Постановление суда № 90106506, 12.06.2020, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
12.06.2020
Номер дела
757/2691/20-к
Номер документа
90106506
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2691/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Хабеці О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката Мех Наталії Володимирівни в інтересах власника майна - Товариства з обмеженою віповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "ФОРТУНА" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №62019000000000700,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання адвоката Мех Наталії Володимирівни в інтересах власника майна - Товариства з обмеженою віповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "ФОРТУНА" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №62019000000000700.

Просить скасувати арешт майна, а саме: грошових коштів, які знаходяться на розрахунковових рахунках ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ФОРТУНА» (код 42381674) рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у Філії "КИЇВСІТІ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380775), та рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.06.2019 року у кримніальному провадженні№62019000000000700 від 22.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання адвокат Мех Н. В. зазначає, що накладений на майно арешт є необґрунтованим та безпідставним, зважаючи на те, що жодної підозри у вчиненні розслідуваного кримінального правопорушення власнику майна, а саме ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "ФОРТУНА," не оголошувалось, воно не є підозрюваним по даній кримінальній справі, то арешт підлягає скасуванню.

Адвокат Мех Н. В. у судове засідання не з`явилась, про день та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

За таких обставин, слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність учасників судового розгляду на підставі ст. 26 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Таким чином, виходячи з наведених положень ст. 174 КПК України, питання про скасування арешту розглядається слідчим суддею за відповідним зверненням осіб, визначених частиною першої цієї статті.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.06.2019 року у справі №757/30648/19-к за клопотанням прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Швидкої Олени Анатоліївни накладено арешт на грошові кошти, у тому числі, які знаходяться на розрахунковових рахунках ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ФОРТУНА» (код 42381674) рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у Філії "КИЇВСІТІ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380775), та рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), зупинивши видаткові операції та встановивши заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, вважає, що доводи клопотання про скасування арешту є необґрунтованими, оскільки на час винесення ухвали про накладення арешту на майно, існували підстави для такого арешту, крім того слідчим суддею не встановлено, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї або іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, слідчий суддя вважає накладений арешт на майно є обґрунтованим, з урахуванням наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, у зв`язку з чим клопотання про скасування арешту не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 174, 303, 305-307 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання адвоката Мех Наталії Володимирівни в інтересах власника майна - Товариства з обмеженою віповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "ФОРТУНА" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №62019000000000700, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.06.2019 року, спарава №757/30648/19-к - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О.Матійчук

Часті запитання

Який тип судового документу № 90106506 ?

Документ № 90106506 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 90106506 ?

Дата ухвалення - 12.06.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 90106506 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 90106506 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 90106503
Следующий документ : 90106510