Постановление суда № 90639603, 14.07.2020, Шевченковский районный суд города Киева

Дата принятия
14.07.2020
Номер дела
761/20237/20
Номер документа
90639603
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Справа № 761/20237/20

Провадження № 1-кс/761/12614/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мартинов Є.О., при секретарі Литвин О.О., за участю представника особи, в інтересах якої подано клопотання, Зарубицької В.О. , слідчого Шеіна Д.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника ТОВ «САЛАБРІУС ГРАНД», ТОВ «РОЛАКС ПОСТАЧ» - адвоката Літавського Тараса Володимировича про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 28 травня 2020 року у кримінальному провадженні № 420200000000000767, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 квітня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

08 липня 2020 року до Шевченківського районного суду м. Києва звернувся представник ТОВ «САЛАБРІУС ГРАНД» та ТОВ «РОЛАКС ПОСТАЧ» - адвокат Літавський Т.В. з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 28 травня 2020 року у кримінальному провадженні № 4202000000000000767, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 квітня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Салабріус Гранд» (код ЄРДПОУ 43138170) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також ТОВ «Ролакс Постач» (код ЄДРПОУ 43137795) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих у банківській установі АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1).

У судовому засіданні представник особи, в інтересах якої подано клопотання, - адвокат Зарубицька В.О. підтримала клопотання та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ОВПП Шеін Д.К., який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 420200000000000767 від 21 квітня 2020 року, заперечував проти задоволення клопотання адвоката Літавського Т.В., посилаючись на те, що арешт грошових коштів ТОВ «Салабріус Гранд» (код ЄРДПОУ 43138170) та ТОВ «Ролакс Постач» (код ЄДРПОУ 43137795), розміщених на банківських рахунках, накладено обґрунтовано та на даний час потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження не відпала. При цьому, зазначив, що постановою слідчого від 15 травня 2020 року вказані грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 420200000000000767 від 21 квітня 2020 року.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши позицію адвоката Зарубицької В.О. та слідчого Шеіна Д.К., слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У судовому засіданні встановлено, що СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 420200000000000767, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 квітня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 28 травня 2020 року клопотання старшого слідчого з ОВС 5-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС Януковича І.В. про арешт майна задоволено та накладено арешт, у тому числі, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Салабріус Гранд» (код ЄРДПОУ 43138170) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також ТОВ «Ролакс Постач» (код ЄДРПОУ 43137795) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих у банківській установі АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1).

При цьому, як вбачається зі змісту вказаної ухвали слідчого судді, підставою для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Салабріус Гранд» (код ЄРДПОУ 43138170) та ТОВ «Ролакс Постач» (код ЄДРПОУ 43137795), послугувала наявність розумних підозр вважати, що таке майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні № 420200000000000767 від 21 квітня 2020 року.

Разом із цим, у своїй ухвалі слідчим суддею не зазначено, що саме послугувало підставою для такого висновку та якими матеріалами кримінального провадження, здобутими в ході досудового розслідування, підтверджується факт того, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Салабріус Гранд» (код ЄРДПОУ 43138170) та ТОВ «Ролакс Постач» (код ЄДРПОУ 43137795), відкритих у банківській установі АБ «Укргазбанк», мають статус речових доказів у кримінальному провадженні № 420200000000000767 від 21 квітня 2020 року. Крім того, ухвала слідчого судді не містить посилання на те, яким саме критеріям, визначеним положеннями ст. 98 КПК України, відповідають зазначені грошові кошти.

Не містить ухвала слідчого судді й жодних доказів того, що такий обсяг втручання у господарську діяльність ТОВ «Салабріус Гранд» (код ЄРДПОУ 43138170) та ТОВ «Ролакс Постач» (код ЄДРПОУ 43137795) як арешт грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках, виправдовує завдання кримінального провадження.

Окрему увагу вбачається необхідним звернути на те, що ухвала слідчого судді про застосування такого обмежувального заходу як арешт майна не містить відомостей про те, чи містяться на зазначених розрахункових рахунках ТОВ «Салабріус Гранд» (код ЄРДПОУ 43138170) та ТОВ «Ролакс Постач» (код ЄДРПОУ 43137795) грошові кошти та в якому саме розмірі, що, на переконання слідчого судді, унеможливлює висновок про те, що такі грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 420200000000000767 від 21 квітня 2020 року.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість застосування в рамках кримінального провадження № 420200000000000767 від 21 квітня 2020 року такого заходу забезпечення як арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «Салабріус Гранд» (код ЄРДПОУ 43138170) та ТОВ «Ролакс Постач» (код ЄДРПОУ 43137795).

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання представника ТОВ «САЛАБРІУС ГРАНД» та ТОВ «РОЛАКС ПОСТАЧ» - адвоката Літавського Т.В. та скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 28 травня 2020 року у кримінальному провадженні № 420200000000000767, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 квітня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Салабріус Гранд» (код ЄРДПОУ 43138170) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також ТОВ «Ролакс Постач» (код ЄДРПОУ 43137795) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих у банківській установі АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1).

Керуючись ст.ст. 98, 170, 173-174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання представника ТОВ «САЛАБРІУС ГРАНД», ТОВ «РОЛАКС ПОСТАЧ» - адвоката Літавського Тараса Володимировича про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 28 травня 2020 року у кримінальному провадженні № 420200000000000767, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 квітня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «Салабріус Гранд» (код ЄРДПОУ 43138170) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «Ролакс Постач» (код ЄДРПОУ 43137795) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих у банківській установі АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1), накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 28 травня 2020 року у кримінальному провадженні № 420200000000000767, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 квітня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мартинов Є.О.

Часті запитання

Який тип судового документу № 90639603 ?

Документ № 90639603 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 90639603 ?

Дата ухвалення - 14.07.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 90639603 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 90639603 ?

В Шевченковский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 90639602
Следующий документ : 90639622