Постановление суда № 95407696, 09.03.2021, Окружной административный суд города Киева

Дата принятия
09.03.2021
Номер дела
826/14047/17
Номер документа
95407696
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 У Х В А Л А

про залишення позовної заяви без руху

09 березня 2021 року м. Київ № 826/14047/17

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючої судді Скочок Т.О., ознайомившись із матеріалами заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «АГЕЛЕС» від 14.01.2021 (вх. №995 від 16.01.2021) про перегляд рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 05.02.2019 в адміністративній справі

за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «АГЕЛЕС»до Головного управління ДФС у м. Києві про скасування податкового повідомлення-рішення від 25.09.2017 №000770/26-15-14-01-03 В С Т А Н О В И В:

У провадженні Окружного адміністративного суду міста Києва перебувала справа №826/14047/17 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «АГЕЛЕС» до Головного управління ДФС у м. Києві про скасування податкового повідомлення-рішення від 25.09.2017 №000770/26-15-14-01-03.

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 05.02.2019, що було залишене без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 22.04.2019, у задоволенні позову відмовлено повністю.

Постановою Верховного Суду від 12.07.2019 скасовано рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 05.02.2019 та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 22.04.2019 в частині відмови у задоволенні позову про скасування податкового повідомлення-рішення Головного управління ДФС у м. Києві від 25.09.2017 №000770/26-15-14-01-03 в частині збільшення суми грошового зобов`язання з податку на прибуток за податковим зобов`язанням у розмірі 90 055 грн. та штрафними (фінансовими) санкціями у розмірі 22 514 грн., а саму справу №826/14047/17 в цій частині було направлено на новий розгляд до Окружного адміністративного суду міста Києва.

В решті рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 05.02.2019 та постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 22.04.2019 у справі №826/14047/17 були залишені без змін.

В подальшому рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 27.07.2020 у справі №826/14047/17 у задоволенні позову в частині вимоги про скасування податкового повідомлення-рішення Головного управління ДФС у м. Києві від 25.09.2017 №000770/26-15-14-01-03 в частині збільшення грошового зобов`язання за податковими зобов`язаннями на суму 53 469,88 грн та за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) на суму 13 367,43 грн. було відмовлено.

Таке рішення суду від 27.07.2020 скасоване постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 19.01.2021 саме в наведеній частині та виключно у цій частині прийнято нове рішення про задоволення позову.

Між тим, 16.01.2021 до канцелярії Окружного адміністративного суду міста Києва надійшла заява представника ТОВ «АГЕЛЕС» - адвоката Ільїної Д.В. від 14.01.2021 про перегляд рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 05.02.2019 у справі №826/14047/17 за нововиявленими обставинами. В даній заяві представник позивача просить суд переглянути рішення суду від 05.02.2019 у справі №826/14047/17 за нововиявленими обставинами та прийняти нове судове рішення, яким визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення від 25.09.2017 №000770/26-15-14-01-03 в частині збільшення грошового зобов`язання з податку на прибуток на суму 1 354 824 грн. (тобто, за основним зобов`язанням) та на 251 975 грн. (за штрафними санкціями). В якості підстави для перегляду рішення суду від 05.02.2019 за нововиявленими обставинами позивач посилається на наявність істотних обставин, що не були встановлені судом та не були і не могли бути відомі особі (позивачу), яка звернулася із цією заявою, на час розгляду справи (тобто, на підставу, визначену п. 1 ч. 2 ст. 361 КАС України). А саме, на обставину проведення в рамках іншої адміністративної справи №826/14049/17 судової економічної експертизи та складання експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз висновку за №14431/14432/19-71 від 30.09.2019.

Позивач вважає, що висновком експертів спростовується правомірність висновків акта документальної перевірки від 28.08.2017 №370/26-15-14-01-03/34426956 в частині здійснення контролюючим органом донарахувань ТОВ «АГЕЛЕС» сум податкових зобов`язань по податку на прибуток по операціях з товариства з контрагентами - ПП «Родімар», ТОВ «Віва-Торг», ТОВ «Зелений хамелеон», ПП «Джей Март», ТОВ «Гермес-Пріор» і ТОВ «Авто Експо».

Така заява про перегляд рішення суду за нововиявленими обставинами подана представником позивача до суду 15.01.2021, без клопотання про поновлення строку звернення до суду із такою заявою. Натомість в тексті заяви від 14.01.2021 представник позивача з приводу дотримання строку звернення до суду із такою заявою зазначив наступне: «Про обставини протиправності дій Головного управління ДФС у м. Києві по проведенню перевірки, результати якої оформлені актом від 28.08.2017 №370/26-15-14-01-03/34426956, що встановлено висновком експертів КНДІСЕ за результатами проведеної комісійної економічної експертизи №14431/14432/19-71 від 30.09.2019, стало відомо 16.12.2020 при ознайомленні з матеріалами справи №826/14049/17, так як ТОВ «АГЕЛЕС» не отримувало даний висновок, що підтверджується фотокопією клопотання представника ТОВ «АГЕЛЕС» адвоката Ільїної Д.В., яка не приймала участь у розгляді справи №826/14049/17. Враховуючи дату ознайомлення з висновком експертів КНДІСЕ №14431/14432/19-71 від 30.09.2019 - 16.12.2020, таким чином останнім днем для подачі заяви про перегляд за нововиявленими обставинами є 16.01.2021.».

Відповідно до ч. 2 ст. 366 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), протягом п`яти днів з дня після надходження заяви до адміністративного суду суддя (суддя-доповідач) перевіряє її відповідність вимогам статті 364 цього Кодексу і вирішує питання про відкриття провадження за нововиявленими або виключними обставинами.

Вирішуючи питання щодо можливості відкриття провадження за поданою ТОВ «АГЕЛЕС» заявою від 14.01.2021 про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, суд виходить з такого.

За правилами ч. 1 ст. 364 КАС України заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими за формою і змістом повинні відповідати вимогам цього Кодексу щодо оформлення позовних заяв до суду першої інстанції.

У контексті з наведеним суд звертає увагу заявника (позивача) на зміст норм ч. 3 і 6 ст. 161 КАС України, відповідно до яких до позовної заяви мають бути додані документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

А у разі пропуску строку звернення до адміністративного суду позивач зобов`язаний додати до позову заяву про поновлення цього строку та докази поважності причин його пропуску.

Водночас норми ч. 2 і 3 ст. 364 цього Кодексу визначають, що у заяві про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами зазначаються: 1) найменування адміністративного суду, до якого подається заява про перегляд, номер справи; 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові для фізичних осіб) заявника, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв`язку та адреса електронної пошти, офіційна електронна адреса, за наявності; 3) ім`я (найменування) інших учасників справи; 4) судове рішення, про перегляд якого за нововиявленими або виключними обставинами подається заява; 5) нововиявлені або виключні обставини, якими обґрунтовується вимога про перегляд судового рішення, дата їх відкриття або встановлення; 6) посилання на докази, що підтверджують наявність нововиявлених або виключних обставин; 7) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

До заяви додаються: 1) копії заяви відповідно до кількості учасників справи; 2) документ про сплату судового збору; 3) докази, що підтверджують наявність нововиявлених або виключних обставин; 4) у разі пропуску строку на подання заяви - клопотання про його поновлення; 5) клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подала заяву, - у разі подання заяви про перегляд судового рішення з підстави, визначеної пунктом 3 частини п`ятої статті 361 цього Кодексу.

Ознайомившись попередньо з текстом заяви від 14.01.2021 та оглянувши додані до неї документи, суд не виявив серед додатків копії рішення суду, про перегляд якого за нововиявленими обставинами заявником (позивачем) подана ця заява.

Водночас суд встановив долучення до матеріалів копії платіжного доручення ТОВ «АГЕЛЕС» за №1269 від 24.12.2020 з відомостями про сплату названим товариством судового збору за поданою заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у розмірі 31 350 грн.

Перевіряючи правильність визначення позивачем суми судового збору, що підлягала сплаті ТОВ «АГЕЛЕС» за подання заяви від 14.01.2021 про перегляд рішення суду від 05.02.2019 у справі №826/14047/17 до Окружного адміністративного суду міста Києва, суд враховував наступне.

За змістом ч. 1, пп. 2 п. 3 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» від 08.07.2011 №3674-VI (в останні чинній редакції, починаючи з 27.02.2020) судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Ставка судового збору за подання заяви про перегляд судового рішення у зв`язку з нововиявленими обставинами до адміністративного суду становить 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, але не більше 15 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Як вбачається з матеріалів справи №826/14047/17 за позовом ТОВ «АГЕЛЕС» до Головного управління ДФС у м. Києві про скасування податкового повідомлення-рішення, позивачем згідно платіжного доручення №994 від 30.10.2017 було сплачено судовий збір у розмірі 25 790,52 грн.

Враховуючи викладене, заявнику (позивачу) при поданні заяви від 14.01.2021 необхідно було сплатити судовий збір за подання заяви про перегляд рішення у зв`язку з нововиявленими обставинами у сумі 34 050 грн. (150% від 2 790,52 грн., з урахування обмеження не більше 15 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2021 року - 2 270 грн.). В даному випадку сума недоплати судового збору за поданою заявою становить 3 000 грн.

Окрім того, суд звертає увагу заявника (позивача) на зміст норм п. 1 ч. 1 ст. 363 КАС України, яка встановлює строк для подання особою заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами на підставі п. 1 ч. 2 ст. 361 КАС України, - а саме протягом тридцяти днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про існування таких обставин.

З тексту заяви від 14.01.2021 про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами вбачається, що відлік 30-денного строку на подання товариством цієї заяви ним здійснено з дати ознайомлення його представником (Ільїною Д.В.) з матеріалами справи №826/14049/17, - 16.12.2020.

Разом з тим, зі змісту доступних для ознайомлення судом в автоматизованій системі «Діловодство спеціалізованого суду» матеріалів справи №826/14049/17, суд встановив, що експертний висновок за №14431/14432/19-71 від 30.09.2019 надійшов та був зареєстрований в Шостому апеляційному адміністративному суді 10.03.2020.

11.06.2020 представник ТОВ «АГЕЛЕС» Радченковим А.В. ознайомився з матеріалами справи №826/14049/17 відповідно до поданого ним клопотання від 04.06.2020.

Наведене дає суду підстави для висновку, що про зміст експертного висновку, який покладено заявником в обгрунтування заяви від 14.01.2021 про перегляд судового рішенням за нововиявленими обставинами, ТОВ «АГЕЛЕС» в дійсності було ознайомлено раніше, ніж 16.12.2020 (а саме - ще в червні 2020 року). У зв`язку з цим суд наразі ставить під сумнів достовірність пояснень товариства про дотримання ним 30-денного строку для подання до Окружного адміністративного суду міста Києва заяви про перегляд рішення суду від 05.02.2019 у справі №826/17047/17 за нововиявленими обставинами.

Згідно з ч. 3 цієї ж статті Кодексу до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених статтею 364 цього Кодексу, застосовуються правила статті 169 цього Кодексу.

У свою чергу ч. 1 ст. 169 КАС України визначено, що суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

З огляду на наведене вище та враховуючи, що виявлені недоліки перешкоджають суду вирішити питання про відкриття провадження за нововиявленими обставинами за поданою ТОВ «АГЕЛЕС» заявою від 14.01.2021, суддя-доповідач дійшов висновку, що така заява має бути залишена без руху. У зв`язку з цим суд пропонує позивачу усунути вищенаведені недоліки заяви у десятиденний строк з дня отримання копії цієї ухвали шляхом подання до суду із супровідним листом: оригіналу платіжного документу про сплату ТОВ «АГЕЛЕС» судового збору за розгляд Окружним адміністративним судом м. Києва його заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у розмірі 3 000 грн.; копію судового рішення, про перегляд якого за нововиявленими обставинами була подана ця заява; клопотання про поновлення пропущеного строку на подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

Керуючись ст.ст. 123, 169, 243, 248, 363, 364, 366 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва -

У Х В А Л И В:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «АГЕЛЕС» від 14.01.2021 про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами залишити без руху.

2. Встановити заявнику (позивачу) десятиденний строк з дня отримання копії цієї ухвали для усунення недоліків заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

3. Попередити заявника про те, що у випадку не усунення недоліків заяви, така заява буде повернута йому відповідно до п. 1 ч. 4 ст. 169, ч. 3 ст. 366 Кодексу адміністративного судочинства України.

4. Копію ухвали невідкладно надіслати особі, що звернулася із заявою.

Ухвала набирає законної сили після її підписання суддею відповідно до ст. 256 Кодексу адміністративного судочинства України, та оскарженню не підлягає.

Суддя Т.О. Скочок

Часті запитання

Який тип судового документу № 95407696 ?

Документ № 95407696 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 95407696 ?

Дата ухвалення - 09.03.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 95407696 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 95407696 ?

В Окружной административный суд города Киева
Предыдущий документ : 95407691
Следующий документ : 95407697