Решение № 86208367, 05.12.2019, Хозяйственный суд Житомирской области

Дата принятия
05.12.2019
Номер дела
906/1162/19
Номер документа
86208367
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

___________

_______________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, веб-сайт: http://zt.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" грудня 2019 р. м. Житомир Справа № 906/1162/19

Господарський суд Житомирської області у складі:

судді Прядко О.В.

секретар судового засідання: Смоляк Л.Г.

за участю представників сторін:

від позивача: Кучерук М.Г. - довіреність № 1/3 від 02.01.2019,

від відповідача: не з`явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі справу

за позовом Дочірнього підприємства "Пропан"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Велес"

про стягнення 60000,00 грн

Процесуальні дії по справі.

Дочірнє підприємство "Пропан" звернулось до суду з вимогою про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Велес" 60000,00 грн заборгованості за отримане дизельне паливо за договором купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів з використанням смарт-карт на АГЗП №827 від 29.12.2017 .

Ухвалою суду від 07.11.2019 позовну заяву Дочірнього підприємства "Пропан" прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі, за правилами спрощеного позовного провадження, призначено судове засідання для розгляду справи по суті на 05.12.2019.

20.11.2019 до суду неврученою повернулась копія ухвали суду від 07.11.2019, яка направлялась на адресу відповідача із зазначенням підстави невручення: "інші причини, що не дали змоги виконати обов`язки щодо пересилання поштового відправлення".

Представник позивача в судовому засіданні подав письмове клопотання про долучення до матеріалів справи довідки про стан заборгованості відповідача № 887 від 05.12.2019, згідно з якою станом на 05.12.2019 заборгованість відповідача не змінилась та становить 60000,00 грн. Також, подав для долучення оригінал акту звіряння від 29.10.2019 підписаний обома сторонами та платіжні доручення №2409 від 15.10.2019 та № 2406 від 15.10.2019.

Відповідач свого уповноваженого представника в судове засідання не направив, про причини неявки суд не повідомив.

Враховуючи те, що явка представників сторін в засідання суду обов`язковою не визнавалась, представники сторін у судове засідання не викликались, останніх було належним чином повідомлено про дату, час та місце судового засідання, господарський суд вважає, що неявка представника відповідача та ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк не перешкоджає розгляду справи за наявними матеріалами.

В судовому засіданні 05.12.2019 суд оголосив вступну та резолютивну частини рішення господарського суду Житомирської області.

Виклад позицій учасників судового процесу, заяви, клопотання.

В обґрунтування позовних вимог позивач вказує, що між позивачем та відповідачем було укладено договір купівлі-продажу павливно-мастильних матеріалів з використанням смарт-карт на АГЗП від 29.12.2017, на виконання якого позивачем було здійснено поставку відповідачу дизельного палива в період травень-червень 2019 на загальну суму 77246,14грн, однак відповідач взяті на себе зобов`язання по оплаті поставленого товару не виконав у повному обсязі, сплативши лише частину у розмірі 17246,14грн. У зв`язку з цим позивач просить суд стягнути з відповідача залишок заборгованості за поставлену продукцію у розмірі 60000,000 грн.

В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав у повному обсязі з підстав, викладених у позовній заяві. Згідно з поданої довідки від 05.12.2019 про стан заборгованості відповідача, вбачається, що основна заборгованість відповідача станом на дату судового засідання у справі не змінилась та складає 60000,00грн.

В судове засідання представник відповідача не з`явився, правом подання письмового відзиву відповідач не скористався.

Фактичні обставини, встановлені судом, та зміст спірних правовідносин.

29.12.2017 між Дочірнім підприємством "Пропан" (продавець/позивач) та товариством з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Велес" (покупець/відповідач) було укладено договір від № 827 купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів з використанням смарт-карт на АГЗП (далі - Договір), згідно з п.2.1 якого продавець зобов`язується передавати у власність покупця через свої АГЗП та/або АГЗП партнерів, що розміщені на території України з використанням смарт-карт (талонів, відомостей) на дизельне пальне (далі ДП), а покупець зобов`язується приймати у власність ДП та оплачувати його вартість.

Згідно з п.3.1. Договору, продавець постачає покупцю ДП частинами на умовах ЕXW (Інкотермс 2010) франко-термінали АГЗП (п. 1.1. даного Договору), шляхом отримання Покупцем (Довіреною особою покупця) ДП з АГЗП. Датою поставки ДП вважається дата, що вказана в чеку з РОS-терміналу, РРО або забірній відомості.

Пунктом 3.2. Договору сторони обумовили, що перелік АГЗП визначається в Додатку № 2 до Договору. В подальшому перелік АГЗП визначається продавцем самостійно та коригується з встановленням/зняттям РОS-терміналів на АГЗП. Повідомлення про такі зміни можуть надсилатися покупцю засобами електронного, або факсимільного зв`язку, а також шляхом розміщення інформації на веб-сайті продавця.

Відповідно до п.4.1. Договору, ціна ДП визначається на момент поставки (вибірки) згідно зазначеної ціни на ДП в інформаційному табло АГЗП. В ціну ДП включено всі податки та збори у розмірах встановлених згідно вимог чинного законодавства. Ціна ДП відображається в чеку з РОS-термінала, РРО, відомості та підтверджується видатковими накладними або актами приймання-передачі. Погоджена сторонами ціна продажу підтверджується видатковими накладними або актами приймання-передачі.

За умовами п. 4.2. договору покупець здійснює 100% попередню оплату товару.

Згідно з п.4.7.1. Договору, реалізація ДП відбувається Продавцем шляхом заправки автомобілів Покупця на АГЗП відповідно до списку АГЗП, викладеному у Додатку №2 до цього договору.

В п.4.8.1. Договору, сторони визначили, що реалізація ДП відбувається продавцем шляхом заправки автомобілів Покупця і на АГЗП відповідно до списку АГЗП, викладеному у Додатку №2 до цього договору, виключно згідно зі списком автотранспортних засобів, викладеному у Додатку № 3 до цього договору.

За п.4.8.2. Договору, документальне оформлення відпуску ДП та заповнення забірної відомості здійснюється продавцем на основі фактично отриманого ДП автомобілями покупця наступним чином:

- після заправки автомобіля водій Покупця розписується у забірній відомості продавця про отримання відповідної кількості ДП, після чого матеріально-відповідальна особа Продавця (наповнювач АЗС (АГЗП)) на підставі фіскального чека - вид платежу «відомість» робить запис у подорожньому листі водія покупця про отримання ДП, ставить на листку свій підпис, з указівкою назви АЗС (АГЗП).

Відповідно до п.4.8.4. Договору, за підсумком відпуску ДП у звітному місяці, на підставі забірних відомостей про отримання ДП, протягом 5 робочих днів наступного місяця продавець складає акти приймання-передачі ДП та направляє їх для підписання покупцю, один з яких протягом 2 робочих днів після їх підписання покупець повинен повернути продавцю.

За умовами п.5.1.11. Договору, щомісячно не пізніше останнього числа місяця наступного за звітним, покупець зобов`язаний повернути продавцю по одному примірнику підписаних уповноваженою особою та скріплених печаткою актів приймання-передачі, видаткових накладних, або в той же строк надати мотивовані заперечення. Відповідальність за невчасне повернення актів приймання-передачі, видаткових накладних покладається на покупця.

Сторони визначили, що даний Договір набирає сили з моменту його підписання Сторонами та діє 31.12.2018 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань по даному Договору (п.11.1. Договору).

В пункті 11.2. Договору сторони обумовили, що у випадку, коли жодна із сторін протягом одного місяця до закінчення терміну дії даного Договору не заявила намір його розірвати, то Договір вважається таким, що діє на наступний період-1 (один) календарний рік на умовах передбачених даним Договором, але в будь-якому випадку не більше 5 років з дати підписання.

Згідно з п.11.3. Договору закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторони від виконання тих зобов`язань, які виникли за Договором протягом строку його дії та залишилися невиконаними.

Додатками №1 та № 2 до Договору № 827 від 29.12.2017 сторонами погоджено перелік смарт -карток з використанням яких здійснюється реалізація дизельного палива на АГЗП за номерами: 0000596; 0000597 та перелік АГЗП на яких здійснюється відпуск дизельного палива з використанням смарт-карток, а саме: АГЗС Житомирська обл., м.Чуднів, вул.Житомирська, 18 та АГЗС Житомирська обл., м.Малин, вул.Українських повстанців, 27. (а.с.23,25).

Відповідно до умов Договору сторонами укладено та підписано акт прийому-передачі від 29.12.2017 щодо приймання до використання смарт-карт за номерами 0000596, 0000597.

Наявними в матеріалах справи видатковими накладними та податковими накладними підтверджено, що на виконання умов Договору, позивачем здійснено поставку (відпуск) відповідачу дизельного палива, на загальну суму 77246,14 грн.

У зв`язку з неоплатою у повному обсязі відповідачем отриманого товару, позивач звернувся до відповідача із претензією №730 від 19.09.2019, які були залишені відповідачем без відповіді та задоволення (а.с. 28-29).

Відповідачем було здійснено часткову оплату за поставку дизельного палива на суму 17246,14 грн, що підтверджується наявними в матеріалах справи документами, а саме: платіжними дорученнями № 2409 від 15.10.2019, № 2406 від 15.10.2019 (а.с. 55-56).

В матеріалах справи також міститься Акти звіряння взаємних розрахунків від 05.07.2019 та від 29.10.2019, підписані обома сторонами без зауважень та заперечень (а.с. 26, 54).

Звернувшись із цим позовом до суду, позивач просив стягнути з відповідача суму основного боргу у розмірі 60000,00 грн за Договором №827 від 29.12.2017 та витрати з оплати судового збору.

Суд, заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи, повно, всебічно і об`єктивно оцінивши докази в їх сукупності, враховує наступне.

Норми права, застосовані судом, оцінка доказів, аргументів, наведених учасниками справи, та висновки щодо порушення, не визнання або оспорення прав чи інтересів, за захистом яких мало місце звернення до суду.

Відповідно до частини 1 статті 174 Господарського кодексу України, господарський договір є підставою виникнення господарських зобов`язань.

Зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку (ст. 509 ЦК України).

Відповідно до статті 629 ЦК України, договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Як вбачається з матеріалів справи, спірні правовідносини між сторонами виникли на підставі договору купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів з використанням смарт-карт на АГЗС № 827 від 29.12.2017.

Укладений між сторонами Договір за своєю природою є договором поставки.

Відповідно до ч.1 статті 712 Цивільного кодексу України, за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін (ч. 2 ст. 712 ЦК України).

Як зазначено вище, факт поставки товару на виконання Договору № 827 від 29.12.2017 підтверджено наявними в матеріалах справи документами, факт отримання відповідачем товару також підтверджується актами звіряння взаємних розрахунків.

У відповідності до статті 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 525 Цивільного кодексу України встановлено, що одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно зі статтею 599 Цивільного кодексу України зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Відповідно до ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Згідно з ч. 1 ст. 692 ЦК України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Враховуючи відсутність доказів сплати підтвердженої матеріалами справи заборгованості відповідача за поставку дизельного палива, суд прийшов до висновку про обґрунтованість позовних вимог про стягнення основного боргу у розмірі 60000,00грн.

Згідно із ч. 2, 3 ст. 13 ГПК України учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Частиною 4 ст. 13 ГПК України визначено, що кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи не вчиненням нею процесуальних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

За приписами ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За приписами ч. 1 ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Відповідач не подав суду доказів, які б спростовували доводи позивача, натомість позивач обґрунтував свої позовні вимоги належними та достатніми доказами.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд дійшов висновку про задоволення позову на суму 60000,00грн основного боргу.

Судовий збір в порядку ст. 129 Господарського процесуального кодексу України підлягає стягненню з відповідача.

Керуючись статтями 123, 129, 233, 236 - 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Позов Дочірнього підприємства "Пропан" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Велес" про стягнення 60000,00 грн задовольнити.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Велес" (01013, м. Київ, вул. Промислова, 7, код ЄДРПОУ 39050787)

на користь Дочірнього підприємства "Пропан" (12430, Житомирська область, Житомирський район, с. Станишівка, код ЄДРПОУ 30928236):

- 60000,00 грн боргу;

-1921,00 грн судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено: 10.12.19

Суддя Прядко О.В.

Віддрукувати:

1-у справу;

2- 3-позивачу - 12430,Житомирська обл, Житомирський р-н, с.Станишівка - рек. з пов.

10002,м.Житомир, вул. В.Бердичівська, 69, а/с 5- рек з пов.

4-5- відповідачу - 01013, м. Київ, вул. Промислова, 7 - рек. з пов.

- 10003, м. Житомир, а/с 60 - рек. з пов.

Предыдущий документ : 86208364
Следующий документ : 86208369