Постановление суда № 86457560, 18.12.2019, Херсонский окружной административный суд

Дата принятия
18.12.2019
Номер дела
540/2365/19
Номер документа
86457560
Форма судопроизводства
Административное
Государственный герб Украины

ХЕРСОНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

______________

УХВАЛА

18 грудня 2019 р. м. ХерсонСправа № 540/2365/19

Херсонський окружний адміністративний суд у складі: головуючої судді: Морської Г.М. , розглянувши у письмовому провадженні за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом Головного управління Держпраці у Херсонській області до товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ" про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю),

встановив:

Головне управління Держпраці у Херсонській області (далі - позивач) звернулося до суду із адміністративним позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ" (далі - відповідач), у якому просить застосувати заходи реагування у сфері державного нагляду до позивача шляхом заборони виконання робіт та експлуатації об`єктів підвищеної небезпеки, а саме:

1)експлуатація підземних газопроводів середнього тиску;

2)експлуатація 2 ШГРП зерносушарок;

3)випуск на лінію транспортних засобів не укомплектованих додатково упорними колодками (не менше ніж 2 шт.), знаками аварійної зупинки, медичними аптечками та вогнегасником:

4)виконання робіт працівниками, зайнятими на роботах, де є потреба в професійному доборі (водії автотранспортних засобів та водії навантажувачів) без проходження щороку спеціального навчання і перевірки знань відповідних нормативно- правових актів з охорони праці;

5)виконання робіт водіями навантажувачів за відсутності інформації в медичних довідках про придатність їх до безпечного керування відповідними транспортними засобами;

6)експлуатація навантажувача ТОУОТА SD-15 за відсутності свідоцтва про державну реєстрацію, до усунення зазначених в акті та приписах порушень.

Ухвалою від 15.11.2019р. відкрите спрощене провадження у справі, судове засідання призначене на 02.12.2019р.

У судове засідання сторони не прибули, надіслали клопотання про розгляд справи у їх відсутність.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідно до плану із здійснення державного нагляду (контролю) Державної служби України з питань праці на 2019 рік. затвердженого наказом Державної служби України з питань праці від 29 листопада 2018 № 126, повідомлення про проведення планової перевірки суб`єкта господарювання від 12.08.2019 року № 794, наказу Головного управління Держпраці у Херсонській області від 16.09.2019 року №921. направлення на перевірку №898 від 16.09.2019 року в період з 18.09.2019 року по 01.09.2019 року було проведено планову перевірку дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, в ТОВ «Агро-транзит-інвест» (код ЄДРПОУ 36329025), за адресою: вул. Домобудівна. 11. м. Херсон, 73011.

В ході перевірки було встановлено порушення Відповідачем вимог нормативно- правових актір з охорони праці та промислової безпеки, тому відповідно до вимог частини 6 статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» за результатами перевірки та у зв`язку з виявленням порушень вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки, посадовою особою Позивача 01 жовтня 2019 року складено та підписано акт №130-170. Один примірник вказаного акту надано керівнику ТОВ «Агро-транзит- інвест» Горбенко Миколі Миколайовичу, про що свідчить його підпис.

Акт перевірки містить 82 пунктів порушень нормативно-правових актів з охорони праці, серед яких є пункти № 7,11,12,14.20.23.50.52.60,61.62 не виконання яких може привести до загрози життю та здоров`ю людей, У зв`язку з вищевиявленими правопорушеннями, актом Головного управління Держпраці у Херсонській області №130-170 від 01.10.2019 року попереджено про необхідність негайного зупинення виконання робіт та експлуатації об`єктів підвищеної небезпеки, а саме: 1)експлуатація підземних газопроводів середнього тиску; 2) експлуатація 2 ШГРП зерносушарок; 3) випуск на лінію транспортних засобів не укомплектованих додатково упорними колодками (не менше ніж 2 шт.), знаками аварійної зупинки, медичними аптечками та вогнегасником; 4) виконання робіт працівниками, зайнятими на роботах, де є потреба в професійному доборі (водії автотранспортних засобів та водії навантажувачів) без проходження щороку спеціального навчання і перевірки знань відповідних нормативно-правових актів з охорони прані; 5) виконання робіт водіями навантажувачів за відсутності інформації в медичних довідках про придатність їх до безпечного керування відповідними транспортними засобами; 6) експлуатація навантажувача ТОУОТА 80-15 за відсутності свідоцтва про державну реєстрацію.

01.10.2019 року Головним управлінням Держпраці у Херсонській області винесено приписи № 50-102. 49-102. 43-111. щодо усунення виявлених правопорушень.

Станом на 07.11.2019 року інформації щодо виконання вищезазначених вимог акту та приписів до Головного управління не надходило.

29.11.2019р. до суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву, у якій відповідач стверджує, що усунув усі порушення, виявлені перевіркою (більшість під час перевірки) та виконав усі вимоги приписів позивача, про що повідомив його наступними листами:

- № 125 від 07.11.2019р., отримано ГУ Держпраці у Херсонській області 11.11,2019р., про виконання вимог приписів: № 50-102 від 01.10.19р. перевірки дотримання вимог безпечної експлуатації та обслуговування технологічних транспортних засобів; № 49-102 від 01.10.19р. перевірки дотримання вимог безпечної експлуатації та обслуговування автомобільного транспорту.

- № 144 від 27Л1Л9р. «Доповнення до Повідомлення № 125 від 07Л1Л9р. про виконання приписів: № 50-102; № 49-102; № 21-170; 47-106 Від 01Л 0.2019р.» отримано ГУ Держпраці у Херсонській області 27.11.2019р.

- № 145 від 27.11.19р. Повідомлення про виконання припису 43-111 Від 01.10.2019р. дотримання вимог законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці під час експлуатації газового господарства, отримано ГУ Держпраці у Херсонській області 27.11.2019р.

Ухвалою суду від 06.12.2019 р. зобов`язано Головне управління Держпраці у Херсонській області у строк до 18.12.2019р. надати суду інформацію про усунення ТОВ "АГРО-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ" порушень, зафіксованих у акті перевірки суб`єкта господарювання від 01.10.2019 року №130-170 та виконання приписів № 50-10, 49-102, 43-111, щодо усунення виявлених правопорушень.

Станом на 18.12.2019 р. Головне управління Держпраці у Херсонській області вимоги, зазначені в ухвалі суду від 06.12.2019 р. не виконав, не повідомив суд про причини невиконання ухвали суду.

Згідно положень ст. ст. 124, 129 Конституції України судові рішення є обов`язковими до виконання на всій території України; обов`язковість рішень суду є однією із основних засад судочинства, яка гарантує ефективне здійснення правосуддя; за неповагу до суду і судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності.

Згідно ч. 4 ст. 45 КАС України, суд зобов`язаний вживати заходів для запобігання зловживанню процесуальними правами. У випадку зловживання учасником судового процесу його процесуальними правами, суд застосовує до нього заходи, визначені цим Кодексом.

Із положень ст. 144 КАС України випливає, що заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов`язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства.

Заходи процесуального примусу застосовуються судом, як правило, негайно після вчинення порушення.

Про застосування заходів процесуального примусу суд постановляє ухвалу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 145 КАС України, заходом процесуального примусу є штраф.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 149 КАС України у випадку повторного чи систематичного неподання витребуваних судом доказів без поважних причин або без їх повідомлення, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід Державного бюджету України з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи зазначене, суд вважає за необхідне продовжити строк для виконання ухвали суду до 15 січня 2020 року.

Також, суд зазначає, що положеннями ст. 12 КАС України визначено, що адміністративне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного). Спрощене позовне провадження призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Згідно з ч. 3 ст. 257 КАС України при вирішенні питання про розгляд справи за правилами спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі; кількість сторін та інших учасників справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Оскільки, суд дійшов до висновку щодо необхідності витребування документів та у зв`язку із невиконанням відповідачем вимог щодо надання інформації до суду визначених в ухвалі суду від 06.12.2019 р., то зазначене створює перешкоди для розгляду справи в порядку спрощеного провадження у визначені КАС України строки.

Тому, у зв`язку з необхідністю отримання судом додаткових документів по справі для з`ясування обставин у справі, що мають суттєве значення при її вирішенні по суті, суд дійшов висновку про необхідність перейти із спрощеного позовного провадження до розгляду справи за правилами загального позовного провадження.

Відповідно до ч.4 ст.173 КАС України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

У зв`язку із зазначеним та керуючись ст. 173, 243, 248, 257 КАС України, суд

ухвалив:

Продовжити строк виконання ухвали суду від 06.12.2019 р.

Зобов`язати Головне управління Держпраці у Херсонській області у строк до 15.01.2020р. надати суду інформацію про усунення ТОВ "АГРО-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ" порушень, зафіксованих у акті перевірки суб`єкта господарювання від 01.10.2019 року №130-170 та виконання приписів № 50-10, 49-102, 43-111, щодо усунення виявлених правопорушень.

Попередити Головне управління Держпраці у Херсонській області, що у разі повторного невиконання вимог ухвали судом будуть застосовані заходи процесуального примусу відповідно до ст.145 КАС України.

Перейти до розгляду адміністративної справи № 540/2365/19 за правилами загального позовного провадження.

Замінити судове засідання підготовчим.

Продовжити строк підготовчого провадження в справі на 30 днів.

Підготовче судове засідання призначити на 15.01.2020 р. о 13:30 годині в приміщенні Херсонського окружного адміністративного суду за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 29.

Копію ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, під час розгляду справи в письмовому провадженні, набирає законної сили з моменту її підписання суддею (суддями).

Суддя Морська Г.М.

Часті запитання

Який тип судового документу № 86457560 ?

Документ № 86457560 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86457560 ?

Дата ухвалення - 18.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86457560 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 86457560 ?

В Херсонский окружной административный суд
Предыдущий документ : 86457559
Следующий документ : 86457561