Постановление суда № 89083742, 06.05.2020, Хозяйственный суд Днепропетровской области

Дата принятия
06.05.2020
Номер дела
904/1333/20
Номер документа
89083742
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

06.05.2020 м. ДніпроСправа № 904/1333/20

За позовом Акціонерного товариства "Акціонерний банк "РАДАБАНК", м.Дніпро

до Товариства з обмеженою відповідальністю "СТАЛЕКС", м.Дніпро

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні Відповідача - ОСОБА_1 , м.Дніпро

про стягнення заборгованості в сумі 987 433,14 грн.

Суддя Красота О.І.

без участі представників сторін

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство "Акціонерний банк "РАДАБАНК" звернулося до господарського суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "СТАЛЕКС", за участю Третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні Відповідача - ОСОБА_1 і просить суд стягнути прострочену заборгованість по кредиту у розмірі 580 000,00 грн., 210 512,76 грн. - простроченої заборгованості по процентам, 164 023,83 грн. - пені за прострочену заборгованість по кредиту, 32 896,55 грн. - пені на прострочену заборгованість по нарахованим процентам та судовий збір.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням Відповідачем зобов`язань за Кредитним договором №15618/ЮКР/0 від 11.10.2018р., в частині повернення отриманого кредиту.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 11.03.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи вирішено здійснювати за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання на 31.03.2020 о 15:00 год.

16.03.20р. Радою суддів України прийняті рекомендації №9рс-186/20 відповідно до яких, враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020р. "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVID-19", а також з метою убезпечити населення України від поширення гострих респіраторних захворювань та коронавірусу СОVID-19, який віднесено до особливо небезпечних інфекційних хвороб, рекомендовано на період з 16 березня до 03 квітня 2020 року встановити особливий режим роботи судів України, а саме: роз`яснити громадянам можливість відкладення розгляду справ у зв`язку із карантинними заходами та можливість розгляду справ в режимі відеоконференції; припинити всі заходи, не пов`язані з процесуальною діяльністю суду та забезпеченням діяльності органів судової влади (круглі столи, семінари, дні відкритих дверей тощо); обмежити допуск в судові засідання осіб, які не є учасниками судових засідань; обмежити допуск у судові засідання та приміщення суду осіб з ознаками респіраторних захворювань: блідість обличчя, почервоніння очей, кашель; ознайомлення учасників судового процесу з матеріалами судової справи, за наявності такої технічної можливості, здійснювати в дистанційному режимі, шляхом надсилання сканкопій матеріалів судової справи на електронну адресу, зазначену у відповідній заяві, заяви про ознайомлення приймати через дистанційні засоби зв`язку; зменшити кількість судових засідань, що призначаються для розгляду протягом робочого дня; по можливості здійснювати судовий розгляд справ без участі сторін, в порядку письмового провадження. Крім того, Рада суддів України рекомендує громадянам та іншим особам: всі необхідні документи (позовні заяви, заяви, скарги, відзиви, пояснення, клопотання тощо) надавати суду в електронному вигляді на електронну адресу суду, через особистий кабінет в системі "Електронний суд", поштою, факсом або дистанційні засоби зв`язку; рекомендувати учасникам судових засідань подавати до суду заяви про розгляд справ у їхній відсутності за наявними в справі матеріалами; утриматися від відвідування приміщення суду, особливо за наявності захворювання (слабість, кашель, задуха, утруднення дихання, тощо).

Відповідно до п.4 ст. 11 ГПК України , суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Положеннями пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 04.11.1950, ратифікованої Верховною Радою України (Закон України від 17.07.1997 №475/97-ВР) встановлено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Відповідно до рішень Європейського суду з прав людини, що набули статусу остаточного, зокрема, "Іззетов проти України", "Пискал проти України", "Майстер проти України", "Субот проти України", "Крюков проти України", "Крат проти України", "Сокор проти України", "Кобченко проти України", "Шульга проти України", "Лагун проти України", "Буряк проти України", "ТОВ "ФПК "ГРОСС" проти України", "Гержик проти України" суду потрібно дотримуватись розумного строку для судового провадження.

Розумним, зокрема, вважається строк, що є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З огляду на практику Європейського суду з прав людини, критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника.

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору (рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

У пункті 3 постанови № 11 від 17.10.2014 Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ "Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення" визначено, що розумним, зокрема, вважається строк, що є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту. З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків у цивільних справах є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи "Федіна проти України" від 02.09.2010, "Смірнова проти України" від 08.11.2005, "Матіка проти Румунії" від 02.11.2006, "Літоселітіс Проти Греції" від 05.02.2004)

При цьому, згідно з практикою Європейського суду з прав людини щодо тлумачення положення "розумний строк" вбачається, що строк, який можна визначити розумним, не може бути однаковим для всіх справ. Критеріями оцінки розумності строку є, зокрема, складність справи та поведінка заявників.

Так, у справі "Хосце проти Нідерландів" 1998 суд вирішив, що тривалість у 8,5 років є розумною у контексті ст. 6 Конвенції, в зв`язку зі складністю справи, а у справі "Чірікоста і Віола проти Італії", 15-річний строк розгляду визнано Європейським судом з прав людини виправданим, в зв`язку з поведінкою заявників.

Згідно з приписами ст.114 ГПК України, суд має встановлювати розумні строки для вчинення процесуальних дій; строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальної дії, та відповідає завданню господарського судочинства.

Відповідно до п. 10 ч. 3 ст. 2 ГПК України одним з основних засад господарського судочинства є розумність строків розгляду справи судом.

Ухвалою Господарського суду від 18.03.2020 повідомлено сторін про те, що судове засідання у справі № 904/1333/20, призначене на 31.03.2020 о 15:00 год. не відбулось. Призначено підготовче засідання на 14.04.2020 о 14:00 год.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 11.03.2020р. №211 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2020р. №239) з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10.03.2020 р., з 12.03.2020 р. до 24.04.2020 р. на усій території України установлено карантин.

Листом Ради суддів України від 16.03.2020 № 9 рс-186/20 з метою запобігання поширенню серед населення України гострих респіраторних захворювань та коронавірусу COVID-19 рекомендовано судам на період з 16.03.2020р. до 03.04.2020р., встановити особливий режим роботи.

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 239 дію карантину продовжено до 24 квітня 2020 р. включно.

Заборонено, зокрема, з 12 год. 00 хв. 18.03.2020 р. до 24.04.2020 р. регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні (крім перевезення легковими автомобілями); з 17.03.2020 р. до 24.04.2020 р. перевезення пасажирів метрополітенами міст Києва, Харкова і Дніпра відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 16 березня 2020р.; з 12 год. 00 хв. 18.03.2020 р. до 24.04.2020 р. заборонено перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному та дальньому).

Стаття 3 Конституції України визначає життя і здоров`я людини найвищою соціальною цінністю в Україні.

Крім того, відповідно до ст.ст.42, 46 Господарського процесуального кодексу України, сторони можуть скористатися своїми рівними процесуальними правами.

З огляду на викладене, підготовче засідання 14.04.2020 не відбулось, про дату, час та місце, учасники судового розгляду будуть повідомлені додатково після усунення обставин, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020р. №211 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2020р. №239).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.04.2020 відкладено підготовче засідання. Про дату та час підготовчого засідання повідомити учасників справи додатково.

15.04.2020 Позивач направив заяву та просить суд розглядати справу в судовому засіданні без участі представника.

Пунктом 11 Закону України №540-ІХ від 30.03.2020 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)", який набув чинності 02.04.2020, розділ X "Прикінцеві положення" Господарського процесуального кодексу України доповнено пунктом 4 такого змісту, під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтями 46, 157, 195, 229, 256, 260, 288, 295, 306, 321, 341, 346, 349, а також інші процесуальні строки щодо зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, апеляційного оскарження, залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги, подання заяви про скасування судового наказу, розгляду справи по суті, строки, на які зупиняється провадження, подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, звернення зі скаргою, оскарження рішення третейського суду, судового розгляду справи, касаційного оскарження, подання відзиву продовжуються на строк дії такого карантину, продовжуються на строк дії такого карантину.

З урахуванням викладеного та беручи до уваги необхідність забезпечення права осіб на доступ до правосуддя, передбаченого Конституцією України і гарантованого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (право на справедливий суд), та з метою забезпечення стабільного здійснення судочинства суд дійшов висновку про необхідність призначення розгляду справи у підготовчому засіданні.

Керуючись ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Розгляд справи №904/1333/20 призначити у підготовчому засіданні на 04.06.2020 о 14:00год. в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті №3-402 за адресою: м.Дніпро, вул.Володимира Винниченка, 1.

До підготовчого засідання надати:

Відповідачу - відзив на позовну заяву, який має відповідати вимогам ст.165 ГПК України протягом 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

Позивачу - відповідь на відзив, яка має відповідати вимогам ст.166 ГПК України протягом 10 днів з дня одержання відзиву на позовну заяву.

Відповідачу - заперечення, які мають відповідати вимогам ст.167 ГПК України протягом 10 днів з дня одержання відповіді на відзив.

Звернути увагу сторін, що заяви по суті спору мають бути подані у строк, встановлений цією ухвалою, з урахуванням положень пункту 4 розділу Х "Прикінцеві положення" Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України №540-ІХ від 30.03.2020.

Рекомендувати учасникам справи утриматись від безпосередньої присутності в залі суду, прийняти участь в підготовчому засіданні в режимі відеоконференції, у тому числі, відповідно до Порядку роботи з технічними засобами відеоконференцзв`язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 23.04.2020 №196, надати клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

У випадку безпосередньої участі учасників справи в підготовчому засіданні обов`язковою є наявність засобів особистого захисту (масок, рукавичок, тощо).

Звернути увагу учасників справи на необхідність надання cуду в письмовому порядку інформації про засоби зв`язку (електронна адреса, номер телефону, інші можливі засоби) для їх повідомлення щодо розгляду справи.

На час дії карантину заборонити доступ до приміщення суду осіб, які не є представниками учасників справи (вільних слухачів).

Визнати явку представників в судове засідання не обов`язковою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 06.05.2020 й оскарженню не підлягає.

Суддя О.І. Красота

Часті запитання

Який тип судового документу № 89083742 ?

Документ № 89083742 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 89083742 ?

Дата ухвалення - 06.05.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 89083742 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 89083742 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 89083742, Хозяйственный суд Днепропетровской области

Судебное решение № 89083742, Хозяйственный суд Днепропетровской области было принято 06.05.2020. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти важные сведения об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить важные сведения.

Судебное решение № 89083742 относится к делу № 904/1333/20

то решение относится к делу № 904/1333/20. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 89083741
Следующий документ : 89083743