Решение № 95913697, 31.03.2021, Окружной административный суд города Киева

Дата принятия
31.03.2021
Номер дела
640/3202/20
Номер документа
95913697
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2021 року м. Київ № 640/3202/20

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Арсірія Р.О., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження адміністративну справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Еф Ер Ті-Груп"доГоловного управління Державної податкової служби у м.Києвіпро визнання протиправними дій

Прийняв до уваги наступне

Товариство з обмеженою відповідальністю "Еф Ер Ті-Груп" звернулося до Окружного адміністративного суду міста Києва із позовом до Головного управління Державної податкової служби у м.Києві в якому просить визнати протиправними дії Головного управління Державної податкової служби у місті Києві Державної податкової служби України при оформленні та направленні запиту №11363/10/26-15-05-04-02 від 23.01.2020 про надання інформації (пояснень та їх документальних підтверджень).

Позов обґрунтовано тим, що відповідачами протиправно з порушенням норм податкового законодавства було складено та направлено запит №11363/10/26-15-05-04-02 від 23.01.2020 про надання інформації (пояснень та їх документальних підтверджень).

Ухвалою суду від 12.02.2020 відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

25.03.2020 представником відповідача подано відзив на адміністративний позов. В обґрунтування якого зазначив, що відповідач наділений правом надсилати позивачу запит про надання інформації, що передбачене Податковим кодексом України. Вважає, що оцінка належності запиту та обов`язковості надання відповіді на нього має надаватись судом при вирішенні спору щодо оскарження рішення, прийнятого за результатом направлення запиту та безпосередньо пов`язано з таким запитом. Також зазначає, що оскаржені дії самі по собі не породжують для позивача будь-яких наслідків та не впливають на його права та обов`язки.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва, встановив.

23 січня 2020 року Головне управління ДПС у м.Києві направлено запит №11363/10/26-15-05-04-02 товариству з обмеженою відповідальністю «Еф Ер Ті-Груп» за підписом в.о. заступника начальника Головного управління ДПС у м.Києві І.Якушко «Про надання інформації (пояснень та їх документальних підтверджень).

Так, згідно вказаного запиту, контролюючий орган за результатами отриманої (наявної) податкової інформації (сукупності відомостей і даних) виявлено факти, які свідчать про порушення ТОВ «Еф Ер Ті-Груп» норм податкового законодавства по взаємовідносинах з ТОВ «Люкс Імпекс» за період серпень 2019, ТОВ «Торгово-Виробнича компанія «Техелектро-Трейд» за період серпень 2019 року, ТОВ «Форм Гарант» за період серпень 2019 року. Головне управління ДПС у м.Києві у вищезазначеному запиті просило ТОВ «Еф Ер Ті-Груп» протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання запиту надати інформацію (пояснення та їх документальні підтвердження), що безпосередньо стосуються господарських відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків (їх відображення в обліку і звітності) із ТОВ «ЛЮКС ІМПЕКС» (код 42486575), ТОВ «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ТЕХЕЛЕКТРО-ТРЕЙД» (код 42914855), ТОВ «ФОРМ ГАРАНТ» (код 43004134) за вищезазначені періоди, а також пояснення щодо використання у власній господарській діяльності вищезазначених товарів, придбання яких документально оформлено у відносинах із зазначеними платниками податків.

Позивач, вважаючи дії відповідача щодо звернення із запитом протиправними звернувся до суду з відповідним позовом.

При вирішенні спору суд виходив з наступного.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі ПК України) регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства. Цим Кодексом визначаються функції та правові основи діяльності контролюючих органів, визначених пунктом 41.1 статті 41 цього Кодексу, та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Відповідно до абз.1-2 п.73.3 ст.73 ПК України контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб`єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Такий запит підписується керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу і повинен містити:

1) підстави для надіслання запиту відповідно до цього пункту, із зазначенням інформації, яка це підтверджує;

2) перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати;

3) печатку контролюючого органу.

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб`єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи; 2) для визначення відповідності умов контрольованої операції принципу витягнутої руки під час здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до статті 39 цього Кодексу та/або для визначення рівня звичайних цін у випадках, визначених цим Кодексом; 3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків; 4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків: податкової накладної покупцю або про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов`язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 цього Кодексу, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування; акцизної накладної покупцю або про порушення порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної; 5) у разі проведення зустрічної звірки; 6) в інших випадках, визначених цим Кодексом (абз. 3 п.73.3 ст.73 ПК України).

Згідно з абз.15, 16 п.73.3 ст.73 ПК України запит вважається належним чином врученим, якщо його надіслано у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

Платники податків та інші суб`єкти інформаційних відносин зобов`язані подавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження (крім проведення зустрічної звірки) протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом).

Абзацом 18 пункту 73.3 статті 73 ПК України у разі якщо запит складено з порушенням вимог, визначених абзацами першим п`ятим цього пункту, платник податків звільняється від обов`язку надавати відповідь на такий запит.

З аналізу наведених норм, суд дійшов висновку, що контролюючі органи мають право звернутися до платників податків із письмовим запитом про подання інформації, який підписується керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу та повинен містити підстави для надіслання запиту відповідно до цього пункту, із зазначенням інформації, яка це підтверджує, перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати, а також печатку контролюючого органу. Платники податків зобов`язані подавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту, проте у разі якщо запит складено з порушенням вимог ПК України, то платник податків звільняється від обов`язку надавати відповідь на такий запит.

Відповідно до абз.20 п.73.3 ст.73 ПК України порядок отримання інформації контролюючими органами за їх письмовим запитом визначається Кабінетом Міністрів України.

Порядок періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.12 2010 №1245 (далі - Порядок №1245).

Порядок №1245 визначає процедуру періодичного подання органам державної податкової служби суб`єктами інформаційних відносин або подання за письмовим запитом таких органів податкової інформації.

Податкова інформація - сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб`єктами інформаційних відносин у процесі діяльності і необхідні для реалізації покладених на органи державної податкової служби завдань і функцій (п.1 Порядку №1245).

Відповідно до п.10 Порядку №1245 запит щодо отримання податкової інформації від платників податків та інших суб`єктів інформаційних відносин оформляється на бланку органу державної податкової служби та підписується керівником (заступником керівника) зазначеного органу. У запиті зазначаються: посилання на норми закону, відповідно до яких орган державної податкової служби має право на отримання такої інформації; підстави для надіслання запиту; опис інформації, що запитується, та в разі потреби перелік документів, що її підтверджують.

Згідно з п.16 Порядку №1245 у разі коли запит складено з порушенням вимог, визначених у пунктах 9 і 10 цього Порядку, суб`єкт інформаційних відносин звільняється від обов`язку надавати відповідь на такий запит.

Таким чином, єдиним правовим наслідком складання та направлення контролюючим органом на адресу позивача письмового запиту про подання інформації є виникнення обов`язку в останнього подати інформацію, визначену у запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження, при цьому у випадку, якщо запит складено з порушенням вимог чинного законодавства відповідний обов`язок у платника податків не виникає.

В оскаржуваному запиті відповідач посилається на підпункт пп.16.1.5, 16.1.7 п.16.1 ст.16, пп.20.1.2 п.20.1 ст.20, п.п.73.3 ст.73, п.п.78.1.4 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України, як на підставу його складання, а також звертає увагу на те, що відповідно до п.47.1 ст.47 Податкового кодексу України платники податків та їх посадові особи несуть відповідальність за недостовірність інформації, наведеної у податковій звітності; п.73.3 ст. 73 Податкового кодексу України, запит вважається належним чином врученим, якщо його надіслано в порядку, визначеному ст.42 Податкового кодексу України; пп.78.1.4 п.78.1 ст. 78 Податкового кодексу України ненадання пояснень та їх документальних підтверджень, є підставою для проведення контролюючим органом документальної позапланової перевірки платника податків.

Відповідно до пп.19-1.1.1, 19-1.1.2 п.19-1.1 ст. 19-1 ПК України контролюючі органи виконують такі функції, крім особливостей, передбачених для державних податкових інспекцій статтею 19-3 цього Кодексу, зокрема, здійснюють адміністрування податків, зборів, платежів, у тому числі проводять відповідно до законодавства перевірки та звірки платників податків; контролюють своєчасність подання платниками податків та платниками єдиного внеску передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків та інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів), своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати податків, зборів, платежів.

Згідно з пп.20.1.2 п.20.1 ст.20 ПК України контролюючі органи мають право для здійснення функцій, визначених законом, отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, усіх форм власності у порядку, визначеному законодавством, довідки, копії документів, засвідчені підписом платника або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності), про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов`язану з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансову і статистичну звітність у порядку та на підставах, визначених законом.

Запит Головного управління ДПС у м.Києві «Про надання інформації (пояснень та їх документальних підтверджень) № 11363/10/26-15-05-04-02 від 23.01.2020, містить підстави для надіслання такого запиту, перелік інформації яка запитується та документи які пропонується надати.

Також, запит містить усі обов`язкові реквізити та печатку контролюючого органу.

Суд звертає увагу на те, що діяльність податкового органу та його посадових осіб щодо складання та направлення запиту на адресу платника податків є лише службовою діяльністю посадових осіб податкового органу спрямованою на отримання інформації, необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та документального підтвердження такої інформації, з огляду на що, не створює жодних правових наслідків для суб`єкта господарювання та не змінює стану його суб`єктивних прав, оскільки сама по собі не породжує настання будь-яких юридичних наслідків та не впливає на права та обов`язки суб`єкта господарювання.

Висновки аналогічного характеру містяться в постановах Верховного Суду від 22.08.2018 у справі №826/5022/16 та від 22.08.2019 у справі №804/15668/14, які в силу вимог ч.5 ст. 242 КАС України, враховуються судом при виборі та застосуванні норми права до спірних правовідносин.

У сукупності викладених обставин, суд дійшов висновку, що спірний запит не породжує для позивача настання будь-яких юридичних наслідків та не впливає на його права та обов`язки, а тому позовні вимоги щодо визнання неправомірним та скасування даного запиту відповідача не можуть бути визнані такими, що спрямовані на захист та відновлення порушених прав та інтересів позивача.

Згідно з ч. 1 ст. 77 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Враховуючи наведене, позивачем на підставі належних та допустимих доказів не доведено обставини на яких ґрунтуються його вимоги, а відповідачем доведено правомірність своїх дій, відтак позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Еф Ер Ті-Груп» є не обґрунтованими та до задоволення не підлягають.

Підстави для розподілу судових витрат відповідно до ст. 139 КАС України відсутні.

Керуючись ст. ст. 19, 22, 25,72-77, 90, 139, 241-246, 250, 262 пп. пп. 15.5 п. 15 розділу VІІ Перехідні положення КАС України, суд

ВИРІШИВ:

В задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Еф Ер Ті-Груп» - відмовити повністю.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Еф Ер Ті-Груп" (вул.Магніторська,1, літ.В, оф.1, Київ, 02660, код ЄДРПОУ 36259073)

Головне управління Державної податкової служби м.Києві (вул.Шолуденка 33/19,Київ, 04116, код ЄДРПОУ 43141267)

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення до Шостого апеляційного адміністративного суду через Окружний адміністративний суд міста Києва.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя Р.О. Арсірій

Часті запитання

Який тип судового документу № 95913697 ?

Документ № 95913697 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 95913697 ?

Дата ухвалення - 31.03.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 95913697 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 95913697 ?

В Окружной административный суд города Киева
Предыдущий документ : 95913696
Следующий документ : 95913698