Постановление суда № 87805249, 17.02.2020, Хозяйственный суд Львовской области

Дата принятия
17.02.2020
Номер дела
910/12489/19
Номер документа
87805249
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

17.02.2020 Справа № 910/12489/19

За позовом: Державного підприємства Міністерства оборони України «Київське управління механізації і будівництва», м. Київ

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія "Західтрансбуд», м. Львів

про стягнення 388 980, 47 грн, розірвання договору суборенди та повернення обладнання.

Суддя Манюк П.Т.

За участю секретаря Чорної І.Б.

Представники сторін: не з`явилися

На розгляді Господарського суду Львівської області перебуває справа № 910/12489/19 за позовом Державного підприємства Міністерства оборони України "Київське управління механізації і будівництва" до Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія "Західтрансбуд" про стягнення 388 980, 47 грн, розірвання договору суборенди та повернення обладнання.

Ухвалою від 28.10.2019 Господарський суд міста Києва, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 31 ГПК України, ухвалив матеріали справи № 910/12489/19 передати за підсудністю до Господарського суду Львівської області.

Вищезазначену ухвалу було оскаржено у апеляційному порядку, однак постановою Північного апеляційного господарського суду від 20.12.2019 апеляційну скаргу Державного підприємства Міністерства оборони України "Київське управління механізації і будівництва" залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду міста Києва від 28.10.2019 у справі № 910/12489/19 без змін.

21.01.2020 матеріали справи № 910/12489/19 надійшли до Господарського суду Львівської області.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 21.01.2020, матеріали справи № 910/12489/19 передано на розгляд судді Манюку П.Т.

Ухвалою суду від 24.01.2020, справу № 910/12489/19 прийнято до провадження, розгляд справи призначено на 17.02.2020.

В судове засідання 17.02.2020 представники сторін не з`явилися, однак через канцелярію господарського суду подали заяву про затвердження мирової угоди та мирову угоду від 14.02.2020 у справі № 910/12489/19, підписану уповноваженими представниками сторін та завірену їхніми печатками.

За змістом поданої до суду мирової угоди сторони погодили, що Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія "Західтрансбуд" частково визнає позовні вимоги та зобов`язується сплатити Державному підприємству Міністерства оборони України "Київське управління механізації і будівництва" до 10 (десятого) березня 2020 р. включно 360 000,00 грн. (триста шістдесят тисяч гривень 00 копійок) заборгованості по сплаті орендної плати відповідно до договору № 01/11 від 01.11.2017 р. шляхом перерахування грошових коштів Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія "Західтрансбуд" згідно з реквізитами, вказаними в цій мировій угоді. Державне підприємство Міністерства оборони України "Київське управління механізації і будівництва", в свою чергу, відмовляється від усіх інших позовних вимог щодо сплати Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія "Західтрансбуд" грошових сум, зазначених у позовній заяві вих. № 12489/19 від 11.09.2019, а саме: 180.00 грн. інфляційних витрат, нарахованих відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України; 2 288,17 грн. 3% річних, нарахованих відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України; 26 512, 30 грн. пені, нарахованої відповідно до п. 6.3 договору № 01/11 від 01.11.2017. Державне підприємство Міністерства оборони України "Київське управління механізації і будівництва" також відмовляється від позовної вимоги щодо розірвання договору суборенди обладнання № 01/11 від 01.11.2017 р. з підстав, зазначених у позовній заяві вих. 12489/19 від 11.09.2019 р., та відмовляється від вимоги щодо зобов`язання Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія "Західтрансбуд" повернути обладнання з оренди.

У пункті 7 мирової угоди сторони зазначили, що правові наслідки укладення мирової угоди, передбачені ст. 129, 130, 192, 193, 231 ГПК України їм відомі.

Згідно ч. 1 ст. 192 ГПК України, мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 192 ГПК України, сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

Розглянувши заяву про укладення мирової угоди, проаналізувавши умови мирової угоди, суд дійшов висновку про те, що дана мирова угода не суперечить чинному законодавству, не порушує прав та охоронюваних законом інтересів інших осіб, є виконуваною та підлягає затвердженню.

Згідно ч. 4 ст. 192 ГПК України, укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 231 ГПК України, господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом. Про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету (ч. 4 ст. 231 ГПК України).

Як передбачено ч. 1 ст. 130 ГПК України, у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

З матеріалів справи вбачається, що при поданні позову позивачем було сплачено 9 676, 73 грн судового збору, згідно платіжного доручення від 06.09.2019 № 693.

З огляду на положення ч. 1 ст. 130 ГПК України, суд вважає за необхідне повернути з Державного бюджету позивачу 50 % від суми судового збору, сплаченого ними при поданні відповідного позову, а саме 4 838, 36 грн.

Керуючись ст. ст. 192, 231, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

1. Заяву Державного підприємства Міністерства оборони України "Київське управління механізації і будівництва" та Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія "Західтрансбуд" про затвердження мирової угоди у справі № 910/12489/19 задовольнити.

2. Мирову угоду від 14.02.2020, укладену між Державним підприємством Міністерства оборони України "Київське управління механізації і будівництва" (02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 181, код ЄДРПОУ 08259275) та Товариством з обмеженою відповідальністю Компанія "Західтрансбуд" (79025, м. Львів, вул. Левандівська, буд. 3, код ЄДРПОУ 39494381) у справі № 910/12489/19 затвердити у наступній редакції:

Державне підприємство Міністерства оборони України «Київське управління механізації і будівництва», код ЄДРПОУ 08259275, (надалі - ДП МОУ КУМБ/Позивач) в особі директора Шевердіна Ігора Володимировича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія «Західтрансбуд», код ЄДРПОУ 39494381, (надалі - ТОВ «Західтрансбуд»/Відповідач) в особі директора Каганова Вадима Оскаровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали дану мирову угоду (надалі - мирова угода) на таких умовах:

1. Предметом даної мирової угоди є повне врегулювання спору, що виник між ДП МОУ КУМБ та ТОВ Компанія «Західтрансбуд» внаслідок неналежного виконання умов договору суборенди обладнання № 01/11 від 01.11.2017 (надалі - договір), що є предметом розгляду в Господарському суді Львівської області (Суддя Манюк П.Т.) у справі № 910/12489/19 про розірвання договору та стягнення заборгованості за договором суборенди обладнання № 01/11 від 01.11.2017 р. у розмірі 388 980,47 грн, з яких:

360 000,00 грн. заборгованість по сплаті орендної плати;

180.00 грн. розмір інфляційних витрат;

2 288,17 грн. розмір 3% річних;

26 512, 30 грн. пеня;

1.1. Відповідач частково визнає позовні вимоги та зобов`язується сплатити позивачеві до 10 (десятого) березня 2020 включно 360 000,00 грн. (триста шістдесят тисяч гривень 00 копійок) заборгованості по сплаті орендної плати відповідно до договору № 01/11 від 01.11.2017 р. шляхом перерахування грошових коштів відповідачу згідно з реквізитами, вказаними в цій Мировій угоді.

1.2. Позивач, в свою чергу, відмовляється від усіх інших позовних вимог щодо сплати відповідачем грошових сум, зазначених у позовній заяві вих. 12489/19 від 11.09.2019 р, а саме:

180,00 грн. розмір інфляційних витрат, нараховані відповідно до ч.2 ст.625 ЦК України;

2 288,17 грн. розмір 3% річних, нараховані відповідно до ч.2 ст.625 ЦК України;

26 512, 30 грн. пені, нарахованої відповідно до п.6.3 Договору № 01/11 від 01.11.2017 р.

1.3. Позивач також відмовляється від позовної вимоги щодо розірвання договору суборенди обладнання № 01/11 від 01.11.2017 р. з підстав, зазначених у позовній заяві вих. 12489/19 від 11.09.2019 р., та відмовляється від вимоги щодо зобов`язання відповідача повернути обладнання з оренди.

2. Підписанням даної мирової угоди ДП МОУ КУМБ:

2.1. Зобов`язується з моменту підписання цієї мирової угоди та у випадку належного її виконання не пред`являти жодних претензій матеріального та нематеріального характеру до ТОВ Компанія «Західтрансбуд» з приводу заборгованості, погашення якої є предметом цієї мирової угоди.

2.2. Залишає за собою право вдатися до заходів примусового стягнення суми боргу в органах державної виконавчої служби, в тому числі приватних виконавців, у разі неналежного виконання ТОВ «Західтрансбуд» умов даної мирової угоди.

3. Відповідач і позивач заявляють, що ні в процесі укладення цієї мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави.

4. Сторони підтверджують, що особи, які підписали від імені сторін цю мирову угоду, мають всі необхідні повноваження на підписання цієї Мирової угоди та не мають будь-яких застережень та/або обмежень таких повноважень та/або своєї правоздатності, та/або дієздатності.

5. Дана мирова угода складена на підставі добровільного волевиявлення Сторін в порядку ст.192 ГПК України українською мовою в трьох автентичних примірниках, які мають рівну юридичну силу по одному для кожної із сторін та для Господарського суду Львівської області (для матеріалів судової справи № 910/12489/19).

6. Ця мирова угода вступає в силу з дня її затвердження Господарським судом Львівської області та є підставою для закриття провадження у справі.

7. Відповідач і позивач заявляють, що правові наслідки укладення мирової угоди, передбачені ст. 129, 130, 192, 193, 231 ГПК України їм відомі.

Реквізити та підписи сторін:

Позивач: Державне підприємство Міністерства оборони України «Київське управління механізації і будівництва», адреса: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 181, п/р 26007011856759, МФО 300023, код ЄДРПОУ 08259275, ІПН 082592726100, тел. НОМЕР_1 .

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія «Західтрансбуд», адреса: 79025, м. Львів, вул. Левандівська, 3, п/р 2600717820, МФО 334851, код ЄДРПОУ 39494381, ІПН 3949438130 , тел. НОМЕР_3 .

3. Мирова угода вступає в силу з моменту її затвердження судом.

4. Провадження у справі № 910/12489/19 - закрити.

5. Повернути Державному підприємству Міністерства оборони України "Київське управління механізації і будівництва" (02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 181, код ЄДРПОУ 08259275) з Державного бюджету України судовий збір у розмірі 4 838, 36 грн, cплачений на підставі платіжного доручення від 06.09.2019 № 693.

6. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання, та може бути оскаржена до Західного апеляційного господарського суду у строки та порядку, визначеному ст. ст. 256, 257 ГПК України.

7. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом.

Суддя Манюк П.Т.

Предыдущий документ : 87805246
Следующий документ : 87805254