Постановление суда № 89881119, 09.06.2020, Шевченковский районный суд города Киева

Дата принятия
09.06.2020
Номер дела
761/4524/20
Номер документа
89881119
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Справа № 761/4524/20

Провадження № 1-кп/761/1979/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2020 року м.Київ

Шевченківський районний суд м. Києва у складі :

головуючого - судді Щебуняєвої Л.Л.,

при секретарі Якимів І.І.,

за участю :

прокурора Пастуховського М.С.,

підозрюваного ОСОБА_1

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні

клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та контролю за негласною діяльністю управління нагляду за додержанням законів державною фіскальною службою України Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора Іващенка Артема Олеговича про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку з дійовим каяттям, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019000000001122 від 10 грудня 2019 року, відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,уродженця м.Києва, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого,

- який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ :

11 лютого 2020 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та контролю за негласною діяльністю управління нагляду за додержанням законів державною фіскальною службою України Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора Іващенка А.О. про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, у зв`язку з дійовим каяттям.

Так, відповідно до клопотання, ОСОБА_1 , маючи умисел на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб, на протязі 2017-2018 років неодноразово здійснив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Дії ОСОБА_1 здійснювались в порушення законодавчих актів України, що регулюють дану сферу, а саме:

статті 42 Господарського кодексу України, яка визначає, що підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку;

статті 55 Господарського кодексу України якою встановлено, що суб`єктами господарювання є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці;

статті 55-1 Господарського кодексу України якою встановлено, що ознаки фіктивності, що дають підстави для звернення до суду про припинення діяльності фізичною особою-підприємцем, в тому числі визнання реєстраційних документів недійсними є їх реєстрація особами, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження;

статті 56 Господарського кодексу України якою встановлено, що суб`єкт господарювання - господарська організація, яка може бути утворена за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і фізичних осіб шляхом заснування нової господарської організації, злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення діючої (діючих) господарської організації (господарських організацій) з додержанням вимог законодавства;

статті 57 Господарського кодексу України якою встановлено: установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом;

статті 58 Господарського кодексу України якою встановлено, що суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом;

статті 65 Господарського кодексу України, яка визначає, що управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів;

статті 88 Господарського кодексу України якою встановлено, що учасники господарського товариства зобов`язані вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та закону про господарські товариства;

статті 89 Господарського кодексу України якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства;

статті 128 Господарського кодексу України, яка визначає, що громадянин визнається суб`єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до статті 58 цього Кодексу. Громадянин може здійснювати підприємницьку діяльність: безпосередньо як підприємець або через приватне підприємство, що ним створюється. Громадянин здійснює управління заснованим ним приватним підприємством безпосередньо або через керівника, який наймається за контрактом. Громадянин-підприємець зобов`язаний: повідомляти органи державної реєстрації про зміну його адреси, зазначеної в реєстраційних документах, предмета діяльності, інших суттєвих умов своєї підприємницької діяльності, що підлягають відображенню у реєстраційних документах; вести облік результатів своєї підприємницької діяльності відповідно до вимог законодавства;

статті 50 Цивільного кодексу України якою встановлено, що право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом;

статті 51 Цивільного кодексу України якою встановлено, що до підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин;

статті 81 Цивільного Кодексу України, за якою юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу;

статті 87 Цивільного кодексу України якою встановлено: для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації;

статті 89 Цивільного кодексу України якою встановлено: юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи;

пункту 4 частини 1 статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 встановлено, що державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (далі - державна реєстрація) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;

пункту 13 частини 1 статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 встановлено, що реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій;

частини 1 статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003: документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам: заява про державну реєстрацію підписується заявником; рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству; установчий документ юридичної особи, положення, регламент, список суддів постійно діючого третейського суду, статут (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, повинен містити відомості, передбачені законодавством, та відповідати законодавству;

частини 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 якою встановлено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою; документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи;

частини 1 статті 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 якою встановлено, що для державної реєстрації фізичної особи підприємцем подаються такі документи: заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем та інше;

частини 4 статті 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 якою встановлено, що для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця подається один з таких документів: заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням - у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням;

статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003, якою визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору такі документи: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи; примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом; два примірники установчих документів;

частини 4 статті 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003, якою визначено, що особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.

Так, у жовтні 2017 року на території м. Києва ,більш точніше встановити дату та місце в ході досудового розслідування не вдалося, ОСОБА_1 отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_5 пропозицію на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, в якості засновника (директора), завідомо неправдивих відомостей за грошову винагороду та погодився на таку пропозицію.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, яка представлялась як ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , вступивши, таким чином, у попередню змову із вказаною невстановленою особою, з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

Так, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , надав останньому копії сторінок свого паспорту серії НОМЕР_1 , виданий Вишгородським РВ Управління ДМС України у Київській області від 12.06.2017 та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру - НОМЕР_2 .

Після цього, 31 жовтня 2017 року ОСОБА_1 заздалегідь не маючи наміру придбавати, створювати (реєструвати) підприємство та в подальшому здійснювати господарську діяльність ТОВ «Бізуроз» (код ЄДРПОУ 42126723), діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , яка внесла в договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі

ТОВ «Бізуроз» (код ЄДРПОУ 42126723) від 31 жовтня 2017 року завідомо неправдиві відомості, підписав вказаний договір, наділивши його таким чином значення документу. Згідно вказаного договору представник ТОВ «Інвест бізнес інкубатор» (ЄДРПОУ 40285057) ОСОБА_4 передав у власність ОСОБА_1 50 % статутного капіталу ТОВ «Бізуроз» (код ЄДРПОУ 42126723), що становить 50 гривень 00 копійок.

Також, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , яка внесла в договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Бізуроз» (код ЄДРПОУ 42126723) від 14 червня 2018 року завідомо неправдиві відомості, підписав вказаний договір, наділивши його таким чином значення документу. Згідно вказаного договору представник ТОВ «Укр-бізнес-маркет» ОСОБА_5 передав у власність ОСОБА_1

50 % статутного капіталу ТОВ «Бізуроз» (код ЄДРПОУ 42126723), що становить

50 гривень 00 копійок.

Однак, незважаючи на вищевикладене, придбання ТОВ «Бізуроз» відбулося без справжнього наміру ОСОБА_1 здійснювати господарську діяльність.

Після цього, 14 червня 2018 року ОСОБА_1 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час, заздалегідь не маючи наміру придбавати, створювати (реєструвати) підприємство та в подальшому здійснювати господарську діяльність, надав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_5 відомості щодо себе, які той в подальшому вніс до протоколу № 2 Загальних Зборів Учасників (засновників) ТОВ «Бізуроз» (код ЄДРПОУ 42126723), відповідно до якого здійснено перерозподіл часток у статутному капіталі ТОВ «Бізуроз» (код ЄДРПОУ 42126723) таким чином, що ОСОБА_1 належить 100 % статутного капіталу, що становить 100 гривень. Хоча в дійсності таке засідання не проводились та вказане рішення не приймалось. Крім того, згідно вказаного протоколу ОСОБА_1 був присутній під час зборів, хоча участі він не брав. Також встановлено, що відповідно до протоколу № 2 від 14 червня 2018 року Загальних Зборів Учасників (засновників) ТОВ «Бізуроз» (код ЄДРПОУ 42126723) невстановлені особи, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на реєстрацію підприємства на ім`я ОСОБА_1 , без мети здійснення фінансово-господарської діяльності товариством, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, тобто до протоколу № 2 від 14 червня 2018 року завідомо неправдиві відомості, а саме у:

- п. 1.1.2 - призначити ОСОБА_1 на посаду директора товариства з 15 червня 2018 року;

- п. 2.1.1 - змінити склад учасників товариства у зв`язку з продажем

ТОВ «Інвест бізнес інкубатор» своєї частки у розмірі 50 гривень 00 копійок, що становить 50% статутного капіталу на користь ОСОБА_1 та у зв`язку із продажем ТОВ «Укр-бізнес-маркет» своєї частки у розмірі 50 гривень 00 копійок, що становить 50% статутного капіталу на користь ОСОБА_1 ;

п. 3.2 - ОСОБА_1 , який запропонував затвердити новий розмір статутного капіталу товариства у розмірі 500 000 гривень 00 копійок;

п.3.1.1 - збільшити статутний капітал товариства на 499 900 гривень

00 копійок за рахунок внеску власних грошових коштів ОСОБА_1 ;

п. 3.1.2 - затвердити новий розмір статутного капіталу товариства у розмірі 500 000 гривень 00 копійок;

п. 4.1.1 - частки у статутному капіталі товариства розподілити наступним чином: ОСОБА_1 є власником частки у розмірі 500 000 гривень 00 копійок, що становить 100 % статутного капіталу товариства ;

п. 5.1.1 - додати до видів діяльності КВЕДи, перелічені в п. 5.1 протоколу;

п. 6.1 - ОСОБА_1 , який запропонував змінити місцезнаходження товариства. Визначити нове місцезнаходження товариства за адресою: 02068, м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 11 ;

п. 6.2 - змінити місцезнаходження товариства. Визначити нове місцезнаходження товариства за адресою: 02068, м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 11 ;

п. 7.1 - ОСОБА_1 , який запропонував провести державну реєстрацію змін товариства ;

п. 7.1.1 - провести державну реєстрацію змін товариства;

Не зважаючи на внесення вказаних відомостей до протоколу № 2 від 14 червня 2018 року загальних зборів товариства, ОСОБА_1 участі у загальних зборах товариства не брав та не мав мети здійснення організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських чи інших функцій директора вказаного товариства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 15 червня 2018 року ОСОБА_1 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на подання для проведення реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, відповідно до вимог наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року №3268/5 (у редакції наказу від 15 червня 2017 року

№ 1924/5), від імені директора ТОВ «Бізуроз» (код ЄДРПОУ 42126723) підписав попередньо підготовлену невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 довіреність на ім`я ОСОБА_5 , якою уповноважував останнього внести зміни до відомостей про товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

У подальшому, невстановлені особи заповнили реєстраційну картку форми № 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, куди внесли неправдиві відомості про те, що ОСОБА_1 є засновником

ТОВ «Бізуроз» (код ЄДРПОУ 42126723) із статутним капіталом 500 000 гривень. Фактично ж ОСОБА_1 вказаних рішень не приймав, статутний капітал не формував та засновником фактично не був.

Після цього, з метою здійснення вказаних реєстраційних дій в органах державної реєстрації ОСОБА_5 , подав заповнену реєстраційну картку, картку форми 3, протокол № 2 Загальних Зборів Учасників (засновників) ТОВ «Бізуроз» (код ЄДРПОУ 42126723) від 14 червня 2018 року та підписані ОСОБА_1 договір купівлі частки у статутному капіталі ТОВ «Бізуроз» (код ЄДРПОУ 42126723) від 31 жовтня 2017 року та договір купівлі частки у статутному капіталі ТОВ «Бізуроз» (код ЄДРПОУ 42126723) від 14 червня 2018 року до Комунального підприємства «Правочин» Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області (01001, м. Київ, Шевченківський район, вул. Хрещатик, 44-Б, ЄДРПОУ 4209949).

16 червня 2018 року на підставі документів, підписаних ОСОБА_1 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, державним реєстратором ОСОБА_6 було внесено зміни до реєстраційних даних

ТОВ «Бізуроз» (код ЄДРПОУ 42126723) за № НОМЕР_3 , відповідно до яких засновником ТОВ «Бізуроз» (код ЄДРПОУ 42126723) із статутним капіталом

500 000 гривень став ОСОБА_1 .

За свою участь у внесенні в документи, що відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Бізуроз» (код

ЄДРПОУ 42126723), завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_1 , відразу після підписання ним зазначених статутних документів вказаного товариства, продовжуючи діяти за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , отримав від останнього раніше обумовлену між ними грошову винагороду у розмірі 1000 грн.

Таким чином, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проекти документів містять завідомо неправдиві відомості та необхідні для придбання (перереєстрації) суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Бізуроз» (код ЄДРПОУ 42126723), ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , засвідчив їх своїм підписом, наділивши їх таким чином значенням документів, а саме: договір купівлі частки у статутному капіталі ТОВ «Бізуроз» (код ЄДРПОУ 42126723) від 31 жовтня 2017 року та договір купівлі частки у статутному капіталі ТОВ «Бізуроз» (код ЄДРПОУ 42126723) від 14 червня 2018 року, які містять неправдиві відомості щодо факту купівлі ОСОБА_1 часток у статутному капіталі ТОВ «Бізуроз» (код ЄДРПОУ 42126723), довіреність на ім`я ОСОБА_5 .

У подальшому, установчі і фінансово-господарські документи та печатка

ТОВ «Бізуроз» (код ЄДРПОУ 42126723) були передані невстановленим досудовим розслідуванням особам, які з їх допомогою надавали суб`єктам реального сектору економіки послуги щодо незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету.

Дії ОСОБА_1 , які полягали у внесенні в документи, що відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи

ТОВ «Бізуроз» (код ЄДРПОУ 42126723), завідомо неправдивих відомостей, вчинені за попередньою змовою групою осіб, призвели до того, що невстановлені досудовим розслідування особи отримали змогу використовувати установчі, фінансово-господарські документи та печатку ТОВ «Бізуроз» (код ЄДРПОУ 42126723) у своїй протиправній діяльності.

Крім того, у лютому 2018 року на території м. Києва (більш точніше встановити дату та місце в ході досудового розслідування не вдалося) ОСОБА_1 отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_5 , пропозицію на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, в якості засновника (директора), завідомо неправдивих відомостей за грошову винагороду та погодився на таку пропозицію.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, яка представлялась як ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , вступивши, таким чином, у попередню змову із вказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

Так, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , надав останньому копії сторінок свого паспорту - серії НОМЕР_1 , виданий Вишгородським РВ Управління ДМС України у Київській області від 12 червня 2017 року та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру - НОМЕР_2 .

Після цього, 26 лютого 2018 року ОСОБА_1 , заздалегідь не маючи наміру придбавати, створювати (реєструвати) підприємство та в подальшому здійснювати господарську діяльність ТОВ «ВІЗФОРД» (код ЄДРПОУ 40080647), діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , яка внесла в договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі

ТОВ «ВІЗФОРД» (код ЄДРПОУ 40080647) від 26 лютого 2018 року завідомо неправдиві відомості, підписав вказаний договір, наділивши його таким чином значення документу. Згідно вказаного договору власник 100 % статутного капіталу

ТОВ «ВІЗФОРД» (код ЄДРПОУ 40080647) ОСОБА_7 передав у власність ОСОБА_1 100 % статутного капіталу ТОВ «ВІЗФОРД» (код ЄДРПОУ 40080647), що становить 500 000 гривень 00 копійок.

Однак, незважаючи на вищевикладене, придбання ТОВ «ВІЗФОРД» (код ЄДРПОУ 40080647) відбулося без справжнього наміру ОСОБА_1 здійснювати господарську діяльність.

Після цього, 26 лютого 2018 року ОСОБА_1 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час, заздалегідь не маючи наміру придбавати, створювати (реєструвати) підприємство та в подальшому здійснювати господарську діяльність, надав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_5 відомості щодо себе, які той в подальшому вніс до протоколу № 4 Загальних Зборів Учасників (засновників) ТОВ «ВІЗФОРД» (код ЄДРПОУ 40080647), відповідно до якого здійснено перерозподіл часток у статутному капіталі ТОВ «ВІЗФОРД» (код ЄДРПОУ 40080647) таким чином, що ОСОБА_1 належить 100 % статутного капіталу, що становить 500 000 гривень. Хоча в дійсності таке засідання не проводилось та вказане рішення не приймалось. Крім того, згідно вказаного протоколу ОСОБА_1 був присутній під час зборів, хоча участі він не брав. Також встановлено, що відповідно до протоколу № 4 Загальних Зборів Учасників (засновників) ТОВ «ВІЗФОРД» (код ЄДРПОУ 40080647) невстановлені особи, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на реєстрацію підприємства на ім`я ОСОБА_1 , без мети здійснення фінансово-господарської діяльності товариством, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, тобто до протоколу № 4 від 26 лютого 2018 року завідомо неправдиві відомості, а саме у:

п. 1.1.2 - призначити ОСОБА_1 на посаду директора товариства з 27 лютого 2018 року;

п. 2.1.1 - змінити склад учасників товариства у зв`язку з продажем

ОСОБА_7 своєї частки у розмірі 500 000 гривень 00 копійок, що становить 100% статутного капіталу на користь ОСОБА_1 ;

п. 3.1.1 - затвердити склад учасників товариства у наступному вигляді: ОСОБА_1 100 відсотків статутного капіталу;

п. 5.1.1 - провести державну реєстрацію змін товариства з правом передоручення.

Не зважаючи на внесення вказаних відомостей до протоколу № 4 від 26 лютого 2018 року загальних зборів товариства, ОСОБА_1 участі у загальних зборах товариства не брав та не мав мети здійснення організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських чи інших функцій директора вказаного товариства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 26 лютого 2018 року ОСОБА_1 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на подання для проведення реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, відповідно до вимог наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5 (у редакції наказу від 15 червня 2017 року

№ 1924/5) від імені директора ТОВ «ВІЗФОРД» (код ЄДРПОУ 40080647) підписав попередньо підготовлену невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 довіреність на ім`я ОСОБА_8 , якою уповноважував останнього внести зміни до відомостей про товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У подальшому, невстановлені особи заповнили реєстраційну картку форми № 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи куди внесли неправдиві відомості про те, що ОСОБА_1 є засновником ТОВ «ВІЗФОРД» (код ЄДРПОУ 40080647) із статутним капіталом 500 000 гривень. Фактично ж ОСОБА_1 вказаних рішень не приймав, статутний капітал не формував та засновником фактично не був.

Після цього, з метою здійснення вказаних реєстраційних дій в органах державної реєстрації ОСОБА_8 , подав заповнену реєстраційну картку, картку форми 3, протокол № 4 Загальних Зборів Учасників (засновників) ТОВ «ВІЗФОРД» (код ЄДРПОУ 40080647) від 26 лютого 2018 року та підписані ОСОБА_1 договір купівлі частки у статутному капіталі ТОВ «ВІЗФОРД» (код ЄДРПОУ 40080647) від 26 лютого 2018 року до Комунального підприємства «Правочин» Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області (01001, м. Київ, Шевченківський район, вул. Хрещатик, 44-Б, ЄДРПОУ 4209949).

28 лютого 2018 року на підставі документів, підписаних ОСОБА_1 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, державним реєстратором ОСОБА_9 було внесено зміни до реєстраційних даних

ТОВ «ВІЗФОРД» (код ЄДРПОУ 40080647) за № НОМЕР_4 , відповідно до яких засновником ТОВ «ВІЗФОРД» (код ЄДРПОУ 40080647) із статутним капіталом

500 000 гривень став ОСОБА_1 .

За свою участь у внесенні в документи, що відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ВІЗФОРД» (код

ЄДРПОУ 40080647), завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_1 , відразу після підписання ним зазначених статутних документів вказаного товариства, продовжуючи діяти за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , отримав від останнього раніше обумовлену між ними грошову винагороду у розмірі 1000 грн.

Таким чином, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проекти документів містять завідомо неправдиві відомості та необхідні для придбання (перереєстрації) суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «ВІЗФОРД» (код ЄДРПОУ 40080647),

ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , засвідчив їх своїм підписом, наділивши їх таким чином значенням документів, а саме: договір купівлі частки у статутному капіталі ТОВ «ВІЗФОРД» (код ЄДРПОУ 40080647) від 26 лютого 2018 року, який містить неправдиві відомості щодо факту купівлі ОСОБА_1 часток у статутному капіталі ТОВ «ВІЗФОРД» (код

ЄДРПОУ 40080647), довіреність на ім`я ОСОБА_8 .

У подальшому, установчі і фінансово-господарські документи та печатка

ТОВ «ВІЗФОРД» (код ЄДРПОУ 40080647) були передані невстановленим досудовим розслідуванням особам, які з їх допомогою надавали суб`єктам реального сектору економіки послуги щодо незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету.

Дії ОСОБА_1 , які полягали у внесенні в документи, що відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи

ТОВ «ВІЗФОРД» (код ЄДРПОУ 40080647), завідомо неправдивих відомостей, вчинені за попередньою змовою групою осіб, призвели до того, що невстановлені досудовим розслідування особи отримали змогу використовувати установчі, фінансово-господарські документи та печатку ТОВ «ВІЗФОРД» (код ЄДРПОУ 40080647) у своїй протиправній діяльності.

Крім того, у січні 2018 року на території м. Києва (більш точніше встановити дату та місце в ході досудового розслідування не вдалося) ОСОБА_1 отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_5 , пропозицію на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, в якості засновника (директора), завідомо неправдивих відомостей за грошову винагороду та погодився на таку пропозицію.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, яка представлялась як ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , вступивши, таким чином, у попередню змову із вказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

Так, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , надав останньому копії сторінок свого паспорту - серії НОМЕР_1 , виданий Вишгородським РВ Управління ДМС України у Київській області від 12 червня 2017 року та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру - НОМЕР_2 .

Після цього, 26 січня 2018 року ОСОБА_1 , заздалегідь не маючи наміру придбавати, створювати (реєструвати) підприємство та в подальшому здійснювати господарську діяльність ТОВ «ЕНЕРСІТІ» (код ЄДРПОУ 41042183), діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , яка внесла в договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі

ТОВ ««ЕНЕРСІТІ» (код ЄДРПОУ 41042183) від 26 січня 2018 року завідомо неправдиві відомості, підписав вказаний договір, наділивши його таким чином значення документу. Згідно вказаного договору власник 100 % статутного капіталу

ТОВ «ЕНЕРСІТІ» (код ЄДРПОУ 41042183) ОСОБА_7 передав у власність ОСОБА_1 100 % статутного капіталу ТОВ «ЕНЕРСІТІ» (код

ЄДРПОУ 41042183), що становить 500 000 гривень 00 копійок.

Однак, незважаючи на вищевикладене, придбання ТОВ «ЕНЕРСІТІ»

(код ЄДРПОУ 41042183) відбулося без справжнього наміру ОСОБА_1 здійснювати господарську діяльність.

Після цього, 26 лютого 2018 року ОСОБА_1 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час, заздалегідь не маючи наміру придбавати, створювати (реєструвати) підприємство та в подальшому здійснювати господарську діяльність, надав невстановленій особі відомості, які невстановлена особа в подальшому внесла до протоколу № 4 Загальних Зборів Учасників (засновників) ТОВ «ЕНЕРСІТІ» (код ЄДРПОУ 41042183), відповідно до якого здійснено перерозподіл часток у статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРСІТІ» (код ЄДРПОУ 41042183) таким чином, що ОСОБА_1 належить 100 % статутного капіталу, що становить 500 000 гривень. Хоча в дійсності таке засідання не проводилось та вказане рішення не приймалось. Крім того, згідно вказаного протоколу ОСОБА_1 був присутній під час зборів, хоча участі він не брав. Також встановлено, що відповідно до протоколу № 4 Загальних Зборів Учасників (засновників) ТОВ «ЕНЕРСІТІ» (код ЄДРПОУ 41042183) невстановлені особи, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на реєстрацію підприємства на ім`я ОСОБА_1 , без мети здійснення фінансово-господарської діяльності товариством, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, тобто до протоколу № 4 від 26 лютого 2018 року завідомо неправдиві відомості, а саме у:

п. 1.1.2 - призначити ОСОБА_1 на посаду директора товариства з 27 лютого 2018 року;

п. 2.1.1 - змінити склад учасників товариства у зв`язку з продажем

ОСОБА_7 своєї частки у розмірі 500 000 гривень 00 копійок, що становить 100% статутного капіталу на користь ОСОБА_1 ;

п. 3.1.1 - затвердити склад учасників товариства у наступному вигляді: ОСОБА_1 100 відсотків статутного капіталу;

п. 5.1.1 - Провести державну реєстрацію змін товариства з правом передоручення.

Не зважаючи на внесення вказаних відомостей до протоколу № 4 від 26 лютого 2018 року загальних зборів товариства, ОСОБА_1 участі у загальних зборах товариства не брав та не мав мети здійснення організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських чи інших функцій директора вказаного товариства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 26 лютого 2018 року ОСОБА_1 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на подання для проведення реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, відповідно до вимог наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5 (у редакції наказу від 15 червня 2017 року

№ 1924/5) від імені директора ТОВ «ЕНЕРСІТІ» (код ЄДРПОУ 41042183) підписав попередньо підготовлену невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 довіреність на ім`я ОСОБА_8 , якою уповноважував останнього внести зміни до відомостей про товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У подальшому, невстановлені особи заповнили реєстраційну картку форми № 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи куди внесли неправдиві відомості про те, що ОСОБА_1 є засновником ТОВ «ЕНЕРСІТІ» (код ЄДРПОУ 41042183) із статутним капіталом

500 000 гривень. Фактично ж ОСОБА_1 вказаних рішень не приймав, статутний капітал не формував та засновником фактично не був.

Після цього, з метою здійснення вказаних реєстраційних дій в органах державної реєстрації ОСОБА_8 , подав заповнену реєстраційну картку, картку форми 3, протокол № 4 Загальних Зборів Учасників (засновників) ТОВ «ЕНЕРСІТІ» (код ЄДРПОУ 41042183) від 26 січня 2018 року та підписані ОСОБА_1 договір купівлі частки у статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРСІТІ» (код ЄДРПОУ 41042183) від 26 січня 2018 року до Комунального підприємства "Правочин" Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області (01001, м. Київ, Шевченківський район, вул. Хрещатик, 44-Б, ЄДРПОУ 4209949).

28 лютого 2018 року на підставі документів, підписаних ОСОБА_1 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, державним реєстратором ОСОБА_9 було внесено зміни до реєстраційних даних

ТОВ «ЕНЕРСІТІ» (код ЄДРПОУ 41042183) за № НОМЕР_4 , відповідно до яких засновником ТОВ «ЕНЕРСІТІ» (код ЄДРПОУ 41042183) із статутним капіталом

500 000 гривень став ОСОБА_1 .

За свою участь у внесенні в документи, що відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ЕНЕРСІТІ» (код ЄДРПОУ 41042183), завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_1 , відразу після підписання ним зазначених статутних документів вказаного товариства, продовжуючи діяти за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , отримав від останнього раніше обумовлену між ними грошову винагороду у розмірі 1000 грн.

Таким чином, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проекти документів містять завідомо неправдиві відомості та необхідні для придбання (перереєстрації) суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «ЕНЕРСІТІ» (код ЄДРПОУ 41042183),

ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , засвідчив їх своїм підписом, наділивши їх таким чином значенням документів, а саме: договір купівлі частки у статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРСІТІ» (код ЄДРПОУ 41042183) від 26 лютого 2018 року, який містить неправдиві відомості щодо факту купівлі ОСОБА_1 часток у статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРСІТІ» (код ЄДРПОУ 41042183), довіреність на ім`я ОСОБА_8 .

У подальшому, установчі і фінансово-господарські документи та печатка

ТОВ «ЕНЕРСІТІ» (код ЄДРПОУ 41042183) були передані невстановленим досудовим розслідування особам, які з їх допомогою надавали суб`єктам реального сектору економіки послуги щодо незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету.

Дії ОСОБА_1 , які полягали у внесенні в документи, що відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи

ТОВ «ЕНЕРСІТІ» (код ЄДРПОУ 41042183), завідомо неправдивих відомостей, вчинені за попередньою змовою групою осіб, призвели до того, що невстановлені досудовим розслідування особи отримали змогу використовувати установчі, фінансово-господарські документи та печатку ТОВ «ЕНЕРСІТІ» (код ЄДРПОУ 41042183) у своїй протиправній діяльності.

Крім того, у жовтні 2017 року на території м. Києва (більш точніше встановити дату та місце в ході досудового розслідування не вдалося) ОСОБА_1 отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_5 , пропозицію на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, в якості засновника (директора), завідомо неправдивих відомостей за грошову винагороду та погодився на таку пропозицію.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, яка представлялась як ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , вступивши, таким чином, у попередню змову із вказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

Так, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , надав останньому копії сторінок свого паспорту - серії НОМЕР_1 , виданий Вишгородським РВ Управління ДМС України у Київській області від 12 червня 2017 року та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру - НОМЕР_2 .

Після цього, 31 жовтня 2017 року ОСОБА_1 , заздалегідь не маючи наміру придбавати, створювати (реєструвати) підприємство та в подальшому здійснювати господарську діяльність ТОВ «ВУР ГОЗЕРУ» (код ЄДРПОУ 42126651), діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , яка внесла в договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі

ТОВ «ВУР ГОЗЕРУ» (код ЄДРПОУ 42126651) від 31 жовтня 2017 року завідомо неправдиві відомості, підписав вказаний договір, наділивши його таким чином значення документу. Згідно вказаного договору представник ТОВ «Інвест бізнес інкубатор» (ЄДРПОУ 40285057) ОСОБА_4 передав у власність ОСОБА_1 50 % статутного капіталу ТОВ «ВУР ГОЗЕРУ» (код ЄДРПОУ 42126651), що становить 50 гривень 00 копійок.

Також, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , яка внесла в договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ВУР ГОЗЕРУ» (код ЄДРПОУ 42126651) від 14 червня 2018 року завідомо неправдиві відомості, підписав вказаний договір, наділивши його таким чином значення документу. Згідно вказаного договору представник

ТОВ «Укр-бізнес-маркет» ОСОБА_5 передав у власність

ОСОБА_1 50 % статутного капіталу ТОВ «ВУР ГОЗЕРУ» (код

ЄДРПОУ 42126651), що становить 50 гривень 00 копійок.

Однак, незважаючи на вищевикладене, придбання ТОВ «ВУР ГОЗЕРУ» (код ЄДРПОУ 42126651) відбулося без справжнього наміру ОСОБА_1 здійснювати господарську діяльність.

Після цього, 14 червня 2018 року ОСОБА_1 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час, заздалегідь не маючи наміру придбавати, створювати (реєструвати) підприємство та в подальшому здійснювати господарську діяльність, надав невстановленій особі відомості, які невстановлена особа в подальшому внесла до протоколу № 2 Загальних Зборів Учасників (засновників) ТОВ «ВУР ГОЗЕРУ» (код ЄДРПОУ 42126651), відповідно до якого здійснено перерозподіл часток у статутному капіталі ТОВ «ВУР ГОЗЕРУ» (код

ЄДРПОУ 42126651) таким чином, що ОСОБА_1 належить 100 % статутного капіталу, що становить 100 гривень. Хоча в дійсності таке засідання не проводилось та вказане рішення не приймалось. Крім того, згідно вказаного протоколу ОСОБА_1 був присутній під час зборів, хоча участі він не брав. Також встановлено, що відповідно до протоколу № 2 Загальних Зборів Учасників (засновників) ТОВ «ВУР ГОЗЕРУ» (код ЄДРПОУ 42126651) невстановлені особи, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на реєстрацію підприємства на ім`я ОСОБА_1 , без мети здійснення фінансово-господарської діяльності товариством, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, тобто до протоколу № 2 від 14 червня 2018 року завідомо неправдиві відомості, а саме у:

п. 1.1.2 - призначити ОСОБА_1 на посаду директора товариства з

15 червня 2018 року;

п. 2.1.1 - змінити склад учасників товариства у зв`язку з продажем

ТОВ «Інвест бізнес інкубатор» своєї частки у розмірі 50 гривень

00 копійок, що становить 50% статутного капіталу на користь ОСОБА_1 та у зв`язку із продажем ТОВ «Укр-бізнес-маркет» своєї частки у розмірі 50 гривень 00 копійок, що становить 50% статутного капіталу на користь

ОСОБА_1 ;

п. 3.2 - ОСОБА_1 , який запропонував затвердити новий розмір статутного капіталу товариства у розмірі 500 000 гривень 00 копійок;

п. 3.1.1 - Збільшити статутний капітал товариства на 499 900 гривень

00 копійок за рахунок внеску власних грошових коштів ОСОБА_1 ;

п. 3.1.2 - затвердити новий розмір статутного капіталу товариства у розмірі 500 000 гривень 00 копійок;

п. 4.1.1 - частки у статутному капіталі товариства розподілити наступним чином: ОСОБА_1 є власником частки у розмірі 500 000 гривень 00 копійок, що становить 100 % статутного капіталу товариства ;

п. 5.1.1 - додати до видів діяльності КВЕДи, перелічені в п. 5.1 протоколу;

п. 6.1 - ОСОБА_1 , який запропонував змінити місцезнаходження товариства. Визначити нове місцезнаходження товариства за адресою: 02068, м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 12 ;

п. 6.2 - змінити місцезнаходження товариства. Визначити нове місцезнаходження товариства за адресою: 02068, м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 12 ;

п. 7.1 - ОСОБА_1 , який запропонував провести державну реєстрацію змін товариства ;

п. 7.1.1 - провести державну реєстрацію змін товариства.

Не зважаючи на внесення вказаних відомостей до протоколу № 2 від 14 червня 2018 року загальних зборів товариства, ОСОБА_1 участі у загальних зборах товариства не брав та не мав мети здійснення організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських чи інших функцій директора вказаного товариства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 15 червня 2018 року ОСОБА_1 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на подання для проведення реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, відповідно до вимог наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року №3268/5 (у редакції наказу від 15 червня 2017 року

№ 1924/5) від імені директора ТОВ «ВУР ГОЗЕРУ» (код ЄДРПОУ 42126651) підписав попередньо підготовлену невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 довіреність на ім`я ОСОБА_5 , якою уповноважував останнього внести зміни до відомостей про товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У подальшому, невстановлені особи заповнили реєстраційну картку форми № 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи куди внесли неправдиві відомості про те, що ОСОБА_1 є засновником ТОВ «ВУР ГОЗЕРУ» (код ЄДРПОУ 42126651) із статутним капіталом 500 000 гривень. Фактично ж ОСОБА_1 вказаних рішень не приймав, статутний капітал не формував та засновником фактично не був.

Після цього, з метою здійснення вказаних реєстраційних дій в органах державної реєстрації ОСОБА_5 , подав заповнену реєстраційну картку, картку форми 3, протокол № 2 Загальних Зборів Учасників (засновників) ТОВ «ВУР ГОЗЕРУ» (код ЄДРПОУ 42126651) від 14 червня 2018 року та підписані ОСОБА_1 договір купівлі частки у статутному капіталі ТОВ «ВУР ГОЗЕРУ» (код ЄДРПОУ 42126651) від 31 жовтня 2017 року та договір купівлі частки у статутному капіталі ТОВ «ВУР ГОЗЕРУ» (код

ЄДРПОУ 42126651) від 14 червня 2018 року до Комунального підприємства "Правочин" Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області (01001,

м. Київ, Шевченківський район, вул. Хрещатик, 44-Б, ЄДРПОУ 4209949).

16 червня 2018 року на підставі документів, підписаних ОСОБА_1 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, державним реєстратором ОСОБА_6 було внесено зміни до реєстраційних даних ТОВ «ВУР ГОЗЕРУ» (код ЄДРПОУ 42126651) за № НОМЕР_5 , відповідно до яких засновником ТОВ «ВУР ГОЗЕРУ» (код ЄДРПОУ 42126651) із статутним капіталом 500 000 гривень став ОСОБА_1 .

За свою участь у внесенні в документи, що відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ВУР ГОЗЕРУ» (код

ЄДРПОУ 42126651), завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_1 , відразу після підписання ним зазначених статутних документів вказаного товариства, продовжуючи діяти за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , отримав від останнього раніше обумовлену між ними грошову винагороду у розмірі 1000 грн.

Таким чином, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проекти документів містять завідомо неправдиві відомості та необхідні для придбання (перереєстрації) суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «ВУР ГОЗЕРУ» (код ЄДРПОУ 42126651), ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , засвідчив їх своїм підписом, наділивши їх таким чином значенням документів, а саме: договір купівлі частки у статутному капіталі ТОВ «ВУР ГОЗЕРУ» (код ЄДРПОУ 42126651) від 31 жовтня 2017 року та договір купівлі частки у статутному капіталі ТОВ «ВУР ГОЗЕРУ» (код ЄДРПОУ 42126651) від 14 червня 2018 року, які містять неправдиві відомості щодо факту купівлі ОСОБА_1 часток у статутному капіталі ТОВ «ВУР ГОЗЕРУ» (код ЄДРПОУ 42126651), довіреність на ім`я ОСОБА_5 .

У подальшому, установчі і фінансово-господарські документи та печатка

ТОВ «ВУР ГОЗЕРУ» (код ЄДРПОУ 42126651) були передані невстановленим досудовим розслідування особам, які з їх допомогою надавали суб`єктам реального сектору економіки послуги щодо незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету.

Дії ОСОБА_1 , які полягали у внесенні в документи, що відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ВУР ГОЗЕРУ» (код ЄДРПОУ 42126651), завідомо неправдивих відомостей, вчинені за попередньою змовою групою осіб, призвели до того, що невстановлені досудовим розслідування особи отримали змогу використовувати установчі, фінансово-господарські документи та печатку ТОВ «ВУР ГОЗЕРУ» (код ЄДРПОУ 42126651) у своїй протиправній діяльності.

Крім того, у жовтні 2017 року на території м. Києва (більш точніше встановити дату та місце в ході досудового розслідування не вдалося) ОСОБА_1 отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_5 , пропозицію на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, в якості засновника (директора), завідомо неправдивих відомостей за грошову винагороду та погодився на таку пропозицію.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, яка представлялась як ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , вступивши, таким чином, у попередню змову із вказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

Так, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , надав останньому копії сторінок свого паспорту - серії НОМЕР_1 , виданий Вишгородським РВ Управління ДМС України у Київській області від 12 червня 2017 року та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру - НОМЕР_2 .

Після цього, 31 жовтня 2017 року ОСОБА_1 , заздалегідь не маючи наміру придбавати, створювати (реєструвати) підприємство та в подальшому здійснювати господарську діяльність ТОВ «БЕЙЛ КРОСС» (код ЄДРПОУ 42126908), діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , яка внесла в договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі

ТОВ «БЕЙЛ КРОСС» (код ЄДРПОУ 42126908 ) від 31 жовтня 2017 року завідомо неправдиві відомості, підписав вказаний договір, наділивши його таким чином значення документу. Згідно вказаного договору представник ТОВ «Інвест бізнес інкубатор» (ЄДРПОУ 40285057) ОСОБА_4 передав у власність ОСОБА_1 50 % статутного капіталу ТОВ «ВУР ГОЗЕРУ» (код ЄДРПОУ 42126651), що становить 50 гривень 00 копійок.

Також, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , яка внесла в договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БЕЙЛ КРОСС» (код ЄДРПОУ 42126908) від 14 червня 2018 року завідомо неправдиві відомості, підписав вказаний договір, наділивши його таким чином значення документу. Згідно вказаного договору представник

ТОВ «Укр-бізнес-маркет» ОСОБА_5 передав у власність ОСОБА_1

50 % статутного капіталу ТОВ «ВУР ГОЗЕРУ» (код ЄДРПОУ 42126651), що становить 50 гривень 00 копійок.

Однак, незважаючи на вищевикладене, придбання ТОВ «БЕЙЛ КРОСС»

(код ЄДРПОУ 42126908) відбулося без справжнього наміру ОСОБА_1 здійснювати господарську діяльність.

Після цього, 14 червня 2018 року ОСОБА_1 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час, заздалегідь не маючи наміру придбавати, створювати (реєструвати) підприємство та в подальшому здійснювати господарську діяльність, надав невстановленій особі відомості, які невстановлена особа в подальшому внесла до протоколу № 2 Загальних Зборів Учасників (засновників) ТОВ «БЕЙЛ КРОСС» (код ЄДРПОУ 42126908), відповідно до якого здійснено перерозподіл часток у статутному капіталі ТОВ «БЕЙЛ КРОСС» (код

ЄДРПОУ 42126908) таким чином, що ОСОБА_1 належить 100 % статутного капіталу, що становить 100 гривень. Хоча в дійсності таке засідання не проводилось та вказане рішення не приймалось. Крім того, згідно вказаного протоколу ОСОБА_1 був присутній під час зборів, хоча участі він не брав. Також встановлено, що відповідно до протоколу № 2 Загальних Зборів Учасників (засновників) ТОВ «БЕЙЛ КРОСС» (код ЄДРПОУ 42126908) невстановлені особи, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на реєстрацію підприємства на ім`я ОСОБА_1 , без мети здійснення фінансово-господарської діяльності товариством, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, тобто до протоколу № 2 від 14 червня 2018 року завідомо неправдиві відомості у:

п. 1.1.2 - призначити ОСОБА_1 на посаду директора товариства з 15 червня 2018 року;

п. 2.1.1 - змінити склад учасників товариства у зв`язку з продажем

ТОВ «ІНВЕСТ БІЗНЕС ІНКУБАТОР» своєї частки у розмірі 50 гривень

00 копійок, що становить 50% статутного капіталу на користь ОСОБА_1 та у зв`язку із продажем ТОВ «УКР-БІЗНЕС-МАРКЕТ» своєї частки у розмірі

50 гривень 00 копійок, що становить 50% статутного капіталу на користь ОСОБА_1 ;

п. 3.2 - ОСОБА_1 , який запропонував затвердити новий розмір статутного капіталу товариства у розмірі 500 000 гривень 00 копійок;

п. 3.1.1 - збільшити статутний капітал товариства на 499 900 гривень

00 копійок за рахунок внеску власних грошових коштів ОСОБА_1 ;

п. 3.1.2 - затвердити новий розмір статутного капіталу товариства у розмірі 500 000 гривень 00 копійок;

п. 4.1.1 - частки у статутному капіталі товариства розподілити наступним чином: ОСОБА_1 є власником частки у розмірі 500 000 гривень 00 копійок, що становить 100 % статутного капіталу товариства ;

п. 5.1.1 - додати до видів діяльності КВЕДи, перелічені в п. 5.1 протоколу;

п. 6.1 - ОСОБА_1 , який запропонував змінити місцезнаходження товариства. Визначити нове місцезнаходження товариства за адресою: 02068, м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 10 ;

п. 6.2 - змінити місцезнаходження товариства. Визначити нове місцезнаходження товариства за адресою: 02068, м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 10 ;

п. 7.1 - ОСОБА_1 , який запропонував провести державну реєстрацію змін товариства ;

п. 7.1.1 - провести державну реєстрацію змін товариства.

Не зважаючи на внесення вказаних відомостей до протоколу № 2 від 14 червня 2018 року загальних зборів товариства, ОСОБА_1 участі у загальних зборах товариства не брав та не мав мети здійснення організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських чи інших функцій директора вказаного товариства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 15 червня 2018 року ОСОБА_1 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та невстановлений час, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на подання для проведення реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, відповідно до вимог наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5 (у редакції наказу від 15 червня 2017 року

№ 1924/5) від імені директора ТОВ «БЕЙЛ КРОСС» (код ЄДРПОУ 42126908) підписав попередньо підготовлену невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 довіреність на ім`я ОСОБА_5 , якою уповноважував останнього внести зміни до відомостей про товариство до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У подальшому, невстановлені особи заповнили реєстраційну картку форми № 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи куди внесли неправдиві відомості про те, що ОСОБА_1 є засновником ТОВ «БЕЙЛ КРОСС» (код ЄДРПОУ 42126908) із статутним капіталом 500 000 гривень. Фактично ж ОСОБА_1 вказаних рішень не приймав, статутний капітал не формував та засновником фактично не був.

Після цього, з метою здійснення вказаних реєстраційних дій в органах державної реєстрації ОСОБА_5 , подав заповнену реєстраційну картку, картку форми 3, протокол № 2 Загальних Зборів Учасників (засновників) ТОВ «БЕЙЛ КРОСС» (код

ЄДРПОУ 42126908) від 14 червня 2018 року та підписані ОСОБА_1 договір купівлі частки у статутному капіталі ТОВ «БЕЙЛ КРОСС» (код ЄДРПОУ 42126908) від 31 жовтня 2017 року та договір купівлі частки у статутному капіталі ТОВ «БЕЙЛ КРОСС» (код

ЄДРПОУ 42126908) від 14 червня 2018 року до Комунального підприємства "Правочин" Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області (01001,

м. Київ, Шевченківський район, вул. Хрещатик, 44-Б, ЄДРПОУ 4209949).

16 червня 2018 року на підставі документів, підписаних ОСОБА_1 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, державним реєстратором ОСОБА_6 було внесено зміни до реєстраційних даних

ТОВ «БЕЙЛ КРОСС» (код ЄДРПОУ 42126908) за № НОМЕР_5 , відповідно до яких засновником ТОВ «БЕЙЛ КРОСС» (код ЄДРПОУ 42126908) із статутним капіталом 500 000 гривень став ОСОБА_1 .

За свою участь у внесенні в документи, що відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «БЕЙЛ КРОСС»

(код ЄДРПОУ 42126908), завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_1 , відразу після підписання ним зазначених статутних документів вказаного товариства, продовжуючи діяти за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , отримав від останнього раніше обумовлену між ними грошову винагороду у розмірі 1000 грн.

Таким чином, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проекти документів містять завідомо неправдиві відомості та необхідні для придбання (перереєстрації) суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «БЕЙЛ КРОСС» (код ЄДРПОУ 42126908), ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , засвідчив їх своїм підписом, наділивши їх таким чином значенням документів, а саме: договір купівлі частки у статутному капіталі ТОВ «БЕЙЛ КРОСС» (код ЄДРПОУ 42126908) від 31 жовтня 2017 року та договір купівлі частки у статутному капіталі ТОВ «БЕЙЛ КРОСС» (код ЄДРПОУ 42126908) від 14 червня 2018 року, які містять неправдиві відомості щодо факту купівлі ОСОБА_1 часток у статутному капіталі ТОВ «БЕЙЛ КРОСС» (код ЄДРПОУ 42126908), довіреність на ім`я ОСОБА_5 .

У подальшому, установчі і фінансово-господарські документи та печатка

ТОВ «БЕЙЛ КРОСС» (код ЄДРПОУ 42126908) були передані невстановленим досудовим розслідування особам, які з їх допомогою надавав суб`єктам реального сектору економіки послуги щодо незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету.

Дії ОСОБА_1 , які полягали у внесенні в документи, що відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи

ТОВ «БЕЙЛ КРОСС» (код ЄДРПОУ 42126908), завідомо неправдивих відомостей, вчинені за попередньою змовою групою осіб, призвели до того, що невстановлені досудовим розслідування особи отримали змогу використовувати установчі, фінансово-господарські документи та печатку ТОВ «БЕЙЛ КРОСС» (код

ЄДРПОУ 42126908) у своїй протиправній діяльності.

Крім того, ОСОБА_1 з 07 лютого 2018 року являється фізичною особою підприємцем, яка зареєстрована Вишгородській РДА Київської області.

Проте, фактична реєстрація ОСОБА_1 в якості фізичної особи підприємця відбулась на прохання невстановлених осіб без наміру здійснювати господарську діяльність, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідування осіб.

Так, 07 лютого 2018 року, перебуваючи біля ТЦ «ЦУМ», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 38, ОСОБА_1 вступив у попередню змову з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_3 з приводу вчинення дій щодо реєстрації його як суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця без наміру здійснювати господарську діяльність, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб. З метою реалізації своєї мети ОСОБА_1 та невстановлена особа на ім`я ОСОБА_3 приїхали до офісного приміщення Комунального підприємства "Правочин" Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44-Б, де ОСОБА_1 надав невстановленій особі свій паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Вишгородським РВ Управління ДМС України у Київській області від 12 червня 2017 року та довідку про присвоєння йому ідентифікаційного номеру - № НОМЕР_2 .

У подальшому, на підставі наданих документів невстановлена особа ім`я ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, перебуваючи за цією ж адресою, склала заяву за Формою 10 про державну реєстрацією фізичної особи-підприємця від 07 лютого 2018 року, яку надала на підпис ОСОБА_1 .

У свою чергу ОСОБА_1 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та факт надання йому для підпису документа, що містить завідомо неправдиві відомості щодо справжньої мети реєстрації його як фізичної особи-підприємця, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Київ , вул. Хрещатик, 44-Б, засвідчив дану заяву Форми 10 своїм підписом, наділивши її таким чином значенням документа, тобто вчинив її підроблення.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня ОСОБА_1 разом з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_3 , перебуваючи у приміщенні Комунального підприємства "Правочин" Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44-Б, подав зазначену заяву Форми 10 від 07 лютого 2018 року, при цьому підписавши відповідний опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії код: НОМЕР_6 . Зазначені дії дали підставу здійснити проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під

№ 23340000000008030 та визначено місцем проведення державної реєстрації Вишгородську районну державну адміністрацію Київської області.

За виконання усіх наведених дій, спрямованих на реєстрацію ОСОБА_1 як фізичної особи-підприємця без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб, останній отримав від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_3 попередньо обумовлену з ним суму винагороди у вигляді 2000 грн.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч.2 ст.205-1 КК України як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей , за попередньою змовою групою осіб.

Прокурор Пастуховський М.С. в судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_1 в судовому засіданні просив задовольнити клопотання прокурора та звільнити його від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України у зв`язку з дійовим каяттям.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку учасників кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом, зокрема, у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно до правил ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до ст. 45 КК України особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася,активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Суд, оцінюючи у сукупності наведені докази дійшов висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки ОСОБА_1 раніше не судимий, вперше вчинив злочин невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, після вчинення злочину щиро покаявся у скоєному ,повністю визнав свою вину, активно сприяв розкриттю злочину ,тому його виправлення можливе без притягнення його до кримінальної відповідальності.

Отже , правових перешкод щодо звільнення підозрюваного ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності з підстав, передбачених ст. 45 КК України, не встановлено.

Крім того, судом встановлено, що підозрюваний ОСОБА_1 цілком розуміє свої права, визначені ч.3 ст. 285 КПК України та підставу звільнення його від кримінальної відповідальності.

Таким чином, ОСОБА_1 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із дійовим каяттям відповідно до положень ст. 45 КК України, а кримінальне провадження відносно нього підлягає закриттю.

Керуючись ст. ст. 44, 45 КК України, ст. ст. 284 ч.2, 288, 369-372, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та контролю за негласною діяльністю управління нагляду за додержанням законів державною фіскальною службою України Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора Іващенка Артема Олеговича про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 в зв`язку із дійовим каяттям - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України на підставі ст. 45 КК України в зв`язку із дійовим каяттям, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019000000001122 від 10 грудня 2019 року, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України - закрити .

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя Л.Л. Щебуняєва

Часті запитання

Який тип судового документу № 89881119 ?

Документ № 89881119 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 89881119 ?

Дата ухвалення - 09.06.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 89881119 ?

Форма судочинства - Уголовное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 89881119 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 89881119, Шевченковский районный суд города Киева

Судебное решение № 89881119, Шевченковский районный суд города Киева было принято 09.06.2020. Форма судопроизводства - Уголовное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти полезные сведения об этом судебном решении. Мы предлагаем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить полезные сведения.

Судебное решение № 89881119 относится к делу № 761/4524/20

то решение относится к делу № 761/4524/20. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 89881116
Следующий документ : 89907306