Дата принятия
21.04.2020
Номер дела
922/570/20
Номер документа
88905195
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" квітня 2020 р.м. ХарківСправа № 922/570/20

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Жигалкіна І.П.

при секретарі судового засідання Кісельовій С.М.

розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження справу

за позовом Фізичної особи-підприємця Мирошник Володимира Івановича, м. Харків третя особа на стороні позивача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Ронін", м. Харків. до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Адоніс Мега Торг", м. Харків , 2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Віртекс-А", м. Харків , 3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Челендж Трейд", м. Харків , 4. Товариства з обмеженою відповідальністю "Еріда Стандарт", м. Харків про стягнення коштів

ВСТАНОВИВ:

Позивач - Фізична особа-підприємець Мирошник Володимир Іванович звернувся до Господарського суду Харківської області з позовною заявою про стягнення солідарно з Відповідачів:

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Адоніс Мега Торг";

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Віртекс-А";

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Челендж Трейд";

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Еріда Стандарт"

заборгованості в розмірі 175000,00 грн., а також стягнути з Відповідача суму судового збору.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 28.02.2020 року позовну заяву Фізичної особи-підприємця Мирошник Володимира Івановича до Товариства з обмеженою відповідальністю "Адоніс Мега Торг"; Товариства з обмеженою відповідальністю "Віртекс-А"; Товариства з обмеженою відповідальністю "Челендж Трейд" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Еріда Стандарт" про стягнення заборгованості було прийнято до розгляду та відкрито провадження по справі. Розгляд справи був вирішено здійснювати в порядку спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи за наявними у справі матеріалами. Також до участі у справі було залучено третю особу на стороні позивача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Ронін", м. Харків.

Відповідно до частини першої пункту 3 статті 12 ГПК України, спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Для цілей цього Кодексу визначено поняття малозначних справ, а саме - це справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а також справи незначної складності, визнані судом малозначними.

Частиною 1 статті 247 ГПК України встановлено, що малозначні справи розглядаються у порядку спрощеного позовного провадження.

Відповідно до частини 1 статті 250 ГПК України, питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Відповідно до частини 5 статті 252 ГПК України, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Ухвали суду від 28.02.2020 року, що були направлені Позивачу, Відповідачам та Третій особі, не були отримані ними та повернулись до суду з помітками: "інші причини, що не дали змоги виконати обов`язки щодо пересилання поштового відправлення".

17.03.2020 р. до канцелярії господарського суду надійшли відзиви на позовну заяву від ТОВ "Адоніс мега торг" (вх. № 6890), ТОВ "Юридичної компанії "Ронін" (вх. № 6889), ТОВ "Еріда стандарт" (вх. № 6891) та ТОВ "Віртекс-А" (вх. № 6892), в яких вони зазначають, що вимоги Позивача, викладені в позовній заяві повністю визнаються ними.

Також, ухвалою суду сторони були повідомлені про можливість надання додаткових письмових доказів, висновків експертів, клопотання, заяви та пояснення до суду у відповідний строк.

Згідно ст. 248 ГПК України, суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Відповідно до частини 1 статті 252 ГПК України, розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими цим Кодексом для розгляду справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у цій главі.

Згідно частини 2 статті 252 ГПК України, розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого судового засідання або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться.

Згідно статті 114 ГПК України, суд має встановлювати розумні строки для вчинення процесуальних дій. Строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальної дії, та відповідає завданню господарського судочинства.

Відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950, яка ратифікована Україною 17.07.1997, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи у продовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч. 1 ст. 6 даної Конвенції (§ 66 69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про вчинення усіх необхідних дій для розгляду справи та про достатність у матеріалах справи документальних доказів для вирішення спору по суті.

Перевіривши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, всебічно та повно дослідивши матеріали справи та надані сторонами докази, суд встановив наступне.

Між ТОВ "Юридичною компанією "Ронін" та ФОП Мирошник В.І. 22.02.2020 р. був укладений договір № 2202/01 про відступлення права вимоги, за яким ТОВ "Юридична компанія "Ронін" відступив ФОП Мирошник В.І. право вимоги солідарно з ТОВ "Челендж трейд", ТОВ "Віртекс-А", ТОВ "Адоніс мега торг", ТОВ "Еріда стандарт".

Даним договором про поступку права вимоги було встановлено, що до ФОП Мирошник В.І. перейшли права ТОВ "Юридичної компанії "Ронін" вимагати солідарно повернення суми боргу в розмірі 175000,00 грн. з ТОВ "Челендж трейд", ТОВ "Віртекс-А", ТОВ "Адоніс мега торг", ТОВ "Еріда стандарт" та всі інші похідні права.

24.12.2019 р. між ТОВ "Юридичною компанією "Ронін" та ТОВ "Адоніс мега торг" було укладено договір № 2412/01 про надання юридичних послуг відповідно до п. 1.1. договору виконавець зобов`язується надати замовнику визначені цим договором юридичні послуги щодо аналізу фінансового та юридичного стану замовника, взаємовідносин замовника з державними органами, юридичних перспектив оскарження замовником заборгованостей перед контрагентами та державними органами, в т.ч. у наявних та можливих у майбутньому судових процесах, а замовник зобов`язується оплатити такі послуги. Вартість послуг по договору складає 175000,00 грн. 17.02.2020 р. між тими ж сторонами було підписано акт виконаних послуг до договору № 2412/01 про надання юридичних послуг від 24.12.2019 р., згідно якого в період з 24.12.2019 р. по 17.02.2020 р. виконавець виконав та надав замовнику юридичні послуги з питань комерційної діяльності замовника у відповідності до договору № 2412/01 про надання юридичних послуг від 24.12.2019 р.

Право вимоги вказаної заборгованості згідно договору № 2202/01 про відступлення права вимоги від 22.02.2020 р. перейшло до Позивача.

З метою забезпечення сплати боргу 18.02.2020 р. між ТОВ "Юридичною компанією "Ронін", ТОВ "Віртекс-А" та ТОВ "Адоніс мега торг" було укладено договір поруки № 1802_01/01 до договору № 2412/01 про надання юридичних послуг від 24.12.2019 р., згідно якого ТОВ "Віртекс-А" поручається перед кредитором за виконання обов`язку боржника щодо сплати грошових коштів за договором, передбаченим ст. 2 договору. Згідно п. 3.1. договору поруки, обсяг відповідальності поручителя перед кредитором обмежується сплатою суми в розмірі 175000,00 грн. Відповідно до п. 2.3. договору поруки, сторони домовились рахувати строком виконання зобов`язань за основним договором та договором поруки 21.02.2019 р. Право вимоги заборгованості відповідно до договору № 2202/01 про відступлення права вимоги від 22.02.2020 р. перейшло до позивача. ТОВ "Віртекс-А" борг за договором № 2412/01 про надання юридичних послуг від 24.12.2019 р. та договором поруки № 1802_01/01 до договору № 2412/01 про надання юридичних послуг від 24.12.2019 р. не сплатив.

З метою забезпечення сплати боргу 18.02.2020 р. між ТОВ "Юридичною компанією "Ронін", ТОВ "Челендж трейд" та ТОВ "Адоніс мега торг" було укладено договір поруки № 1802_01/02 до договору № 2412/01 про надання юридичних послуг від 24.12.2019 р., згідно якого ТОВ "Челендж трейд" поручається перед кредитором за виконання обов`язку боржника щодо сплати грошових коштів за договором, передбаченим ст. 2 договору. Згідно п. 3.1. договору поруки, обсяг відповідальності поручителя перед кредитором обмежується сплатою суми в розмірі 175000,00 грн. Відповідно до п. 2.3. договору поруки, сторони домовились рахувати строком виконання зобов`язань за основним договором та договором поруки 21.02.2019 р. Право вимоги заборгованості відповідно до договору № 2202/01 про відступлення права вимоги від 22.02.2020 р. перейшло до позивача. ТОВ "Челендж трейд" борг за договором № 2412/01 про надання юридичних послуг від 24.12.2019 р. та договором поруки № 1802_01/02 до договору № 2412/01 про надання юридичних послуг від 24.12.2019 р. не сплатив.

З метою забезпечення сплати боргу 18.02.2020 р. між ТОВ "Юридичною компанією "Ронін", ТОВ "Еріда стандарт" та ТОВ "Адоніс мега торг" було укладено договір поруки № 1802_01/03 до договору № 2412/01 про надання юридичних послуг від 24.12.2019 р., згідно якого ТОВ "Еріда стандарт" поручається перед кредитором за виконання обов`язку боржника щодо сплати грошових коштів за договором, передбаченим ст. 2 договору. Згідно п. 3.1. договору поруки, обсяг відповідальності поручителя перед кредитором обмежується сплатою суми в розмірі 175000,00 грн. Відповідно до п. 2.3. договору поруки, сторони домовились рахувати строком виконання зобов`язань за основним договором та договором поруки 21.02.2019 р. Право вимоги заборгованості відповідно до договору № 2202/01 про відступлення права вимоги від 22.02.2020 р. перейшло до позивача. ТОВ "Еріда стандарт" борг за договором № 2412/01 про надання юридичних послуг від 24.12.2019 р. та договором поруки № 1802_01/03 до договору № 2412/01 про надання юридичних послуг від 24.12.2019 р. не сплатив.

Ч. 2 ст. 553 Цивільного кодексу України передбачено, що порукою може забезпечуватись виконання зобов"язання частково або у в повному обсязі.

Ч. 1, 2 ст. 554 Цивільного кодексу України встановлено, що у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Згідно ч. 3 ст. 554 Цивільного кодексу України, особи, які за одним чи за декількома договорами поруки поручились перед кредитором за ковинання боржником одного і того ж самого зобов`язання, є солідарними боржниками і відповідають перед кредитором солідарно, якщо інше не встановлено договором поруки.

Дослідивши матеріали справи, повністю, всесторонньо, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, оцінивши надані докази та надаючи правову кваліфікацію викладеним обставинам справи, керуючись принципом Верховенства права суд вирішив, що позов підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На підставі ст. 11 ЦК України, підставами виникнення цивільних прав та обов`язків виникають з договорів та інші правочинів. Господарські зобов`язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать ст. 174 Господарського кодексу України.

Статтями 626, 627 ЦК України визначено, що сторони є вільними в укладені договору, в виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту. Загальні положення про договір визначені статям 626-637 ЦК України, а порядок укладення, зміна і розірвання договору статями 638-647, 649, 651-654 ЦК України. Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Договір є обов`язковим для виконання сторонами. Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Статтями 509, 510 ЦК України передбачено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу. Зобов`язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Приписами статей 526-527 ЦК України визначено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Боржник зобов`язаний виконати свій обов`язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов`язання чи звичаїв ділового обороту. Стаття 599 ЦК України передбачає, що зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Відповідно до статті 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). Згідно із статтею 612 ЦК України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Частиною першою статті 193 ГК України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Зокрема, статями 525 - 526 ЦК України передбачається, що одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

У відповідності із ст. 173 Господарського кодексу України та ст. 509 Цивільного кодексу України, господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утримуватися від певних дій, а інший суб`єкт (управлена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Майнові зобов`язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом (ч.1 ст.175 Господарського кодексу України).

Згідно з ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. ст. 73, 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Відповідно до ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Отже, підсумовуючи викладене, суд дійшов висновку, що позовні вимоги є такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 129 ГПК України, судовий збір, від сплати якого позивач у встановленому порядку звільнений, стягується з відповідача в дохід державного бюджету пропорційно розміру задоволених вимог.

Згідно з частиною 4 статті 240 ГПК України, у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, суд підписує рішення без його проголошення.

Керуючись ст. ст. 2, 13, 74, 76, 77, 78, 86, 123, 129, 236-238, 240, 241, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Адоніс мега торг" (61174, м. Харків, пр. Перемоги, 55Е, код ЄДРПОУ 42269440), Товариства з обмеженою відповідальністю "Челендж трейд" (61174, м. Харків, пр. Перемоги, 55Е, код ЄДРПОУ 39682076), Товариства з обмеженою відповідальністю "Віртекс-А" (61174, м. Харків, пр. Перемоги, 55Е, код ЄДРПОУ 42269388), Товариства з обмеженою відповідальністю "Еріда стандарт" (61174, м. Харків, пр. Перемоги, 55Е, код ЄДРПОУ 40711906) на користь Фізичної особи-підприємця Мирошник Володимира Івановича ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) заборгованість в розмірі 175000,00 грн.

Стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Адоніс мега торг" (61174, м. Харків, пр. Перемоги, 55Е, код ЄДРПОУ 42269440), Товариства з обмеженою відповідальністю "Челендж трейд" (61174, м. Харків, пр. Перемоги, 55Е, код ЄДРПОУ 39682076), Товариства з обмеженою відповідальністю "Віртекс-А" (61174, м. Харків, пр. Перемоги, 55Е, код ЄДРПОУ 42269388), Товариства з обмеженою відповідальністю "Еріда стандарт" (61174, м. Харків, пр. Перемоги, 55Е, код ЄДРПОУ 40711906) в дохід державного бюджету України (одержувачкоштів: Головне управління казначейства у м. Києві, код ЄДРПОУ 37993783, рахунок UA908999980313111256000026001, банк одержувача - Казначейство України (ЕАП), код класифікаціїдоходів бюджету 22030106) 2625,00 грн. судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено "23" квітня 2020 р.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга відповідно до ст. 256 Господарського процесуального кодексу України на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Апеляційна скарга може бути подана учасниками справи до Східного апеляційного господарського суду через господарський суд Харківської області з урахуванням п.п. 17.5 п.17 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України.

Учасники справи можуть одержати інформацію по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою http://court.gov.ua/.

Суддя І.П. Жигалкін

Часті запитання

Який тип судового документу № 88905195 ?

Документ № 88905195 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 88905195 ?

Дата ухвалення - 21.04.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88905195 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 88905195 ?

В Хозяйственный суд Харьковской области
Предыдущий документ : 88885645
Следующий документ : 88905198