Решение № 85640531, 11.11.2019, Киевский окружной административный суд

Дата принятия
11.11.2019
Номер дела
320/3669/19
Номер документа
85640531
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2019 року № 320/3669/19

Суддя Київського окружного адміністративного суду Терлецька О.О., розглянувши у порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом Приватного сільськогосподарського підприємства "ДІАР" до Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,

в с т а н о в и в:

До Київського окружного адміністративного суду звернулось Приватне сільськогосподарське підприємство "ДІАР" з позовом до Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області, в якому просить суд:

- визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення - рішення від 16.04.2019 року форми "Р" №0011381401, яким визначене зобов`язання із податку на додану вартість в сумі 1 492 938, 00 грн;

- визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення - рішення від 16.04.2019 року форми "С" №0011411401, яким визначене зобов`язання в сумі 20 000, 00 грн.

Позивач у позові категорично не погоджується із спірними податковими повідомленнями-рішеннями, вважає їх необгрунтованими та протиправними, такими, що не базуються на нормах чинного законодавства України, складеними ГУ ДФС у Київській області з перевищенням повноважень, наданих йому ст.ст. 19-1, 20 ПК України, а висновки перевірки - суб`єктивними, такими, що протирічать наданим наданим до перевірки документам і дійсним обставинам господарської діяльності платника, а також заснованими на довільному трактуванні контролюючим органом положень податкового законодавства України.

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 29.07.2019 відкрито провадження в даній адміністративній справі та призначено підготовче засідання на 12.11.2018.

Заперечуючи проти позову в письмовому відзиві відповідач просив суд відмовити в його задоволенні та вказував на обставини, які на його думку свідчать про те, що ГУ ДФС у Київській області під час прийняття оспорюваних рішень, діяло в межах повноважень та з дотриманням вимог чинного законодавства, у зв`язку з чим підстави для задоволення адміністративного позову відсутні.

Протокольною ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 28.10.2019 вирішено подальший розгляд справи здійснювати в порядку письмового провадження.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши усі фактичні обставини справи, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено наступне.

Відповідно до п.п.75.1.2 п.75.1 ст. 75, п.77.4 ст. 77, п.82.1 ст. 82 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-V) (із змінами та доповненнями, далі - ПК України), на підставі наказу від 30.01.2019 юку № 183, направлень від 20.02.2019 року №№ 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532 та плану-графіка проведення документальних перевірок на І кв. 2019 року Головним управлінням ДФС у Київській області (далі - ГУ ДФС у Київській області, відповідач) була проведена документальна планова виїзна перевірка Приватного сільськогосподарського підприємства «ДІАР» (далі - ПСП «ДІАР», позивач) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2016 року по 30.09.2018 року, валютного - за період з 01.01.2016 року по 30.09.2018 року, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування - за період з 01.01.2016 року по 30.09.2018 року.

За результатами вищезазначеної перевірки контролюючим органом було складено Акт від 20.03.2019 року № 222/10-36-14-01/30743690 (далі - Акт перевірки), в якому описані вчинені ПСП «ДІАР» порушення вимог:

1) п.198.3, 198.5 ст. 198 ПК України в частині платником ПДВ, що підлягає перерахуванню до бюджету, в сумі 995 292, 00 грн., в т.ч. за липень 2017 року - 142 402, 00 грн., за серпень 2017 року - 289 590, 00 грн., за вересень 2017 року - 256 008,00 грн., за липень 2018 року - 307 292,00 грн.;

2) п.11 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Національного банку України від 29.12.2017 року № 148 (із змінами та доповненнями, далі - Положення № 148), а саме: несвоєчасне оприбуткування готівкових коштів у касі підприємства на загальну суму 4 000,00 грн.

ПСП «ДІАР» засобами поштового зв`язку на адресу ГУ ДФС у Київській області направлено заперечення на акт перевірки. Однак, ГУ ДФС у Київській області на адресу ПСП «ДІАР» направлено лист про відмову у задоволені заперечення.

На підставі матеріалів і висновків зазначеної перевірки ГУ ДФС у Київській області прийнято спірні документи від 16.04.2019 року, що оскаржуються ПСП «ДІАР»:

- податкове повідомлення - рішення Форми «Р» № 0011381401. яким підприємству визначене зобов`язання із податку на додану вартість в сумі 1 492 938. 00 грн.. в т.ч. за основним платежем - 995 292,00 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями - 497 646,00 грн.;

- податкове повідомлення - рішення Форми «С» № 0011411406, яким до підприємства застосовані штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, норм регулювання обігу готівки та застосування реєстраторів розрахункових операцій в сумі 20 000,00 грн.

Позивач не погодився з вищезазначеним податковими повідомленнями-рішеннями та направив скаргу до Державної фіскальної служби України. Однак, позивачем отримано рішення Державної фіскальної служби України, яким скаргу позивача залишено без задоволення.

Не погоджуючись із вказаними висновками Акта перевірки та рішеннями, прийнятими на підставі таких висновків, ПСП «ДІАР» звернулось з даним позовом до суду.

Надаючи правову оцінку відносинам, що склались між сторонами спору, суд вважає за необхідне звернути увагу на наступні обставини справи та норми законодавства.

Із Акта перевірки слідує, що відповідно до п.209.10 ст.210 ПКУ: «Сільськогосподарське підприємство реєструється як суб`єкт спеціального режиму оподаткування з дотриманням правил та у строки, що визначені статтею 183 цього Кодексу для реєстрації платників податку на додану вартість. У реєстрі суб`єктів спеціального режиму оподаткування, крім відомостей, передбачених для реєстрації платників податку на додану вартість на загальних підставах, повинен міститися перелік видів діяльності такого сільськогосподарського підприємства, на які поширюється дія спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, та дата внесення запису про такі види діяльності.

ПСП «ДІАР» зареєстровано, як суб`єкт спеціального режиму оподаткування за період з 01.01.2016 по 30.09.2018.

За період з 01.01.2016 по 30.09.2018 ПСП «ДІАР» задекларовано податкового кредиту по податку на додану вартість у сумі 14706007 грн.

Перевіркою правомірності визначення податкового кредиту за період з 01.01.2016 по 30.09.2018 встановлено його завищення на загальну суму 995292 грн., в тому числі по періодам: за червень 2017 на суму 168000 грн., за липень 2017 на суму 186667 грн., за серпень 2017 на суму 333333 грн., за липень 2018 на суму 307292 грн.

Перевіркою відображених у рядку 10.1 Декларацій «придбання з податком на додану вартість на митній території України товарів (послуг) та основних фондів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню за ставкою 20% відсотків та нульовою ставкою» показників за період з 01.01.2016 по 30.09.2018 у загальній сумі 11376361 грн. встановлено, що на формування цих показників мало вплив здійснення операцій з оптової торгівлі зерновими та зернобобовими культурами в тому числі і технічними, зокрема: пшеницею, пшеницею озимою, кукурудзою на зерно, ячменем, ячменем ярим, насінням олійних культур (боби сої, насіння ріпаку, ріпаку озимого, насіння соняшнику); здійснювало обмолот кукурудзи, оранку земель, надання в оренду приміщення, продаж цукру.

Проведеною перевіркою відображеного показника за період з 01.01.2016 по 30.09.2018 на підставі таких документів: податкових накладних, реєстрів придбання товарів, робіт (послуг), актів виконаних робіт, наданих послуг, виписок банку, відомості реєстрів бухгалтерського обліку по рахунках 10, 15, 20, 22, 23, 631, 37, 311, 90, 92, 93, 94, 6441 встановлено завищення задекларованих визначених показників у рядку 10.1 Декларацій «підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою» на загальну суму 995292 грн., в тому числі по періодам:

Червень 2017 на суму 168000 грн.

Липень 2017 на суму 186667 грн.

Серпень 2017 на суму 333333 грн.

Липень 2018 на суму 307292 грн.

Пояснення щодо встановлених порушень платником не надавалися.

Дане порушення не вплинуло на нарахування інших податків і зборів У періоді вчинення порушення відповідальними посадовими особами ПСП «ДІАР» були директор ОСОБА_1 , головний бухгалтер - ОСОБА_2 .

Щодо взаємовідносин Позивача з ТОВ «НОВОТЕХ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42047690).

До перевірки та до позову надано договір поставки №22 від 02.07.2018 укладеного між ТОВ «НОВОТЕХ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42047690) (Постачальник) та ПСП «ДІАР» (Покупець) та видаткову накладну на виконання даного договору.

Відповідно до видаткової накладної, місце складання якої «м. Херсон». Згідно до єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «НОВОТЕХ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42047690) не орендувало приміщень (складських та офісних приміщень), місце реєстрації ТОВ «НОВОТЕХ ТРЕЙД» м. Київ.

Отже, у зв`язку з цим неможливо встановити дійсне місце складання відповідної видаткової накладної.

До перевірки надано товарно-транспортні накладні.

У визначених ТТН зазначено, що «пункт навантаження: м. Київ, бульвар Приймаченко Марії, 6», що співпадає з реєстраційними даними ТОВ «НОВОТЕХ ТРЕЙД» але за даною адресою знаходяться житлові будинки та відсутні склади, що унеможливлює навантаження «насипом» (відображено в ТТН) за цією адресою.

Крім цього, у відповідних ТТН відсутні відомості про вантажно-розвантажувальні операції (прибуття, вибуття, простій, тощо).

Також до перевірки не надано:

- документи, які б відображали та підтверджували операції щодо складського зберігання придбаної продукції, складські квитанції або інші документи на отримання карбаміду;

- карантинні сертифікати, сертифікати якості, сертифікати відповідності, інформацію про дату виготовлення карбаміду та термін його придатності, технічні паспорти з пакетом документів від ТОВ «НОВОТЕХ ТРЕЙД», які свідчать про придбання та фактичне надходження даного виду товару, оскільки ТОВ «НОВОТЕХ ТРЕЙД» не є виробником зазначеного товару, зазначеного у видаткових та податкових накладних, виписаних ТОВ «НОВОТЕХ ТРЕЙД» на адресу ПСП «ДІАР».

Таким чином, перевіркою не підтверджено факт придбання ПСП «ДІАР» карбоміду у контрагента-постачальника ТОВ «НОВОТЕХ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42047690).

ТОВ «НОВОТЕХ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42047690) до ДПІ обліку подано звіт про фінансовий стан (баланс) за 2018. Згідно до даного звіту платником декларуються основні засоби та основні фонди вартістю 128,3 тис. грн.

ТОВ «НОВОТЕХ ТРЕЙД» Звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (форма Д4) за весь період діяльності не подавало. Повідомлення про прийняття працівників на роботу за весь період діяльності ТОВ «НОВОТЕХ ТРЕЙД» не подавало.

Податкові розрахунки сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ) за весь період діяльності ТОВ «НОВОТЕХ ТРЕЙД» не подавало.

Відповідно до фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва на підприємстві працювало 2 особи, в т.ч. директор/бухгалтер.

Відповідно до ЄРПН за весь період діяльності ТОВ «НОВОТЕХ ТРЕЙД» не орендувалися офісні (складські, виробничі) приміщення.

Згідно ЄРПН у ТОВ «НОВОТЕХ ТРЕЙД» відсутнє придбання карбоміду.

ТОВ «НОВОТЕХ ТРЕЙД» продавало: транспортні перевезення, скло, запасні частини та деталі, соняшник, будівельно-монтажні роботи, ремонтні роботи, послуги навантаження, олія, селітра та багато іншого.

ТОВ «НОВОТЕХ ТРЕЙД» реалізовувалися послуги та товар, який відсутній в придбанні.

В ході перевірки документально не підтверджено отримання від ТОВ «НОВОТЕХ ТРЕЙД» товару, що свідчить про відсутність реального товарного характеру здійсненої операції.

Отже, ПСП «ДІАР» документально не підтверджено отримання товарів від ТОВ «НОВОТЕХ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42047690), тому неможливо підтвердити реальність здійснення господарських операцій з придбання товарів у липні 2018 на суму ПДВ 99916,67 грн.

Щодо взаємовідносин Позивача з TOB «ТВК КРОКУС» (код ЄДРПОУ 42055303).

До перевірки та до позову надано договір поставки №14 від 02.07.2018 укладеного між ТОВ «ТВК КРОКУС» (код ЄДРПОУ 42055303) (Постачальник) та ПСП «ДІАР» (Покупець).

Відповідно до видаткової накладної, місце складання якої «м. Херсон». Згідно до єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «ТВК КРОКУС» не орендувало приміщень (складських та офісних приміщень), місце реєстрації ТОВ «ТВК КРОКУС» м. Київ.

Отже, у зв`язку з цим неможливо встановити дійсне місце складання відповідної видаткової накладної.

До перевірки надано подорожній лист вантажного автомобіля

У визначеному подорожньому листу вантажного автомобіля зазначено, що «пункт навантаження: м. Київ» без конкретного місця навантаження, що унеможливлює встановлення дійсного місця навантаження.

Крім цього, відсутні відомості про вантажно-розвантажувальні операції (прибуття, вибуття, простій, тощо).

Також до перевірки не надано:

- документи, які б відображали та підтверджували операції щодо складського зберігання придбаної продукції, складські квитанції або інші документи на отримання карбаміду;

- карантинні сертифікати, сертифікати якості, сертифікати відповідності, інформацію про дату виготовлення карбаміду та термін його придатності, технічні паспорти з пакетом документів від ТОВ «ТВК КРОКУС», які свідчать про придбання та фактичне надходження даного виду товару, оскільки ТОВ «ТВК КРОКУС» не є виробником зазначеного товару, зазначеного у видаткових та податкових накладних, виписаних ТОВ «ТВК КРОКУС» на адресу ПСП «ДІАР».

Таким чином, перевіркою не підтверджено факт придбання ПСП «ДІАР» карбоміду у контрагента-постачальника ТОВ «ТВК КРОКУС» (код ЄДРПОУ 42055303).

ТОВ «ТВК КРОКУС» (код ЄДРПОУ 42055303) до ДПІ обліку не подавало звітів про фінансовий стан (баланс) за період діяльності. Отже, неможливо встановити наявність основних засобів та основних фондів.

ТОВ «ТВК КРОКУС» Звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (форма Д4) за весь період діяльності не подавало. Повідомлення про прийняття працівників на роботу за весь період діяльності ТОВ «ТВК КРОКУС» не подавало.

Податкові розрахунки сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ) за весь період діяльності ТОВ «ТВК КРОКУС» не подавало.

Враховуючи зазначене, та фактичну кількість працівників, а саме відсутність найманих працівників (директор та головний бухгалтер в одній особі), неможливо підтвердити виконання зазначених обсягів реалізації вищезазначеного товару.

Відповідно до ЄРПН за весь період діяльності ТОВ «ТВК КРОКУС» не орендувалися офісні (складські, виробничі) приміщення.

Згідно ЄРПН у ТОВ «ТВК КРОКУС» відсутнє придбання карбоміду.

ТОВ «ТВК КРОКУС» реалізовувалися послуги та товар, який відсутній в придбанні.

В ході перевірки документально не підтверджено отримання від ТОВ «ТВК КРОКУС» товару, що свідчить про відсутність реального товарного характеру здійсненої операції.

Враховуючи зазначене, та фактичну кількість працівників, а саме відсутність найманих працівників (директор та головний бухгалтер в одній особі), неможливо підтвердити виконання зазначених обсягів реалізації вищезазначеного товару.

Балансова вартість основних засобів: інформація про балансову вартість основних засобів відсутня.

Інформація про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність відповідно до форми 20-ОПП: інформація про об`єкти оподаткування відсутня у зв`язку з неподанням відповідної звітності.

Інформація про земельні ресурси: інформація про земельні ресурси відсутня;

Інформація про наявність транспортних засобів згідно з АІС «Автомобіль»: інформація відсутня.

Враховуючи зміст і технологічну специфіку операцій з купівлі-продажу товарів та послуг (необхідність зберігання, перевезення, навантаження, розвантаження), яка передбачає наявність основних засобів, об`єктів оподаткування, необхідних для таких операцій, а саме складських приміщень, транспорту, зокрема, вантажного та іншого спеціального призначення, обсяги фізичного руху товару в обмежений проміжок часу та незначною кількістю працюючих не можливо підтвердити фактичне здійснення операцій з купівлі-продажу платником податків ПСП «ДІАР» по взаємовідносинам з ТОВ «ТВК КРОКУС» (код СДРПОУ 42055303).

Вищезазначене вказує на відсутність реальних фінансово-господарських взаємовідносин між СГД реального сектору економіки та СГД з ознаками «ризиковості».

Отже, ПСП «ДІАР» документально не підтверджено отримання товарів від ТОВ «ТВК КРОКУС» (код ЄДРПОУ 42055303), тому неможливо підтвердити реальність здійснення господарських операцій з придбання товарів у липні 2018 на суму ПДВ 10083,33 грн.

Щодо взаємовідносин Позивача з ТОВ «ТОДОСТ» (код ЄДРПОУ 41500692).

До перевірки та до позову надано договір поставки №11 від 02.07.2018 укладеного між ТОВ «ТОДОСТ» (код ЄДРПОУ 41500692) (Постачальник) та ПСП «ДІАР» (Покупець). До перевірки також надано видаткову накладну, товарно-транспортні накладні, виписані на виконання вказаного договору.

У визначених ТТН зазначено, що «пункт навантаження: м. Київ, вулиця Золотоустівська, буд.10-12», що співпадає з реєстраційними даними ТОВ «ТОДОСТ» (код ЄДРПОУ 41500692) але за даною адресою знаходиться житлових будинок та відсутні склади, що унеможливлює навантаження «насипом» (відображено в ТТН) за цією адресою.

Крім цього, у відповідних ТТН відсутні відомості про вантажно-розвантажувальні операції (прибуття, вибуття, простій, тощо).

Також до перевірки не надано:

- документи, які б відображали та підтверджували операції щодо складського зберігання придбаної продукції, складські квитанції або інші документи на отримання діамофосу;

- карантинні сертифікати, сертифікати якості, сертифікати відповідності, інформацію про дату виготовлення діамофосу та термін його придатності, технічні паспорти з пакетом документів від ТОВ «ТОДОСТ», які свідчать про придбання та фактичне надходження даного виду товару, оскільки ТОВ «ТОДОСТ» не є виробником зазначеного товару, зазначеного у видаткових та податкових накладних, виписаних ТОВ «ТОДОСТ» (код ЄДРПОУ 41500692) на адресу ПСП «ДІАР».

Таким чином, перевіркою не підтверджено факт придбання ПСП «ДІАР» діамофосу у контрагента-постачальника ТОВ «ТОДОСТ» (код ЄДРПОУ 41500692).

ТОВ «ТОДОСТ» (код ЄДРПОУ 41500692) до ДПІ за основним місцем обліку не подано фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва за 2018 рік.

ТОВ «ТОДОСТ» Звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (форма Д4) за 2018 рік не подавало.

Повідомлення про прийняття працівників на роботу за 2018 рік ТОВ «ТОДОСТ» не подавало.

Податкові розрахунки сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ) за 2018 рік ТОВ «ТОДОСТ» не подавало.

Відповідно до ЄРПН за весь період діяльності ТОВ «ТОДОСТ» не орендувалися офісні (складські, виробничі) приміщення.

Згідно ЄРПН у ТОВ «ТОДОСТ» відсутнє придбання діамофосу.

ТОВ «ТОДОСТ» реалізовувалися послуги та товар, який відсутній у придбанні.

В ході перевірки документально не підтверджено отримання від ТОВ «ТОДОСТ» (код ЄДРПОУ 41500692) товарів, що свідчить про відсутність реального товарного характеру здійсненої операції.

Враховуючи зміст і технологічну специфіку операцій з купівлі-продажу товарів та послуг (необхідність зберігання, перевезення, навантаження, розвантаження), яка передбачає наявність основних засобів, об`єктів оподаткування, необхідних для таких операцій, а саме транспорту, зокрема, вантажного та іншого спеціального призначення, обсяги фізичного руху товару в обмежений проміжок часу та незначною кількістю працюючих не можливо підтвердити фактичне здійснення операцій з купівлі-продажу платником податків ПСП «ДІАР» по взаємовідносинам з ТОВ «ТОДОСТ» (код ЄДРПОУ 41500692).

Отже, ПСП «ДІАР» документально не підтверджено отримання товарів від ТОВ «ТОДОСТ» (код ЄДРПОУ 41500692), тому неможливо підтвердити реальність здійснення господарських операцій з придбання товарів у липні 2018 на суму ПДВ 99375 грн.

Щодо взаємовідносин Позивача з TOB «ТІКНЕС» (код ЄДРПОУ 42042729).

До перевірки та до позову надано договір поставки №14 від 02.07.2018 укладеного між ТОВ «ТІКНЕС» (код ЄДРПОУ 42042729) (Постачальник) та ПСП «ДІАР» (Покупець).

Відповідно до видаткової накладної, місце складання якої «м. Київ». Згідно до єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «ТІКНЕС» (код ЄДРПОУ 42042729) не орендувало приміщень (складських та офісних приміщень), місце реєстрації ТОВ «ТІКНЕС» (код ЄДРПОУ 42042729) м. Вишгород, Київської області.

Отже, у зв`язку з цим неможливо встановити дійсне місце складання відповідної видаткової накладної.

До перевірки надано товарно-транспортні накладні, складенні на виконання вказаного договору.

У визначених ТТН зазначено, що «пункт навантаження: м. Вишгород, площа Шевченка, буд.9-а», що співпадає з реєстраційними даними TOB «ТІКНЕС» (код ЄДРПОУ 42042729) але за даною адресою знаходиться житловий будинок та відсутні склади, що унеможливлює навантаження «насипом» (відображено в ТТН) за цією адресою.

Крім цього, у відповідних ТТН відсутні відомості про вантажно-розвантажувальні операції (прибуття, вибуття, простій, тощо).

Також до перевірки не надано:

- документи, які б відображали та підтверджували операції щодо складського зберігання придбаної продукції, складські квитанції або інші документи на отримання діамофосу;

- карантинні сертифікати, сертифікати якості, сертифікати відповідності, інформацію про дату виготовлення діамофосу та термін його придатності, технічні паспорти з пакетом документів від ТОВ «ТІКНЕС», які свідчать про придбання та фактичне надходження даного виду товару, оскільки ТОВ «ТІКНЕС» не є виробником зазначеного товару, зазначеного у видаткових та податкових накладних, виписаних ТОВ «ТІКНЕС» (код ЄДРПОУ 42042729) на адресу ПСП «ДІАР».

Таким чином, перевіркою не підтверджено факт придбання ПСП «ДІАР» діамофосу у контрагента-постачальника ТОВ «ТІКНЕС» (код ЄДРПОУ 42042729).

ТОВ «ТІКНЕС» (код ЄДРПОУ 42042729) до ДПІ за основним місцем обліку подано фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва за 2018 рік. Згідно до даного звіту платником декларуються основні засоби та основні фонди вартістю 97,3 тис. грн.

ТОВ «ТІКНЕС» Звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (форма Д4) за весь період діяльності не подавало.

Повідомлення про прийняття працівників на роботу за весь період діяльності ТОВ «ТІКНЕС» не подавало.

Податкові розрахунки сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ) за весь період діяльності ТОВ «ТІКНЕС» не подавало.

Відповідно до ЄРПН за весь період діяльності ТОВ «ТІКНЕС» не орендувалися офісні (складські, виробничі) приміщення.

Згідно ЄРПН у ТОВ «ТІКНЕС» відсутнє придбання діамофосу.

ТОВ «ТІКНЕС» реалізовувалися послуги та товар, який відсутній у придбанні.

В ході перевірки документально не підтверджено отримання від ТОВ «ТІКНЕС» (код ЄДРПОУ 42047690) товарів, що свідчить про відсутність реального товарного характеру здійсненої операції.

Крім цього встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019230000000011 від 11.02.2019 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом фіктивне підприємництво, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України:

«В ході слідства встановлено, що невстановлені особи зареєстрували ПП «Фольджен» (код ЄДРПОУ 42471673), ТОВ «Блайвен» (код 42471484), ТОВ «Декрайс» (код ЄДРПОУ 42471170), ТОВ «Полестарс» (код 42157522), ТОВ «Коране» (код 42157648), ТОВ «Річ Айленд» (код 42200310), ТОВ «Дайм Гранд» (код 40379485), ТОВ «Тікнес» (код 42042729), ПП «Київ Прод Систем» (код 42388329), ТОВ «Келімер» (код 41501848), ТОВ «Шамилей Пром» (код 42298560), ТОВ «Смарт Івенс» (код 41017838) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а виключно з метою прикриття протиправної діяльності, спрямованої на надання послуг з штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки.

Також слідством встановлено, що протягом 2018 року ПП «Фольджен» (код ЄДРПОУ 42471673), ТОВ «Блайвен» (код ЄДРПОУ 42471484), ТОВ «Декрайс» (код ЄДРПОУ 42471170) та ТОВ «Полестарс» (код ЄДРПОУ 42157522), ТОВ «Коране» (код ЄДРПОУ 42157648), ГОВ «Річ Айленд» (код ЄДРПОУ 42200310) мали фінансово - господарські відносини в частині придбання різної групи товарів відмінних від зареєстрованих видів діяльності у ТОВ «Дайм Гранд» (код 40379485), ТОВ «Тікнес» (код 42042729), ПП «Київ Прод Систем» (код 42388329), ТОВ «Келімер» (код 41501848), ТОВ «Шамплей Пром» (код 42298560), ТОВ «Ємарт Івенс» (код 41017838).»

Враховуючи зазначене, та фактичну кількість працівників, а саме відсутність найманих працівників (директор та головний бухгалтер в одній особі), неможливо підтвердити виконання зазначених обсягів придбання та реалізації вищезазначеного товару.

Отже, ПСП «ДІАР» документально не підтверджено отримання товарів від ТОВ «ТІКНЕС» (код ЄДРПОУ 42047690), тому неможливо підтвердити реальність здійснення господарських операцій з придбання товарів у липні 2018 на суму ПДВ 97916,67 грн.

Щодо взаємовідносин Позивача з ПП «БУД-ОПТОРГ-ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 40848409).

До перевірки та до позову надано договір поставки №ДГ-0000130 від 01.06.2017 укладеного між ПП «БУД-ОПТОРГ-ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 40848409) (Постачальник) та ПСП «ДІАР».

До перевірки надано видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, складені на виконання вказаного договору.

У визначених ТТН зазначено, що «пункт навантаження: м. Херсон, Херсонська область», що співпадає з реєстраційними даними без конкретного місця навантаження, що унеможливлює встановлення дійсного місця навантаження та наявності складських/виробничих приміщень ПП «БУД-ОПТОРГ-ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 40848409).

Крім цього, відсутні відомості про вантажно-розвантажувальні операції (прибуття, вибуття, простій, тощо).

Також до перевірки не надано:

- документи, які б відображали та підтверджували операції щодо складського зберігання придбаної продукції, складські квитанції або інші документи на отримання карбаміду;

- карантинні сертифікати, сертифікати якості, сертифікати відповідності, інформацію про дату виготовлення карбаміду та термін його придатності, технічні паспорти з пакетом документів від ПП «БУД-ОПТОРГ-ПРАЙМ», які свідчать про придбання та фактичне надходження даного виду товару, оскільки ПП «БУД-ОПТОРГ-ПРАЙМ» не є виробником

зазначеного товару, зазначеного у видаткових та податкових накладних, виписаних ПП «БУД- ОПТОРГ-ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 40848409) на адресу ПСП «ДІАР».

Таким чином, перевіркою не підтверджено факт придбання ПСП «ДІАР» карбоміду у контрагента-постачальника ПП «БУД-ОПТОРГ-ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 40848409).

До перевірки та до позову надано договір поставки №ДГ-0000159 від 03.07.2017 укладеного між ПП «БУД-ОПТОРГ-ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 40848409) (Постачальник) та ПСП «ДІАР» (Покупець).

До перевірки надано видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, складені на виконання вказаного договору.

У визначених ТТН зазначено, що «пункт навантаження: м. Херсон, Херсонська область», що співпадає з реєстраційними даними без конкретного місця навантаження, що унеможливлює встановлення дійсного місця навантаження та наявності складських/виробничих приміщень ПП «БУД-ОПТОРГ-ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 40848409).

Крім цього, відсутні відомості про вантажно-розвантажувальні операції (прибуття, вибуття, простій, тощо).

Також до перевірки не надано:

- документи, які б відображали та підтверджували операції щодо складського зберігання придбаної продукції, складські квитанції або інші документи на отримання діамофосу;

- карантинні сертифікати, сертифікати якості, сертифікати відповідності, інформацію про дату виготовлення діамофосу та термін його придатності, технічні паспорти з пакетом документів від ПП «БУД-ОПТОРГ-ПРАЙМ», які свідчать про придбання та фактичне надходження даного виду товару, оскільки ПП «БУД-ОПТОРГ-ПРАЙМ» не є виробником зазначеного товару, зазначеного у видаткових та податкових накладних, виписаних ПП «БУД- ОПТОРГ-ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 40848409) на адресу ПСП «ДІАР».

Таким чином, перевіркою не підтверджено факт придбання ПСП «ДІАР» діамофосу у контрагента-постачальника ПП «БУД-ОПТОРГ-ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 40848409).

До перевірки та до позову надано договір про надання послуг №ДГ-0000170 від

01.08.2017 укладеного між ПП «БУД-ОПТОРГ-ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 40848409) (Постачальник) та ПСП «ДІАР» (Покупець).

На виконання даного договору надано акти здачі-прийняття робіт (надання послуг).

Відповідно до наданих актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), місце складання зазначено: «м. Херсон» але ПСП «ДІАР» не орендувалися та не перебували у власності площадки та склади у м. Херсоні,

Крім цього, у наведених актах та у договорі відсутнє конкретне місце виконання робіт (адреса), тому їх доцільність отримання у фінансово-господарській діяльності ПСП «ДІАР» перевіркою неможливо встановити та підтвердити.

ПП «БУД-ОПТОРГ-ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 40848409) до ДПІ обліку подано звіт про фінансовий стан (баланс) за 2017 рік. Згідно даного звіту у платника відсутні основні засоби.

Аналізом наданих до перевірки актів наданих послуг з реквізитами ТОВ «РЕМФОРД» (код ЄДРПОУ 40247158), встановлено складання їх з порушенням вимог до первинних документів.

Відповідно до ЄРПН за весь період діяльності ПП «БУД-ОПТОРГ-ПРАЙМ» не орендувалися офісні (складські, виробничі) приміщення.

Згідно ЄРПН у ПП «БУД-ОПТОРГ-ПРАЙМ» відсутнє придбання карбоміду та діамофосу.

Слід зазначити, що згідно Відомостей про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам починаючи з червня 2017 по вересень 2017 у ПП «БУД-ОПТОРГ-ПРАЙМ» працювала 6 осіб, в т.ч. директор/головний бухгалтер.

ПП «БУД-ОПТОРГ-ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 40848409) до ДПІ обліку надано Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ за 1 квартал 2017, 2 квартал 2017, 3 квартал 2017, згідно яких на підприємстві працювало 6 осіб, в т.ч. директор/головний бухгалтер.

Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних ПП «БУД-ОПТОРГ-ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 40848409) реалізовано контрагентам-покупцям: будівельні роботи, будівельно-монтажні роботи, ремонтні роботи, консультування, асфальтування, тощо.

Враховуючи зміст і технологічну специфіку операцій з надання послуг (необхідність виконання значного об`єму робіт в обмежений проміжок часу та незначною кількістю працюючих не можливо підтвердити фактичне здійснення операцій з ПП «БУД-ОПТОРГ- ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 40848409).

ПП «БУД-ОПТОРГ-ПРАЙМ» реалізовувалися послуги та товар, який відсутній в придбанні.

В ході перевірки документально не підтверджено отримання від ПП «БУД-ОПТОРГ- ПРАЙМ» товару, що свідчить про відсутність реального товарного характеру здійсненої операції.

Крім цього встановлено, що в провадженні ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32019230000000001, за ознаками кримінального правопорушення, проводиться досудове розслідування:

«Встановлено, що протягом 2016-2017 років ПП «Херсонтранснафта» (код ЄДРПОУ 40755257) проводило операції з контрагентами-постачальниками, які мають ознаки ризикових та задіяні в схемах штучного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, а саме: КП «Системенерго» (код ЄДРПОУ 22733890), ТОВ «Юпс - Груп» (код ЄДРПОУ 38458269), ТОВ «Укрстройагропроект» (код ЄДРПОУ 38481193), ПП «КФ «Агроресурс» (код ЄДРПОУ 37353341), ТОВ «Інтерсплав» (код ЄДРПОУ 23811184), TOB «КНК» (код ЄДРПОУ 30708038), ПП «А-Оптторгсервіс» (код ЄДРПОУ 40821214), ПП «Буд-Опторг-Прайм» (код ЄДРПОУ 40848409), ПП «ВК Цемент» (код ЄДРПОУ 35870029), ПП «Добробут Трейд» (код ЄДРПОУ 40408526), ПП «Златавабудпівдень» (код ЄДРПОУ 40001570), ПП «Терраторгбуд» (код ЄДРПОУ 40393714), ПП «Трайгон-Херсон-Південь» (код ЄДРПОУ 40852132), ПП «Херсонбудстар» (код ЄДРПОУ 40957703), ТОВ «Нірсістем» (код ЄДРПОУ 41556001), ТОВ «Опт-Капитал» (код ЄДРПОУ 40974412), ТОВ «Релантгент» (код ЄДРПОУ 41208633), ТОВ «Транзит Про» (код ЄДРПОУ 40812388).»

Балансова вартість основних засобів: інформація про балансову вартість основних засобів відсутня.

Інформація про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність відповідно до форми 20-ОПП: інформація про об`єкти оподаткування відсутня у зв`язку з неподанням відповідної звітності.

Інформація про земельні ресурси: інформація про земельні ресурси відсутня;

Інформація про наявність транспортних засобів згідно з АІЄ «Автомобіль»: інформація відсутня.

Враховуючи зміст і технологічну специфіку операцій з купівлі-продажу товарів та послуг (необхідність зберігання, перевезення, навантаження, розвантаження), яка передбачає наявність основних засобів, об`єктів оподаткування, необхідних для таких операцій, а саме складських приміщень, транспорту, зокрема, вантажного та іншого спеціального призначення, обсяги фізичного руху товару в обмежений проміжок часу та незначною кількістю працюючих не можливо підтвердити фактичне здійснення операцій з купівлі-продажу платником податків ПСП «ДІАР» по взаємовідносинам з ПП «БУД-ОПТОРГ-ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 40848409).

Вищезазначене вказує на відсутність реальних фінансово-господарських взаємовідносин між СГД реального сектору економіки та СГД з ознаками «ризиковості».

Отже, ПСП «ДІАР» документально не підтверджено отримання товарів від ПП «БУД-ОПТОРГ-ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 40848409), тому неможливо підтвердити реальність здійснення господарських операцій з придбання товарів на загальну суму ПДВ у розмірі 687999,98 грн. у тому числі по періодам: за червень 2017 на суму 168000 грн., за липень 2017 на суму 186666,65 грн., за серпень 2017 на суму 333333,33 грн.

Відповідач звертає увагу суду, що з вищевикладеного вбачається, що всі наведені ознаки, як кожний окремо, так і у сукупності, дають обґрунтовані підстави вважати, що у TOB «НОВОТЕХ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42047690), у TOB «ТВК КРОКУС» (код ЄДРПОУ 42055303), у ТОВ «ТОДОСТ» (код ЄДРПОУ 41500692), у ТОВ «ТІКНЕС» (код ЄДРПОУ 42042729) та у ПП «БУД-ОПТОРГ-ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 40848409) наявні ознаки відсутності факту реального здійснення господарської діяльності.

Діяльність з ТОВ «НОВОТЕХ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42047690), з ТОВ «ТВК КРОКУС» (код ЄДРПОУ 42055303), з ТОВ «ТОДОСТ» (код ЄДРПОУ 41500692), з ТОВ «ТІКНЕС» (код ЄДРПОУ 42042729) та з ПП «БУД-ОПТОРГ-ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 40848409) має наступні ознаки нереальності здійснення операцій, а саме:

- неможливість реального здійснення платником податків зазначених операцій з урахуванням часу, місця знаходження майна або обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів, виконання робіт або послуг, нездійснення особою, яка значиться виробником товару, підприємницької діяльності;

- відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності у зв`язку з відсутністю управлінського або технічного персоналу, основних коштів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів;

- облік для цілей оподаткування тільки тих господарських операцій, які безпосередньо пов`язані з виникненням податкової вигоди, якщо для такого виду діяльності також потрібне здійснення й облік інших господарських операцій;

- здійснення операцій з товаром, що не вироблявся або не міг бути вироблений в обсязі, зазначеному платником податків у документах обліку;

- відсутність придбання товарів по ланцюгу постачання.

Відповідно до пункту 198.1 статті 198 Податкового кодексу України (у редакції Закону, чинній на момент виникнення спірних правовідносин; далі - ПК України) до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з: а) придбання або виготовлення товарів та послуг; б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів (у тому числі у зв`язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності); в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України; г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу; ґ) ввезення товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Згідно з пунктом 198.2 статті 198 ПК України датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; дата отримання платником податку товарів/послуг.

Пунктом 198.3 статті 198 ПК України передбачено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв`язку з: придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг; придбанням

(будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи); ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Згідно з пунктом 44.1 статті 44 ПК України для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Аналіз наведених норм ПК України свідчить, що у податковому обліку господарські операції та витрати за ними мають бути підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, які містять відомості про господарську операцію, підтверджують її фактичне здійснення та понесення витрат. Податковий кредит має бути обов`язково підтверджений податковою накладною.

Відповідно до частин 1, 2 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати обов`язкові реквізити, перелік яких визначено у цій нормі.

Так, в постанові Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 21.12.2018 в адміністративному провадженні №К/9901/62071/18, зокрема зазначено: «...Водночас, наявність первинних документів (у тому числі договорів, накладних рахунків, тощо), які мають обов`язкові реквізити, визначені у законі, не є безумовною підставою для визнання правомірності формування платниками податків своїх даних податкового обліку, оскільки вирішальне значення для податкового обліку має існування беззаперечного факту господарської діяльності, фактичний рух активів.

Якщо господарська операція фактично не відбулася, то первинні документи, складені платником податку та його контрагентом на підтвердження такої операції, не відповідають дійсності, а тому не можуть бути підставою для врахування фінансових показників господарської операції в податковому обліку для збільшення сум валових витрат та (чи) податкового кредиту...»

Крім того, суд вертає увагу на те, що Вищий адміністративний суд України в листі від 02.06.2011 №742/11/13-11 зазначив наступне:

«...Отже, будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції.

Якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені чинним законодавством.

З урахуванням викладеного для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції...

...Судам належить звертати особливу увагу на дослідження обставин реальності здійснення господарських операцій платника податку, на підставі яких таким платником були сформовані дані податкового обліку. При цьому приймати на підтвердження даних податкового обліку можна лише достовірні первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.

З метою встановлення факту здійснення господарської операції, формування витрат для цілей визначення об`єкта оподаткування податком на прибуток або податкового кредиту з податку на додану вартість судам належить з 'ясовувати, зокрема, такі обставини:

...Необхідно перевірити фізичні, технічні та технологічні можливості певної особи до вчинення тих чи інших дій, що становлять зміст господарської операції, як-от: наявність кваліфікованого персоналу, основних фондів, у тому числі транспортних засобів для перевезення або виробництва, приміщень для зберігання товарів тощо, якщо такі умови необхідні для здійснення певної операції; можливість здійснення операцій з відповідною кількістю певного товару у відповідні строки з урахуванням терміну його придатності, доступності на ринку тощо: наявність відповідних ліцензій та інших дозвільних документів, що необхідні для ведення певного виду господарської діяльності...».

Відповідно до пункту 198.6 статті 198 ПК України не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

Відповідно до п.п.14.1.36. п.14.1 ст.14 Податкового Кодексу України № 2755-VI від 02.12.10 (зі змінами та доповненнями) «господарська діяльність - діяльність особи, що пов`язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами»;

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов`язань і фінансових результатів.

Первинні документи повинні бути складені у момент проведення кожної господарської операції або, якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення.

Для підтвердження даних бухгалтерського та податкового обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.

Вимога щодо реальних змін майнового стану платника податків як обов`язкова ознака господарської операції кореспондує з нормами Податкового кодексу України.

Таким чином, визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків. Вимога щодо реальних змін майнового стану платника податків як обов`язкова ознака господарської операції кореспондує з нормами Податкового кодексу України

Отже, за період з 01.01.2016 по 30.09.2018 ПСП «ДІАР» задекларовано податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету у сумі 6 466 038 грн.

Перевіркою повноти нарахування податку на додану вартість (визначення суми податку, що підлягає (підлягала) бюджетному відшкодуванню) за період з 01.01.2016 по 30.09.2018 встановлено його заниження на загальну суму 995292 гри., в тому числі по періодам: за липень 2017 на суму 142402 грн., за серпень 2017 на суму 289590 грн., за вересень 2017 на суму 256008 грн., за липень 2018 на суму 307292 грн.

Дане порушення не вплинуло на нарахування інших податків і зборів У періоді вчинення порушення відповідальними посадовими особами ПСП «ДІАР» були директор ОСОБА_1 , головний бухгалтер - ОСОБА_2 .

Зведені дані щодо задекларованих платником податків та встановлених у ході проведення перевірки сум податкових зобов`язань, податкового кредиту, податку на додану вартість за період з 01.01.2016 по 30.09.2018 наведено в додатку 13 до акта перевірки.

Щодо правомірності податкового повідомлення-рішення від 16.04.2019 №0011411401 яким застосовано суму штрафних санкцій за порушення законодавства про ведення касових операцій у розмірі 20000 грн.

Усі надходження і видачу готівки в національній валюті підприємство відображає у касовій книзі.

ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОЕОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІАР" має центральну касу, веде одну касову книгу для обліку операцій з готівкою в національній валюті, яка пронумерована, прошнурована та скріплена відбитком печатки підприємства. Кількість аркушів у касовій книзі засвідчується підписом керівника.

Згідно Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 №637 (у редакції, яка діяла до 05.01.2018р.) із змінами та доповненнями, та Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 №148 із змінами та доповненнями, уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.

Оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги відповідно до вимог цього Положення, є здійснення обліку готівки в повній сумі їх фактичних надходжень у касовій книзі підприємства на підставі прибуткових касових ордерів.

Перевіркою встановлено факти несвоєчасного оприбуткування готівкових коштів у касі підприємства на загальну суму 4000,00 грн.

Згідно наданого до перевірки наказу про надання відпустки від 10.06.2018р. № 27-к та табелю обліку використання робочого часу за червень 2018 року та липень 2018 року встановлено, що бухгалтер (з виконанням обов`язків касира) ОСОБА_3 в період з

11.06.2018р. по 05.07.2018р. перебувала у щорічній основній оплачуваній відпустці, що свідчить про припинення права виконання обов`язків (повноважень) на період з 11,06.2018р. по 05.07.2018р.

На період відпустки бухгалтера (касир) ОСОБА_3 цінності, що передані їй під відповідальне зберігання, іншому касиру не передавались, акт про передачу готівкових коштів не складався, з відпустки бухгалтер (касир) ОСОБА_3 не відзивалась.

Прибутковий касовий ордер №32 від 03.07.2018р. на суму готівкових надходжень

4000,0 грн. та відповідний аркуш касової книги підприємства засвідчені підписами бухгалтера (касир) ОСОБА_3 , яка в цей час перебувала у відпустці.

Оприбуткування готівкових коштів відбулося шляхом складання та відображення прибуткового касового ордеру у касовій книзі підприємства ОСОБА_3 після поновлення права виконання обов`язків (повноважень) бухгалтера (касир), а саме після виходу її з відпустки.

Щодо тверджень позивача викладених у позовній заяві.

«Що зазначені «порушення», детально описані в п.п.3.1.2.2. п.п.3.1.2 п.3.1 розділу III Акта перевірки, ані по сумах відхилень, ані по періодах, в яких вони були зафіксовані, не корелюються з кінцевими висновками, викладеними в розділі IV Акта перевірки:

- на стор. 40 Акта перевірки вказано, що ПСП «ДІАР» завищено задекларовані показники податкового кредиту на суму 995292 грн., в тому числі за червень 2017 на суму 168000 грн., за липень 2017 на суму 186667 грн., за серпень 2017 на суму 333333 грн., за липень 2018 на суму 307292 грн.

- на стор. 60 Акта перевірки вже вказується, що ПСП «ДІАР» занижено ПДВ на загальну суму 995292 грн., але за абсолютно інші періоди: за липень 2017 на суму 142402 грн., за серпень 2017 на суму 289590 грн., за вересень 2017 на суму 256008 грн., за липень 2018 на суму 307292 грн.»

Повідомляємо, що відповідно до п. 200.1, п.200.2, п.200.4 ст.200 Податкового Кодексу України 02.12.2010р. №2755-УІ зі змінами і доповненнями:

« 200.1. Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов`язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

200.2. При позитивному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені цим розділом.

200.4. При від`ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума:

...в) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.»

Згідно декларацій по ПДВ за даними платника (даний розразрахунок відображено в Додатку 13 до акту перевірки):

за червень 2017, ПСП «ДІАР», у рядку 21 «Сума від`ємного значення» задекларовано сума у розмірі 683622 грн.

Перевіркою встановлено завищення податкового кредиту за червень 2017 у розмірі 168000 грн.

Тому від`ємне значення за червень 2017 становить 515622 грн. = (683622 - 168000) Від`ємне значення за червень 2017 переноситься до податкового кредиту наступного періоду, а саме переноситься до складу податкового кредиту за липень 2017 року.

За липень 2017, ПСП «ДІАР», у рядку 21 «Сума від`ємного значення» задекларовано сума у розмірі 212265 грн.

Перевіркою встановлено завищення податкового кредиту за липень 2017 у розмірі 186667 грн.

Донараховано ПДВ за липень 2018 у розмірі 142402 грн. = 168000 + 186667 - 212265 Зменшено від`ємне значення за липень 2017 у розмірі 212265 грн.

Від`ємне значення за липень 2017 переноситься до податкового кредиту наступного періоду, а саме переноситься до складу податкового кредиту за серпень 2017 року.

За серпень 2017, ПСП «ДІАР», у рядку 21 «Сума від`ємного значення» задекларовано сума у розмірі 256008 грн.

Перевіркою встановлено завищення податкового кредиту за серпень 2017 у розмірі 333333 грн.

Донараховано ПДВ за серпень 2018 у розмірі 289590 грн. = 333333 + 212265 - 256008 Зменшено від`ємне значення за серпень 2017 у розмірі 256008 грн.

Від`ємне значення за серпень 2017 переноситься до податкового кредиту наступного періоду, а саме переноситься до складу податкового кредиту за вересень 2017 року.

За серпень 2017, ПСП «ДІАР», у рядку 21 «Сума від`ємного значення» задекларовано сума у розмірі 0 грн.

Перевіркою встановлено завищення податкового кредиту за вересень 2017 у розмірі 256008 грн., а саме завищено «Від`ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду» на суму 256008 грн.

Донараховано ПДВ за вересень 2018 у розмірі 256008 грн. = 256008 - 0

Отже, перевіркою правомірно донараховано ПДВ на загальну суму 995292 грн., в тому числі по періодам: за липень 2017 на суму 142402 грн., за серпень 2017 на суму 289590 грн., за вересень 2017 на суму 256008 грн., за липень 2018 на суму 307292 грн.

Суд зазначає, що обставини встановлені в Акті перевірки знайшли своє підтвердження в ході розгляду справи та підтверджуються наявними в матеріалах справи доказами.

Згідно з частиною першої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

Відповідно до статей 9, 77 Кодексу адміністративного судочинства України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Суд звертає увагу, що відповідач як суб`єкт владних повноважень надав суду достатньо доказів на підтвердження правомірності прийнятого ним рішення.

Таким чином, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень законодавства України та доказів, наявних в матеріалах справи, суд дійшов висновку про необґрунтованість позовних вимог, тому вважає, що в їх задоволенні слід відмовити.

Керуючись статтями 9, 14, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 90, 143, 242- 246, 250, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

в и р і ш и в:

В задоволенні адміністративного позову - відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

У разі оголошення судом лише вступної та резолютивної частини рішення, або розгляду справи в порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту рішення.

Відповідно до підпункту 15.5 пункту 1 Розділу VII "Перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи до або через Київський окружний адміністративний суд.

Суддя Терлецька О.О.

Часті запитання

Який тип судового документу № 85640531 ?

Документ № 85640531 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 85640531 ?

Дата ухвалення - 11.11.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85640531 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 85640531 ?

В Киевский окружной административный суд
Предыдущий документ : 85640529
Следующий документ : 85640532