Постановление суда № 94526064, 29.01.2021, Орджоникидзевский городской суд Днепропетровской области

Дата принятия
29.01.2021
Номер дела
184/182/21
Номер документа
94526064
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/182/21

Номер провадження 2-з/184/2/21

29 січня 2021 рокум. Покров

Суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області Гукова Р.М., розглянувши клопотання ОСОБА_1 про забезпечення позову,-

В С Т А Н О В И В :

Позивач ОСОБА_1 звернулася до суду з заявою про забезпечення позову та просить суд зупинити стягнення по виконавчому напису №11133, вчиненому 29.11.2018р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. про стягнення з ОСОБА_1 на користь АТ «Перший Український Міжнародний Банк» заборгованості в сумі 15414,92 грн. та основної винагороди приватного виконавця у розмірі 1541,49 грн. у виконавчому провадженні серії ВП №58119201, відкритого 18.01.2019р. приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Юхименко О.Л., а всього на загальну суму 16956,41 грн. до вирішення цивільної справи по суті.

Свою заяву обґрунтовує тим, що їй стало відомо, що до Покровської філії ПФУ України від приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Юхименко О.Л. надійшла постанова про відкриття виконавчого провадження ВП №58119201 від 18.01.2019р. про стягнення з ОСОБА_1 на користь АТ «Перший Український Міжнародний Банк» заборгованості в розмірі 15414,92 грн., яке проводяться на підставі виконавчого напису №11133 виданого 29.11.2018р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Н.С. Підстав для стягнення з позивача боргу немає, оскільки позивач ніякого договору в тому числі і нотаріально завіреного з відповідачем не укладала та ніяких грошових коштів від цієї юридичної особи не отримувала. Позивач вважає, що оскаржуваний виконавчий напис приватного нотаріуса вчинений з численним порушенням законодавства. Зокрема, приватний нотаріус вчинив виконавчий напис без нотаріально посвідченого договору. Зазначена сума боргу є спірна, тому нотаріус не мав права вчиняти виконавчий напис.

При цьому позивач вказує на те, що особам, які беруть участь у справі має бути гарантована реальна можливість захистити свої порушені права. На сьогоднішній день із позивача стягуються кошти із пенсії по оскаржуваному виконавчому напису та доки позивач буде відстоювати свої права у судовому процесі, відповідачем буде звернено стягнення у позасудовому порядку. З огляду на наведене, у позивача наявне обґрунтоване припущення, що невжиття заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду, ефективний захист, поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду.

Розглянувши подану заяву, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.149 ЦПК України, суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 150 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Статтею 150 ЦПК України передбачено види забезпечення позову, до яких зокрема, належать: зупинення стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку.

Відповідно до п.4 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 22.12.2006 № 9 «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

При цьому, під забезпеченням позову слід розуміти сукупність процесуальних дій, які гарантують виконання рішення суду у разі задоволення позовних вимог.

Відповідно до правового висновку Верховного Суду України, викладеного в постанові № 6-605цс16 від 25.05.2016 року, забезпечення позову по суті це обмеження суб`єктивних прав, свобод та інтересів відповідача або пов`язаних з ним інших осіб в інтересах забезпечення реалізації в майбутньому актів правосуддя і задоволених вимог позивача (заявника).

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову. Така правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 15.08.2018 у справі №922/4587/13.

Відповідно до Конвенції із захисту прав людини і основоположних свобод ефективний захист повинен забезпечити поновлення порушеного права і одержання особою бажаного результату; винесення рішень, які не призводять безпосередньо до змін в обсязі прав та забезпечення їх примусової реалізації, не відповідає міжнародній нормі.

Крім того, порушення судового провадження саме по собі не задовольняє усіх вимог пункту 1 статті 6 Конвенції. Ціль Конвенції — гарантувати права, які є практичними та ефективними, а не теоретичними або ілюзорними. Право на доступ до суду включає в себе не лише право ініціювати провадження, а й право отримати «вирішення» спору судом. Воно було б ілюзорним, якби національна правова система Договірної держави дозволяла особі подати до суду цивільний позов без гарантії того, що справу буде вирішено остаточним рішенням в судовому провадженні. Для пункту 1 статті 6 Конвенції було б неможливо детально описувати процесуальні гарантії, які надаються сторонам у судовому провадженні, яке є справедливим, публічним та швидким, не гарантувавши сторонам того, що їхні цивільні спори будуть остаточно вирішені (див. рішення у справах «Мултіплекс проти Хорватії» (Multiplex v. Croatia), заява N 58112/00, п. 45, від 10 липня 2003 року, та «Кутіч проти Хорватії» (Kutic v. Croatia), заява №48778/99, п. 25, ECHR 2002-II)».

Вирішуючи питання про наявність підстав для забезпечення позову згідно з роз`ясненнями, які містяться в постанові Пленуму ВСУ №9 від 22.12.2006 року «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову», суд враховує, що із поданої позивачем позовної заяви вбачається наявність реального спору між сторонами, оскільки позивачем заявлено вимоги про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, який дійсно був вчинений приватним нотаріусом, а відтак на думку позивача, має місце порушення його цивільних прав.

Таким чином, зважаючи на наявність спору між сторонами, враховуючи вимоги співмірності виду забезпечення позову із характером спірних правовідносин, а також ті обставини, що в процесі виконання оспорюваного виконавчого напису на підставі постанови приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Юхименко О.Л. здійснюються відповідні стягнення із пенсії позивача у позасудовому порядку, що у свою чергу у разі задоволення його позовних вимог унеможливить ефективний захист та призведе до надмірного тягаря у поновленні порушених прав позивача, а відтак наявні передбачені ст.149 ЦПК України підстави для забезпечення позову.

Крім того, зважаючи на відсутність обставин, визначених ч.3 ст.154 ЦПК України та враховуючи вид застосованого судом заходу забезпечення позову, суд не вбачає підстав для застосування зустрічного забезпечення позову.

Керуючись ст.ст.12, 149, 150, 153, 353-355 ЦПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ОСОБА_1 про забезпечення позову – задовольнити.

Зупинити стягнення на підставі виконавчого напису від 29.11.2018 року № 11133, вчиненого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Наталією Станіславівною про стягнення з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» заборгованості в розмірі 15414,92 грн. та основної винагороди приватного виконавця у розмірі 1541,49 грн., який оскаржується позивачем у судовому порядку.

Відповідно до норм Закону України «Про виконавче провадження» ухвала про забезпечення позову є виконавчим документом. Строк пред`явлення до виконання ухвали - один рік.

Ухвала підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження у порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання. Суд може скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи або за вмотивованим клопотанням учасника справи.

Направити примірник ухвали учасникам справи.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України http://court.gov.ua/fair/sud0428/.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана до Дніпровського апеляційного суду через Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області суд протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому ухвали суду.

Суддя Орджонікідзевського міського суду Р. М. Гукова

Часті запитання

Який тип судового документу № 94526064 ?

Документ № 94526064 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 94526064 ?

Дата ухвалення - 29.01.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 94526064 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 94526064 ?

В Орджоникидзевский городской суд Днепропетровской области
Предыдущий документ : 94483238
Следующий документ : 94526066