Постановление суда № 86722840, 24.12.2019, Днепровский районный суд города Киева

Дата принятия
24.12.2019
Номер дела
755/19298/18
Номер документа
86722840
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 755/19298/18

1-кс/755/9717/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" грудня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ламбуцькій Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Блинова О.С., яке погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000270 від 03.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 грудня 2019 року старший слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Блинов О.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що четвертим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження №32018100000000270 від 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ПАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» (код ЄДРПОУ 04737111), в порушення вимог податкового законодавства України, за період січень 2014 року - серпень 2018 року, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ВРП Ремтрансдор» (код ЄДРПОУ 38818003) та ТОВ «Компанія Елайтінг» (код ЄДРПОУ 41184859), ухилились від сплати ПДВ на загальну суму 7 196 044 грн. Вказані порушення підтверджуються висновком експертного дослідження №1-23/11/2018-дос, від 23.11.2018.

У вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, а також знарядь кримінального правопорушення, зокрема: речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні представників ТОВ «ТЗІ» (код 36883594) а саме: речей та документів по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Монтана-Плюс» (код 41927245), а також речей та документів, що свідчать про подальше використання/продаж придбаних у ТОВ «Монтана-Плюс» (код 41927245) товарів/робіт/послуг, за період з 2018 року і по дату винесення Ухвали судом.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави, а саме: вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування, встановлення кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути знищені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити речі та документи, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у розпорядженні представників ТОВ «ТЗІ» (код 36883594), м. Київ, вул. Івана Клименка, буд. 27.

При цьому, неможливо в інший спосіб встановити та отримати зазначену інформацію у вигляді документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в представників ТОВ «ТЗІ» (код 36883594).

Клопотання погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва Станковим О.П.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

З метою запобігання зміни або знищення вказаних документів, оперативності судового розгляду даного клопотання, існує необхідність у його розгляді без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначені документи - представників ТОВ «ТЗІ» (код 36883594).

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

При цьому, п. 4 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Виходячи з викладеного на даний час виникла необхідність у отриманні документів, що знаходяться у володільця ТОВ «ТЗІ» (код 36883594), м. Київ, вул. Івана Клименка, буд. 27.

Приймаючи до уваги наведене, а також те, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів та відомостей неможливо, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ «ТЗІ» (код 36883594), а саме отриманні, належним чином завірених копій, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Блинову О.С., а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100000000270, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «ТЗІ» (код 36883594), за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, буд. 27, а саме: документи, в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «ТЗІ» (код 36883594); речей та документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «ТЗІ» (код 36883594) з ТОВ «Монтана-Плюс» (код 41927245), а також речей та документів, що свідчать про подальше використання/продаж придбаних ТОВ «ТЗІ» (код 36883594) у ТОВ «Монтана-Плюс» (код 41927245) товарів/робіт/послуг та надати дозвіл на вилучення зазначених речей та оригіналів документів, в т.ч.: документів фінансово-господарської діяльності; документів податкової звітності; бухгалтерської звітності; договорів або угод з додатками та доповненнями; заявок, товарно-транспортних накладних; технічних проектів та технічної документації; протоколів експертних випробувань; експертних висновків; актів обстеження об`єктів; завдань на створення комплексної системи захисту; рахунків-фактур; банківських виписок; платіжних доручень; актів прийому-передачі; доручень; актів виконаних робіт, наданих послуг; актів взаємозвірки; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; податкових накладних; видаткових накладних; журналів входу-виходу осіб на територію офісних, торгівельних, складських та виробничих приміщень; журналів обліку в`їзду-виїзду транспорту на територію офісних, торгівельних, складських та виробничих приміщень; штатного розпису та переліків працівників підприємства; сертифікатів, свідоцтв на товари/роботи/послуги тощо, за період з 2018 року по дату винесення Ухвали судом.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/19298/18.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Блинову О.С.

Копія - ТОВ «ТЗІ»

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Часті запитання

Який тип судового документу № 86722840 ?

Документ № 86722840 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86722840 ?

Дата ухвалення - 24.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86722840 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86722840 ?

В Днепровский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 86722838
Следующий документ : 86722842