Постановление суда № 94763477, 08.02.2021, Хозяйственный суд Киевской области

Дата принятия
08.02.2021
Номер дела
911/248/21
Номер документа
94763477
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі про банкрутство

"08" лютого 2021 р. Справа № 911/248/21

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Київська правова група» (ідентифікаційний код - 30723276)

до боржника Приватного акціонерного товариства «Бориспільський автозавод» (ідентифікаційний код - 31936646)

про відкриття провадження у справі про банкрутство

Суддя Лутак Т.В.

Секретар судового засідання Мишак І.Ю.

Представники:

від заявника: Яценко О.В.

від боржника: Биченкова В.І.

Обставини справи:

До господарського суду Київської області звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська правова група» (далі – кредитор або заявник) із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Бориспільський автозавод» (далі – боржник), у зв`язку з неспроможністю останнього сплатити заборгованість у розмірі 2 007 100, 00 грн., на підставі статей 8, 34 Кодексу України з процедур банкрутства.

Разом з тим, у заяві про відкриття провадження у справі про банкрутство міститься пропозиція заявника щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна та додано заяву арбітражного керуючого Теличка Антона Олександровича б/н від 19.01.2021 (вх. № 1412/21 від 21.01.2021) про участь у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Бориспільський автозавод».

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.01.2021 прийнято заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Бориспільський автозавод» до розгляду, проведення підготовчого засідання суду призначено на 08.02.2021 та зобов`язано кредитора і боржника надати суду певні документи.

05.02.2021 через канцелярію господарського суду Київської області від заявника надійшло клопотання б/н від 04.02.2021 (вх. № 2719/21 від 05.02.2021) про долучення пояснень та доказів до матеріалів справи.

До господарського суду Київської області від боржника надійшов відзив вих. № 181 від 05.02.2021 (вх. № 2773/21 від 05.02.2021) на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.

У судовому засіданні 08.02.2021 суд перевіряє обґрунтованість вимог заявника та з`ясовує наявність підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Бориспільський автозавод».

Присутній у судовому засіданні 08.02.2021 представник заявника надав суду оригінал векселя (вх. № 2943/21 від 08.02.2021), який долучено до матеріалів справи як речовий доказ (том 2 справи), підтримав заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Бориспільський автозавод» та просив суд відкрити провадження у даній справі.

Присутній у судовому засіданні 08.02.2021 представник боржника надав суду бухгалтерську довідку про залишкову вартість основних засобів станом на 31.12.2020 (вх. № 2942/21 від 08.02.2021) та підтвердив існуючу заборгованість перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Київська правова група».

Суд, дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представників заявника і боржника, встановив таке.

21.01.2008 Закритим акціонерним товариством «Бориспільський автозавод», правонаступником якого є Приватне акціонерне товариство «Бориспільський автозавод», було видано простий вексель серії АА № 0840805 на суму 2 007 100, 00 грн. на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Техноекспоприлад» зі строком платежу – 21.01.2018.

На вказаному векселі міститься ряд індосаментів, останній з яких «платити наказу без обороту на мене ОСОБА_1 ».

07.11.2008 між ОСОБА_1 (продавець), діючи через повіреного представника - Товариство з обмеженою відповідальністю «ФК «Ініціатива» (ліцензія ДКЦПФР на здійснення брокерської діяльності серії АВ « 362431 від 02.10.2007), та Товариством з обмеженою відповідальністю «Київська правова група» (покупець - кредитор) укладено договір № Б344-08 купівлі-продажу цінних паперів, за умовами якого продавець зобов`язався передати у власність покупця, а покупець зобов`язався прийняти і оплатити пакет цінних паперів, зокрема, вексель простий серії АА № 0840805 на суму 2 007 100, 00 грн. з датою складання – 21.01.2008 та датою погашення – 21.01.2018, емітент – ЗАТ «Бориспільський автозавод».

Відповідно до п. 2.2 договору розрахунки по цьому договору проводяться протягом 15 років з моменту одержання цінних паперів покупцем від продавця шляхом переказу грошових коштів в сумі, вказаній в п. 2.1 даного договору, на розрахунковий рахунок продавця.

Згідно з п. 2.3 договору передача цінних паперів, що є предметом даного договору, здійснюється протягом 30 банківських днів з моменту підписання даного договору. Факт передачі цінних паперів підтверджується актом прийому-передачі цінних паперів.

Пунктом 9.1 договору передбачено, що даний договір вступає в силу з дати його підписання і діє до повного виконання сторонами взятих на себе за даним договором зобов`язань.

На виконання умов договору № Б344-08 купівлі-продажу цінних паперів від 07.11.2008 ОСОБА_1 (продавець), діючи через повіреного представника - Товариство з обмеженою відповідальністю «ФК «Ініціатива» (ліцензія ДКЦПФР на здійснення брокерської діяльності серії АВ « 362431 від 02.10.2007), передав, а Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська правова група» (покупець - кредитор) прийняло цінні папери, зокрема, вексель простий серії АА № 0840805 на суму 2 007 100, 00 грн. з датою складання – 21.01.2008 та датою погашення – 21.01.2018, емітент – ЗАТ «Бориспільський автозавод», про що сторони склали акт прийому-передачі купівлі-продажу цінних паперів від 07.11.2008.

Відповідно до п. 3 акту прийому-передачі сторони виконали в повному обсязі свої зобов`язання згідно договору та претензій одна до одної не мають.

22.01.2018 Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська правова група» пред`явило, а Приватне акціонерне товариство «Бориспільський автозавод» прийняло до платежу і зобов`язалося оплатити простий вексель серії АА № 0840805 на суму 2 007 100, 00 грн., про що сторони склали акт пред`явлення векселів до платежу від 22.01.2018.

Згідно з п. 2 акту пред`явлення векселів до платежу простий вексель серії АА № 0840805 із строком платежу « 21.01.2018» було пред`явлено до платежу 22.01.2018, оскільки 21.01.2018 є неробочим днем.

23.01.2018 боржник звернувся до кредитора з листом вих. № 5, у якому підтвердив випуск пред`явленого до платежу 22.01.2018 простого векселя серії АА № 0840805 від 21.01.2008 на суму 2 007 100, 00 грн. та визнав зобов`язання по його оплаті на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Київська правова група», однак, у зв`язку з фінансовим станом підприємства, просив розглянути питання про розстрочення виконання існуючого зобов`язання.

18.12.2020 кредитор звернувся до боржника з листом вих. № 18/12, у якому вимагав провести оплату заборгованості по простому векселю серії АА № 0840805, виданому ЗАТ «Бориспільський автозавод» на суму 2 007 100, 00 грн., пред`явленому та прийнятому Приватним акціонерним товариством «Бориспільський автозавод» до оплати 22.01.2018, протягом 5 робочих днів з дати отримання даної вимоги.

У відповідь на вищезазначену вимогу боржник листом вих. № 164 від 11.01.2021 повідомив кредитора, що на даний час товариство не має фінансової можливості здійснити оплату у зв`язку із скрутним фінансовим становищем.

Згідно довідки заявника вих. № 04/02 від 04.02.2021 та наданих у судовому засіданні пояснень представників сторін повного або часткового погашення заборгованості, яка виникла на підставі простого векселя серії АА № 0840805 від 21.01.2008, не відбулося.

Відповідно до норм Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та статей 194-195 Цивільного кодексу України вексель є одним із видів цінних паперів, який може бути в цивільному обороті України та порядок обігу якого встановлюється відповідними законами.

Так, зі змісту ст. 77 Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі (далі - Уніфікованого закону), вбачається, що до простих векселів застосовуються такі ж положення, що стосуються переказних векселів, тією мірою, якою вони є сумісними з природою цих документів, зокрема, положення щодо: індосаменту (статті 11 - 20); строку платежу (статті 33 - 37); платежу (статті 38 - 42); права регресу у разі неплатежу (статті 43 - 50, 52 - 54); платежу у порядку посередництва (статті 55, 59 - 63); копій (статті 67 і 68); змін (стаття 69); позовної давності (статті 70 і 71); неробочих днів, обчислення строків і заборони пільгових строків (статті 72, 73 і 74).

Статтею 11 Уніфікованого закону передбачено, що будь-який переказний вексель, навіть виданий без прямого застереження про наказ, може бути переданий шляхом індосаменту.

Згідно з ст. 15 Уніфікованого закону індосант відповідає за акцепт і за платіж, якщо не обумовлено протилежне. У випадку включення до індосаменту застереження «без обороту на мене» чи будь-якого іншого, наслідком якого може бути звільнення індосанта від відповідальності за платіж за векселем, індосант відповідає лише за дійсність переданої за векселем вимоги. Таке застереження означає, що при неакцепті або неплатежі до такого індосанта не можуть бути пред`явлені вимоги, передбачені статтями 43 - 49 Уніфікованого закону, тобто зазначена особа звільняється від відповідальності за невиконання зобов`язань за векселем.

Відповідно до ст. 16 Уніфікованого закону власник переказного векселя вважається його законним держателем, якщо його право на вексель базується на безперервному ряді індосаментів, навіть якщо останній індосамент є бланковим.

Отже, якщо останній індосамент є бланковим або на пред`явника (тобто в ньому не зазначено особу, що отримує вексель), законним векселедержателем такого векселя вважається особа, у якої вексель фактично знаходиться. Така особа має всі права за векселем, у тому числі право вимоги платежу за ним.

Статтею 33 Уніфікованого закону передбачено, що переказний вексель може бути виданий із таким строком платежу: за пред`явленням; у визначений строк від пред`явлення; у визначений строк від дати складання; на визначену дату.

Згідно з ст. 38 Уніфікованого закону держатель переказного векселя зі строком платежу на визначений день або у визначений строк від дати складання чи від пред`явлення повинен пред`явити вексель для платежу або в день, в який він підлягає оплаті, або в один із двох наступних робочих днів.

Відповідно до ст. 72 Уніфікованого закону якщо строк платежу за переказним векселем настає у встановлений законом неробочий день, то платіж не можна вимагати раніше наступного робочого дня.

Судом встановлено, що заявник, у відповідності до норм Уніфікованого закону, пред`явив, а боржник прийняв до платежу і зобов`язався оплатити простий вексель серії АА № 0840805 на суму 2 007 100, 00 грн., проте останній вказаного зобов`язання не виконав, заборгованість у розмірі 2 007 100, 00 грн., яка виникла на підставі простого векселя серії АА № 0840805 від 21.01.2008, станом на час розгляду даної справи не погашена, доказів можливості виконання свого зобов`язання боржником перед заявником та погашення заборгованості суду не надано.

Відповідно до наявних у матеріалах справи інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо Приватного акціонерного товариства «Бориспільський автозавод» № 241712104 від 25.01.2021 та № 242813392 від 03.02.2021, а також витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № Р83876 від 04.02.2021 грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Київська правова група» не забезпечені майном боржника.

Згідно з ч. 2 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Частиною 3 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що якщо провадження у справі відкривається за заявою кредитора, господарський суд перевіряє можливість боржника виконати майнові зобов`язання, строк яких настав. Боржник може надати підтвердження спроможності виконати свої зобов`язання та погасити заборгованість.

Відповідно до ч. 5 та ч. 6 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства за результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про: відкриття провадження у справі; відмову у відкритті провадження у справі. Господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо: вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження; вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.

Судом встановлено, що заборгованість Приватного акціонерного товариства «Бориспільський автозавод» у розмірі 2 007 100, 00 грн. перед заявником – Товариством з обмеженою відповідальністю «Київська правова група» підтверджується наявними матеріалами справи та є документально доведеною.

Разом з тим, будь-яких доказів задоволення (погашення) Приватним акціонерним товариством «Бориспільський автозавод» вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Київська правова група» до підготовчого засідання, можливості виконання боржником наявних майнових зобов`язань перед заявником, а також будь-яких заперечень суду не надано.

За таких обставин, перевіривши обґрунтованість вимог заявника, розглянувши подані сторонами документи, враховуючи відсутність документально підтвердженої інформації боржника щодо можливості виконати свої зобов`язання перед кредитором та погасити існуючу заборгованість, зважаючи на те, що вимоги кредитора не свідчать про наявність спору про право, не задоволенні боржником до підготовчого засідання та незабезпечені майном боржника, суд дійшов висновку про наявність підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Бориспільський автозавод».

Згідно з ч. 8 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство зазначається про призначення розпорядника майна, встановлення розміру його винагороди та джерела її сплати.

Відповідно до ч. 1 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна визначається судом шляхом автоматизованого відбору із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, за принципом випадкового вибору.

Разом з тим, пунктом 2-1 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна у разі відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом, яким визначено, що заява ініціюючого кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство, крім відомостей, передбачених ч. 1 ст. 34 цього Кодексу, повинна містити пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна.

Ініціюючий кредитор додає до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство заяву арбітражного керуючого, зазначеного в абз. 2 цього пункту, про участь у справі, яка повинна відповідати вимогам, встановленим ч. 3 ст. 28 цього Кодексу.

Господарський суд, відкриваючи провадження у справі про банкрутство, призначає арбітражного керуючого, зазначеного в абз. 2 цього пункту, розпорядником майна.

У разі якщо заява ініціюючого кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство не містить пропозиції щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство не додано заяви цього арбітражного керуючого про участь у справі, або з підстав, визначених ч. 3 ст. 28 цього Кодексу, цього арбітражного керуючого не може бути призначено розпорядником майна.

Як вже зазначалося, у заяві про відкриття провадження у справі про банкрутство міститься пропозиція заявника щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна та додано заяву арбітражного керуючого Теличка Антона Олександровича б/н від 19.01.2021 (вх. № 1412/21 від 21.01.2021) про участь у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Бориспільський автозавод».

За таких обставин, враховуючи вищезазначене та пропозицію ініціюючого кредитора щодо кандидатури арбітражного керуючого Теличка Антона Олександровича для виконання повноважень розпорядника майна Приватного акціонерного товариства «Бориспільський автозавод», а також наявність заяви арбітражного керуючого Теличка Антона Олександровича про участь у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Бориспільський автозавод», яка відповідає вимогам Кодексу України з процедур банкрутства, суд вважає за необхідне призначити його розпорядником майна боржника.

З огляду на вищевикладене, суд відкриває провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Бориспільський автозавод», вводить процедуру розпорядження майном боржника, призначає розпорядником майна боржника - Приватного акціонерного товариства «Бориспільський автозавод» арбітражного керуючого Теличка Антона Олександровича та встановлює йому грошову винагороду у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень, шляхом її авансування заявником – Товариством з обмеженою відповідальністю «Київська правова група» у відповідності до ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства.

З метою виявлення усіх кредиторів та осіб, які бажатимуть взяти участь у санації боржника, суд здійснює офіційне оприлюднення повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Бориспільський автозавод».

Крім того, суд вважає за необхідне попередити учасників у справі про банкрутство про те, що відкриття провадження у справі про банкрутство та введення процедури розпорядження майном боржника має певні наслідки, зокрема, передбачені ч. 14 ст. 39, ст. 41, ч. 5, ч. 7 та ч. 8 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства.

Керуючись статтями 12, 176, 233-234 Господарського процесуального кодексу України, статтями 28, 30, 39-41, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, п. 2-1 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у справі № 911/248/21 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Київська правова група» про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Бориспільський автозавод».

2. Визнати вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Київська правова група» до Приватного акціонерного товариства «Бориспільський автозавод» у розмірі 2 007 100, 00 грн.

3. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів відповідно до ст. 41 Кодексу України з процедур банкрутства.

4. Ввести процедуру розпорядження майном боржника та призначити розпорядником майна боржника – Приватного акціонерного товариства «Бориспільський автозавод» (08322, Київська область, Бориспільський район, село Проліски, вулиця Броварська, будинок 4, ідентифікаційний код - 31936646) арбітражного керуючого Теличка Антона Олександровича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1945 від 10.01.2020, адреса: 04053, місто Київ, вулиця Кудрявська, будинок 13-19 «А», ідентифікаційний номер - НОМЕР_1 ).

5. Встановити грошову винагороду розпорядника майна боржника у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень у відповідності до ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства.

6. Здійснити офіційне оприлюднення повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Бориспільський автозавод» у відповідності до ч. 9 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства.

7. Вжити заходи щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборонити боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника – Приватного акціонерного товариства «Бориспільський автозавод» (08322, Київська область, Бориспільський район, село Проліски, вулиця Броварська, будинок 4, ідентифікаційний код - 31936646) приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

8. Розпоряднику майна боржника в строк до 26 березня 2021 року подати суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів та складений реєстр вимог кредиторів відповідно до норм ч. 3 ст. 44, ч. 5 та ч. 8 ст. 45, ч. 1 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства.

9. Попереднє засідання господарського суду призначити на 05 квітня 2021 року о 14:30 год.

10. Встановити строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника та визначення його вартості до 02 квітня 2021 року, відомості про що надати суду.

11. Примірники даної ухвали надіслати: боржнику; кредитору; розпоряднику майна боржника; засновнику (учаснику) боржника; контролюючому органу, визначеному Податковим кодексом України; місцевому загальному суду; відповідному органу/особі, що здійснює примусове виконання рішень за місцезнаходженням боржника; установам, що здійснюють облік нерухомого та рухомого майна (органам державної реєстрації речових прав, державним нотаріальним конторам, органам державної автомобільної інспекції за місцезнаходженням боржника); установам банків, що обслуговують рахунки боржника; установі, що веде державні реєстри обтяжень майна; державному органу з питань банкрутства.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 255-257 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалу підписано 10.02.2021.

Суддя Т.В. Лутак

Часті запитання

Який тип судового документу № 94763477 ?

Документ № 94763477 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 94763477 ?

Дата ухвалення - 08.02.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94763477 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 94763477 ?

В Хозяйственный суд Киевской области
Предыдущий документ : 94763476
Следующий документ : 94763478