Дата принятия
28.10.2020
Номер дела
198/138/20
Номер документа
92514424
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа №198/138/20

Провадження № 2/0198/130/20

28.10.2020

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2020 року Юр`ївський районний суд Дніпропетровської області у складі головуючого судді Маренич С.О., за участю секретаря судового засідання Літвіченко В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду смт. Юр`ївка, за правилами загального позовного провадження, цивільну справу за позовом Акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" м. Київ до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

В С Т А Н О В И В:

Позивач АТ КБ «Приватбанк» звернувся до суду з позовом про стягнення з відповідача заборгованості за кредитним договором в розмірі 54 774, 84 грв., в редакції уточненої позовної заяви, що надійшла до суду 27.03.2020 року (ас.51-55), в обґрунтування своїх вимог вказуючи на те, що відповідно до укладеного договору б/н від 11.07.2018 року відповідач ОСОБА_1 отримала кредит у розмірі 16 000,00 грв., у вигляді встановленого кредитного ліміту на кредитну картку «Універсальна Голд».

Відповідач підтвердив свою згоду на те, що підписана ним заява, разом з «Умовами та правилами надання банківських послуг», «Тарифами банку», які викладені на банківському сайті www.privatbank.ua складає між ним і Банком Договір, що підтверджується підписом останнього у заяві.

При укладенні договору сторони керувались ч.1 ст. 634 ЦК України згідно якої договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Відповідно до п. п. 2.1.1.2.5, 2.1.1.2.6 Умов та Правил надання банківських послуг кредитний ліміт за даним договором встановлюється за рішенням Банку та останній має право в будь - який момент змінити ( збільшити або зменшити ) такий.

Пунктами 1.1.1.67, 1.1.5.1, 1.1.5.2 Договору ( Умов та правил надання банківських послуг) передбачена можливість зміни Тарифів та інших невід`ємних частин договору на підставі чого Банком впроваджені зміни відсоткової ставки з 01.09.2014 року до 34, 8 % річних, з 01.04.2015 року до 43,2 % річних; з 01.09.2015 року впроваджені зміни Умов та правил надання банківських послуг в частині нарахування відсотків, а саме відповідно до п. 2.1.1.3.1 клієнт доручає Банку здійснювати списання грошей з його рахунку, в тому числі за рахунок кредитного ліміту; з 01.04.2019 року впроваджені зміни в частині нарахування відсотків, а саме відповідно до п. 2.1.1.2.12 в разі порушення зобов`язань щодо повернення кредиту, сплати процентів за користування кредитом, неустойки та виконання інших зобов`язань, починаючи зі 181-го дня з моменту порушення зобов`язань клієнта з погашення кредиту, клієнт зобов`язаний сплатити на користь Банку заборгованість по кредиту, а також проценти від суми неповернутого в строк кредиту, які у відповідності до ч.2 ст. 625 ЦК України встановлюються за домовленістю сторін у процентах від простроченої суми заборгованості в розмірі 86, 4 % - для картки «Універсальна», 84, 0 % - для картки «Універсальна голд».

Позивач зазначає, що свої зобов`язання за договором виконав у повному обсязі, а саме надав відповідачу можливість розпоряджатися кредитними коштами на умовах передбачених договором та в межах встановленого кредитного ліміту.

Натомість відповідач зобов`язався повернути витрачену частину кредитного ліміту відповідно до умов договору, при цьому п. 2.1.1.3.1 Договору встановлено, що погашення кредиту та процентів здійснюється: шляхом договірного списання коштів з рахунку клієнта, в тому числі за рахунок кредитного ліміту, в розмірі процентів, які підлягають сплаті за цим Договором, 1 числа календарного місяця, наступного за місяцем у якому було здійснено трати за рахунок кредитного ліміту; внесенням клієнтом коштів у готівковій або безготівковій формі в розмірі мінімального обов`язкового платежу на поточний рахунок для якого відкрито картку, до останнього календарного числа (включно) місяця, наступного за місяцем у якому було здійснено трати за рахунок кредитного ліміту.

Згідно п. 2.1.1.2.9 Договору в разі непогашення клієнтом боргових зобов`язань за кредитом до 25 числа місяця, наступного за місяцем, у якому було здійснено трати за рахунок кредиту, за користування кредитом клієнт сплачує банку відсотки в розмірі, зазначеному в Тарифах, що діють на дату здійснення трат за рахунок кредиту. У разі виникнення прострочених зобов`язань за кредитом, згідно п. 2.1.1.2.11 Договору, клієнт сплачує Банку проценти в подвійному розмірі від зазначених в Тарифах, що діють на дату нарахування.

Оскільки під час списання чергового щомісячного платежу відповідачем було використано всю суму кредитного ліміту, списання коштів здійснено за рахунок овердрафту, що і спричинило перевищення тіла кредиту над розміром встановленого кредитного ліміту, при цьому Умовами та правилами надання банківських послуг передбачена можливість використання клієнтом сервісу «Миттєва розстрочка».

Відповідач свої зобов`язання за вказаним договором належним чином не виконував, а саме не надавав своєчасно банку грошові кошти для погашення боргових зобов`язань за кредитним договором, чим допустив порушення умов договору, а відтак станом на 15.12.2019 року має заборгованість в сумі 54 774, 84 грв., яка складається з : 40 362, 67 грв. - заборгованість за тілом кредиту ( в. т. ч. 1652,85 грн. - заборгованість за поточним тілом кредита, 38 709, 82 грв. - заборгованість за простроченим тілом кредиту), що виникла з 01.04.2019 року; 4711, 33 грв. - заборгованість за простроченими відсотками, що обраховується з 10.01.2019 року; 6 616, 32 грв. - заборгованість за відсотками нарахованими на прострочений кредит, згідно ст. 625 ЦК України, що обраховується з 01.11.2019 року; 500 грв. - штраф та 2584, 52 грв. - його процентна складова.

Посилаючись на ст. ст. 509, 525, 526, 527, 530, ч. 1 ст. 598, 599, 610, ч. 2 ст. 615, 629, 1050, 1054 ЦК України позивач просив стягнути з відповідача по справі на його користь заборгованість за кредитним договором у розмірі 54 774, 84 грв., а також судові витрати по справі.

В судове засідання позивач не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином (ас.121), при цьому в п. 3 прохальної частини уточненої позовної заяви, за підписом представника позивача Чепіга Д.О., зазначено про те, що позивач не заперечує проти розгляду справи за відсутності представника банку (ас. 54,81), про що також йдеться і у клопотанні позивача про розгляд справи за його відсутності (ас.40).

Відповідачка по справі ОСОБА_1 в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про розгляд справи в її відсутності, зазначивши, що позовні вимоги не визнає в повному обсязі (ас.123), при цьому відзив на позов від останньої в ході розгляду справи не надходив.

В ході розгляду справи судом вчинено наступні процесуальні дії:

- 16.03.2020 року позовна заява АТ КБ «Приватбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором залишена без руху (ас.46-48);

- 13.05.2020 року постановлено ухвалу про відкриття провадження у справі та її розгляд за правилами спрощеного позовного провадження (ас. 86-87);

- 11.06.2020 року постановлено ухвалу про відкладення судового засідання (ас.91);

- 09.07.2020 року постановлено ухвалу про перехід до розгляду справи за правилами загального позовного провадження, призначення підготовчого засідання (ас.95-97);

- 28.07.2020 року постановлено ухвалу про відкладення підготовчого засідання (ас.107);

- 10.09.2020 року постановлено ухвалу про продовження строку проведення підготовчого провадження, призначення підготовчого засідання (ас.115);

- 30.09.2020 року постановлено ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті (ас.119-120).

Відповідно до ч. 3 ст. 211 ЦПК України учасник справи має право заявити клопотання про розгляд справи за його відсутності. Якщо таке клопотання заявили всі учасники справи, судовий розгляд справи здійснюється на підставі наявних у суду матеріалів.

Виходячи з наведеного суд знаходить можливим розглянути дану справу у відсутності сторін по справі на підставі наявних у справі доказів, при цьому відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України не здійснює фіксування судового засідання технічними засобами.

Дослідивши письмові матеріали додані до справи, оцінивши належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності, суд вважає, що вимоги позивача підлягають до повного задоволення з наступних підстав.

Так, судом встановлено і це підтверджується матеріалами справи, що 11.07.2018 року між АТ КБ «Приватбанк» та відповідачем ОСОБА_1 був укладений кредитний договір , відповідно до умов якого відповідач отримав кредит у розмірі 16 000,00 грв., шляхом підписання анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в Приватбанк (ас.10).

У вказаній заяві зазначено, що відповідачка погоджується з тим, що дана заява, разом з Умовами та правилами надання банківських послуг, які розміщені на офіційному сайті банку в інтернет за адресою privatbank.ua, а також Тарифами та пам`яткою клієнта становлять між нею та Банком договір про надання банківських послуг, екземпляр якого (договору) остання отримала шляхом самостійного роздрукування, а окрім того погодилась, що зміни в Умови та правила вносяться банком щомісячно в односторонньому порядку, а у випадку коли внесення змін в односторонньому порядку неможливе, банк повідомляє її про зміни шляхом використання визначених Умовами та правилами каналів зв`язку. Продовження користування послугами банку після публікації на сайті банку змінених Умов та правил є підтвердженням погодження та повного прийняття відповідачкою зміненої редакції Умов та правил (ас.10).

З довідки про зміну умов кредитування та обслуговування кредитної карти наданою позивачем б/н та дати, обставин викладених в позові вбачається, що за укладеним кредитним договором відповідачці ОСОБА_1 11.07.2018 року було відкрито та видано кредитну картку «Універсальна Голд» № НОМЕР_1 , з терміном дії до 12/21, при цьому кредитний ліміт на вказану платіжну картку було встановлено:

- з 11.07.2018 року в сумі 300, 00 грв., з 11.07.2018 року в сумі 4000 грв., з 24.01.2019 року в сумі 16 000, 00 грв. за рішенням Банку, відповідно до п. п. 2.1.1.2.5, 2.1.1.2.6 Умов та Правил надання банківських послуг і в подальшому кредитний ліміт не змінювався, про що свідчить довідка про зміну умов кредитування та обслуговування кредитної карти відповідача (ас.59). Окрім того, з довідки б/н та дати наданої позивачем про видачу відповідачці кредитних карток (ас.60), обставин викладених у позові вбачається, що відповідачці за укладеним кредитним договором 15.02.2019 року було переоформлено кредитну карту за № НОМЕР_2 з терміном дії до 01/23. Факт користування відповідачем кредитними коштами за вказаними кредитними картками підтверджений доданою до матеріалів справи випискою по особовому рахунку відповідача за період з 11.07.2018 року по 16.03.2020 року (ас.62-63).

До кредитного договору банк також додав довідку про умови кредитування з використанням кредитних карток «Універсальна» та «Універсальна Голд» (ас.12,13) , Умови і правила надання банківських послуг в ПриватБанку ресурс: Архів Умов та правил надання банківських послуг розміщені на сайті https://privatbank.ua/terms/, витяг з Тарифів банку (ас.61,64-80).

Згідно з наданим позивачем розрахунком заборгованості за кредитним договором станом на 15.12.2019 року за відповідачем рахується заборгованість, яка становить 54 774, 84 грв. та складається з : 40 362, 67 грв. - заборгованість за тілом кредиту ( в. т. ч. 1652,85 грн. - заборгованість за поточним тілом кредиту, 38 709, 82 грв. - заборгованість за простроченим тілом кредиту), що виникла з 01.04.2019 року; 4711, 33 грв. - заборгованість за простроченими відсотками, що обраховується з 10.01.2019 року; 6 616, 32 грв. - заборгованість за відсотками нарахованими на прострочений кредит, згідно ст. 625 ЦК України, що обраховується з 01.11.2019 року; 500 грв. - штраф та 2584, 52 грв. - його процентна складова (ас.56-58), яка відповідачем до теперішнього часу не погашена.

Вирішуючи питання про стягнення з відповідача заборгованості за кредитним договором, суд виходить з наступного:

- згідно зі ст. 634 ЦК України договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Відповідно до ст. 638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

У відповідності зі статтею 629 ЦК України, договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Частиною 1 ст. 1055 ЦК України визначено, що кредитний договір укладається у письмовій формі.

Згідно з частинами першою, другою статті 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

Згідно статті 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу, в тому числі з договорів. Зобов`язання має грунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Відповідно до ст. 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч. 1 ст. 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Згідно зі ст. 1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Згідно із частиною першою статті 1050 ЦК України, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики він зобов`язаний сплатити грошову суму відповідно до статі 625 цього Кодексу.

Статтями 525 та 526 ЦК України передбачено, що зобов`язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору і одностороння відмова від зобов`язання не допускається.

У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: зміна умов зобов`язання; сплата неустойки; відшкодування збитків та моральної шкоди (стаття 611 ЦК України).

Із розрахунку заборгованості, виписки по особовому рахунку відповідачки чітко прослідковується, що відповідачка користувалася грошима, отримувала кошти через банкомат, а отже й отримала кредитні картки, оскільки проведення вказаних операцій є неможливим без наявності картки. Із даного також вбачається, що відповідачка знімала кредитні кошти, потім частково погашала заборгованість за договором і знову користувалася кредитними коштами. Користуючись кредитними коштами, відповідачці були добре відомі і зрозумілі умови договору.

Разом з тим, судом встановлено, що відповідачка 11 липня 2018 року одночасно з анкетою-заявою підписала довідку про умови кредитування (паспорт споживчого кредиту) з використанням кредитних карток «Універсальна» та «Універсальна Голд» (ас.11-13).

Підписана відповідачкою довідка про умови кредитування (паспорт споживчого кредиту) з використанням кредитних карток «Універсальна» та «Універсальна Голд» містить умови щодо суми/ліміту кредиту, строку дії договору - 240 місяців, строку кредитування - до 240 місяців, мету отримання кредиту - споживчі потреби, розміру процентної ставки у пільговому періоді - 0,00001% річних, типу процентної ставки, процентної ставки за межами пільгового періоду - 43,2% та 42% річних відповідно, умов здійснення розрахунків, порядку погашення заборгованості по кредиту, розмір щомісячних платежів - 5% від заборгованості, але не менше 100 грн., до 25 числа поточного місяця, розмір та порядок нарахування пені, яка не застосовується в даному договорі, та штрафів - фіксована частина (500,00 грн.) і процентна складова (+5 % від суми заборгованості за кредитним лімітом, з урахуванням нарахованих і прострочених процентів і комісій), процентна ставка, яка застосовується при невиконанні зобов`язання щодо повернення кредиту - 86,4% для карток «Універсальна» та 84% для карток « Універсальна Голд» (ас.11-13).

Тобто, сторонами при укладенні кредитного договору були досягнути усі істотні умови договору, а відповідачка, підписуючи вказану довідку про умови кредитування, була особисто ознайомлена з нею.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, відповідачка не оспорювала умови кредитування, будь-яких доказів на спростування наявної заборгованості чи її суми ( як-то альтернативний розрахунок, тощо) суду не надала, так само як і відзив на позов.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню в повному обсязі та з відповідачки слід стягнути на користь АТ КБ «ПриватБанк» заборгованість за кредитним договором в сумі 54 774, 84 грв. (п`ятдесят чотирі тисячі сімсот сімдесят чотири грв., 84 коп.) , яка складається з : 40 362, 67 грв. - заборгованість за тілом кредиту ( в. т. ч. 1652,85 грн. - заборгованість за поточним тілом кредиту, 38 709, 82 грв. - заборгованість за простроченим тілом кредиту); 4711, 33 грв. - заборгованість за простроченими відсотками; 6 616, 32 грв. - заборгованість за відсотками нарахованими на прострочений кредит, згідно ст. 625 ЦК України; 500 грв. - штраф та 2584, 52 грв. - його процентна складова.

Оскільки позов підлягає задоволенню, то відповідно до частини першої статті 141 ЦПК України з відповідачки на користь позивача необхідно стягнути понесені ним судові витрати на сплату судового збору у розмірі 2 102, 00 грн. (ас.1,45).

Керуючись ст. ст. 141, 247, 263, 265, 268, 354, 355 ЦПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Позов Акціонерного товариства Комерційний Банк "ПриватБанк" м. Київ до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити у повному обсязі.

Стягнути зі ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Новомосковськ Дніпропетровської області , гр. України, зареєстроване місце проживання за адресою - АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 на користь Акціонерного товариства Комерційний Банк "ПриватБанк" м. Київ (місцезнаходження м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1 Д, код ЄДРПОУ 14360570) заборгованість за кредитним договором б/н від 11 липня 2018 року в розмірі 54 774, 84 грв. (п`ятдесят чотири тисячі сімсот сімдесят чотири грв., 84 коп.) , яка складається з : 40 362, 67 грв. - заборгованість за тілом кредиту ( в. т. ч. 1652,85 грн. - заборгованість за поточним тілом кредиту, 38 709, 82 грв. - заборгованість за простроченим тілом кредиту); 4711, 33 грв. - заборгованість за простроченими відсотками; 6 616, 32 грв. - заборгованість за відсотками нарахованими на прострочений кредит, згідно ст. 625 ЦК України; 500 грв. - штраф та 2584, 52 грв. - його процентна складова.

Стягнути зі ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Новомосковськ Дніпропетровської області , гр. України, зареєстроване місце проживання за адресою - АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 на користь Акціонерного товариства Комерційний Банк "ПриватБанк" м. Київ (місцезнаходження м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1 Д, код ЄДРПОУ 14360570) судові витрати по справі в загальному розмірі 2 102, 00 грв. ( дві тисячі сто дві грв., 00 коп.).

Рішення суду може бути оскаржене безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи якому повне рішення суду не було вручене у день його проголошення або складення має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

У відповідності до п.п. 15.5 п.п. 15 п. 1 Розділу ХІІІ Перехідних положень ЦПК України від 03.10.2017 року до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно - телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Відомості про учасників справи згідно п. 4 ч. 5 ст. 265 ЦПК України:

- позивач : Акціонерне товариство Комерційний Банк "ПриватБанк", місцезнаходження - м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1 Д, код ЄДРПОУ 14360570;

- відповідач : ОСОБА_1 , зареєстроване місце проживання - АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 .

Повне судове рішення складено 28 жовтня 2020 року.

Суддя С. О. Маренич

Часті запитання

Який тип судового документу № 92514424 ?

Документ № 92514424 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 92514424 ?

Дата ухвалення - 28.10.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92514424 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 92514424 ?

В Юрьевский районный суд Днепропетровской области
Предыдущий документ : 92484627
Следующий документ : 92514425