Постановление суда № 85271930, 29.10.2019, Киевский окружной административный суд

Дата принятия
29.10.2019
Номер дела
320/5832/19
Номер документа
85271930
Форма судопроизводства
Административное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про залишення позовної заяви без руху

29 жовтня 2019 року м. Київ № 320/5832/19

Суддя Київського окружного адміністративного суду Панова Г.В., розглянувши позовну заяву Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Аквапур"

про анулювання ліцензії,

В С Т А Н О В И В :

До Київського окружного адміністративного суду звернулась Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Аквапур" про анулювання ліцензії провайдера програмної послуги серії НР №0498-п від 17.11.2016 Товариства з обмеженою відповідальністю "Тіса", м. Київ.

Відповідно до приписів пункту 2 частини першої статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України суддя після одержання позовної заяви з`ясовує, чи має представник належні повноваження (якщо позовну заяву подано представником).

Частиною другою статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що суддя відкриває провадження в адміністративній справі на підставі позовної заяви, зокрема, якщо відсутні підстави для її повернення.

Вирішуючи питання щодо відкриття провадження в адміністративній справі за даним позовом, суд виходить з наступного.

Згідно пункту другого частини 5 ст. 160 Кодексу адміністративного судочинства в позовній заяві зазначається: повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв`язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти.

Як вбачається з позовної заяви позивачем усупереч вимогам Кодексу адміністративного судочинства у позовній заяві не зазначено відомих номерів засобів зв`язку та адреси електронної пошти відповідача.

Частиною третьою статті 161 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що до позовної заяви додається документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Відповідно до частини 2 статті 132 Кодексу адміністративного судочинства України розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Так, правові засади справляння судового збору, платників, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначено Законом України «Про судовий збір» від 08.07.2011 № 3674- VІ.

Перелік осіб, які звільняються від сплати судового збору та випадки звільнення від сплати цього платежу, передбачені у статті 5 Закону України «Про судовий збір». Однак, позивач до кола осіб, на яких поширюються пільги щодо сплати судового збору, не відноситься.

Так, відповідно до частини 1 статті 4 Закону України «Про судовий збір» судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Згідно з підпунктом 1 пункту 3 частини другої статті 4 Закону України «Про судовий збір» від 08.07.2011 №3674-VI за подання до адміністративного суду адміністративного позову немайнового характеру, який подано суб`єктом владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою-підприємцем встановлюється ставка судового збору – 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Положеннями статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 № 2629-VIII установлено у 2019 році прожитковий мінімум для працездатних осіб: з 1 січня 2019 року - 1921 гривня, з 1 липня - 2007 гривень, з 1 грудня - 2102 гривні.

Як вбачається з прохальної частини позовної заяви, позивачем заявлено одну вимогу немайнового характеру, відтак при зверненні до суду з даним адміністративним позовом, позивачу слід було сплатити судовий збір у розмірі 1921 грн.

Частинами першою та другою статті 9 Закону № 3674-VI встановлено, що судовий збір сплачується за місцем розгляду справи та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України.

Також, суд перед відкриттям (порушенням) провадження у справі, прийняттям до розгляду заяв (скарг) перевіряє зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем до суду було надано платіжне доручення № 1104 від 04.09.2019 на суму 1921,00 грн.

При цьому, судом було здійснено перевірку зарахування сплати даних сум судового збору до Державного бюджету України та встановлено, що платіжне доручення № 1104 від 04.09.2019 на суму 1921,00 грн., зареєстровано за іншою справою, а саме 320/5295/19/19, яка перебувала у провадженні Київського окружного адміністративного суду (суддя Кушнова А.О.).

З огляду на вказане, суд зазначає, що відповідно до статті 1 Закону України «Про судовий збір» судовий збір - збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом. Судовий збір включається до складу судових витрат.

Таким чином за подання кожного окремого позову, в разі відсутності пільг щодо сплати судового збору, необхідно сплатити судовий збір в розмірах та порядку, передбачених Законом України «Про судовий збір», а тому судовий збір, сплачений за подання адміністративного позову, не може бути використаний для підтвердження сплати судового збору за подання до суду іншого адміністративного позову.

У свою чергу, ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 30.09.2019 у справі № 320/5295/19 позовну заяву Національної ради з питань телебачення і радіомовлення було повернуто позивачу з усіма доданими документами.

Крім того, відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про судовий збір» сума судового збору може бути повернута за відповідним клопотанням саме у разі повернення позовної заяви. При цьому, Закон не обмежує у часі таке право сторони.

Суд звертає увагу позивача, що долучене до матеріалів справи платіжне доручення від 04.09.2019 № 1104 слугує підтвердженням сплати судового збору у справі №320/5295/19, а тому не може вважатись належним доказом сплати судового збору в даній адміністративній справі №320/5832/19.

Таким чином, за подання даного адміністративного позову судовий збір у повному обсязі сплачено не було, у зв`язку з чим позов не відповідає вимогам КАС України.

Зазначені обставини вказують на невідповідність позовної заяви вимогам, встановленим статтею 160 Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до частини 1 статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Частиною 2 статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Вказані недоліки повинні бути усунені позивачем шляхом подання до суду:

- позовної заяви, що відповідає вимогам ст. 160 Кодексу адміністративного судочинства, із зазначенням даних відомих номерів засобів зв`язку та адреси електронної пошти відповідача а також доказі щодо зміни найменування відповідача;

- доказів сплати судового збору у сумі 1921,00 грн. за належними реквізитами щодо його сплати за розгляд даної справи адміністративним судом.

Належним документом про сплату судового збору є оригінал квитанції установи банку або відділення зв`язку, які прийняли платіж або платіжне доручення, підписане уповноваженою посадовою особою банку і скріплене печаткою установи банку з відміткою про дату виконання платіжного доручення.

Інформація щодо реквізитів сплати судового збору за подання позовних заяв до Київського окружного адміністративного суду є загальнодоступною, оприлюднена на офіційному веб-порталі “Судова влада України” за інтернет-адресою https://adm.ko.court.gov.ua/sud1070/gromadyanam/tax/, а також розміщена на інформаційних стендах Київського окружного адміністративного суду.

Керуючись статтями 160, 161, 169, 171, 243, 248 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

У Х В А Л И В:

Позовну заяву Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення до Товариства з обмеженою відповідальністю "Аквапур" про анулювання ліцензії, - залишити без руху.

Встановити позивачу десятиденний строк для усунення недоліків позовної заяви з дня отримання копії даної ухвали.

Роз`яснити позивачу, що якщо недоліки позовної заяви, яку залишено без руху, не будуть усунуті у встановлений судом строк, позовна заява буде повернута відповідно до пункту 1 частини 4 статті 169 Кодексу адміністративного судочинства України.

Копію ухвали надіслати позивачу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню. Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя Панова Г. В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 85271930 ?

Документ № 85271930 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85271930 ?

Дата ухвалення - 29.10.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85271930 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 85271930 ?

В Киевский окружной административный суд
Предыдущий документ : 85271928
Следующий документ : 85271931