Постановление суда № 92153643, 12.10.2020, Тернопольский горрайонный суд Тернопольской области

Дата принятия
12.10.2020
Номер дела
607/15673/20
Номер документа
92153643
Форма судопроизводства
Гражданское
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

У Х В А Л А

про відкриття провадження у справі

12.10.2020 Справа №607/15673/20

м. Тернопіль

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області, суддя Герчаківська О. Я., ознайомившись із позовною заявою Тернопільської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції у Тернопільській області до ОСОБА_1 про відшкодування збитків, -

В С Т А Н О В И В :

Позовна заява Тернопільської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції у Тернопільській області до ОСОБА_1 про відшкодування збитків, подана з додержанням вимог, викладених у статтях 175 і 177 ЦПК України.

Справа підлягає розгляду за правилами цивільного судочинства та підсудна Тернопільському міськрайонному суду Тернопільської області.

Відсутні підстави, викладені у статтях 185 і 186 ЦПК України, для повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження у справі.

Згідно частини 1 статті 274 ЦПК України, у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються: справи що виникають з трудових відносин; малозначні справи; про надання судом дозволу на тимчасовий виїзд дитини за межі України тому з батьків, хто проживає окремо від дитини, у якого відсутня заборгованість зі сплати аліментів та якому відмовлено другим із батьків у наданні нотаріально посвідченої згоди на такий виїзд.

Пунктом 1 ч. 4 ст. 274 ЦПК України визначено, що в порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах: 1) що виникають з сімейних відносин, крім спорів про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення, розірвання шлюбу та поділ майна подружжя; 2) щодо спадкування; 3) щодо приватизації державного житлового фонду; 4) щодо визнання необґрунтованими активів та їх витребування відповідно до глави 12 цього розділу; 5) в яких ціна позову перевищує двісті п`ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 6) інші вимоги, об`єднані з вимогами у спорах, вказаних у пунктах 1-5 цієї частини.

Відповідно до частини 6 статті 19 ЦПК України, для цілей цього Кодексу малозначними справами є: справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує двісті п`ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; справи про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення, якщо такі вимоги не пов`язані із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства); справи про розірвання шлюбу; справи про захист прав споживачів, ціна позову в яких не перевищує двохсот п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Частиною 1 статті 277 ЦПК України вказано, що питання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

За таких обставин та враховуючи, що дана справа є малозначна, та відсутні підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження, суд вважає, що слід відкрити провадження у справі та проводити розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 19, 27-30, 128, 174-181, 184, 187, 190-191, 260-261, 272, 274-278, 352-355 Цивільного процесуального кодексу України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Відкрити провадження у цивільній справі за позовом Тернопільської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції у Тернопільській області до ОСОБА_1 про відшкодування збитків.

Розгляд справи проводити за правилами спрощеного позовного провадження.

Призначити судове засідання для розгляду справи по суті на 10 год. 30 хв. 30 жовтня 2020 року, яке буде проводитися в приміщенні Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, місцезнаходження: вулиця Котляревського, буд. 34, місто Тернопіль, під головуванням судді Герчаківської О.Я.

Копію ухвали суду, копію позовної заяви з копіями доданих до неї документів, надіслати (вручити) учасникам справи.

Встановити відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня вручення копії даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву. У зазначений строк відповідач має право надіслати (надати) суду відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам, викладеним у статті 178 ЦПК України та додані до нього документи. Одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду, надіслати (надати) копію відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Встановити позивачу п`ятиденний строк з дня вручення копії відзиву та доданих до нього документів для подання відповіді на відзив. У зазначений строк позивач має право надіслати (надати) суду відповідь на відзив, яка повинна відповідати вимогам, викладеним у статтях 178 і 179 ЦПК України та додані до неї документи. Одночасно з надісланням (наданням) відповіді на відзив до суду, надіслати (надати) копію відповіді на відзив та доданих до неї документів іншим учасникам справи.

Встановити відповідачу п`ятиденний строк з дня вручення копії відповіді на відзив та доданих до неї документів для подання заперечення на відповідь на відзив. У зазначений строк відповідач має право надіслати (надати) суду заперечення, які повинні відповідати вимогам, викладених у статтях 178 і 180 ЦПК України та додані до нього документи. Одночасно з надісланням (наданням) заперечень до суду, надіслати (надати) копію заперечень та доданих до нього документів іншим учасникам справи.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/fair/sud.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Заперечення на ухвалу в частині, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Ухвала суду може бути оскаржена в частині відкриття провадження у справі з порушенням правил підсудності до Тернопільського апеляційного суду або через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області протягом п`ятнадцяти днів з дня її складання та підписання суддею.

Позивач: Державна екологічна інспекція у Тернопільській області, код ЄДРПОУ: 37977693, адреса місцезнаходження: вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, 46008.

Представник позивача: Тернопільська місцева прокуратура, адреса місцезнаходження: бульв. Шевченка, 7, м. Тернопіль, 46001.

Відповідач: ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , останнє відоме місце реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 .

Головуючий суддяО. Я. Герчаківська

Предыдущий документ : 92153642
Следующий документ : 92153653