Решение № 94549356, 01.02.2021, Орджоникидзевский городской суд Днепропетровской области

Дата принятия
01.02.2021
Номер дела
189/1215/20
Номер документа
94549356
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 189/1215/20

Номер провадження 2/184/101/21

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(ЗАОЧНЕ)

01 лютого 2021 рокум. Покров

Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області в складі:

головуючої судді – Малашиної Ю.Б.,

за участю секретаря – Попівніч Н.І.,

розглянувши у заочному відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з позовом до відповідача про стягнення з нього заборгованості за кредитними договорами. У підтвердження своїх позовних вимог посилається на те, що 06 травня 2019 року між АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» та ОСОБА_1 укладено Кредитний договір № 22038000124524 та 23 березня 2018 року між АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» та ОСОБА_1 укладено Кредитний договір №26256000006282. Всупереч умов Кредитного договору відповідач тривалий час не здійснює своєчасних платежів у повному обсязі для погашення суми заборгованості по кредиту, процентам, комісії, чим суттєво порушує взяті на себе договірні зобов`язання. Станом на 02.10.2020 року загальна заборгованість ОСОБА_1 перед АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за кредитним договором № 22038000124524 та за кредитним договором №26256000006282 складає 176563,57 грн..

Представник позивача у судове засідання не з`явився, проте надіслав до канцелярії суду письмову заяву, згідно якої просить суд розглянути справу без його участі, задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

Відповідач в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 247 ЦПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Відповідно до ст.280 ЦПК України суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів за одночасного існування таких умов: відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання; відповідач не з`явився в судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин; відповідач не подав відзив; позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

Зважаючи на ці обставини, суд вважає за можливе ухвалити заочне рішення, про що 01.02.2021 року Орджонікідзевським міським судом постановлена відповідна ухвала.

Дослідивши докази в їх сукупності, суд вважає, що заявлені вимоги позивача підлягають задоволенню частково з наступних підстав.

Судом встановлено, що 06 травня 2019 року між відповідачем ОСОБА_1 та АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» було укладено Кредитний договір №22038000124524, відповідно до якого АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» надано відповідачу грошові кошти у розмірі 112000,00 грн., які ОСОБА_1 зобов`язується прийняти, належним чином використати та повернути кредит в строк до 28.11.2023 року.

Відповідно до п. 1.2 кредитного договору, сума кредиту складає 150152,00 грн., строк кредитування складає 48 місяців з кінцевою датою повернення кредиту до 06 травня 2023 року. Умовами кредитного договору визначено щомісячну комісію за обслуговування кредиту у розмірі 1,99% від суми кредиту та процентну ставку за користування кредитом, яка є фіксованою та складає: на строкову заборгованість за кредитом - 0,001% річних, на прострочену заборгованість - 56,0% річних.

23 березня 2018 року між ОСОБА_1 та Публічним акціонерним товариством «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», що у зв`язку з внесенням змін до статутних документів, пов`язаних із зміною 15.08.2018 року змінило назву на Акціонерне Товариство «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» було укладено ще один договір № 26256000006282. Відповідно до говору АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» надає ОСОБА_1 грошові кошти у розмірі 10881,55 грн., які відповідач зобов`язується прийняти, належним чином використати та повернути кредит в строк до 19.03.2021 року.

Відповідно до розділу 1 договору № НОМЕР_1 , Банк здійснює кредитне обслуговування рахунку клієнта, відкритого в Банку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронного платіжного засобу, шляхом встановлення ліміту Кредитної лінії у вигляді відкличної відновлювальної кредитної ліній без забезпечення з метою проведення платежів за товари та послуги понад суми власних коштів Клієнта на рахунку.

П. 1.2 договору № НОМЕР_1 визначено умови кредитного обслуговування. Так, ліміт кредитної лінії на дату укладення договору становить – 10900,00 грн., та протягом дії цього Договору може буде змінений Банком в порядку визначеному в УДБО, при цьому максимальний ліміт Кредитної лінії не може перевищувати - 1 000 000 грн. Строк дії Кредитного ліміту - 12 місяців з дати встановлення Кредитного ліміту.

Згідно умов договору, процентна ставка за користування кредитом є фіксованою та складає: на строкову заборгованість за кредитом 0 % річних; на прострочену заборгованість 56 % річних.

П. 2.1 договору №26256000006282 визначено, що ліміт кредитної лінії вважається використаним з дати відображення на рахунку суми, яка була списана (повністю або частково) в межах Кредитної лінії.

Відповідно до розділу 2 договору №26256000006282 У випадку виникнення простроченої суми заборгованості за Кредитом Банк продовжує нараховувати проценти за його користування у розмірі, визначеному в п.1.2.3 цього Договору.

Наявними у справі доказами підтверджується, що відповідачем ОСОБА_1 порушено умови Кредитного договору № 22038000124524 від 06.05.2019 року, тому позовні вимоги АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» про стягнення з відповідача заборгованості у розмірі 158965,24 грн., яка складається з: залишку простроченого кредиту – 131789,2 грн., залишку прострочених відсотків – 3271,88 грн., залишок прострочених комісій – 23904,16 грн.. А також з тих же підстав підлягають задоволенню позовні вимоги банку за кредитним договором №26256000006282 становить 17598,33 грн., яка складається з: залишку простроченого кредиту – 10881,55 грн.,залишку прострочених відсотків - 6116,78 грн., залишок прострочених комісій – 600,00 грн..

При визначені суми заборгованості суд бере за основну надані позивачем розрахунки заборгованості, які долучені до матеріалів справи, оскільки відповідач не скористався процесуальним правом надати належні та допустимі докази щодо спростування заявлених позовних вимог в частині розміру заборгованості, яка виникла за час дії кредитних договорів.

Відповідно до ст. 1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Відповідно до ст. 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.

Відповідно до ст. 1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Якщо договором не встановлений строк повернення позики або цей строк визначений моментом пред`явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня пред`явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або

виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч.1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 1050 ЦК України якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов`язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу. Якщо позичальник своєчасно не повернув речі, визначені родовими ознаками, він зобов`язаний сплатити неустойку відповідно до статей 549 - 552 цього Кодексу, яка нараховується від дня, коли речі мали бути повернуті, до дня їх фактичного повернення позикодавцеві, незалежно від сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

На день розгляду справи заборгованість відповідачем перед АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у добровільному порядку не сплачена, а тому підлягає примусовому стягненню.

Враховуючи вище викладене, суд вважає, що позовні вимоги АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до статті 141 ЦПК України з відповідача підлягають також стягненню на користь позивача понесені судові витрати в розмірі 2648,45 грн.

Керуючись ст.ст. 12,81, 133,141, 144,263-265,280 ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Позовні вимоги АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 , виданий Борзнянським РС УДМС України в Чернігівській області 26.08.2016 р., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 14352406, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 32) заборгованість за кредитним договором № 22038000124524 від 06.05.2019 року та заборгованість за кредитним договором №26256000006282 у загальному розмірі 176 563 (сто сімдесят шість тисяч п`ятсот шістдесят три) гривні 57 копійки

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 , виданий Борзнянським РС УДМС України в Чернігівській області 26.08.2016 р., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 14352406, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 32) судові витрати по справі, що складаються з судового збору в розмірі 2648,45 грн.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасники справи, яким повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, мають право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом 30 днів, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Позивач має право оскаржити заочне рішення в загальному порядку.

Апеляційна скарга на рішення може бути подана до Дніпровського апеляційного суду через Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя Орджонікідзевського міського суду Ю. Б. Малашина

Часті запитання

Який тип судового документу № 94549356 ?

Документ № 94549356 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 94549356 ?

Дата ухвалення - 01.02.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94549356 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 94549356 ?

В Орджоникидзевский городской суд Днепропетровской области
Предыдущий документ : 94547292
Следующий документ : 94549357