Постановление суда № 89457639, 26.05.2020, Киевский окружной административный суд

Дата принятия
26.05.2020
Номер дела
320/1778/20
Номер документа
89457639
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД У Х В А Л А

про повернення позовної заяви

26 травня 2020 року м. Київ Справа № 320/1778/20

Суддя Київського окружного адміністративного суду Харченко С.В., розглянувши

позовну заяву ОСОБА_1 до проГоловного управління Пенсійного фонду України у Київській області визнання дій протиправними, зобов`язання вчинити певні дії, ВСТАНОВИВ:ОСОБА_1 (далі-позивач) звернулась до суду з позовом до Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області (далі-відповідач), в якому просить суд:

- визнати протиправними дії відповідача, що виявились у відмові здійснити позивачу нарахування та виплату пенсії по інвалідності як особі, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, у розмірі 8 мінімальних пенсій за віком та додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров`ю, у розмірі 75 % мінімальної пенсії за віком відповідно до статей 50, 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII;

- зобов`язати Кагарлицьке об`єднане управління Пенсійного фонду України Київської області провести позивачу перерахунок та виплату державної та додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров`ю, починаючи з 01.11.2014;

- зобов`язати Кагарлицьке об`єднане управління Пенсійного фонду України Київської області проводити позивачу щомісячну виплату державної пенсії у розмірі 8 мінімальних пенсій за віком та додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров`ю, у розмірі 75 % мінімальної пенсії за віком відповідно до статті 50, частини четвертої статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII.

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 03.03.2020 позовну заяву залишено без руху та встановлено десятиденний строк для усунення недоліків позовної заяви з дня отримання копії даної ухвали шляхом подання до суду: заяви про поновлення пропущеного строку на звернення до суду з даним позовом та доказів поважності причин пропуску такого строку; позовної заяви, яка оформлена у відповідності до вимог пункту 4 частини п`ятої статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України (у тому числі шляхом уточнення позовних вимог) з урахуванням наведених в цій ухвалі висновків суду; копії позовної заяви, недоліки щодо форми (змісту) якої усунуто, для її направлення відповідачу.

23.04.2020 до Київського окружного адміністративного суду надійшла заява позивача про усунення недоліків позовної заяви разом з доданими до неї матеріалами.

Під час розгляду поданих позивачем документів судом встановлено, що вимоги ухвали Київського окружного адміністративного суду від 03.03.2020 виконано позивачем таким чином, що суд позбавлений можливості визначити спірний період (початкову та кінцеву дати), за який відповідач, на думку позивача, повинен здійснити перерахунок та виплату пенсії.

Вказані вище обставини перешкоджали суду дослідити питання дотримання позивачем строку звернення до суду, визначеного частиною другою статті 122 Кодексу адміністративного судочинства України, з наведеними вище позовними вимогами.

З огляду на викладене ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 28.04.2020 позивачу продовжено строк на усунення недоліків позовної заяви на п`ять календарних днів з дня отримання копії цієї ухвали та зазначено спосіб їх усунення шляхом подання до суду позовної заяви, оформленої у відповідності до вимог пункту 4 частини п`ятої статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України (у тому числі шляхом уточнення позовних вимог в частині періодів, за які позивач бажає отримати перерахунок та виплату пенсійних виплат, а у разі пропуску строку звернення до суду - доказів поважності причин пропуску такого строку, не зазначених ним в уточненій позовній заяві), та копії позовної заяви, недоліки щодо форми (змісту) якої усунуто, для її направлення відповідачу.

У цьому ж судовому рішенні судом наголошено, що посилання позивача на наявність у неї права на звернення до суду з даним позовом без обмеження будь-яким строком з огляду на рішення Конституційного Суду України від 15.10.2013 № 8-рп/2013 не приймаються судом до уваги, оскільки у вказаному рішенні судом досліджувалось питання строку звернення до суду працівника у разі порушення законодавства про оплату праці.

Суд також звернув увагу позивача на те, що правові позиції Верховного Суду, викладені у постановах від 19.03.2019 в адміністративній справі № 806/1952/18 та 18.02.2020 в адміністративній справі № 1840/3344/18, щодо строків звернення з позовами про оскарження рішень, дій чи бездіяльності територіальних органів Пенсійного фонду України, прийняті за інших фактичних обставин справи.

21.05.2020 до Київського окружного адміністративного суду на виконання вимог ухвали Київського окружного адміністративного суду від 28.04.2020 від позивача надійшла позовна заява у новій редакції (у двох екземплярах), в якій позовні вимоги викладені наступним чином:

- визнати протиправними дії відповідача, що виявились у відмові здійснити позивачу нарахування та виплату пенсії по інвалідності як особі, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, у розмірі 8 мінімальних пенсій за віком та додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров`ю, у розмірі 75 % мінімальної пенсії за віком відповідно до статей 50, 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII;

- зобов`язати відповідача провести позивачу перерахунок державної та додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров`ю, визначити їх розмір та виплатити заборгованість за період з 02.08.2014 по 01.11.2014, а також проводити щомісячну виплату державної пенсії у розмірі 8 мінімальних пенсій за віком та додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров`ю, у розмірі 75 % мінімальної пенсії за віком відповідно до статті 50, частини четвертої статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII.

Крім того, позивачем подано заяву про поновлення пропущеного строку звернення до суду з даним позовом.

Вирішуючи питання щодо приведення позивачем позовної заяви у відповідність до вимог Кодексу адміністративного судочинства України, суд виходить з наступного.

Залишаючи дану позовну заяву без руху, суд звернув увагу позивача на те, що позов подано позивачем після закінчення строків, встановлених законом.

Так, зі змісту поданої позивачем на виконання вимог ухвали Київського окружного адміністративного суду від 28.04.2020 позовної заяви вбачається, що звернення позивача до суду з даним позовом обумовлено протиправними, на її думку, діями суб`єкта владних повноважень, що виявились у здійсненні позивачу перерахунку та виплати державної та додаткової пенсії за період з 02.08.2014 по 01.11.2014 у неналежному розмірі.

Водночас з наведеною вище позовною заявою ОСОБА_1 звернулась до суду лише 21.02.2020 (відбиток календарного штемпеля підприємства поштового зв`язку на конверті від 21.02.2020), тобто з порушенням строку, визначеного статтею 122 Кодексу адміністративного судочинства України, більше ніж на чотири з половиною роки.

З огляду на викладене суд наголосив, що недоліки позовної заяви в цій частині повинні бути усунені позивачем шляхом подання до суду заяви про поновлення пропущеного строку на звернення до суду з даним позовом та доказів поважності причин пропуску такого строку.

На виконання вимог ухвал Київського окружного адміністративного суду від 03.03.2020 та 28.04.2020 позивачем подано заяву про поновлення пропущеного строку звернення до суду з даним позовом.

При вирішенні питання щодо визнання причин пропуску позивачем строку звернення до адміністративного суду поважними, суд враховує наступне.

Відповідно до частини першої статті 121 Кодексу адміністративного судочинства України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Суд зазначає, що поважними причинами, що зумовили пропуск строку звернення до суду, визнаються обставини, які є об`єктивно непереборними, не залежать від волевиявлення особи та пов`язані з дійсними істотними перешкодами, які не дозволяють вчасно реалізувати право на судовий захист.

При цьому слід враховувати, що право на звернення до суду не є абсолютним і може бути обмеженим, в тому числі і встановленням строків на звернення до суду за захистом порушених прав (рішення Європейського суду з прав людини від 21.02.1986 справа «Стаббігс та інші проти Великобританії»).

У своїй заяві про поновлення пропущеного строку звернення до суду з даним позовом позивач зазначає, що про порушення своїх прав та інтересів вона дізналась лише у січні 2020 року, отримавши лист Кагарлицького відділу обслуговування громадян (сервісний центр) Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області від 20.01.2020 № 89/П-05, яким їй відмовлено у перерахунку пенсії за наведений вище період.

За таких обставин позивач вважає, що обрахування шестимісячного строку звернення до суду розпочинається з моменту отримання вказаного листа.

Водночас, як розтлумачив Верховний Суд у своїй постанові від 11.12.2018 в адміністративній справі № 520/1353/17, відлік строків для звернення з метою реалізації права на соціальний захист розпочинається з моменту отримання відповідним суб`єктом владних повноважень заяви особи, до якого додано пакет необхідних документів. У свою чергу відлік строків для звернення до суду (у випадку незгоди особи з відповідним рішенням, дією чи бездіяльність суб`єкта владних повноважень за результатами розгляду зазначеної заяви) розпочинається з моменту коли особа дізналася або повинна була дізнатися про таке порушення своїх прав, крім випадків якщо інше прямо не передбачено законом.

З огляду на те, що пенсійні платежі є періодичними та виплачуються щомісяця, позивач з серпня-листопада 2014 року знала або повинна була дізнатися про невиплату їй територіальним органом Пенсійного фонду України пенсійних виплат у належному розмірі.

За наведених обставин шестимісячний строк звернення до суду з даним позовом слід відраховувати не з моменту отримання позивачем листа Кагарлицького відділу обслуговування громадян (сервісний центр) Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області від 20.01.2020 № 89/П-05, яким їй відмовлено у перерахунку пенсії за період з 02.08.2014 по 01.11.2014, а з моменту отримання пенсійних виплат за серпень 2014 року, розрахунок та виплату яких, на думку позивача, зроблено територіальним органом Пенсійного фонду України невірно.

Аналогічна правова позиція також висловлена Верховним Судом, зокрема, у постановах від 15.05.2019 в адміністративній справі № 804/4217/18 та 08.08.2019 в адміністративній справі № 127/13736/16-а.

Жодних інших доказів на підтвердження обставин неможливості своєчасного звернення до суду з даним позовом позивачем суду не надано.

Відповідно до частини першої статті 123 Кодексу адміністративного судочинства України у разі подання особою позову після закінчення строків, установлених законом, без заяви про поновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані судом неповажними, позов залишається без руху. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися до суду з заявою про поновлення строку звернення до адміністративного суду або вказати інші підстави для поновлення строку.

Частиною другою цієї ж статті передбачено, що якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або вказані нею підстави для поновлення строку звернення до адміністративного суду будуть визнані неповажними, суд повертає позовну заяву.

Беручи до уваги ту обставину, що позивачем не надано суду доказів, які б свідчили про існування обставин, що об`єктивно перешкоджали їй звернутись з даним позовом до суду у межах строків, встановлених законом, а судом з позовної заяви та доданих до неї матеріалів не встановлено підстав для визнання поважними причин пропуску строку звернення до суду, суд дійшов висновку, що адміністративний позов підлягає поверненню.

Суд звертає увагу позивача на те, що відповідно до приписів частини восьмої статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України повернення позовної заяви не позбавляє права повторного звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.

На підставі викладеного, керуючись статтями 122, 123, 169, 243, 248 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

УХВАЛИВ:

1. Позовну заяву ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України Київської області про визнання дій протиправними, зобов`язання вчинити певні дії повернути позивачу з усіма доданими до неї матеріалами.

2. Копію ухвали надіслати (видати) позивачу (його представнику).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її складання (підписання).

В силу положень пункту 3 розділу VI «Прикінцеві положення» Кодексу адміністративного судочинства України процесуальні строки, визначені цим судовим рішенням, продовжуються на строк дії карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" від 11.03.2020 № 211.

Відповідно до підпункту 15.5 пункту 1 Розділу VII "Перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи через Київський окружний адміністративний суд.

Суддя Харченко С.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 89457639 ?

Документ № 89457639 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 89457639 ?

Дата ухвалення - 26.05.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 89457639 ?

Форма судочинства - Административное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 89457639 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 89457639, Киевский окружной административный суд

Судебное решение № 89457639, Киевский окружной административный суд было принято 26.05.2020. Форма судопроизводства - Административное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти ключевые данные об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам легко находить ключевые данные.

Судебное решение № 89457639 относится к делу № 320/1778/20

то решение относится к делу № 320/1778/20. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 89457636
Следующий документ : 89457640