Постановление суда № 95201454, 24.02.2021, Хозяйственный суд Днепропетровской области

Дата принятия
24.02.2021
Номер дела
904/2104/19
Номер документа
95201454
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

24.02.2021м. ДніпроСправа № 904/2104/19

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши заяву Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) до боржника Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" (51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Соборна, буд. 18-Б; код ЄДРПОУ 05393043) про визнання

Представники:

від Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) представник Петренко Я.О.

від боржника представник представник Красницька-Келембет А.С. дов. № 243 від 17.11.20р.

представник керуючого санацією Дробот Д.М. дов. № 1904 від 07.06.19р.

від Прокуратури Дніпропетровської області прокурор відділу Спиридонова Є.О. посв. № 058492 дійсне до 07.12.25р.

від ТОВ "Таффі Плюс" представник Бордюг С.Д. дов. № 1 від 21.12.20р.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду від 27.01.21р. відкладено судове засідання з розгляду заяви Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) до боржника Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" (51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Соборна, буд. 18-Б; код ЄДРПОУ 05393043) про визнання грошових вимог у загальному розмірі 1 660 417 042,99грн. на 24.02.2021р. о 10:00год. Зобов`язано: Північний інвестиційний банк (Nordic Investment Bank) - надати суду всі документальні докази підтверджуючи заявлені кредиторські вимоги до боржника (оригінали для огляду, засвідчені належним чином копії до матеріалів справи), надати свої заперечення (пояснення) на подані керуючим санацією письмові пояснення з документальним обґрунтуванням. Керуючого санацією та боржника - надати суду пояснення (заперечення) на подані Північним інвестиційним банком (Nordic Investment Bank) висновком експерта у галузі іноземного (англійського) права, додаткових пояснень та документальних доказів до заяви з грошовими вимогами до боржника.

18.02.21р. до суду від представника Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) надійшло заперечення на письмові пояснення (заперечення) від 26.01.21р. Судом заперечення прийняті до відома, документальні докази долучені до матеріалів справи.

24.02.21р. до суду від керуючого санацією надійшли письмові пояснення в яких керуючий санацією просить суд відхилити грошові вимоги Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank). Судом пояснення прийняті до відома.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 24.01.2021р. наявні матеріали справи, заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

Представник Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) в судовому засіданні зазначив, що вважає висновки керуючого санацією про необхідність відхилення у повному обсязі грошових вимог Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) є помилковими та безпідставними, не ґрунтуються на положеннях укладених Договору Поруки і Кредитного Договору, інших доказів у справі, які у сукупності повністю підтверджують обґрунтованість грошових вимог Банку, а також суперечать застосовним до спірних правовідносин нормам англійського права.

Присутній в судовому засіданні представник керуючого санацією зазначив, що перерахування Кредитором кредитних коштів Компанії «ЛЕНДМОНТ ЛІМІТЕД» на виконання умов Кредитного договору, кредитором надавались ряд копій SWIFT повідомлень, які за твердженнями кредитора мають свідчити про сплату Компанії «ЛЕНДМОНТ ЛІМІТЕД» процентів за Кредитним договором.

Однак, зміст наданих кредитором копій SWIFT повідомлень, свідчить про здійснення операції за дорученням та від імені різних осіб та відомості про зміст таких операцій взагалі не підтверджують, що здійснені вони Компанією «ЛЕНДМОНТ ЛІМІТЕД» на виконання саме Кредитного договору.

У своїх письмових поясненнях від 26.01.2021 №01/63, керуючий санацією зазначав, що надані кредитором SWIFT повідомлення, не підтверджують перерахування грошових коштів з боку Компанії «ЛЕНДМОНТ ЛІМІТЕД» на виконання саме Кредитного договору.

На даний час як зазначив керуючий санацією вищезазначені фактичні обставини на сьогоднішній день Кредитором не спростовано.

Також, представник керуючого санацією зазначив, що відповідно до положень частини 1 статті 77 ГПК України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Так, надання кредиту є здійсненням господарської операції і власне її результат підлягають відображенню в бухгалтерському обліку на підставі первинних документів, які містять відомості про господарську операцію.

Отже, доказами, які можуть підтвердити перерахування Кредитором кредитних коштів на користь Компанії «ЛЕНДМОНТ ЛІМІТЕД» на виконання Кредитного договору є саме первинні документи, які містять відомості про господарську операцію та які с підставою для бухгалтерського обліку, а тому представник керуючого санацією вважає, що доведення факту перерахунку кредитором грошових коштів на користь Компанії «ЛЕНДМОНТ ЛІМІТЕД» на виконання Кредитного договору повинні бути підтверджені певними засобами доказування - первинними обліковими документами і не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування, зокрема, кореспонденцією Кредитора, третіх осіб, договорами, тощо.

Представник керуючого санацією також зазначив, що відповідно до пункту 1.1. статі 1 про мораторій і відмову від прав без номеру та дати (далі - «Договір») «Дата Набрання Чинності» означає дату, на яку Координатори відповідно до пункту «Ь» Статті 3 (Дата Набрання Чинності) надають повідомлення Компанії та іншим Сторонам Фінансування.

Відповідно до пункту (1) Преамбули Договору, «Компанія» це Корпорація «ІНДУСТРІАЛЬНА СПІЛКА ДОНБАСУ».

Згідно пункту 1.1. статті 1 Договору, «Сторона Фінансування» означає Позикодавця-учасника або Координатора.

Додаток 1 до Договору містить перелік осіб, які входять до Координаційного Комітету.

Статтею 21 Договору, визначений порядок здійснення повідомлень.

Отже, керуючий санацією стверджує, що посилання кредитора на електронне листування не кореспондується із змістом положень Договору, якими визначений порядок здійснення повідомлень та набрання ним чинності, а відповідно й чинності його умов.

Крім того, Договір не є первинним обліковим документом та не може і не підтверджує перерахування Кредитором кредитних коштів на користь Компанії «ЛЕНДМОНТ ЛІМІТЕД» на виконання Кредитного договору.

Також, як вбачається із змісту наданих Кредитором документів, останній посилається до строку позовної давності щодо вимог за Договором поруки.

При цьому представник керуючого санацією зазначив, що керуючий санацією вже звертав увагу кредитора на те, що строк дії поруки не є тотожним до строку позовної давності.

Строк дії поруки не є строком захисту порушеного права, а є строком існування суб`єктивного права кредитора та суб`єктивного обов`язку поручителя, після закінчення якого вони припиняються.

Це означає, що зі збігом цього строку (який є преклюзивним) жодних дій щодо реалізації свого права за договором поруки, зокрема застосування судових заходів захисту свого права (шляхом пред`явлення позову), кредитор вчиняти не має права.

Представник керуючого санацією повторно звертає увагу кредитора на те, що сплив строків позовної давності не є підставами для відхилення заявлених вимог з боку Керуючого санацією, що підтверджується змістом Повідомлення від 10.12.2020 за №01/1002 про розгляд грошових вимог.

Отже, на думку представника керуючого санацією доводи керуючого санацією щодо підстав припинення дії поруки Боржника за Договором поруки, які викладені у повідомленні керуючого санацією від 10.12.2020 за №01/1002 про розгляд грошових вимог, на даний момент не спростовані кредитором, як і не спростовані підстави для застосування до спірних правовідносин імперативних норм права України - положень частини 4 статті 559 Цивільного кодексу України (в редакції чинній на момент укладання Договору поруки).

Також, щодо висновку експерта у галузі права представник керуючого санацією зазначив, що відповідно до положень частини 1 статті 109 ГПК України, висновок експерта у галузі права не є доказом, має допоміжний (консультативний) характер і не є обов`язковим для суду.

Крім того, в частині дійсності Договору поруки, в даному висновку від 22.01.2021 здійснюється посилання до позовної давності, що як вже було зазначено вище не є тотожним до строку дії поруки.

Також, щодо змісту висновку від 22.01.2021 в частині розгляду Договору як доказу, представник керуючого санацією зазначив, що відповідно до пункту 40 Висновку від 22.01.2021, «суддя мав би оцінити, яку вагу доказу матиме Договір про Мораторій у сукупності з усіма письмовими та усними доказами».

Отже, наявність Договору не є безумовною підставою вважати Договір належним доказом наявності заборгованості Компанії «ЛЕНДМОНТ ЛІМІТЕД» перед Кредитором за Кредитним договором або таким, що встановлює для Суду заздалегідь встановлену силу.

Також, експерт в своєму висновку посилається на процесуальне право Англії, відповідно до змісту якого, Договір, який не набрав чинності, може бути прийнятий як допустимий доказ, представник керуючого санацією вважає, що подібні посилання не є спроможними, оскільки вони не підкріплені ані змістом конкретних норм (зі змісту яких можливо прийти до відповідного висновку), ані практикою їх застосування і доктриною у відповідній іноземній державі.

Представник керуючого санацією наголосив, що керуючим санацією відхиляються грошові вимоги Кредитора в повному обсязі, оскільки надані Кредитором документи не спростовують доводів керуючого санації, що викладені у повідомленні від 10.12.2020 №01/1002 про розгляд грошових вимог, зокрема не спростовують доводів про: відсутність доказів перерахування Кредитором на користь Компанії «ЛЕНДМОНТ ЛІМІТЕД» грошових коштів на виконання Кредитного договору; припинення дії поруки Боржника за Договором поруки; необхідності застосування норм матеріального права України до спірних правовідносин, - що унеможливлює визнання заявлених Кредитором грошових вимог.

Також присутній в судовому засіданні прокурор відділу Прокуратури Дніпропетровської області звернув увагу кредитора на те, що в матеріалах справи відсутні документальні докази щодо вжиття заходів повернення кредитних коштів відповідно до п. 6.04., 7.01. 9с), 7.05. (с) Кредитного договору укладеного між Компанією «ЛЕНДМОНТ ЛІМІТЕД» та Північним інвестиційним банком (Nordic Investment Bank).

Представник Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) в даному судовому засіданні не надав своїх пояснень щодо запитання прокурора відділу Прокуратури Дніпропетровської області стосовно вжиття заходів повернення кредитних коштів відповідно до п. 6.04., 7.01. 9с), 7.05. (с) Кредитного договору укладеного між Компанією «ЛЕНДМОНТ ЛІМІТЕД» та Північним інвестиційним банком (Nordic Investment Bank).

В судовому засіданні представник керуючого санацією, представник Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank), представник боржника заявили усні клопотання про відкладення судового засідання з розгляду заяви Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) з грошовими вимогами до боржника, для надання додаткових пояснень, заперечень та документальних доказів.

Враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив усні клопотання представника керуючого санацією, представника Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank), представника боржника про відкладення судового засідання з розгляду заяви Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) з грошовими вимогами до боржника задовольнити.

Відкласти судове засідання з розгляду заяви Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) до боржника Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" (51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Соборна, буд. 18-Б; код ЄДРПОУ 05393043) про визнання грошових вимог у загальному розмірі 1 660 417 042,99грн. на 24.03.2021р. о 14:30 год.

Керуючись ст.ст.45, 46 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст.121, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Усні клопотання представника керуючого санацією, представника Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank), представника боржника про відкладення судового засідання з розгляду заяви Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) з грошовими вимогами до боржника задовольнити.

Відкласти судове засідання з розгляду заяви Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) до боржника Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" (51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Соборна, буд. 18-Б; код ЄДРПОУ 05393043) про визнання грошових вимог у загальному розмірі 1 660 417 042,99грн. на 24.03.2021р. о 14:30год.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1, зал судового засідання № 2-201.

Зобов`язати:

Північний інвестиційний банк (Nordic Investment Bank) - надати суду всі документальні докази підтверджуючи заявлені кредиторські вимоги до боржника, надати свої заперечення на подане керуючим санацією письмове пояснення з документальним обґрунтуванням, надати суду пояснення щодо вжиття заходів повернення кредитних коштів відповідно до п. 6.04., 7.01. 9с), 7.05. (с) Кредитного договору укладеного між Компанією «ЛЕНДМОНТ ЛІМІТЕД» та Північним інвестиційним банком (Nordic Investment Bank).

Керуючого санацією та боржника - надати суду пояснення (заперечення) на подане Північним інвестиційним банком (Nordic Investment Bank) заперечення, додаткових пояснень та документальних доказів до заяви з грошовими вимогами до боржника.

Явку учасників провадження у справі про банкрутство у судове засідання визнати обов`язковою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та не підлягає оскарженню.

Ухвала підписана 01.03.2021р.

Копію ухвали направити керуючому санацією, боржнику, представнику Північному інвестиційному банку (Nordic Investment Bank) - адвокату Івасечко В.І.

Попередити учасників справи про банкрутство, що відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; за умисне невиконання рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню наступає кримінальна відповідальність за ст. 382 Кримінального кодексу України.

Суддя І.В. Владимиренко

Часті запитання

Який тип судового документу № 95201454 ?

Документ № 95201454 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 95201454 ?

Дата ухвалення - 24.02.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 95201454 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 95201454 ?

В Хозяйственный суд Днепропетровской области
Предыдущий документ : 95201453
Следующий документ : 95201455