Постановление суда № 86174516, 09.12.2019, Хозяйственный суд Запорожской области

Дата принятия
09.12.2019
Номер дела
908/3395/19
Номер документа
86174516
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

09.12.2019 Справа № 908/3395/19

м. Запоріжжя Запорізької області

Суддя господарського суду Запорізької області Зінченко Н.Г., розглянувши матеріали позовної заяви

за позовом Концерну «Міські теплові мережі», (юридична адреса: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 137; фактична адреса: 69057, м. Запоріжжя, вул. Адмірала Нахімова, буд. 4)

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтичне підприємство Аптека 216», (юридична адреса: 69006, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 230; адреса об`єкту надання послуги: 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 34, прим. 2, 3 (корпус поліклініки))

про стягнення 9146,04 грн.

ВСТАНОВИВ

05.12.2019 до господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява вих. № 1326/юр від 04.12.2019 (вх. № 3652/08-07/19 від 05.12.2019) Концерну «Міські теплові мережі», м. Запоріжжя до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтичне підприємство Аптека 216», м. Запоріжжя про стягнення 9146,04 грн. заборгованості за договором купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді № 203715 від 01.01.2013, що складається з основного боргу за поставлену теплову енергію в сумі 7616,87 грн., інфляційних втрат в сумі 90,69 грн., 3 % річних в сумі 138,74 грн. і пені в сумі 1299,74 грн.

Згідно Витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 05.12.2019 справу № 908/3395/19 за вище вказаною позовною заявою розподілено судді Зінченко Н.Г.

Розглянувши зазначену позовну заяву господарський суд дійшов висновку, що позовна заява підлягає залишенню без руху з наступних підстав.

Відповідно до ч., ч. 1 та 2 ст. 174 ГПК України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

Статтями 162 та 164 ГПК України встановлено вимоги щодо оформлення позовної заяви, її обґрунтування та комплектності документів, які повинні додаватися до позовної заяви.

Відповідно до пунктів 2, 5 ч. 3 ст. 162 ГПК України позовна заява повинна містити, зокрема, повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців); відомі номери засобів зв`язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти; виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову.

На титульній (першій) сторінці позовної заяви вих. № 1326/юр від 04.12.2019 (вх. № 3652/08-07/19 від 05.12.2019) при зазначенні ідентифікаційного коду юридичної особи відповідача позивачем вказано 24910968.

Проте, відповідно до інформації з Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 02.12.2019, який роздрукований судом з офіційного сайту Міністерства юстиції України: https://usr.minjust.gov.ua, судом встановлено, що ідентифікаційний код юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтичне підприємство Аптека 216» - 24910965.

Статтею 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» встановлено, якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.

Таким чином, позивачем в позовній заяві неправильно вказано ідентифікаційний код юридичної особи відповідача в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), що є порушенням вимог п. 2 ч. 3 ст. 162 ГПК України.

Відповідно до ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1 і 2 ст. 91 ГПК України унормовано, що письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Стаття 74 ГПК України встановлює, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Згідно з ч. 1 ст. 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування.

За приписами ч. 2 ст. 80 ГПК України позивач, особи, яким надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Мотивуючи заявлені позовні вимоги за текстом позовної заяви позивач зазначає, що відповідно до п. 6.7 укладеного сторонами договору купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді № 203715 від 01.01.2013 споживач з 10 по 12 число місяця, наступного за розрахунковим, повинен отримати від теплопостачальної організації (за її адресою) документи за розрахунковий період: рахунок-фактуру, акт приймання-передачі теплової енергії, податкову накладну (платникам ПДВ).

Отриманий акт приймання-передачі теплової енергії споживач повинен підписати, оформити належним чином та повернути на адресу позивача на протязі п`яти днів з дати отримання. Датою отримання акту вважається: при отриманні нарочним - дата вручення представнику споживача; при направленні рекомендованим листом - дата, зазначена у відбитку поштового штемпеля на документі, що зроблений поштовим відділенням, та підтверджує відправлення, з урахуванням поштового пробігу документа (по місту - 3 дні, по області - 5 днів, по Україні - 7 днів). У разі неотримання акту приймання-передачі, або обґрунтованих заперечень в його підписанні, у термін, встановлений п. 6.7.1 договору, акт підписується теплопостачальною організацією з позначенням про відмову у підписанні його споживачем, та оформлений таким чином акт вважається погодженим і є підставою для проведення остаточних розрахунків за зазначений в ньому розрахунковий період. (п., п. 6.7.1, 6.7.2 Договору).

Позивач зазначає, що на виконання умов договору з листопада 2018 року по серпень 2019 року ним надані відповідачу обумовлені договором послуги, що підтверджується актами приймання-передачі теплової енергії за спірний період. Зазначені Акти приймання-передачі теплової енергії відповідачем у термін, встановлений п. 6.7.1 договору, підписані не були, але враховуючи положення п. 6.7.2 договору вважаються погодженими і є підставою для проведення розрахунків за спірний період. Також позивачем відповідачу виставлені рахунки на оплату наданих послуг за спірний період. Позивач стверджує, що зазначені акти приймання-передачі теплової енергії та рахунки направлялися на адресу відповідача.

Проте, до позовних матеріалів позивачем не надано жодного письмового доказу в підтвердження направлення на адресу відповідача актів приймання-передачі теплової енергії та рахунків за спірний період. Про такі докази також не зазначено в додатках до позовної заяви вих. № 1326/юр від 04.12.2019 (вх. № 3652/08-07/19 від 05.12.2019).

Таким чином, наведене вище свідчить про недоведеність позивачем підстав для стягнення з відповідача 9146,04 грн. заборгованості за договором купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді № 203715 від 01.01.2013, що складається з основного боргу за поставлену теплову енергію та штрафних санкцій за порушення відповідачем зобов`язань за цим договором.

Крім того, згідно з п. 8 ч. 3 ст. 162 ГПК України позовна заява повинна містити перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви.

Судом встановлено, що в порушення вимог п. 8 ч. 3 ст. 162 ГПК України позивачем ні в позовній заяві, ні в додатках до неї не зазначено щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, на яких ґрунтуються заявлені позовні вимоги та копії яких додано до заяви.

Вищевказане свідчить, що позовну заяву подано без додержання усіх вимог, викладених у статті 162 ГПК України.

З огляду на вищевикладене, суд дійшов висновку про необхідності залишення без руху позовної заяви Концерну «Міські теплові мережі», м. Запоріжжя до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтичне підприємство Аптека 216», м. Запоріжжя про стягнення 9146,04 грн. заборгованості за договором купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді № 203715 від 01.01.2013 і надання позивачу строку для усунення вищевказаних недоліків терміном не пізніше 24.12.2019, шляхом оформлення позовної заяви відповідно до вимог п., п. 2, 5, 8 ч. 3 ст. 162 ГПК України, а саме: оформити позовну заяву із зазначенням правильного ідентифікаційного коду юридичної особи відповідача; подати докази у підтвердження направлення на адресу відповідача актів приймання-передачі теплової енергії та рахунків за спірний період; надати суду довідку про те, в кого знаходяться оригінали письмових доказів доданих до позовної заяви, а також письмових доказів, що надаються на виконання цієї ухвали суду.

Частинами 3 та 4 ст. 174 ГПК України передбачено, що якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу. Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 ГПК України, ухвали, постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

Керуючись ст.ст. 162, 164, 174, 234, 235, 255 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ

1. Позовну заяву вих. № 1326/юр від 04.12.2019 (вх. № 3652/08-07/19 від 05.12.2019) Концерну «Міські теплові мережі», м. Запоріжжя до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтичне підприємство Аптека 216», м. Запоріжжя про стягнення 9146,04 грн. заборгованості за договором купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді № 203715 від 01.01.2013, що складається з основного боргу за поставлену теплову енергію в сумі 7616,87 грн., інфляційних втрат в сумі 90,69 грн., 3 % річних в сумі 138,74 грн. і пені в сумі 1299,74 грн. залишити без руху.

2. Надати Концерну «Міські теплові мережі», м. Запоріжжя строк для усунення недоліків позовної заяви терміном не пізніше 24.12.2019, шляхом оформлення позовної заяви відповідно до вимог п., п. 2, 5, 8 ч. 3 ст. 162 ГПК України, а саме: оформити позовну заяву із зазначенням правильного ідентифікаційного коду юридичної особи відповідача; подати докази у підтвердження направлення на адресу відповідача актів приймання-передачі теплової енергії та рахунків за спірний період; надати суду довідку про те, в кого знаходяться оригінали письмових доказів доданих до позовної заяви, а також письмових доказів, що надаються на виконання цієї ухвали суду. Всі зазначені документи надати до суду у вказаний вище строк та направити на адресу відповідача, докази у підтвердження чого надати суду.

3. Суд роз`яснює позивачу, що в разі не усунення всіх недоліків у встановлений судом строк, заява вважається неподаною і повертається позивачу на підставі п. 4 ст. 174 ГПК України.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

5. Ухвала підписана 09.12.2019.

Суддя Н.Г.Зінченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 86174516 ?

Документ № 86174516 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86174516 ?

Дата ухвалення - 09.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86174516 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 86174516 ?

В Хозяйственный суд Запорожской области
Предыдущий документ : 86174515
Следующий документ : 86174518