Дата принятия
10.08.2020
Номер дела
540/1812/20
Номер документа
90889201
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

ХЕРСОНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

____________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2020 р.м. ХерсонСправа № 540/1812/20 Херсонський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Попова В.Ф., розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Інформаційне агенство "Таврія-Ньюс" до Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради про визнання дій та бездіяльності протиправними та зобов`язання вчинити певні дії,

встановив:

ТОВ "Інформаційне агенство "Таврія-Ньюс" (далі Позивач) звернулось в суд з адміністративним позовом до Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради (далі Відповідач) з наступними вимогами:

визнати протиправними дії Управління з питань державного архітектурно- будівельного контролю Херсонської міської ради в частині не надання своєчасної, повної та достовірної інформації на інформаційний запит ТОВ «Інформаційне агентство «Таврія-Ньюс» №249а від 13.04.2020 та зобов`язати в строк, визначений чинним законодавством надати відповідь на даний запит;

визнати протиправною бездіяльність Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради, яка полягає в не наданні своєчасної, повної та достовірної інформації на інформаційний запит ТОВ «Інформаційне агентство «Таврія-Ньюс» № 253а від 25.05.2020 та зобов`язати в строк, визначений чинним законодавством надати відповідь на даний запит.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 263 КАС України справа розглядається за правилами спрощеного провадження без повідомлення учасників справи у письмовому провадженні, що є підставою для відхилення клопотання позивача про розгляд справи у загальному провадженні.

Обґрунтовуючи позовні вимоги Позивач зазначив, що 14.05.2020 товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агентство «Таврія-Ньюс» в особі директора Стремоусова К. С. звернулося до начальника управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради з інформаційним запитом №249а від 13.04.2020 р. стосовно поданих документів суб`єктом містобудування ПрАТ «Круз». У відповідь отримали листа від 18.05.2020 №27/01-26, в якому зазначено, що отримати всю інформацію стосовно запитуємого об`єкта будівництва на безоплатній основі можна на офіційному сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Жодної копії витребуваних документів не було надано. 25.05.2020 звернулись з повторним інформаційним запитом №253а від 25.05.2020 р. У відповідь отримали лист від 27.05.2020р. №28/01-26, в якому знову надана недостовірна та неповна інформацію. Змушені звернутися до суду за захистом своїх прав.

Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради відзив на позовну заяву не надало. Копія ухвали про відкриття провадження вручена Відповідачу 21.07.2020 року. Строки подання відзиву зазначені в ухвалі суду закінчились.

Судом встановлені такі обставини по справі.

14.05.2020 ТОВ «Інформаційне агентство «Таврія-Ньюс» в особі директора Стремоусова К. С. звернулося до начальника управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради з інформаційним запитом №249а від 13.04.2020 р. просив надати копії всіх документів за період з 01.01.2018 по 01.05.2020 щодо законності будівництва об`єкту «Реконструкція виставково-консультативного центру з торгівельним залом під медико - консультативний центр з торгівельним залом; Херсонська область, м. Херсон, вул. Олеся Гончара, 22-6» розпочатого суб`єктом містобудування ПрАТ «Круз»: заява на отримання документа; документи, що ідентифікують особу заявника; правовстановлюючий документ на земельну ділянку; правовстановлюючий документ на будівельний об`єкт; містобудівні умови; технічні умови; проект будівництва; декларації/повідомлення, експертиза проектної документації; будівельна ліцензія та інші документи, які є в управлінні з питань державного архітектурно-будівельного контролю м. Херсона стосовно об`єкту будівництва.

18.05.2020 р. Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради надало відповідь №27/01-26, в якому повідомлено про видачу дозвільних документів та зазначено, що отримати всю інформацію стосовно вищевказаного об`єкта на безоплатній основі можна на офіційному сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України в розділі «Реєстр дозвільних документів».

25.05.2020 ТОВ «Інформаційне агентство «Таврія-Ньюс» звернулося до Відповідача з повторним інформаційним запитом №253а в якому звернуло увагу на витребувану інформацію та документи в попередньому інформаційному запиті №249а, додатково запросило інформацію та підтверджуючі документи стосовно поданих документів суб`єктом містобудування ПрАТ «Круз» до управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради щодо проведення будівельних робіт на об`єкті будівництва «Реконструкція виставково-консультативного центру з торгівельним залом під медико - консультативний центр з торгівельним залом; Херсонська область, м. Херсон, вул. Олеся Гончара, 22-6», а саме:

Копію заяви 25.02.2019 року ПрАТ «Круз» вих.№328/01 від 25.02.2019р. з додатками:

1. Копію документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію на 2 арк.

2. Проектну документацію на будівництво, розроблена та затверджена в установленому законодавством порядку:

- пояснювальну записку на 5 арк.;

- основні креслення на 10 арк.;

- звіт за результатами експертизи проекту будівництва або його засвідчену у встановленому порядку копію (у тому числі звіт щодо розгляду проекту будівництва на стадії проектування передбачає розподіл її за чергами) на 2 арк.;

- копію документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або згода його власника , здійснення реконструкції, реставрації , капітального ремонту на 5 арк.

3. Копію документів про призначення:

- осіб, які здійснюють авторський нагляд, на 3 арк.;

- осіб, які здійснюють технічний нагляд на 3 арк.;

- відповідальних виконавців робіт на 1 арк.

4. Інформацію про ліцензію, що дає право на виконання будівельних робіт, та кваліфікаційні сертифікати.

Позивач зазначив також, що у разі неможливості надання копій документів у зв`язку з відсутністю технічних можливостей, надати можливість для ознайомлення та зняття фотокопій.

У відповідь Позивач отримав лист від 27.05.2020р. №28/01-26, в якому знову надана інформація про будівництво на підставі дозволу на виконання робіт, наявність проектної документації, про право власності на земельну ділянку та наявність позитивного експертного звіту щодо дотримання вимог міцності, надійності, а також санітарних вимог. Зазначено, що вищезазначена інформація перебуває у вільному доступі на офіційному сайті ДАБІ України.

До зазначеної відповіді додані документи:

- містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва;

- державний акт про право власності на земельну ділянку;

- експертна оцінка з додатками;

- дозвіл на виконання будівельних робіт;

- титульний лист робочого проекту.

Позивач вважає, що йому надано не повну та недостовірну інформацію і просить задовольнити позовні вимоги.

Дослідивши позовну заяву та подані письмові докази по справі, суд приходить до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню.

Згідно з ч. 2 ст. 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року №2939-VI (далі - Закон №2939-VI) публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб`єктами владних повноважень своїх обов`язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб`єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Згідно з п. 1 частини першої статті 13 Закону №2939-VI розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються суб`єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб`єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов`язковими для виконання.

Зміст і види інформації з обмеженим доступом визначено в Законі України «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 року № 2657-XII (далі - Закон №2657-XII).

Відповідно до статті 20 Закону №2657-XII за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Дослідивши надані позивачем запити про надання публічної інформації, з урахуванням вимог Закону №2939-VI, суд зауважує, що будь-яких обмежень щодо доступу до такої інформації Законами №2657-XI та №2939-VI не передбачено.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту.

Водночас відповідач, надавши Позивачу не всі зазначені ним у запиту документи та надавши лише титульний лист робочого проекту, обґрунтовуючи їх наявність на офіційному сайті, фактично обмежив доступ до такої інформації, що є протиправним.

ТОВ «Інформаційне агентство «Таврія- Ньюс» являється суб`єктом інформаційної діяльності, офіційно зареєстроване в Мін`юсті, що підтверджується відповідним свідоцтвом. Основним напрямком діяльності агентства є збирання, обробка, зберігання, підготовка інформації до поширення, випуск та розповсюдження інформаційної продукції.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 14 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації зобов`язані надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об`єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену інформацію.

Відповідно до п.п. 3,4,5 ч.2 ст. 23 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», запитувач має право оскаржити: ненадання відповіді на запит на інформацію, надання недостовірної або неповної інформації, несвоєчасне надання інформації.

Виходячи з викладеного, суд приходить до висновку, що Відповідачем порушено вищенаведені приписи діючого законодавства, оскільки на інформаційний запит Позивача надано неповну інформацію.

Відповідно до ст. 371 КАС України рішення суду у справах зазначеної категорії виконуються негайно.

Керуючись статтями 242- 246, 250, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

вирішив:

Позовні вимоги ТОВ «Інформаційне агенство «Таврія-Ньюс» задовольнити повністю.

Визнати протиправними дії Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради в частині не надання своєчасно повної та достовірної інформації на інформаційні запити ТОВ «Інформаційне агенство «Таврія-Ньюс» №249а від 13.04.2020 р. та № 253а від 25.05.2020 р.

Зобов`язати Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради надати інформацію та документи на запити ТОВ «Інформаційне агенство «Таврія-Ньюс» №249а від 13.04.2020 р. та № 253а від 25.05.2020 р.

Рішення суду звернути до негайного виконання.

Стягнути з Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради (ЄДРПОУ 40092261, місцезнаходження: 73036, м. Херсон, вул. Перекопська, буд. 166) на користь ТОВ «Інформаційне агенство «Таврія-Ньюс» (ЄДРПОУ 36420411, 73003, м. Херсон, вул. Перекопська, буд. 157) судовий збір в сумі 4204,00 грн (чотири тисячі двісті чотири гривні).

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до П`ятого апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 30-денний строк з дня складання повного судового рішення, через суд першої інстанції, який ухвалив відповідне рішення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо вона не була подана у встановлений строк. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Суддя В.Ф. Попов

кат. 102010000

Часті запитання

Який тип судового документу № 90889201 ?

Документ № 90889201 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 90889201 ?

Дата ухвалення - 10.08.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 90889201 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 90889201 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.
Предыдущий документ : 90889200
Следующий документ : 90889202