Постановление суда № 89347646, 21.05.2020, Хозяйственный суд Запорожской области

Дата принятия
21.05.2020
Номер дела
908/998/20
Номер документа
89347646
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

номер провадження справи 32/56/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про закриття провадження у справі

21.05.2020 справа № 908/998/20

м.Запоріжжя Запорізької області

Суддя господарського суду Запорізької області Колодій Наталія Анатоліївна, розглянувши матеріали

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОН ФЕРУМ ГРУПП", (87535, Донецькая область, м. Маріуполь, пр.-т Карпова, 26-А)

до відповідача Публічного акціонерного товариства "Запоріжсталь", (69008, м.Запоріжжя, вул. Південне шосе, 72)

про стягнення суми 375672 грн. 26 коп.

ВСТАНОВЛЕНО:

В провадженні господарського суду Запорізької області перебуває справа № 908/998/20 за позовом ТОВ "ДОН ФЕРУМ ГРУПП" до ПАТ "Запоріжсталь" про стягнення суму 375672 грн 26 коп., що складається з суми боргу в розмірі 340344,00грн за отриманий товар за договором № 20/2019/884 від 01.10.2019 та суми пені в розмірі 35328,26 грн.

Позовна заява була прийнята до розгляду у порядку спрощеного позовного провадження без виклику представників сторін.

07.05.2020 до канцелярії господарського суду Запорізької області від відповідача надійшов відзив на позовну заяву та клопотання про розгляд справи в порядку загального позовного провадження.

13.05.2020 до господарського суду від сторін надійшла заява про затвердження мирової угоди. Мирова угода укладена сторонами в процесі розгляду спору в суді та підписана уповноваженими представниками сторін.

19.05.2020 до господарського суду від відповідача надійшло клопотання про залишення без розгляду відзиву поданого 07.05.20 та клопотання про розгляд справи в порядку загального позовного провадження. Просив суд, затвердити мирову угоду укладену між сторонами.

Відповідно до ч. ч. 1-4 ст. 192 ГПК України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії. Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 231 ГПК України господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Мирова угода, долучена до спільної заяви позивача та відповідача про затвердження мирової угоди, містить адреси та реквізити позивача та відповідача, підписана з боку позивача - директором Заморським В.В., з боку відповідача - директором Бойчук Р.В.

Повноваження підписантів судом перевірені згідно з матеріалами справи та інформацією, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Розглянувши матеріали справи, вивчивши текст мирової угоди, беручи до уваги, що мирова угода, укладена між позивачем та відповідачем, стосується предмету спору, не суперечить законодавству та фактичним обставинам справи, не порушує права сторін, враховуючи, що наслідки закриття провадження у справі сторонам відомі та зрозумілі, як-то вбачається з її змісту, суд вважає за можливе заяву про затвердження мирової угоди задовольнити, затвердити мирову угоду сторін, провадження у справі №908/998/20 на підставі п. 7 ч. 1 ст. 231 ГПК України закрити.

Відповідно до ч. 4 ст. 231 ГПК України про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

В мировій угоді сторони погодили, що судові витрати у справі в частині судового збору за подання позивачем позовної заяви відповідач відшкодує (сплачує) позивачу в розмірі 5635,08грн.

Керуючись ст., ст. 231, 232-234, 235, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Спільну письмову заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОН ФЕРУМ ГРУПП" та Публічного акціонерного товариства "Запоріжсталь" у справі № 908/998/20 про затвердження мирової угоди задовольнити.

2. Затвердити мирову угоду наступного змісту:

МИРОВА УГОДА

у справі №908/998/20

м. Запоріжжя 07.05.2020

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОН ФЕРУМ ГРУПП» в особі директора Заморського В.В., який діє на підставі Статуту, іменоване надалі Позивач, з одного боку, та

Публічне акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" в особі адвоката Бойчука Р.В., який діє на підставі довіреності № 20-126 від 10.12.2019, іменоване надалі Відповідач, з іншої сторони (спільно іменовані надалі Сторони), уклали цю Мирову угоду про нижченаведене:

1. Ця Мирова угода укладена з метою врегулювання спорів та розбіжностей, що виникли між Сторонами в результаті виконання умов Договору № 20/2019/884 від 01.10.2019 (далі - Договір).

2. Сторони досягли взаємоприйнятної домовленості відносно предмету спору по справі господарського суду Запорізької області № 908/998/20 за позовом ТОВ «ДОН ФЕРУМ ГРУПП» до ПАТ «Запоріжсталь» про стягнення 340344,00 грн. основного боргу, 35 328, 26 грн. - пені та судового збору у розмірі 5 635, 08 грн.

3. ТОВ «ДОН ФЕРУМ ГРУПП» відмовляється від позовних вимог в частині стягнення з ПАЇ «Запоріжсталь» основного боргу в сумі 340 344, 00 грн., 35 328, 26 грн. - пені та судового збору у розмірі 5 635, 09 грн.

4. ПАТ «Запоріжсталь» бере на себе зобов`язання погасити суму основного боргу за Договором № 20/2019/884 від 23.07.2019 у розмірі 340 344, 00 грн. протягом 10 банківських

з дати затвердження Мирової угоди господарським судом Запорізької області.

5. Погашення визначеної в пункті 4 Мирової угоди суми основного боргу буде здійснюватися у гривнях на розрахунковий рахунок ТОВ «ДОН ФЕРУМ ГРУПП».

6. ТОВ «ДОН ФЕРУМ ГРУПП» заявляє, що з моменту виконання ПАТ «Запоріжсталь» своїх обов`язків, передбачених п.4 цієї Мирової угоди, не матиме жодних майнових претензій до ПАТ «Запоріжсталь» з приводу заборгованості за поставлені Ресурси за Договором № 20/2019/884 від 01.10.2019, погашення якої є предметом цієї Мирової угоди, у тому числі, претензій щодо несвоєчасного виконання грошових зобов`язань у вигляді неустойки (штрафу та пені), трьох відсотків річних, а так саме індексу інфляції, нарахованих на суму боргу.

7. ПАТ «Запоріжсталь» має право достроково погасити суму, зазначену у п. 4 цієї Мирової угоди, у повному обсязі або частково. Мирова угода підписана сторонами добровільно без примусу.

8. З наслідками укладання цієї Мирової угоди та закриття провадження у справі, передбаченими ст. 192, 231 Господарського процесуального кодексу України, Сторони ознайомлені і вважають, що викладені умови даної Мирової угоди не порушують їхніх прав та законних інтересів, а також прав та інтересів будь-яких третіх осіб.

9. Дана угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками сторін і затвердження господарським судом Запорізької області та діє до повного виконання зобов`язань ПАТ «Запоріжсталь», передбачених цією угодою.

10. Мирова угода складена українською мовою у трьох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для господарського суду Запорізької

області.

Позивач

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ДОН ФЕРУМ ГРУПП»

Донецька обл., м. Маріуполь,

пр-т. Карпова, 26-А

IBAN НОМЕР_1

Банк: АТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ», МФО 380805

ЄДРПОУ 36368556

Відповідач

ПАТ "Запоріжсталь"

м. Запоріжжя,

вул. Південне шосе, 72

IBAN UA НОМЕР_2

в АТ «ПУМБ», м. Київ

ЄДРПОУ 00191230

3. Провадження у справі № 908/998/20 закрити.

Дана ухвала є виконавчим документом та може бути пред`явлена до примусового виконання в порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження", протягом трьох років.

У разі пред`явлення ухали до примусового виконання, стягувачем за нею вважати - Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОН ФЕРУМ ГРУПП", (87535, Донецькая область, м. Маріуполь, пр.-т Карпова, 26-А, код ЄДРПОУ 36368556), боржником - Публічного акціонерного товариства "Запоріжсталь", (69008, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 72, код ЄДРПОУ 00191230).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Запорізької області.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів з дня складання повного судового рішення.

Учасник справи, якому ухвала суду не були вручені у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: якщо апеляційна скарга подана протягом десяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду. Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у ч.2 ст. 261 цього Кодексу.

Повний текст ухвали складено та підписано 21.05.2020.

Суддя Н.А. Колодій

Часті запитання

Який тип судового документу № 89347646 ?

Документ № 89347646 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 89347646 ?

Дата ухвалення - 21.05.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 89347646 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 89347646 ?

В Хозяйственный суд Запорожской области
Предыдущий документ : 89347644
Следующий документ : 89347648