Приговор № 95474288, 23.11.2020, Голосеевский районный суд города Киева

Дата принятия
23.11.2020
Номер дела
752/20845/20
Номер документа
95474288
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

справа № 752/20845/20

провадження №: 1-кс/752/8486/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.11.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Мазур Ю.Ю., за участю секретаря Воробйова І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури Ладного І.О. у кримінальному провадженні №42020100000000389, відомості щодо якого внесені 03.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації та документів, що стали підставами для організації та проведення добору з призначення на посади державної служби, а саме: на посади Начальника Відділу з питань запобігання та виявлення корупції; Директора Департаменту організації митного контролю та митного оформлення; Начальника Управління власної безпеки; Директора Департаменту правового забезпечення; Директора Департаменту організаційно-інформаційного забезпечення роботи служби; Директора Департаменту протидії митним правопорушенням та контрабанді; Директора Департаменту управління та розвитку персоналу; Директора Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер; Директора Департаменту таргетингу та профілювання митних ризиків; Начальника Управління організації митного аудиту; Начальника Управління митної статистики, за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення у повному обсязі їх належним чином завірених копій, у тому числі: до усіх документів, які стали підставами для організації та проведення добору на вищевказані посади державної служби (накази, розпорядження, протоколи, листи, подання, вказівки); списків кандидатів на посади з усіма документами, що ними надавались; підстав, які слугували для відмови кандидатам у прийнятті документів для участі у доборі; інформації про час та місце проведення співбесід; підстав, які слугували для відмови кандидатам для участі у співбесіді; критерій розгляду Уповноваженою особою інформації, отриманої відповідно до абзацу першого пункту 19 Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 №290 стосовно кандидатів на посади для допуску їх до співбесіди; у разі не допуску до співбесіди надати по кожному з таких кандидатів інформацію, якою керувалась Уповноважена особа під час визначення кандидатів для допуску/не допуску до співбесід щодо невідповідності ключовим вимогам для кандидатів на заміщення вакантних посад державної служби або невідповідності професійним якостям та досягненням кандидатів, або інші причини/інформація, яка стала підставою для недопущення кандидатів до співбесід; інформації щодо повідомлення кандидатів про час та місце проведених співбесід; подання суб`єкту призначення за результатами проведення співбесіди кандидатів; контрактів, укладених з переможцями; результатів проведених доборів на вказані посади, наказів про призначення на посади за результатами проведених доборів; інформації щодо дати розміщення результатів проведених доборів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2.; інформації по кожному з кандидатів для участі у доборах з призначення на посади державної служби, оголошеними ІНФОРМАЦІЯ_1 у серпні поточного року; особових справ співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , а також директора Департаменту протидії митним правопорушенням та контрабанді ОСОБА_3 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій вказаних документів, а також до доступу особистого кабінету (логін та пароль) на Єдиному порталі вакансій ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою перевірки всіх поданих кандидатами документів для участі у доборах на вищевказані посади державної служби.

В якості обґрунтувань прокурор зазначив, що У процесуальному керівництві Київської міської прокуратури перебуває кримінальне провадження №42020100000000389, відомості щодо якого внесені 03.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи в інтересах інших осіб, вчиняють зловживання своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки.

26.08.2020 Державною митною службою на Єдиному порталі вакансій ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщення наказу (розпорядження) та ключових вимог для кандидатів на заміщення вакантних посад та добір на посади державної служби, а саме: Начальник Відділу з питань запобігання та виявлення корупції; Директор Департаменту організації митного контролю та митного оформлення; Начальник Управління власної безпеки; Директор Департаменту правового забезпечення; Директор Департаменту організаційно-інформаційного забезпечення роботи служби; Директор Департаменту протидії митним правопорушенням та контрабанді; Директор Департаменту управління та розвитку персоналу; Директор Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер; Директор Департаменту таргетингу та профілювання митних ризиків; Начальник Управління організації митного аудиту; Начальник Управління митної статистики.

Нормативно-документальне забезпечення проведення процедури добору регламентується Постановою Кабінету Міністрів України №290 від 22.04.2020 «Про деякі питання призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2 » та відповідним Порядком.

Також, встановлено, що відповідальними особами від ІНФОРМАЦІЯ_1 за організацію добору виступали ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Аналізом офіційно оприлюднених Національним агентством України з питань державної служби та засобами масової інформації відомостей щодо проведення доборів з призначення на посади державної служби, оголошеними наказами ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.08.2020 №№ 346, 347 встановлено, що до участі в конкурсі (до співбесіди) допускався лише один претендент із наявних кандидатів, що свідчить про можливі факти зловживань з боку співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою призначення на вакантні керівні посади визначених осіб.

15.10.2020 року в рамках даного кримінального провадження з метою встановлення фактичних обставин вчинення злочину було підготовлено та направлено запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою отримання інформації та належним чином завірених копій усіх документів, що стали підставами для організації та проведення добору з призначення на вказані вище посади державної служби.

У той же час, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отриманий запит проігноровано, відповідні відомості та копії документів не надано.

Враховуючи вищевикладене, отримання відомостей надасть можливість з`ясувати всі обставини справи у даному провадженні, з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а тому виникла необхідність в отриманні копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані речі та документи, а також, в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності прокурора та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.10.2020 надано доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення копій документів, а тому в цій частині, слід відмовити, окрім надання доступу до особистого кабінету, у тому числі до логіну та паролю, на Єдиному порталі вакансій ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою перевірки всіх поданих кандидатами документів для участі у доборах на вищевказані посади державної служби.

Разом з тим, прокурором не в повній мірі доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим особам, які не перелічені у клопотанні, оскільки у відповідності до приписів та положень КПК України, прокурор самостійно може надати відповідні доручення щодо залучення певних службових осіб для проведення слідчих та/або процесуальних дій.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання прокурора в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до особистого кабінету, у тому числі до логіну та паролю, на Єдиному порталі вакансій ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою перевірки всіх поданих кандидатами документів для участі у доборах на вищевказані посади державної служби є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню, в іншій частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, слід відмовити, у зв`язку із цим, клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 245, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Ладного І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу Київської міської прокуратури Ладному Івану Олександровичу та прокурорам групи прокурорів: Швецю Тарасу Олеговичу, Апреленку Олегу Ігоровичу, Грищенку Євгенію Юрійовичу, Талантовій Ларисі Олександрівні, Іванькову Павлу Вікторовичу у кримінальному провадженні №42020100000000389, відомості щодо якого внесені 03.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: доступ до особистого кабінету, у тому числі до логіну та паролю, на Єдиному порталі вакансій ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою перевірки всіх поданих кандидатами документів для участі у доборах на вищевказані посади державної служби.

В решті клопотання - відмовити.

Уповноваженим службовим та посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до особистого кабінету, у тому числі до логіну та паролю, на Єдиному порталі вакансій ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою перевірки всіх поданих кандидатами документів для участі у доборах на вищевказані посади державної служби.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.Ю. Мазур

Часті запитання

Який тип судового документу № 95474288 ?

Документ № 95474288 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 95474288 ?

Дата ухвалення - 23.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 95474288 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 95474288 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.
Предыдущий документ : 95474248
Следующий документ : 95474303