.2021 підготовче провадження у справі закрито, справу призначено до судового розгляду по суті у судовому засіданні на 25.03.2021, у якому оголошено перерву до 06.04.2021.

Обґрунтовуючи позов, позивач зазначає, що відповідачем не виконано обов`язку з оплати робіт за договором №554 від 28.09.2020 на капітальний ремонт вулиці Соборна в місті Кам`янець-Подільському Хмельницької області. Як на правову підставу позову посилається на положення ст. ст. 525, 526, 530, 612, 625, 629, 837, 843, 854, 875, 882 ЦК України, ст. ст. 193 ГК України, ст. ст. 2, 23, 48 Бюджетного кодексу України, ст. 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

У відзиві (вх. номер від 15.02.2021) відповідач повідомив, що неодноразово подавав фінансовому управлінню службові листи із проханням про фінансування, включаючи статтю по капітальному ремонту вул. Соборна на суму 413766,31 грн, однак коштів на свій реєстраційний рахунок не отримував. Зазначив, що не відмовлявся в односторонньому порядку від умов договору, зокрема, від оплати виконаних підрядником будівельних робіт. Водночас звертає увагу, що при здійсненні оплати відповідач як головний розпорядник коштів (в розумінні Бюджетного кодексу України) повинен дотримуватись вимог як цивільного, так і бюджетного законодавства. Департамент ЖКГ повідомляв про відсутність бюджетного фінансування, тобто про відсутність фактичних надходжень бюджетних коштів на реєстраційний рахунок, за яким були передбачені призначення на капітальний ремонт вул. Соборна. Не оспорює факту наявності відповідних бюджетних призначень у сумі, зазначеній в договорі, але звертає увагу, що фактичного надходження коштів не відбулось. Зауважив, що як замовник та головний розпорядник коштів вжив та вживає всіх залежних від нього заходів щодо належного виконання своїх зобов`язань за договором.

У відповіді на відзив (від 24.02.2021) позивач звернув увагу на те, зокрема, що надані відповідачем листи не містять відповідних реквізитів адресата та не відповідають формі розпорядження про виділення коштів, передбаченого в додатку №20 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2012 №938, не містять підтвердження направлень до відповідного органу Державної Казначейської служби України, а відповідно не можуть підтверджувати їх отримання органами казначейства. Будь-яких підтверджень щодо того, що органи казначейства відмовилися перераховувати кошти за виконання фінансового зобов`язання за договором, матеріали справи не містять. Зауважив, що відповідачем не підтверджено відсутності коштів на власному рахунку.

Відповідач у додаткових письмових поясненнях (від 10.03.2021), запереченнях (від 12.03.2021) зазначив, що фінансове управління Кам`янець-Подільської міської ради як місцевий фінансовий орган підтвердило отримання листів відповідача щодо погодження фінансових зобов`язань. Повідомив, що розпорядження про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, на які посилається відповідач, готують місцеві фінансові органи та затверджує голова органу місцевого самоврядування. Відповідач як один з головних розпорядників бюджетних коштів ради подає документи для підготовки таких розпоряджень. Стверджує, що відповідач не подавав органам Казначейства документи щодо проведення оплати, оскільки фінансове управління не видавало відповідного розпорядження. У грудні 2020 року руху коштів по цьому рахунку не було. Повідомив про створення комісії з перевірки законності вжитих заходів та проведених робіт щодо реконструкції частини вулиці Соборної у м. Кам`янці-Подільському.

Представниками сторін подано заяву (від 02.04.2021), у якій повідомили про укладення між сторонами мирової угоди на підставі ст. 192 ГПК України та просять затвердити мирову угоду від 02.04.2021, закрити провадження у справі. Також зазначили, що наслідки затвердження мирової угоди сторонам відомі і зрозумілі. До заяви додано підписану сторонами мирову угоду від 02.04.2021 такого змісту:

"Мирова угода

у справі №924/50/21

про стягнення заборгованості у розмірі 413 766 грн. 31 коп.

з Департаменту житлово-комунального господарства Кам`янець-Подільської міської ради

м. Кам`янець-Подільський « 02» квітня 2021 року

Приватне підприємство «БудКомплект» (код ЄДРПОУ: 31344813), в особі директора Конюшенка Андрія Олександровича, який діє на підставі статуту підприємства (надалі - ПП «БудКомплект»), з однієї сторони, та Департамент житлово-комунального господарства Кам`янець-Подільської міської ради (код ЄДРПОУ: 03356364), в особі в.о. директора Департаменту, заступника директора Департаменту, завідувача відділу благоустрою та дорожнього господарства Департаменту житлово-комунального господарства Кам`янець-Подільської міської ради Боднара Олександра Анатолійовича, який діє на підставі Положення про Департамент (надалі - Департамент) з іншої сторони, (надалі разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона),

що є відповідно Позивачем та Відповідачем у справі №924/50/21 про стягнення заборгованості за договором №554 від 28.09.2020 на капітальний ремонт вулиці Соборна в місті Кам`янець-Подільському Хмельницької області у розмірі 413766 (чотириста тринадцять тисяч сімсот шістдесят шість) гривень 31 копійок, яка розглядається Господарським судом Хмельницької області, з урахуванням намірів Сторін щодо врегулювання судового спору, дійшли принципової згоди щодо врегулювання спору на підставі взаємних поступок, у зв`язку з чим домовились укласти цю Мирову угоду (надалі - Мирова угода) та дійшли взаємної згоди про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Предметом цієї Мирової угоди є взаємні поступки та домовленість Сторін щодо врегулювання спору, що розглядається у Господарському суді Хмельницької області у справі №924/50/21 за позовом ПП «БудКомплект» до Департаменту житлово-комунального господарства Кам`янець-Подільської міської ради про стягнення заборгованості за договором на капітальний ремонт та стосується прав та обов`язків сторін.

1.2. Відповідач (Департамент) визнає заборгованість перед Позивачем (ПП «БудКомплект») у розмірі 413766 (чотириста тринадцять тисяч сімсот шістдесят шість) гривень 31 копійок за Договором №554 від 28.09.2020 на капітальний ремонт вулиці Соборна в місті Кам`янець-Подільському Хмельницької області та зобов`язується її сплатити у порядку та у строки, передбачені Розділом 2 даної Мирової угоди.

1.3. Заборгованість за Договором №554 від 28.09.2020 у розмірі 413766 (чотириста тринадцять тисяч сімсот шістдесят шість) гривень 31 копійок підтверджується підписаним з обох Сторін актом приймання виконаних будівельних робіт №2 від 14.12.2020.

1.4. З метою реалізації умов даної Мирової угоди, Позивач відмовляється від стягнення з Відповідача компенсації сплаченого судового збору та витрат на професійну правничу допомогу.

1.5. Позивач та Відповідач гарантують, що після підписання цієї Мирової угоди вони у межах прав, наданих їм як Позивачу та Відповідачу, вживатимуть всіх заходів, спрямованих на закінчення провадження у справі №924/50/21.

1.6. Позивач визнає наявність у нього обов`язку безоплатно в рамках гарантійних зобов`язань передбачених Договором №554 від 28.09.2020 на капітальний ремонт вулиці Соборна в місті Кам`янець-Подільському Хмельницької області виконати заміну фігурних елементів мощення, що мають деформацію та заповнити шви між фігурними елементами мощення.

1.7. Позивач та Відповідач зобов`язуються, що після підписання даної Мирової угоди та виконання її умов відмовляються від всіх претензій, майнових вимог, а також всіх спорів, що виникли або можуть виникнути щодо виконання умов Договору №554 від 28.09.2020 на капітальний ремонт вулиці Соборна в місті Кам`янець-Подільському Хмельницької області, окрім гарантійних зобов`язань Позивача, передбачених у розділі VIII Договору №554 від 28.09.2020 на капітальний ремонт вулиці Соборна в місті Кам`янець-Подільському Хмельницької області, а саме:

1.7.1. Позивач гарантує можливість експлуатації об`єкта відповідно до умов даного Договору протягом десяти років;

1.7.2. Позивач відповідає за дефекти, виявлені впродовж гарантійного строку. Перебіг гарантійного строку експлуатації об`єкта, на якому виконані роботи за Договором, розпочинається з дати підписання останнього акта приймання-передачі виконаних робіт (об`єкта) Сторонами Договору (14.12.2020) і продовжується на строк, впродовж якого об`єкт, на якому виконані роботи, не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Позивач;

1.7.3. Позивач зобов`язаний за свій рахунок та своїми силами усувати недоліки, що виявлені протягом гарантійного терміну.

1.7.4. Відповідач, у разі виявлення недоліків, відповідальність за які несе Позивач, на об`єкті виконання робіт впродовж гарантійного строку, визначеного у п. 8.1. Договору та п. 1.7.1. Мирової угоди, зобов`язаний без затримки сповістити про це Позивача і запросити його для складання протягом 7 робочих днів відповідного акта з визначенням в ньому порядків і термінів усунення виявлених недоліків.

1.7.5. У випадку відмови Позивача взяти участь у складанні вказаного акта або не направлення свого представника, Відповідач має право самостійно скласти такий акт і надати його Позивачу для усунення ним недоліків. Якщо Позивач не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені актом терміни, Відповідач може зробити це в односторонньому порядку або запросити іншу особу із компенсацією витрат на виконання цих робіт за рахунок Позивача.

2. РОЗМІР ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ`ЯЗАНЬ

2.1. Відповідач з метою мирного врегулювання спору зобов`язується сплатити (перерахувати) грошові кошти у розмірі 413766 (чотириста тринадцять тисяч сімсот шістдесят шість) гривень 31 копійок на рахунок Позивача, що визначений у п. 5 даної Мирової угоди в строк до 30 квітня 2021 року.

2.2. Позивач, з метою мирного врегулювання спору погоджується прийняти від Відповідача грошові кошти у розмірі 413766 (чотириста тринадцять тисяч сімсот шістдесят шість) гривень 31 копійок.

2.3. Позивач заявляє що з моменту підписання цієї Мирової угоди не матиме жодних майнових претензій до Відповідача з приводу заборгованості за Договором №554 від 28.09.2020 на капітальний ремонт вулиці Соборна в місті Кам`янець-Подільському Хмельницької області, крім зазначених у Мировій угоді, а також примусового виконання цієї Мирової угоди у випадку невиконання її умов.

2.4. Відповідач має право дострокового погашення узгодженої заборгованості.

2.5. Зобов`язання Відповідача по цій Мировій угоді вважається виконаним належним чином з моменту зарахування відповідної суми грошових коштів, зазначених у п. 2.1. цієї Мирової угоди, на рахунок Позивач, що вказаний в Розділі 5 даної Мирової угоди.

2.6. Позивач, в свою чергу зобов`язується протягом встановленого гарантійного терміну експлуатації об`єкта за Договором №554 від 28.09.2020 у строк 10 робочих днів з моменту підписання акта, зазначеного у пункті 8.4 Договору №554 від 28.09.2020 та пункту 1.7.4. Мирової угоди усунути недоліки, зазначити в такому акті.

2.7. Усі виявлені недоліки за Договором №554 від 28.09.2020 Позивач усуває за власний рахунок та своїми силами.

2.8. Позивач має право дострокового усунути недоліки, зазначені у пункті 8.4 Договору №554 від 28.09.2020 та пункту 1.7.4. Мирової угоди.

2.9. Позивач, з метою мирного врегулювання спору, зобов`язується безоплатно в рамках гарантійних зобов`язань передбачених Договором №554 від 28.09.2020 на капітальний ремонт вулиці Соборна в місті Кам`янець-Подільському Хмельницької області виконати заміну фігурних елементів мощення, що мають деформацію та заповнити шви між фігурними елементами мощення в строк до 30 квітня 2021 року.

3. НАСЛІДКИ НЕВИКОНАННЯ МИРОВОЇ УГОДИ

3.1. У разі невиконання умов даної Мирової угоди Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

3.2. У випадку невиконання (неналежного виконання) Відповідачем умов цієї Мирової угоди, вона підлягає примусовому виконанню в порядку, визначеному Господарським процесуальним кодексом України, Законом України «Про виконавче провадження», а також згідно інших вимог чинного законодавства України.

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Сторони однаково розуміють значення і умови цієї мирової угоди та її правові наслідки, волевиявлення сторін є вільним і відповідає їх внутрішній волі.

4.2. Сторони підтверджують, що особи, які підписали від імені сторін цю Мирову угоду, мають всі необхідні повноваження на її підписання та не мають будь-яких застережень та/або обмежень таких повноважень та/або своєї правоздатності, та/або дієздатності стосовно укладення цієї Мирової угоди.

4.3. Позивач і Відповідач заявляють, що ні в процесі укладення цієї Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави.

4.4. Дана Мирова угода підлягає затвердженню Господарським судом Хмельницької області після її підписання Позивачем і Відповідачем та, відповідно, подання до суду.

4.5. Дана Мирова угода набирає чинності з дня її затвердження Господарським судом Хмельницької області та є обов`язковою для виконання Позивачем і Відповідачем, та діє до повного виконання Сторонами своїх обов`язків за даною Мировою Угодою.

4.6. Одностороння відмова від даної Мирової угоди не допускається.

4.7. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов`язки за цією мировою угодою третім особам без письмової згоди іншої Сторони цієї мирової угоди.

4.8. Затвердження Господарським судом Хмельницької області даної Мирової угоди є підставою для закриття провадження у справі №924/50/21.

4.9. Ухвала Господарського суду Хмельницької області у справі №924/50/21 про затвердження даної Мирової угоди є виконавчим документом.

4.10. Мирову угоду укладено українською мовою у 3 (трьох) примірниках: для Позивача, Відповідача та Господарського суду Хмельницької області.

5. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Приватне підприємство "БудКомплект"

Адреса: 32302, Хмельницька обл.

м. Кам`янець-Подільський, вул. Нігинське шосе, 2

Код ЄДРПОУ: 31344813

Р/р: НОМЕР_1 в АТ

«Альфа-Банк», МФО 300346

Тел (03849) 9 14 13

Директор _________ Конюшенко А.О.

Департамент житлово-комунального господарства Кам`янець-Подільської міської ради

Адреса: 32302, Хмельницька обл.

м. Кам`янець-Подільський, вул. Соборна, 5

Код ЄДРПОУ: 03356364

Р/р: UА678201720344241025100030379

Державна казначейська служба України, м. Київ

Тел (03849) 3 17 39

В.о. директора ___ Боднар О.А."

Судом враховується, що відповідно до ч. 2 ст. 14 ГПК України учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 192 ГПК України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, враховуючи те, що подана на затвердження суду мирова угода укладена з метою врегулювання спору і стосується прав та обов`язків сторін цього спору, не порушує чиї-небудь права та охоронювані законом інтереси, суд вважає за необхідне затвердити укладену сторонами мирову угоду від 02.04.2021 в поданій суду редакції.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 231 ГПК України передбачено, що господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

При цьому згідно з ч. 3 ст. 231 ГПК України у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

З огляду на зазначене, у зв`язку з укладенням між сторонами мирової угоди від 02.04.2021, провадження у справі №924/50/21 за позовом приватного підприємства “Будкомплект”, м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області до Департаменту житлово-комунального господарства Кам`янець-Подільської міської ради, м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області про стягнення 413766,31 грн заборгованості підлягає закриттю на підставі п. п. 4, 7 ч. 1 ст. 231 ГПК України.

Керуючись ст. ст. 192, 231, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Затвердити укладену між сторонами мирову угоду такого змісту:

"Мирова угода

у справі №924/50/21

про стягнення заборгованості у розмірі 413 766 грн. 31 коп.

з Департаменту житлово-комунального господарства Кам`янець-Подільської міської ради

м. Кам`янець-Подільський « 02» квітня 2021 року

Приватне підприємство «БудКомплект» (код ЄДРПОУ: 31344813), в особі директора Конюшенка Андрія Олександровича, який діє на підставі статуту підприємства (надалі - ПП «БудКомплект»), з однієї сторони, та Департамент житлово-комунального господарства Кам`янець-Подільської міської ради (код ЄДРПОУ: 03356364), в особі в.о. директора Департаменту, заступника директора Департаменту, завідувача відділу благоустрою та дорожнього господарства Департаменту житлово-комунального господарства Кам`янець-Подільської міської ради Боднара Олександра Анатолійовича, який діє на підставі Положення про Департамент (надалі - Департамент) з іншої сторони, (надалі разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона), що є відповідно Позивачем та Відповідачем у справі №924/50/21 про стягнення заборгованості за договором №554 від 28.09.2020 на капітальний ремонт вулиці Соборна в місті Кам`янець-Подільському Хмельницької області у розмірі 413766 (чотириста тринадцять тисяч сімсот шістдесят шість) гривень 31 копійок, яка розглядається Господарським судом Хмельницької області, з урахуванням намірів Сторін щодо врегулювання судового спору, дійшли принципової згоди щодо врегулювання спору на підставі взаємних поступок, у зв`язку з чим домовились укласти цю Мирову угоду (надалі - Мирова угода) та дійшли взаємної згоди про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Предметом цієї Мирової угоди є взаємні поступки та домовленість Сторін щодо врегулювання спору, що розглядається у Господарському суді Хмельницької області у справі №924/50/21 за позовом ПП «БудКомплект» до Департаменту житлово-комунального господарства Кам`янець-Подільської міської ради про стягнення заборгованості за договором на капітальний ремонт та стосується прав та обов`язків сторін.

1.2. Відповідач (Департамент) визнає заборгованість перед Позивачем (ПП «БудКомплект») у розмірі 413766 (чотириста тринадцять тисяч сімсот шістдесят шість) гривень 31 копійок за Договором №554 від 28.09.2020 на капітальний ремонт вулиці Соборна в місті Кам`янець-Подільському Хмельницької області та зобов`язується її сплатити у порядку та у строки, передбачені Розділом 2 даної Мирової угоди.

1.3. Заборгованість за Договором №554 від 28.09.2020 у розмірі 413766 (чотириста тринадцять тисяч сімсот шістдесят шість) гривень 31 копійок підтверджується підписаним з обох Сторін актом приймання виконаних будівельних робіт №2 від 14.12.2020.

1.4. З метою реалізації умов даної Мирової угоди, Позивач відмовляється від стягнення з Відповідача компенсації сплаченого судового збору та витрат на професійну правничу допомогу.

1.5. Позивач та Відповідач гарантують, що після підписання цієї Мирової угоди вони у межах прав, наданих їм як Позивачу та Відповідачу, вживатимуть всіх заходів, спрямованих на закінчення провадження у справі №924/50/21.

1.6. Позивач визнає наявність у нього обов`язку безоплатно в рамках гарантійних зобов`язань передбачених Договором №554 від 28.09.2020 на капітальний ремонт вулиці Соборна в місті Кам`янець-Подільському Хмельницької області виконати заміну фігурних елементів мощення, що мають деформацію та заповнити шви між фігурними елементами мощення.

1.7. Позивач та Відповідач зобов`язуються, що після підписання даної Мирової угоди та виконання її умов відмовляються від всіх претензій, майнових вимог, а також всіх спорів, що виникли або можуть виникнути щодо виконання умов Договору №554 від 28.09.2020 на капітальний ремонт вулиці Соборна в місті Кам`янець-Подільському Хмельницької області, окрім гарантійних зобов`язань Позивача, передбачених у розділі VIII Договору №554 від 28.09.2020 на капітальний ремонт вулиці Соборна в місті Кам`янець-Подільському Хмельницької області, а саме:

1.7.1. Позивач гарантує можливість експлуатації об`єкта відповідно до умов даного Договору протягом десяти років;

1.7.2. Позивач відповідає за дефекти, виявлені впродовж гарантійного строку. Перебіг гарантійного строку експлуатації об`єкта, на якому виконані роботи за Договором, розпочинається з дати підписання останнього акта приймання-передачі виконаних робіт (об`єкта) Сторонами Договору (14.12.2020) і продовжується на строк, впродовж якого об`єкт, на якому виконані роботи, не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Позивач;

1.7.3. Позивач зобов`язаний за свій рахунок та своїми силами усувати недоліки, що виявлені протягом гарантійного терміну.

1.7.4. Відповідач, у разі виявлення недоліків, відповідальність за які несе Позивач, на об`єкті виконання робіт впродовж гарантійного строку, визначеного у п. 8.1. Договору та п. 1.7.1. Мирової угоди, зобов`язаний без затримки сповістити про це Позивача і запросити його для складання протягом 7 робочих днів відповідного акта з визначенням в ньому порядків і термінів усунення виявлених недоліків.

1.7.5. У випадку відмови Позивача взяти участь у складанні вказаного акта або не направлення свого представника, Відповідач має право самостійно скласти такий акт і надати його Позивачу для усунення ним недоліків. Якщо Позивач не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені актом терміни, Відповідач може зробити це в односторонньому порядку або запросити іншу особу із компенсацією витрат на виконання цих робіт за рахунок Позивача.

2. РОЗМІР ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ`ЯЗАНЬ

2.1. Відповідач з метою мирного врегулювання спору зобов`язується сплатити (перерахувати) грошові кошти у розмірі 413766 (чотириста тринадцять тисяч сімсот шістдесят шість) гривень 31 копійок на рахунок Позивача, що визначений у п. 5 даної Мирової угоди в строк до 30 квітня 2021 року.

2.2. Позивач, з метою мирного врегулювання спору погоджується прийняти від Відповідача грошові кошти у розмірі 413766 (чотириста тринадцять тисяч сімсот шістдесят шість) гривень 31 копійок.

2.3. Позивач заявляє що з моменту підписання цієї Мирової угоди не матиме жодних майнових претензій до Відповідача з приводу заборгованості за Договором №554 від 28.09.2020 на капітальний ремонт вулиці Соборна в місті Кам`янець-Подільському Хмельницької області, крім зазначених у Мировій угоді, а також примусового виконання цієї Мирової угоди у випадку невиконання її умов.

2.4. Відповідач має право дострокового погашення узгодженої заборгованості.

2.5. Зобов`язання Відповідача по цій Мировій угоді вважається виконаним належним чином з моменту зарахування відповідної суми грошових коштів, зазначених у п. 2.1. цієї Мирової угоди, на рахунок Позивач, що вказаний в Розділі 5 даної Мирової угоди.

2.6. Позивач, в свою чергу зобов`язується протягом встановленого гарантійного терміну експлуатації об`єкта за Договором №554 від 28.09.2020 у строк 10 робочих днів з моменту підписання акта, зазначеного у пункті 8.4 Договору №554 від 28.09.2020 та пункту 1.7.4. Мирової угоди усунути недоліки, зазначити в такому акті.

2.7. Усі виявлені недоліки за Договором №554 від 28.09.2020 Позивач усуває за власний рахунок та своїми силами.

2.8. Позивач має право дострокового усунути недоліки, зазначені у пункті 8.4 Договору №554 від 28.09.2020 та пункту 1.7.4. Мирової угоди.

2.9. Позивач, з метою мирного врегулювання спору, зобов`язується безоплатно в рамках гарантійних зобов`язань передбачених Договором №554 від 28.09.2020 на капітальний ремонт вулиці Соборна в місті Кам`янець-Подільському Хмельницької області виконати заміну фігурних елементів мощення, що мають деформацію та заповнити шви між фігурними елементами мощення в строк до 30 квітня 2021 року.

3. НАСЛІДКИ НЕВИКОНАННЯ МИРОВОЇ УГОДИ

3.1. У разі невиконання умов даної Мирової угоди Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

3.2. У випадку невиконання (неналежного виконання) Відповідачем умов цієї Мирової угоди, вона підлягає примусовому виконанню в порядку, визначеному Господарським процесуальним кодексом України, Законом України «Про виконавче провадження», а також згідно інших вимог чинного законодавства України.

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Сторони однаково розуміють значення і умови цієї мирової угоди та її правові наслідки, волевиявлення сторін є вільним і відповідає їх внутрішній волі.

4.2. Сторони підтверджують, що особи, які підписали від імені сторін цю Мирову угоду, мають всі необхідні повноваження на її підписання та не мають будь-яких застережень та/або обмежень таких повноважень та/або своєї правоздатності, та/або дієздатності стосовно укладення цієї Мирової угоди.

4.3. Позивач і Відповідач заявляють, що ні в процесі укладення цієї Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави.

4.4. Дана Мирова угода підлягає затвердженню Господарським судом Хмельницької області після її підписання Позивачем і Відповідачем та, відповідно, подання до суду.

4.5. Дана Мирова угода набирає чинності з дня її затвердження Господарським судом Хмельницької області та є обов`язковою для виконання Позивачем і Відповідачем, та діє до повного виконання Сторонами своїх обов`язків за даною Мировою Угодою.

4.6. Одностороння відмова від даної Мирової угоди не допускається.

4.7. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов`язки за цією мировою угодою третім особам без письмової згоди іншої Сторони цієї мирової угоди.

4.8. Затвердження Господарським судом Хмельницької області даної Мирової угоди є підставою для закриття провадження у справі №924/50/21.

4.9. Ухвала Господарського суду Хмельницької області у справі №924/50/21 про затвердження даної Мирової угоди є виконавчим документом.

4.10. Мирову угоду укладено українською мовою у 3 (трьох) примірниках: для Позивача, Відповідача та Господарського суду Хмельницької області.

5. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Приватне підприємство "БудКомплект"

Адреса: 32302, Хмельницька обл.

м. Кам`янець-Подільський, вул. Нігинське шосе, 2

Код ЄДРПОУ: 31344813

Р/р: НОМЕР_1 в АТ

«Альфа-Банк», МФО 300346

Тел (03849) 9 14 13

Директор _________ Конюшенко А.О.

Департамент житлово-комунального господарства Кам`янець-Подільської міської ради

Адреса: 32302, Хмельницька обл.

м. Кам`янець-Подільський, вул. Соборна, 5

Код ЄДРПОУ: 03356364

Р/р: UА678201720344241025100030379

Державна казначейська служба України, м. Київ

Тел (03849) 3 17 39

В.о. директора ___ Боднар О.А.".

Провадження у справі №924/50/21 закрити.

Стягувач: Приватне підприємство "БудКомплект", Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Нігинське шосе, буд. 2 (код 31344813).

Боржник: Департамент житлово-комунального господарства Кам`янець-Подільської міської ради, Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Соборна, буд. 5 (код 03356364).

Ухвала набирає законної сили 06.04.2021.

Строк пред`явлення ухвали до виконання – 06.04.2024.

Ухвала може бути оскаржена у строки та порядку, встановлені ст. ст. 256, 257 ГПК України, з урахуванням п. 17.5 розділу XI "Перехідні положення" ГПК України.

Повний текст ухвали складено 06.04.2021.

Суддя В.В. Виноградова

Видрук. 4 прим.: 1 – до справи, 2 – позивачу (32302, Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Нігинське шосе, 2), 3 – Аветяну А.Г. (01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 40/85, 5-й поверх, каб. 504), 4 – відповідачу (32302, Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Соборна, 5). Всім рек. з пов. про вруч.

Часті запитання

Який тип судового документу № 96040511 ?

Документ № 96040511 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 96040511 ?

Дата ухвалення - 06.04.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 96040511 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 96040511 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 96040511, Хозяйственный суд Хмельницкой области

Судебное решение № 96040511, Хозяйственный суд Хмельницкой области было принято 06.04.2021. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти важные данные об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить важные данные.

Судебное решение № 96040511 относится к делу № 924/50/21

то решение относится к делу № 924/50/21. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 96040510
Следующий документ : 96040512