Постановление суда № 85514783, 25.10.2019, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
25.10.2019
Номер дела
757/41305/19-к
Номер документа
85514783
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41305/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні провадження за клопотанням директора Титаренка Д.Г. в інтересах ТОВ «ТМ БУД» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42019000000000054,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Соколова О.М. надійшло клопотання директора Титаренка Д.Г. в інтересах ТОВ «ТМ БУД» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42019000000000054.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000054 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.03.2019 року (провадження № 757/12298/19-к) накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ТМ БУД» ( код ЄДРПОУ 39135493), а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що відкриті в банківській установі АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Жилянська, 43;№ НОМЕР_3 , який відкритий в банківській установі АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г; №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкриті в банківській установі АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д та № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 які відкриті в банківській установі ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, на суму завдану кримінальним правопорушенням, що не перевищує 10 749 650,29 грн.

Адвокат в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий/прокурор за клопотанням якого накладався арешт, та який проводить досудове розслідування у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000054 від 10.01.2019 за вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.03.2019 року (провадження № 757/12298/19-к) накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ТМ БУД» ( код ЄДРПОУ 39135493), а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що відкриті в банківській установі АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Жилянська, 43;№ НОМЕР_3 , який відкритий в банківській установі АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г; №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкриті в банківській установі АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д та № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 які відкриті в банківській установі ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, на суму завдану кримінальним правопорушенням, що не перевищує 10 749 650,29 грн.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини у своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).

Протягом досудового розслідування не встановлено, що джерело походження грошових коштів які перебувають арештованими на розрахунковому рахунку підприємства є предметом злочину чи отриманні незаконним шляхом, однак досудове розслідування на разі триває, а тому необхідність у повному скасуванні арешту не відпала.

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання та скасування арешту майна накладеного на грошові кошти, в частині видаткових операцій по виплаті заробітної плати, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.03.2019 року (провадження № 757/12298/19-к) накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ТМ БУД» ( код ЄДРПОУ 39135493), а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що відкриті в банківській установі АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Жилянська, 43;№ НОМЕР_3 , який відкритий в банківській установі АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г; №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкриті в банківській установі АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д та № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 які відкриті в банківській установі ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, на суму завдану кримінальним правопорушенням, що не перевищує 10 749 650,29 грн., в частині видаткових операцій по виплаті заробітної плати, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Часті запитання

Який тип судового документу № 85514783 ?

Документ № 85514783 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85514783 ?

Дата ухвалення - 25.10.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85514783 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 85514783 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 85514782
Следующий документ : 85514784